USŁUGI ROVIO – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Page privacy-pl

USŁUGI ROVIO – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: 6 grudnia 2023 r.

Niniejszy dokument wyjaśnia, w jaki sposób firma Rovio Entertainment Corporation (określana odtąd jako „my”) gromadzi, przechowuje, wykorzystuje oraz przetwarza z użyciem dowolnych innych metod dane osobowe użytkownika końcowego (określanego odtąd jako „Ty”) w ramach świadczonych przez nas Usług (definicja naszych Usług dostępna jest poniżej), a także określa przysługujące Ci w tym zakresie prawa.

W niniejszym dokumencie terminem „Usługi” określane są nasze Gry, Strony internetowe oraz wszelkie powiązane usługi, a także prawa własności znajdujące się pod naszą kontrolą; termin „Gry” odnosi się do naszych gier, aplikacji oraz innych produktów (w tym gier z serii Angry Birds oraz wielu innych); zaś termin „Strony internetowe” oznacza nasze witryny internetowe oraz inne prawa własności do treści dostępnych online znajdujące się pod naszą kontrolą, w tym https://www.rovio.com, https://www.angrybirds.com, i https://www.redsclub.com. Wyrażenie „Twoje dane” używany jest w odniesieniu do Twoich danych osobowych, tj. danych umożliwiających zidentyfikowanie Twojej tożsamości.

Niniejsze powiadomienie dotyczy wszystkich naszych Usług, chyba że do konkretnej Gry lub innej Usługi zostanie dołączona osobna informacja. W przypadku dostarczenia oddzielnego zawiadomienia stosuje się to powiadomienie. Ponadto nasze Usługi mogą łączyć się lub w inny sposób umożliwiać nawigację do własności kontrolowanych przez strony trzecie. Proszę wziąć pod uwagę, że niniejsze powiadomienie nie dotyczy własności kontrolowanych przez osoby trzecie i że operatorzy tych własności mogą gromadzić i wykorzystywać Twoje dane zgodnie z własnymi zasadami.

Zalecamy zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed skorzystaniem z naszych Usług w celu uzyskania informacji na temat możliwych celów i sposobów wykorzystywania powiązanych z Tobą danych. Chociaż wiele sekcji zawiera krótkie podsumowanie z przegląd odpowiednich treści dla wygody i ułatwienia porównania, zalecamy zapoznanie się z tym powiadomieniami w całości. Dodatkowo zachęcamy też do dokładnej lektury naszych Warunków użytkowania, które określają zasady korzystania z naszych Usług.

1 Administrator danych

Termin „administrator danych” oznacza podmiot określający cel i sposób przetwarzania danych osobowych. W kontekście działań opisywanych w niniejszym dokumencie administracją danych zajmujemy się my. Nazwa naszej firmy to Rovio Entertainment Corporation. Siedziba naszej firmy mieści się pod adresem Keilaranta 7, FI-02150 Espoo w Finlandii.

W ramach świadczonych przez nas Usług możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom. Niektórzy z naszych partnerów zajmują się administracją danych niezależnie od nas, co oznacza, że samodzielnie określają cel i sposób przetwarzania Twoich danych. Więcej informacji na temat naszych partnerów oraz możliwych sposobów przetwarzania przez nich Twoich danych znajduje się w 6. dziale niniejszej Polityki prywatności.

2 Dane kontaktowe

W sprawach związanych z niniejszym dokumentem można kontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@rovio.com.

Powołaliśmy też Inspektora Ochrony Danych („IOD”) w celu nadzorowania spraw dotyczących ochrony gromadzonych przez nas danych. W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z sposobem przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt z naszym IOD pod adresem e-mail dpo@rovio.com.

3 Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Możemy wykorzystywać Twoje dane do różnych celów w związku z naszymi Usługami. Aby uzyskać pełny obraz tych celów, naciśnij znak plus. Jeśli szukasz podsumowania z najważniejszymi informacjami w skrócie, mamy nadzieję, że przydatne będą następujące informacje:

 • Gdy korzystasz z naszych Usług, przetwarzamy Twoje dane w sposób, który umożliwia nam świadczenie Ci Usług (na przykład zapisywanie postępów w grze).
 • Twoje dane umożliwiają nam również świadczenie powiązanych usług (na przykład usługi związane z kontem i wsparcie), utrzymywanie naszych Usług (na przykład poprzez rozwiązywanie problemów, które napotykasz lub moderowanie naszych Gier) oraz ulepszanie Usług (na przykład poprzez przeprowadzanie ankiet, aby poznać Twoją opinię).
 • Ponadto możemy wyświetlać Ci reklamy w naszych Grach lub reklamować Ci nasze Usługi na stronach stron trzecich i możemy wykorzystywać Twoje dane, aby to umożliwić i aby te reklamy były dla Ciebie odpowiednie.
 • Od czasu do czasu możliwe, że będziemy zmuszeni wykorzystać Twoje dane do innych celów, takich jak zapobieganie oszustwom, audyt lub zapewnienie zgodności.

W celu realizacji zawartej z Tobą umowy możemy gromadzić Twoje dane, ponieważ są niezbędne, aby:

 • utworzyć i utrzymywać przeznaczone dla Ciebie konto w naszych Grach i Usługach (w odpowiednich przypadkach),
 • umożliwić Ci korzystanie z naszych Gier i innych Usług,
 • dostarczać Ci odpowiednie wersje naszych Gier i innych Usług (na przykład poprzez zapewnienie właściwej wersji językowej),
 • umożliwić Ci komunikację z innymi użytkownikami w ramach naszych Gier i innych Usług (w określonych przypadkach), na przykład poprzez możliwość zarządzania i rozmów na czacie, w społeczności i forach oraz za pomocą innych, podobnych funkcji w Usługach lub na platformach stron trzecich),
 • wysyłać wiadomości związane z naszymi Usługami (na przykład powiadomienia techniczne, alerty zabezpieczeń i wiadomości administracyjne) lub
 • weryfikować i realizować Twoje zakupy i inne transakcje dokonywane w ramach korzystania z naszych Gier lub innych Usług.

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na świadczeniu jak najwyższej jakości Usług możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • w celu świadczenia i utrzymywania naszych Usług (na przykład zapewniając, że nasze Usługi są bezpieczne i funkcjonują zgodnie z zamierzeniami),
 • w celu identyfikacji i usuwania wszelkich usterek, błędów oraz innych problemów związanych z naszymi Usługami,
 • w celu pomiarów i analizy wykorzystania naszych Usług lub pomiarów i analizy danych gromadzonych przez nas w ramach świadczonych Usług (na przykład w celu identyfikacji dominujących trendów i tym podobnych, a także w celach informacyjnych),
 • w celu tworzenia danych uniemożliwiających zidentyfikowanie Twojej tożsamości (na przykład danych zagregowanych), które następnie możemy wykorzystywać i udostępniać bez ograniczeń,
 • w celu przeprowadzania ankiet i innych badań pozwalających lepiej poznać naszych użytkowników lub
 • w celu ulepszania świadczonych oraz projektowania nowych Usług.

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na zapewnianiu Ci najwyższej jakości naszych Gier możemy gromadzić Twoje dane w następujących celach:

 • w celu personalizacji Twojej rozgrywki w naszych Grach (w oparciu o Twoją aktywność),
 • w celu oferowania Ci ofert oraz nagród w naszych Grach (w oparciu o Twoją aktywność),
 • umożliwić Ci rozgrywkę na wielu różnych urządzeniach (w określonych przypadkach), na przykład poprzez możliwość połączenia kont stron trzecich z naszymi Grami),
 • zapewnić poprawne działanie funkcji społecznościowych (takich jak klany, tworzenie gier i rankingi) lub konkursów, promocji oraz organizować wydarzenia w naszych Grach i innych Usługach (w określonych przypadkach),
 • w celu przetwarzania Twoich zgłoszeń do działu wsparcia i należytego zarządzania łączącą nas z Tobą relacją lub
 • w celu wysyłania wiadomości dotyczących naszych Usług (na przykład powiadomień technicznych, alertów zabezpieczeń i wiadomości administracyjnych).

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na zapewnieniu, aby nasze Usługi były bezpieczne i odpowiednie dla wszystkich naszych użytkowników, w stosownych przypadkach, na podstawie powiązanego zobowiązania prawnego, możemy gromadzić Twoje dane w następujących celach:

 • zapewnić Ci dostęp do treści i funkcji, które są dla Ciebie odpowiednie, na przykład ze względu na Twój wiek,
 • w celu automatycznego lub ręcznego moderowania i monitorowania sposobów korzystania z naszych Gier i innych Usług (w tym wszelkich wiadomości wysyłanych za pośrednictwem świadczonych Usług) lub
 • w celu zapewnienia, iż postanowienia naszych Warunków użytkowania oraz – w szczególności – naszego Kodeksu postępowania są należycie respektowane.

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na promowaniu naszych Usług i dotarciu do zainteresowanych odbiorców możemy (i nasi partnerzy reklamowi działający w naszym imieniu) gromadzić Twoje dane w następujących celach:

 • w celu monitorowania instalowania naszych Gier (w tym źródła każdej instalacji),
 • w celu pomiarów, analizy oraz zwiększania skuteczności naszych reklam (w tym naszych reklam pojawiających się poza naszymi Usługami),
 • w celu przesyłania wiadomości dotyczących ofert, nagród, wydarzeń i innych powiadomień związanych z naszymi Usługami i innymi działaniami,
 • w celu wyświetlania lub niewyświetlania przeznaczonych dla Ciebie reklam w oparciu o Twoją aktywność (w tym w celu ograniczenia liczby wyświetleń oglądanych przez Ciebie naszych reklam) lub
 • w celu reklamowania naszych Gier lub innych Usług odbiorcom, którzy według naszych partnerów reklamowych mają podobne zainteresowania do Twoich.

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na dostarczaniu w naszych Grach reklam odpowiednich dla Ciebie, a także finansowaniu naszych Usług, abyśmy mogli dalej je świadczyć, możemy gromadzić Twoje dane w następujących celach:

 • w celu wyświetlania w naszych Grach reklam naszych lub naszych partnerów reklamowych,
 • w celu monitorowania Twojej aktywności w naszych Grach, umożliwiającego lepsze poznanie Twoich zainteresowań i udoskonalanie reklam w naszych Grach lub
 • w celu personalizacji oglądanych przez Ciebie w naszych Grach reklam, aby były lepiej dostosowane do Twojego profilu.

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na zabezpieczeniu naszej działalności możemy gromadzić Twoje dane w następujących celach:

 • w celu ochrony przed oszustwami lub nieuczciwymi albo w inny sposób bezprawnymi praktykami oraz w celu ich wykrywania i wyjaśniania,
 • w celu prowadzenia audytów naszej działalności i procesów (na przykład w celu potwierdzenia, iż funkcjonują one zgodnie z zamierzeniami i z poszanowaniem obowiązujących norm oraz wymogów umownych) lub
 • w celu określenia, egzekwowania i obrony naszych praw w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje.

Za Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane w poniższych celach:

 • w celu udostępnienia ich naszym partnerom reklamowym (określonym podczas proszenia o zgodę, w tym na przykład niektórym z wymienionych tutaj) w celu niezależnego wykorzystania przez nich zgodnie z ich własną polityką prywatności, co może obejmować tworzenie spersonalizowanego profilu reklamowego o Tobie, wybieranie spersonalizowanych reklam dla Ciebie, mierzenie skuteczności reklam, generowanie statystyk odbiorców i inne zastosowania,
 • w celu wysyłania Ci biuletynów informacyjnych i podobnych wiadomości, jeśli chęć ich otrzymywania została przez Ciebie potwierdzona (na przykład podczas tworzenia u nas konta poprzez wypełnienie formularza subskrypcji na jednej z naszych Stron internetowych) lub
 • w innych celach, które zostaną przedstawione w chwili, gdy pojawi się prośba o Twoją zgodę (na przykład w celu uzyskania dostępu do danych GPS o Twojej lokalizacji, które umożliwiają nam świadczenie usług związanych z lokalizacją użytkownika).

Możemy gromadzić też Twoje dane, jeśli są niezbędne w następujących celach:

 • w celu spełnienia obowiązujących nas wymogów prawnych (w tym w celu wywiązania się z wymogów obowiązującego prawa podatkowego i księgowego oraz z przepisów nakazujących nam ograniczenie dostępu do Usług oraz udostępnienie informacji uprawnionym w tym celu organom, jeśli pojawi się takie żądanie) lub
 • w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub istotnych interesów innej osoby.

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane także w innych celach, które są zgodne z dowolnymi celami opisanymi powyżej.

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania żadnych decyzji zautomatyzowanych, wywierających na Ciebie znaczący wpływ. Terminem „decyzja zautomatyzowana” określamy decyzję podjętą przez system informatyczny bez udziału człowieka.

3.1 Reklama

Wpływy z reklam pozwalają nam finansować świadczone przez nas Usługi oraz udostępniać nasze Gry za darmo. W naszych Grach wyświetlamy reklamy pochodzące zarówno od nas, jak i także reklamy stron trzecich. Nasze reklamy pojawiają się także poza naszymi Usługami i w usługach należących do stron trzecich, takich jak strony internetowe lub aplikacje. W obu przypadkach my i nasi partnerzy reklamowi zazwyczaj używamy pseudonimowych identyfikatorów związanych z Twoim urządzeniem, aby wybierać reklamy, które są dla Ciebie istotne, mierzyć skuteczność reklam i w innych powiązanych celach. Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo i przepisy, korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na udostępnianie Twoich danych naszym partnerom reklamowym (wymienionym tutaj) w celu udostępniania reklam opartych na zainteresowaniach i w innych powiązanych celach. Możesz zarządzać swoimi preferencjami w ustawieniach naszych Gier lub swojego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób my i nasi partnerzy reklamowi możemy wykorzystywać Twoje dane do celów reklamowych oraz jak możesz kontrolować wykorzystanie swoich danych do tych celów, naciśnij znak plus.

Reklamy mobilne korzystają z określonych identyfikatorów online – w szczególności z identyfikatorów reklamowych, ale także adresów IP oraz innych identyfikatorów. „Identyfikator reklamowy” to alfanumeryczny ciąg cyfr zwykle wygenerowany przez urządzenie lub jego system operacyjny. Identyfikator ten jest identyczny w przypadku wszystkich aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, nawet jeśli te aplikacje pochodzą od różnych wydawców. Identyfikator reklamowy to tak zwany identyfikator dla reklamodawców (Identifier for Advertisers, „IDFA”) na urządzeniach firmy Apple lub identyfikator reklamowy Google (Google Advertising Identity – „GAID”) na urządzeniach z systemem Android. Równoważne identyfikatory mogą istnieć w innych systemach operacyjnych i urządzeniach.

Identyfikatory reklamowe używane są w przypadku reklam dostosowywanych do zainteresowań użytkowników oraz w innych celach reklamowych jako środek do ustanowienia pseudonimowej tożsamości, która pozostaje niezmienna we wszystkich aplikacjach lub innych własnościach. Możesz określić zakres, w jakim Twój identyfikator reklamowy jest wykorzystywany w ten sposób. Ustawienia prywatności urządzeń z reguły umożliwiają zresetowanie stanu i/lub ograniczenie używania identyfikatora reklamowego. Możesz np. wybrać opcję „nie zezwalaj aplikacjom na żądanie śledzenia” na urządzeniach z systemem iOS lub „rezygnacji z personalizacji reklam” na urządzeniach z systemem Android. Ustawienia te działają odmiennie na różnych urządzeniach, co oznacza, że na każdym z używanych urządzeń należy skonfigurować je oddzielnie. Nasze Gry mogą oferować dodatkowe opcje wyrażenia zgody lub rezygnacji z wykorzystania Twoich danych związanych z reklamami. Tam, gdzie są dostępne, opcje te znajdują się w ustawieniach gry i możesz zostać poproszony o wybranie swoich preferencji. Wdrożenie zaktualizowanych ustawień zgodnie z wyborem może zająć nieco czasu. Prosimy pamiętać, że zresetowanie stanu i/lub ograniczenie użycia identyfikatora reklamowego nie wyłączy wyświetlania reklam. Reklamy będą prezentowane nadal, ale prawdopodobnie okażą się mniej trafne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień prywatności dla urządzeń mobilnych, zachęcamy do zapoznania się z zasobami, takimi jak przewodnik Network Advertising Initiative na temat możliwości rezygnacji na urządzeniach mobilnych (link). Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie prowadzimy tych zasobów i nie możemy zagwarantować ich dokładności.

Gdy widzisz reklamy w naszych Grach, może to oznaczać, że udostępniamy Twój identyfikator reklamowy i adres IP naszym partnerom reklamowym, wraz z informacjami o grze i Twoim urządzeniu. Nasi partnerzy reklamowi mogą też pobierać informacje bezpośrednio z naszych Gier przy użyciu takich technologii jak zestawy „software development kit” – SDK. Mogą oni wykorzystywać Twoje dane do różnych celów, w tym do ograniczenia liczby wyświetleń tych samych reklam lud do dostosowania wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań (na przykład w oparciu o twoją wcześniejszą aktywność powiązaną z identyfikatorem reklamowym). Więcej informacji można znaleźć w dokumentach poświęconych polityce prywatności naszych partnerów reklamowych. Ich lista znajduje się tutaj.

Gdy widzisz nasze reklamy poza naszymi Usługami (na przykład w należących do stron trzecich usługach takich jak strony internetowe czy aplikacje), może to oznaczać, że sieć reklamowa dostarczająca Ci reklamy w oparciu o Twoją wcześniejszą aktywność powiązaną z Twoim identyfikatorem reklamowym i dane dotyczące aktywności użytkownika w naszych Usługach uznała, że mogą interesować Cię nasze Usługi. Sieci reklamowe mogą wykorzystywać Twoje dane również w następujących celach:

 • w celu ograniczenia liczby wyświetleń tych samych reklam jednej osobie,
 • w celu informowania użytkowników, którzy już korzystali z naszych Gier, o nowej zawartości, aktualizacjach i innych aktualnościach związanych z naszymi Grami lub
 • w celu wstrzymania wyświetlania naszych reklam użytkownikom, którzy korzystają już z reklamowanej Gry.

Dodatkowo sieci reklamowe mogą świadczyć usługi, w których używane są identyfikatory reklamowe lub inne identyfikatory, w celu odnalezienia użytkowników potencjalnie zainteresowanych naszymi Usługami z racji ich dotychczasowej aktywności lub zainteresowań podobnych do zainteresowań użytkowników, o których sieć reklamowa wie, że korzystają z naszych Usług.

Zarówno w przypadku reklam pojawiających się w naszych Grach, jak i reklam prezentowanych poza naszymi Usługami, identyfikatory reklamowe lub inne identyfikatory służą także do pomiarów i analiz reklam, do których zalicza się gromadzenie danych na temat liczby wyświetleń, kliknięć oraz instalacji będących skutkiem reklamy. Dane z pomiarów i analiz mogą być gromadzone bezpośrednio lub pośrednio, a także otrzymywane przez różne podmioty zaangażowane w dostarczanie reklam (w tym przez nas i przez naszych partnerów reklamowych), na przykład przy użyciu technologii znaków nawigacyjnych tj. pikseli konwersji stosowanych w reklamach. Dane te wykorzystywane są w celu m.in. świadczenia usług pomiarów i analiz, ochrony przed oszustwami i/lub nieuczciwymi praktykami oraz w celu ich wykrywania i wyjaśniania, a także w celu rozliczeń finansowych między podmiotami zaangażowanymi w dostarczanie reklam.

3.2 Ciasteczka i podobne technologie używane na naszych Stronach internetowych

Tak jak w przypadku większości współczesnych stron internetowych, nasze Strony internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka i pokrewne technologie (na przykład lokalne obiekty współdzielone lub znaki nawigacyjne web beacon).

Ciasteczko” to mały plik, który Twoja przeglądarka przechowuje, gdy zleci jej to odwiedzana witryna. Ciasteczka mogą pochodzić bezpośrednio z odwiedzanej strony (są to ciasteczka typu „first-party”) lub mogą należeć do stron trzecich zaangażowanych w dostarczanie zawartości, funkcji lub usług analitycznych i reklamowych na odwiedzanej przez Ciebie stronie (są to ciasteczka typu „third-party”). Ciasteczka są z reguły wykorzystywane do szybkiej identyfikacji Twojego urządzenia oraz „zapamiętania” go na wypadek kolejnych wizyt na przykład w celu poprawy funkcjonalności, łatwiejszego gromadzenia danych dotyczących odbiorców, poprawy działania witryny i zachowania Twoich preferencji.

Gdy odwiedzasz nasze Witryny, możesz zostać poproszony o dokonanie wyboru dotyczącego ciasteczek. Niektóre ciasteczka mogą być bezwzględnie niezbędne do działania Witryn. Te ciasteczka będą używane i przechowywane na Twoim urządzeniu niezależnie od Twoich wyborów dotyczących innych rodzajów ciasteczek. Możesz zarządzać wykorzystywaniem ciasteczek za pomocą ustawień Twojej przeglądarki lub urządzenia, na przykład dezaktywując wybrane lub wszystkie ciasteczka albo konfigurując Twoją przeglądarkę lub urządzenie w sposób, który sprawi, że będziesz otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy ciasteczka są używane. Pamiętaj jednak, że dezaktywacja ciasteczek może wpłynąć na Twoje możliwości korzystania z Usług.

4 Jakie dane przetwarzamy?

Gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług i korzystasz z nich, możemy gromadzić informacje, które przesyłasz do nas lub za pośrednictwem Usług, na przykład podczas tworzenia konta, wysyłania wiadomości w Grach lub kontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy. Możemy również automatycznie zbierać informacje o korzystaniu przez Ciebie z Usług i urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług, w tym identyfikatory, takie jak identyfikator reklamowy. Kiedy widzisz nasze reklamy poza naszymi Usługami, możemy zbierać informacje o Twoich interakcjach z tymi reklamami. Możemy wykorzystywać dane, które zbieramy, aby wnioskować o innych danych, na przykład o preferencjach dotyczących treści. Aby dowiedzieć się więcej, naciśnij znak plus.

Dotyczące Cię dane, które możemy przetwarzać, to:

 • Twoje imię, Twój adres e-mail oraz inne dane kontaktowe w przypadku, gdy je od Ciebie otrzymaliśmy (na przykład podczas tworzenia konta u nas lub przy aktywowaniu subskrypcji naszych wiadomości),
 • Twój wiek lub informacje o Twojej dacie urodzenia,
 • identyfikatory online takie jak Twój alias w grze, Twój adres IP, identyfikatory przypisane przez nas do Twojego konta lub identyfikatory powiązane z używanym przez Ciebie sprzętem i systemem operacyjnym (w tym Twój identyfikator reklamowy),
 • dane techniczne na temat urządzenia, którego używasz do korzystania z naszych Gier lub innych Usług (na przykład informacje na temat rodzaju urządzenia, jego modelu, producenta, systemu operacyjnego, używanego języka, wyświetlacza, procesora lub pamięci),
 • informacje o Twojej lokalizacji (na przykład kraju, województwie lub mieście) ustalone na podstawie Twojego adresu IP,
 • informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszych Usług (na przykład informacje dotyczące Twoich postępów i zakupów w naszych Grach lub innych Usługach, wykorzystania przez Ciebie Twojego konta, Twoich wizyt na naszych Stronach internetowych lub Twoich interakcji z reklamami w naszych Grach),
 • informacje na temat Twoich interakcji z naszymi reklamami poza naszymi Usługami (na przykład na stronach internetowych lub w aplikacjach stron trzecich), w tym informacje dotyczące sposobu, w jaki polecono Ci nasze Gry lub inne Usługi,
 • dzienniki awarii i inne informacje dotyczące usterek, błędów oraz innych problemów związanych z naszymi Usługami, które napotykasz,
 • wnioski wyciągane na podstawie Twojej aktywności w ramach naszych Usług (na przykład na temat treści, które mogą Ci się spodobać),
 • wiadomości lub inne powiadomienia, które przesyłasz nam lub za pośrednictwem Usług lub powiązanych społeczności zarządzanych przez nas na platformach stron trzecich (na przykład wiadomości na czacie w naszych Grach, wiadomości e-mail wysyłane do naszego zespołu pomocy technicznej lub wiadomości publikowane w oficjalnych grupach społecznościowych Gier),
 • jeżeli postanowisz połączyć z naszymi Usługami konto pochodzące od strony trzeciej (na przykład konto na platformie społecznościowej) – informacje, które otrzymujemy od strony trzeciej zajmującej się obsługą konta (na przykład nazwa konta, identyfikator lub adres e-mail służące do umożliwienia rozgrywki na różnych urządzeniach, a także nazwa profilu, zdjęcie profilowe czy informacje na temat Twoich znajomych wykorzystywane w naszych funkcjach społecznościowych),
 • jeżeli dokonujesz zakupów w naszych Grach lub innych Usługach – informacje, które otrzymujemy od stron trzecich zajmujących się obsługą płatności w celu weryfikacji Twoich zakupów (pamiętaj, że nie otrzymujemy informacji o Twojej karcie kredytowej ani innych metodach płatności, gdy dokonujesz zakupów w naszych Usługach),
 • jeżeli subskrybujesz nasze wiadomości – Twoje preferencje odnośnie treści i inne informacje, które nam przekazujesz, dokonując subskrypcji naszych wiadomości,
 • jeżeli bierzesz udział w naszych ankietach i innych badaniach – wszelkie komentarze, opinie, odpowiedzi oraz inne informacje, które przekazujesz nam w ramach tychże ankiet i badań (na przykład informacje dotyczące wykształcenia lub Twoich doświadczeń z naszymi Grami),
 • informacje o Twoich wyborach dotyczących Twoich danych (np. wszelkie udzielone lub wycofane zgody),
 • wszelkie inne informacje, które postanowisz przekazać nam w ramach naszych Usług lub w inny sposób, a także
 • – za Twoją zgodą – inne informacje, które zostaną przedstawione w chwili, gdy pojawi się prośba o Twoją zgodę (na przykład w celu uzyskania dostępu do danych GPS o Twojej lokalizacji, które umożliwiają nam świadczenie usług związanych z lokalizacją użytkownika).

Nie planujemy ani nie zamierzamy gromadzić ani w żaden inny sposób przetwarzać żadnych szczególnych kategorii danych mających związek z Twoją osobą. Mówiąc o szczególnych kategoriach danych, mamy na myśli dane genetyczne, biometryczne oraz informacje związane ze zdrowiem, z pochodzeniem rasowym bądź etnicznym, z aktywnością seksualną oraz preferencjami seksualnymi, z poglądami politycznymi, z przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, informacje na temat członkostwa w związkach zawodowych lub informacje związane z przestępstwami kryminalnymi lub wyrokami, które mogą Cię dotyczyć. Nie przekazuj nam tego typu informacji ani nie korzystaj z naszych Usług w sposób, dzięki któremu inni mogliby wejść w posiadanie tego typu danych.

5 Skąd pobieramy Twoje dane?

Przede wszystkim zbieramy dane bezpośrednio od Ciebie lub Twojego urządzenia, gdy korzystasz z naszych Usług. Możemy jednak również otrzymywać dane o Tobie od innych firm, na przykład zewnętrznych dostawców usług logowania, jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, firm ułatwiających zakupy w naszych Grach lub partnerów reklamowych zaangażowanych w dostarczanie Ci naszych reklam poza Usługi. Aby dowiedzieć się więcej, naciśnij znak plus.

Dotyczące Cię dane możemy pobierać z następujących źródeł:

 • bezpośrednio od Ciebie, gdy je nam przekazujesz (na przykład podczas rejestracji Twojego konta, aktywowania subskrypcji naszych wiadomości, przesyłania nam zapytań czy udziału w naszych ankietach),
 • bezpośrednio od Ciebie i/lub w sposób zautomatyzowany od Twojego urządzenia w trakcie korzystania z naszych Usług lub gdy wchodzisz w interakcję z naszymi reklamami poza naszymi Usługami (na przykład na stronach internetowych lub w aplikacjach stron trzecich), w tym poprzez ciasteczka i tym podobne technologie lub zestawy „software development kit” (SDK),
 • firmy, które dystrybuują lub publikują nasze Gry, do których mogą należeć zarówno firmy z grupy Rovio, jak i strony trzecie (na przykład operatorzy platform),
 • jeżeli wchodzisz w interakcję z reklamami w naszych Grach lub gdy wchodzisz w interakcję z naszymi reklamami poza naszymi Usługami (na przykład na stronach internetowych lub w aplikacjach stron trzecich) – od naszych partnerów reklamowych zaangażowanych w dostarczanie i pomiar wydajności tychże reklam,
 • jeżeli postanowisz połączyć konto pochodzące od strony trzeciej (na przykład konto na platformie społecznościowej) z naszymi Usługami – informacje, które otrzymujemy od strony trzeciej zajmującej się obsługą konta,
 • jeśli uczestniczysz w oficjalnych grupach społecznościowych naszych Gier na platformach stron trzecich, pochodzących z tych grup społecznościowych lub dostawcy platformy,
 • jeżeli dokonujesz zakupów w naszych Grach lub innych Usługach – informacje, które otrzymujemy od stron trzecich zajmujących się obsługą tychże transakcji lub
 • – za Twoją zgodą – informacje z innych źródeł, które zostaną przedstawione w chwili, gdy pojawi się prośba o Twoją zgodę.

Nie masz obowiązku przekazywania nam swoich danych. Jednak bez możliwości przetwarzania Twoich danych nie będziemy w stanie świadczyć Ci naszych Usług lub niektórych ich części lub funkcji. Jeżeli korzystasz z naszych Usług, będziemy gromadzić związane z Tobą dane w wybranych lub we wszystkich celach opisanych w niniejszym dokumencie, w zależności od Usług, z których zdecydujesz się korzystać, i podejmowanych przez Ciebie wyborów w ramach korzystania z naszych Usług. Dysponujesz szeregiem możliwości ograniczania i kontrolowania zakresu, w jakim Twoje dane są przetwarzane. Na przykład możesz zdecydować się nie łączyć swoich kont stron trzecich z naszymi Grami (lub skorzystać z ustawień prywatności tych usług stron trzecich w celu kontrolowania zakresu, w jakim Twoje dane są nam udostępniane), aby skorzystać z udostępnionych Ci opcji w naszych Grach do zarządzania Twoimi preferencjami dotyczącymi wykorzystania Twoich danych do celów reklamowych, do używania ustawień Twojego urządzenia do resetowania lub kontrolowania wykorzystania Twojego identyfikatora reklamowego lub do przełączania funkcji, takich jak powiadomienia push lub śledzenie lokalizacji, lub wyłączania niektórych lub wszystkich ciasteczek w ustawieniach Twojej przeglądarki. Jednocześnie należy pamiętać, że nasze Witryny mogą nie odpowiadać na sygnały „Nie śledź” w nagłówkach HTTP.

6 Komu udostępniamy Twoje dane?

Ponieważ świadczymy Usługi na całym świecie, Twoje dane mogą być przekazywane i/lub przetwarzane w krajach innych niż Twój kraj ojczysty, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich. Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo i przepisy, korzystając z Usług wyrażasz zgodę na udostępnianie Twoich danych poza Twój kraj ojczysty. Rutynowo udostępniamy dane w ramach grupy Rovio oraz naszym dostawcom usług i partnerom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia Usług. Z założenia niektóre informacje (takie jak alias użytkownika w grze lub wiadomości na czacie) mogą być również widoczne dla innych użytkowników naszych Usług. Rzadziej możemy być zmuszeni do udostępniania danych podczas wprowadzania zmian w naszej strukturze korporacyjnej, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub regulacje lub gdy jest to konieczne ze względu na nasze prawa lub czyjeś żywotne interesy. Aby dowiedzieć się więcej, naciśnij znak plus.

Możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Oznacza to, że Twoje dane mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

 • innym firmom wchodzącym w skład grupy Rovio, na przykład wówczas, gdy pomagają nam w pracach nad naszymi Grami i innymi Usługami oraz w ich obsłudze,
 • osobom lub firmom spoza grupy Rovio, które świadczą nam usługi i przetwarzają dane w naszym imieniu podczas świadczenia tych usług (chodzi na przykład o dostawców usług hostingowych, usług analitycznych, usług wzbogacających funkcjonalność naszych Usług, a także innych usług pomocnych w rozwijaniu i obsłudze naszych Usług),
 • dostawcom usług płatniczych, którzy ułatwiają płatności za zakupy dokonywane w naszych Grach lub Usługach i mogą przetwarzać Twoje dane (w tym informacje o metodzie płatności) niezależnie od nas,
 • innym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach świadczenia naszych Usług (partnerzy ci mogą przetwarzać Twoje dane niezależnie od nas), w tym naszym partnerom reklamowym i innym podmiotom, których lista znajduje się tutaj,
 • potencjalnym i faktycznym nabywcom (w tym ich agentom i doradcom) w kontekście planowanego lub faktycznego nabycia, fuzji lub innych rodzajów restrukturyzacji biznesowej,
 • stosownym sądom i uprawionym organom rządowym w przypadkach, gdy uznamy, że ujawnienie danych podyktowane jest wymogami obowiązującego prawa,
 • wszelkim osobom lub podmiotom, w przypadku których uznamy, że ujawnienie danych jest konieczne w celu korzystania z naszych praw oraz ich określania, egzekwowania i obrony lub w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub istotnych interesów innej osoby, a także
 • dowolnym innym osobom i podmiotom, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj również, że niektóre informacje, które przesyłasz lub udostępniasz w ramach korzystania z naszych Usług, mogą być widoczne dla innych użytkowników naszych Usług. Z reguły chodzi na przykład o publiczne informacje związane z Twoim profilem w naszych Grach (takie jak Twój alias w grze), Twoje wiadomości na czacie w naszych Grach oraz informacje związane z funkcjami społecznościowymi takimi jak klany czy rankingi. Należy oczekiwać, że tego rodzaju informacje będą publicznie dostępne i nie należy przesyłać ani udostępniać żadnych informacji, które mają pozostać prywatne.

Twoje dane mogą być przekazywane krajom spoza Unii Europejskiej („UE”) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Na przykład pewna liczba używanych przez nas serwerów znajduje się w Stanach Zjednoczonych, zaś niektóre z firm wchodzących w skład naszej grupy lub dostawcy usług, z którymi współpracujemy w celu świadczenia naszych Usług, mieszczą się poza UE i EOG. W krajach tych mogą obowiązywać odmienne prawa ochrony danych niż w Twoim kraju zamieszkania. W takich przypadkach stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa służące ochronie Twoich danych osobowych. Może to obejmować stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską do przekazywania danych osobowych lub innych zabezpieczeń uznanych przez obowiązujące przepisy prawa. Na życzenie użytkownika możemy dostarczyć kopię standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej i udzielić szczegółowych informacji na temat stosowanych środków bezpieczeństwa.

7 Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będą przez nas przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, w których zostały zgromadzone, w tym w celu świadczenia Usług lub w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych. Możemy okresowo usuwać nieaktywne konta lub pozbawiać je elementów umożliwiających identyfikację i postępować podobnie z innymi danymi w naszych Grach oraz innych Usługach.

Po upływie odpowiedniego okresu przechowywania usuniemy Twoje dane lub pozbawimy je elementów umożliwiających identyfikację lub, gdy usunięcie danych lub pozbawienie ich elementów umożliwiających identyfikację nie będzie możliwe (na przykład z racji faktu przechowywania danych na serwerze zapasowym), wyłączymy je z dalszego przetwarzania, dopóki usunięcie danych lub pozbawienie ich elementów umożliwiających identyfikację nie będzie możliwe. Możemy nadal wykorzystywać dane w formie uniemożliwiającej zidentyfikowanie Twojej tożsamości (na przykład dane zagregowane). Nie będziemy podejmować prób Twojej ponownej identyfikacji podczas korzystania z takich danych pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację.

8 W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane?

Stosujemy środki umożliwiające zapewnienie stopnia bezpieczeństwa stosownego do poziomu ryzyka związanego z prowadzeniem czynności przetwarzania opisanych w niniejszym dokumencie. Środki te zostały opracowane w celu ochrony Twoich danych przed przypadkową lub bezprawną likwidacją, utratą lub modyfikacją, a także przed nieuprawionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Stosowane przez nas konkretne środki są różnorodne, ale zazwyczaj zaliczają się do nich: szyfrowanie podczas przesyłania, pseudonimizacja danych umożliwiających identyfikację (tam, gdzie ma to zastosowanie), ograniczenia dostępu do usług lub systemów zawierających dane osobowe, a także stosowanie procedur postępowania w razie potencjalnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Proszę wziąć pod uwagę, że pomimo naszych starań o zabezpieczenie Twoich danych, Internet jest z natury niezabezpieczonym środowiskiem i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa Twoich danych.

9 Twoje prawa

Masz szereg praw w stosunku do swoich danych na mocy obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz poprosić o skorzystanie z tych praw. Na przykład możesz poprosić o dostęp do swoich danych, zażądać ich usunięcia lub wycofać zgodę, jeśli ma to zastosowanie. Sprawdź menu ustawień naszych Gier, aby znaleźć opcje korzystania z tych praw, lub skontaktuj się z nami pod adresem privacy@rovio.com. Aby dowiedzieć się więcej, naciśnij znak plus.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo:

 • dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz zlecenia ich usunięcia,
 • zlecić, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych,
 • sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w stopniu określonym na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów strony trzeciej lub
 • jeżeli jest to technicznie możliwe, zażądać udostępnienia Ci kopii Twoich danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie w formacie nadającym się do odczytu przez komputer.

W przypadkach, gdy przetwarzanie przez nas Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz też prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. W stosownych przypadkach możesz zarządzać preferencjami reklamowymi w ustawieniach gry w sekcji „Warunki użytkowania i prywatność” lub w miejscu o podobnej nazwie. Miej jednak na uwadze, że możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych pomimo wycofania przez Ciebie zgody w przypadkach, gdy posiadamy ku temu podstawy prawne.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych w naszych Grach lub gdy chcesz zlecić ich usunięcie, użyj automatycznych narzędzi dostępnych w naszych Grach. Znajdziesz je w ustawieniach gry, w sekcji „Warunki użytkowania i prywatność” lub w miejscu o podobnej nazwie. Na tej samej stronie możesz też zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych ofert (w odpowiednich przypadkach). Te narzędzia są specyficzne dla każdej gry, co oznacza, że należy przesłać prośbę w każdej grze osobno. Użyj tych narzędzi do przesyłania wniosków. Dzięki temu będzie nam łatwiej zweryfikować, przetworzyć i wykonać Twoje zlecenie w szybszy i bardziej skuteczny sposób.

Jeśli utworzyłeś(-aś) u nas konto do użytku w naszych Grach, automatyczne narzędzia dostępu do danych powiązanych z kontem lub żądania ich usunięcia są dostępne w ustawieniach konta. Narzędzia te są specyficzne dla konta używanego w naszych Grach, które jest oddzielone od konta użytkownika w każdej Grze z osobna. Oznacza to, że jeśli chcesz, musisz poprosić o dostęp lub usunięcie w stosunku do Gier, w które grasz osobno, jak opisano powyżej. Prosimy o przesyłanie wniosków w ustawieniach konta. Dzięki temu będzie nam łatwiej zweryfikować, przetworzyć i wykonać Twoje zlecenie w szybszy i bardziej skuteczny sposób.

W celu rezygnacji z subskrypcji naszych wiadomości marketingowych prosimy o skorzystanie z linku anulowania subskrypcji, który można znaleźć w wysyłanych przez nas wiadomościach. Link służący do anulowania subskrypcji znajduje się zwykle na końcu naszej wiadomości.

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw możesz też skontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@rovio.com. W celu realizacji zleceń przesłanych nam w formie wiadomości e-mail może być wymagane potwierdzenie Twojej tożsamości w celu weryfikacji Twoich praw do złożenia wniosku, co może wymagać udzielenia przez Ciebie dodatkowych informacji. Możemy na przykład poprosić Cię o udzielenie szczegółowych informacji na temat konta związanego ze złożonym wnioskiem, abyśmy mogli potwierdzić, że to konto należy do Ciebie lub że działasz w imieniu jego właściciela. Mimo że zwykle nie decydujemy się na ten krok, zastrzegamy sobie prawo do pobrania od Ciebie stosownej opłaty za skorzystanie z przysługujących Ci praw w przypadkach, gdy zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa i regulacje.

Jeśli nie zadowoli Cię sposób, w jaki spełniliśmy Twój wniosek, możesz odwołać się od otrzymanej decyzji, korzystając z ustanowionego przez nas wewnętrznego procesu odwoławczego. W tym celu należy złożyć nowy wniosek po otrzymaniu od nas decyzji w sprawie wcześniejszego wniosku. W nowym wniosku należy oświadczyć, że chcesz odwołać się od wcześniejszej decyzji i że prosisz o rozpatrzenie sprawy zgodnie z naszym wewnętrznym procesem odwoławczym. Możemy poprosić Cię o podanie informacji na temat wcześniejszego wniosku i decyzji, które w uzasadniony sposób pozwolą nam je zidentyfikować. Po złożeniu odwołania i dostarczeniu informacji umożliwiających odpowiednią identyfikację wcześniejszego wniosku i decyzji, rozpatrzymy odwołanie tak szybko, jak to możliwe.

Pamiętaj również, że zawsze posiadasz prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w organach zajmujących się ochroną danych osobowych (takiego jak Biuro Rzecznika Ochrony Danych w Finlandii) w Twoim regionie. Prosimy jednak, abyś najpierw o kontakt z nami, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje obawy.

Pamiętaj, że jeśli Twój wniosek dotyczy informacji o metodzie płatności lub innych danych transakcyjnych dotyczących zakupu dokonanego w naszych Grach lub innych Usługach, należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcą usług płatniczych, za pośrednictwem którego dokonano płatności, ponieważ przetworzy on transakcję niezależnie od nas.

10 Informacje specyficzne dla regionu

10.1 Informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia

Jeżeli mieszkasz w stanie Kalifornia, w myśl aktu prawa stanowego California Consumer Privacy Act z 2018 r. („CCPA”) masz prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych. Posiadasz też określone prawa w zakresie swoich danych, w tym prawo do zabronienia sprzedaży swoich danych osobowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat praw przysługujących Ci w myśl aktu CCPA prosimy o zapoznanie się z Dodatkowymi informacjami dla mieszkańców stanu Kalifornia na temat ujawniania danych prywatnych.

10.2 Informacje dla mieszkańców Korei Południowej

Jeśli jesteś mieszkańcem Republiki Korei, zapoznaj się z Dodatkowymi informacjami dla mieszkańców Korei Południowej na temat ujawniania prywatnych danych w uzupełnieniu do niniejszego powiadomienia.

11 Dzieci

Nasze Usługi zasadniczo są przeznaczone dla osób dorosłych i zaprojektowane głównie z myślą o nich. Kiedy uzyskujesz dostęp do naszych Usług i z nich korzystasz, możemy poprosić Cię o potwierdzenie dla nas Twojego wieku lub poznać Twój wiek w inny sposób. Jeśli odkryjemy, że jesteś osobą nieletnią lub nie spełniasz progu wiekowego, który stosujemy, możemy podjąć kroki w celu ograniczenia, zawieszenia bądź zablokowania dla Ciebie dostępu do Usług, jeśli uznamy to za konieczne ze względu na obowiązujące przepisy lub wymogi dotyczące platformy albo w celu zapewnienia Ci odpowiednich wrażeń. Jeśli uzyskiwanie przez Ciebie dostępu do Usług nie zostanie zawieszone lub zablokowane, ograniczymy wykorzystanie Twoich danych osobowych do tego, co jest konieczne do wewnętrznego działania naszych Usług i innych zastosowań dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje prawne i zasady obowiązujące na platformie. Może to obejmować zablokowanie dostępu do niektórych części lub funkcji Usług.

12 Zmiany

Niniejszy dokument może być okresowo aktualizowany, na przykład w wyniku zmian w naszej działalności lub obowiązujących nas przepisów prawa. Wszelkie aktualizacje będą dostępne w tym miejscu. Możemy też informować Cię o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem innych, stosownych do wagi zmian, sposobów.