Privacy Notice (Polish)

Page

USŁUGI ROVIO – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: 30 stycznia 2020 r.

Niniejszy dokument wyjaśnia, w jaki sposób firma Rovio Entertainment Corporation (określana odtąd jako „my”) gromadzi, przechowuje, wykorzystuje oraz przetwarza z użyciem dowolnych innych metod dane osobowe użytkownika końcowego (określanego odtąd jako „Ty”) w ramach świadczonych przez nas Usług (definicja naszych Usług dostępna jest poniżej), a także określa przysługujące Ci w tym zakresie prawa.

W niniejszym dokumencie terminem „Usługi” określane są nasze Gry, Strony internetowe oraz wszelkie powiązane usługi oraz prawa własności znajdujące się pod naszą kontrolą; termin „Gry” odnosi się do naszych gier, aplikacji oraz innych produktów (w tym gier z serii Angry Birds oraz wielu innych); zaś termin „Strony internetowe” oznacza nasze witryny internetowe oraz inne prawa własności do treści dostępnych online znajdujące się pod naszą kontrolą, w tym https://www.rovio.com oraz https://www.angrybirds.com. Termin „Twoje dane” używany jest w odniesieniu do Twoich danych osobowych, tj. danych umożliwiających zidentyfikowanie Twojej tożsamości.

Zalecamy zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed skorzystaniem z naszych Usług w celu uzyskania informacji na temat możliwych celów i sposobów wykorzystywania powiązanych z Tobą danych. Dodatkowo zachęcamy też do dokładnej lektury naszych Warunków użytkowania, które określają zasady korzystania z naszych Usług.

1    Administrator danych

Termin „administrator danych” oznacza podmiot określający cel i sposób przetwarzania danych osobowych. W kontekście działań opisywanych w niniejszym dokumencie administracją danych zajmujemy się my. Nazwa naszej firmy to Rovio Entertainment Corporation. Siedziba naszej firmy mieści się pod adresem Keilaranta 7, FI-02150 Espoo w Finlandii.

W ramach świadczonych przez nas Usług możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom. Niektórzy z naszych partnerów zajmują się administracją danych niezależnie od nas, co oznacza, że samodzielnie określają cel i sposób przetwarzania Twoich danych. Więcej informacji na temat naszych partnerów oraz możliwych sposobów przetwarzania przez nich Twoich danych znajduje się w 6. dziale niniejszej Polityki prywatności.

2    Dane kontaktowe

W sprawach związanych z niniejszym dokumentem można kontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@rovio.com.

Powołaliśmy też Inspektora Ochrony Danych („IOD”) w celu nadzorowania spraw dotyczących ochrony gromadzonych przez nas danych. W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z sposobem przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt z naszym IOD pod adresem e-mail dpo@rovio.com.

3    Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

W celu realizacji zawartej z Tobą umowy możemy gromadzić Twoje dane, ponieważ są niezbędne, aby:

 • utworzyć i utrzymywać przeznaczone dla Ciebie konto w naszych Grach i Usługach (w odpowiednich przypadkach),
 • umożliwić Ci korzystanie z naszych Gier i innych Usług,
 • dostarczać Ci odpowiednie wersje naszych Gier i innych Usług (na przykład zapewnić właściwą wersję językową),
 • umożliwić Ci komunikację z innymi użytkownikami w ramach naszych Gier i innych Usług (w określonych przypadkach), na przykład poprzez możliwość rozmów na czacie i forach oraz za pomocą innych, podobnych funkcji,
 • wysyłać wiadomości związane z naszymi Usługami (na przykład powiadomienia techniczne, alerty zabezpieczeń i wiadomości administracyjne) lub
 • weryfikować Twoje zakupy i inne transakcje dokonywane w ramach korzystania z naszych Gier lub innych Usług.

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na świadczeniu jak najwyższej jakości Usług możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • w celu świadczenia i utrzymywania naszych Usług (na przykład zapewniając, że nasze Usługi są bezpieczne i funkcjonują zgodnie z zamierzeniami),
 • w celu identyfikacji i usuwania wszelkich usterek, błędów oraz innych problemów związanych z naszymi Usługami,
 • w celu pomiarów i analizy wykorzystania naszych Usług lub pomiarów i analizy danych gromadzonych przez nas w ramach świadczonych Usług (na przykład w celu identyfikacji dominujących trendów i tym podobnych, a także w celach informacyjnych),
 • w celu tworzenia danych uniemożliwiających zidentyfikowanie Twojej tożsamości (na przykład danych zagregowanych), które następnie możemy wykorzystywać i udostępniać bez ograniczeń,
 • w celu przeprowadzania ankiet i innych badań pozwalających lepiej poznać naszych użytkowników lub
 • w celu ulepszania świadczonych oraz projektowania nowych Usług.

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na zapewnianiu Ci najwyższej jakości naszych Gier możemy gromadzić Twoje dane w następujących celach:

 • w celu personalizacji Twojej rozgrywki w naszych Grach (w oparciu o Twoją aktywność),
 • w celu oferowania Ci ofert oraz nagród w naszych Grach (w oparciu o Twoją aktywność),
 • umożliwić Ci rozgrywkę na wielu różnych urządzeniach (w określonych przypadkach), na przykład poprzez możliwość połączenia kont stron trzecich z naszymi Grami,
 • zapewnić poprawne działanie funkcji społecznościowych (takich jak klany, tworzenie gier i rankingi) oraz organizować wydarzenia w naszych Grach i innych Usługach (w określonych przypadkach),
 • w celu przetwarzania Twoich zgłoszeń do działu wsparcia i należytego zarządzania łączącą nas z Tobą relacją lub
 • w celu wysyłania wiadomości dotyczących naszych Usług (na przykład powiadomień technicznych, alertów zabezpieczeń i wiadomości administracyjnych).

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na zapewnieniu, aby nasze Usługi były bezpieczne i odpowiednie dla wszystkich naszych użytkowników, możemy gromadzić Twoje dane w następujących celach:

 • w celu automatycznego lub ręcznego moderowania i monitorowania sposobów korzystania z naszych Gier i innych Usług (w tym wszelkich wiadomości wysyłanych za pośrednictwem świadczonych Usług) lub
 • w celu zapewnienia, iż postanowienia naszych Warunków użytkowania oraz – w szczególności – naszego Kodeksu postępowania są należycie respektowane.

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na promowaniu naszych Usług i dotarciu do zainteresowanych odbiorców możemy gromadzić Twoje dane w następujących celach:

 • w celu monitorowania instalowania naszych Gier (w tym źródła każdej instalacji),
 • w celu pomiarów, analizy oraz zwiększania skuteczności naszych reklam (w tym naszych reklam pojawiających się poza naszymi Usługami),
 • w celu przesyłania wiadomości dotyczących ofert, nagród, wydarzeń i innych powiadomień związanych z naszymi Usługami i innymi działaniami,
 • w celu zwracania się do naszych partnerów reklamowych z prośbą o wyświetlanie lub niewyświetlanie przeznaczonych dla Ciebie reklam w oparciu o Twoją aktywność (w tym w celu ograniczenia liczby wyświetleń oglądanych przez Ciebie naszych reklam) lub
 • w celu zwracania się do naszych partnerów reklamowych z prośbą o reklamowanie naszych Gier lub innych Usług odbiorcom o zainteresowaniach podobnych do Twoich.

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na dostarczaniu w naszych Grach reklam odpowiednich dla Ciebie, a także finansowaniu naszych Usług, abyśmy mogli dalej je świadczyć, możemy gromadzić Twoje dane w następujących celach:

 • w celu wyświetlania w naszych Grach reklam naszych lub naszych partnerów reklamowych,
 • w celu monitorowania Twojej aktywności w naszych Grach, umożliwiającego lepsze poznanie Twoich zainteresowań i udoskonalanie reklam w naszych Grach lub
 • w celu personalizacji lub umożliwienia naszym partnerom reklamowym personalizacji oglądanych przez Ciebie w naszych Grach reklam, aby były lepiej dostosowane do Twojego profilu.

W związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na zabezpieczeniu naszej działalności możemy gromadzić Twoje dane w następujących celach:

 • w celu ochrony przed oszustwami lub nieuczciwymi albo w inny sposób bezprawnymi praktykami oraz w celu ich wykrywania i wyjaśniania,
 • w celu prowadzenia audytów naszej działalności i procesów (na przykład w celu potwierdzenia, iż funkcjonują one zgodnie z zamierzeniami i z poszanowaniem obowiązujących norm oraz wymogów umownych) lub
 • w celu określenia, egzekwowania i obrony naszych praw w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje.

Za Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane w poniższych celach:

 • w celu wysyłania Ci biuletynów informacyjnych i podobnych wiadomości, jeśli chęć ich otrzymywania została przez Ciebie potwierdzona (na przykład poprzez wypełnienie formularza subskrypcji na jednej z naszych Stron internetowych) lub
 • w innych celach, które zostaną przedstawione w chwili, gdy pojawi się prośba o Twoją zgodę (na przykład w celu uzyskania dostępu do danych GPS o Twojej lokalizacji, które umożliwiają nam świadczenie usług związanych z lokalizacją użytkownika).

Możemy gromadzić też Twoje dane, jeśli są niezbędne w następujących celach:

 • w celu spełnienia obowiązujących nas wymogów prawnych (w tym w celu wywiązania się z wymogów obowiązującego prawa podatkowego i księgowego oraz z przepisów nakazujących nam udostępnienie informacji uprawnionym w tym celu organom, jeśli pojawi się takie żądanie) lub
 • w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub istotnych interesów innej osoby.

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane także w innych celach, które są zgodne z dowolnymi celami opisanymi powyżej.

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania żadnych decyzji zautomatyzowanych, wywierających na Ciebie znaczący wpływ. Terminem „decyzja zautomatyzowana” określamy decyzję podjętą przez system informatyczny bez udziału człowieka.

3.1    Reklama

Wpływy z reklam pozwalają nam finansować świadczone przez nas Usługi oraz udostępniać nasze Gry za darmo. W naszych Grach wyświetlamy reklamy pochodzące zarówno od nas, jak i reklamy stron trzecich. Nasze reklamy pojawiają się także poza naszymi Usługami i w usługach należących do stron trzecich, takich jak strony internetowe lub aplikacje. Niniejszy dział zawiera informacje na temat sposobów wykorzystywania przez nas Twoich danych w celach reklamowych, a także na temat Twoich możliwości kontroli swoich danych wykorzystywanych do tych celów.

Reklamy mobilne korzystają z określonych identyfikatorów online – w szczególności z identyfikatorów reklamowych, ale także adresów IP oraz innych identyfikatorów. „Identyfikator reklamowy” to alfanumeryczny ciąg cyfr wygenerowany przez system operacyjny urządzenia. Identyfikator ten jest identyczny w przypadku wszystkich aplikacji, niezależnie od ich wydawców. Identyfikator reklamowy to tak zwany identyfikator dla reklamodawców (Identifier for Advertisers, „IDFA”) na urządzeniach firmy Apple lub identyfikator reklamowy Google (Google Advertising Identity – „GAID”) na urządzeniach z systemem Android.

Identyfikatory reklamowe używane są w przypadku reklam dostosowywanych do zainteresowań użytkowników oraz w innych celach reklamowych. Możesz określić zakres, w jakim Twój identyfikator reklamowy jest wykorzystywany do tych celów. Ustawienia prywatności urządzeń z reguły umożliwiają zresetowanie stanu i/lub ograniczenie używania identyfikatora reklamowego. Możesz np. wybrać opcję „ograniczenia śledzenia reklam” (urządzenia z systemem iOS) lub „rezygnacji z personalizacji reklam” (urządzenia z systemem Android). Ustawienia te działają odmiennie na różnych urządzeniach, co oznacza, że na każdym z używanych urządzeń należy skonfigurować je oddzielnie. Wdrożenie zaktualizowanych ustawień może zająć nieco czasu. Prosimy pamiętać, że zresetowanie stanu i/lub ograniczenie użycia identyfikatora reklamowego nie wyłączy wyświetlania reklam. Reklamy będą prezentowane nadal, ale prawdopodobnie okażą się mniej trafne.

Więcej informacji na temat ustawień prywatności urządzeń mobilnych można znaleźć w materiałach stron trzecich, na przykład:

https://www.networkadvertising.org/mobile-choice

Gdy widzisz reklamy w naszych Grach, może to oznaczać, że udostępniamy Twój identyfikator reklamowy i adres IP naszym partnerom reklamowym. Nasi partnerzy reklamowi mogą też pobierać informacje bezpośrednio z naszych Gier przy użyciu takich technologii jak zestawy „software development kit” – SDK. Mogą oni wykorzystywać Twoje dane do różnych celów, w tym do ograniczenia liczby wyświetleń tych samych reklam lud do dostosowania wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań (na przykład w oparciu o twoją wcześniejszą aktywność powiązaną z identyfikatorem reklamowym). Więcej informacji można znaleźć w dokumentach poświęconych polityce prywatności naszych partnerów reklamowych. Ich lista znajduje się tutaj.

Gdy widzisz nasze reklamy poza naszymi Usługami (na przykład w należących do stron trzecich usługach takich jak strony internetowe czy aplikacje), może to oznaczać, że sieć reklamowa dostarczająca Ci reklamy w oparciu o Twoją wcześniejszą aktywność powiązaną z Twoim identyfikatorem reklamowym uznała, że mogą interesować Cię nasze Usługi. Sieci reklamowe mogą wykorzystywać Twoje dane również w następujących celach:

 • w celu ograniczenia liczby wyświetleń tych samych reklam jednej osobie,
 • w celu informowania użytkowników, którzy już korzystali z naszych Gier, o nowej zawartości, aktualizacjach i innych aktualnościach związanych z naszymi Grami lub
 • w celu wstrzymania wyświetlania naszych reklam użytkownikom, którzy korzystają już z reklamowanej Gry.

Dodatkowo sieci reklamowe mogą świadczyć usługi, w których używane są identyfikatory reklamowe lub inne identyfikatory, w celu odnalezienia użytkowników potencjalnie zainteresowanych naszymi Usługami z racji ich dotychczasowej aktywności lub zainteresowań podobnych do zainteresowań użytkowników, o których sieć reklamowa wie, że korzystają z naszych Usług.

Zarówno w przypadku reklam pojawiających się w naszych Grach, jak i reklam prezentowanych poza naszymi Usługami, identyfikatory reklamowe lub inne identyfikatory służą także do pomiarów i analiz reklam, do których zalicza się gromadzenie danych na temat łącznej liczby wyświetleń, kliknięć oraz instalacji będących skutkiem reklamy. Dane z pomiarów i analiz mogą być gromadzone bezpośrednio lub pośrednio, a także otrzymywane przez różne podmioty zaangażowane w dostarczanie reklam (w tym przez nas i przez naszych partnerów reklamowych), na przykład przy użyciu technologii znaków nawigacyjnych web beacon stosowanych w reklamach. Dane te wykorzystywane są w celu świadczenia usług pomiarów i analiz, ochrony przed oszustwami i/lub nieuczciwymi praktykami oraz w celu ich wykrywania i wyjaśniania, a także w celu rozliczeń finansowych między podmiotami zaangażowanymi w dostarczanie reklam.

3.2    Ciasteczka i podobne technologie używane na naszych Stronach internetowych

Tak jak w przypadku większości współczesnych stron internetowych, nasze Strony internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka i pokrewne technologie (na przykład lokalne obiekty współdzielone lub znaki nawigacyjne web beacon).

Ciasteczko to mały plik, który Twoja przeglądarka przechowuje, gdy zleci jej to odwiedzana witryna. Ciasteczka mogą pochodzić bezpośrednio z odwiedzanej strony (są to ciasteczka typu „first-party”) lub mogą należeć do stron trzecich zaangażowanych w dostarczanie zawartości, funkcji lub usług analitycznych i reklamowych na odwiedzanej przez Ciebie stronie (są to ciasteczka typu „third-party”). Ciasteczka są z reguły wykorzystywane do szybkiej identyfikacji Twojego urządzenia oraz „zapamiętania” go na wypadek kolejnych wizyt na przykład w celu poprawy funkcjonalności, łatwiejszego gromadzenia danych dotyczących odbiorców, poprawy działania witryny i zachowania Twoich preferencji.

Możesz zarządzać wykorzystywaniem ciasteczek za pomocą ustawień Twojej przeglądarki lub urządzenia, na przykład dezaktywując wybrane lub wszystkie ciasteczka albo konfigurując Twoją przeglądarkę lub urządzenie w sposób, który sprawi, że będziesz otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy ciasteczka są używane. Pamiętaj jednak, że dezaktywacja ciasteczek może wpłynąć na Twoje możliwości korzystania z Usług.

4    Jakie dane przetwarzamy?

Dotyczące Cię dane, które możemy przetwarzać, to:

 • Twoje imię, Twój adres e-mail oraz inne dane kontaktowe w przypadku, gdy je od Ciebie otrzymaliśmy (na przykład podczas rejestracji konta lub przy aktywowaniu subskrypcji naszych wiadomości),
 • identyfikatory online takie jak Twój alias w grze, Twój adres IP, identyfikatory przypisane przez nas do Twojego konta lub identyfikatory powiązane z używanym przez Ciebie sprzętem i systemem operacyjnym (w tym Twój identyfikator reklamowy),
 • dane techniczne na temat urządzenia, którego używasz do korzystania z naszych Gier lub innych Usług (na przykład informacje na temat rodzaju urządzenia, jego modelu, producenta, systemu operacyjnego, używanego języka, wyświetlacza, procesora lub pamięci),
 • informacje o Twojej lokalizacji (na przykład kraju, województwie lub mieście) ustalone na podstawie Twojego adresu IP,
 • informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszych Usług (na przykład informacje dotyczące Twoich postępów w naszych Grach, Twoich wizyt na naszych Stronach internetowych lub Twoich interakcji z reklamami w naszych Grach),
 • informacje na temat Twoich interakcji z naszymi reklamami poza naszymi Usługami (na przykład na stronach internetowych lub w aplikacjach stron trzecich), w tym informacje dotyczące sposobu, w jaki polecono Ci nasze Gry lub inne Usługi,
 • dzienniki awarii i inne informacje dotyczące usterek, błędów oraz innych problemów związanych z naszymi Usługami,
 • wnioski wyciągane na podstawie Twojej aktywności w ramach naszych Usług,
 • wiadomości i inne powiadomienia, które przesyłasz nam za pośrednictwem naszych Usług (na przykład Twoje wiadomości na czacie w naszych Grach lub wiadomości wysyłane do działu wsparcia),
 • jeżeli postanowisz połączyć z naszymi Usługami konto pochodzące od strony trzeciej (na przykład konto na platformie społecznościowej) – informacje, które otrzymujemy od strony trzeciej zajmującej się obsługą konta (na przykład nazwa konta, identyfikator lub adres e-mail służące do umożliwienia rozgrywki na różnych urządzeniach, a także nazwa profilu, zdjęcie profilowe czy informacje na temat Twoich znajomych wykorzystywane w naszych funkcjach społecznościowych),
 • jeżeli dokonujesz zakupów w naszych Grach – informacje, które otrzymujemy od stron trzecich zajmujących się obsługą płatności w celu weryfikacji Twoich zakupów,
 • jeżeli subskrybujesz nasze wiadomości – Twoje preferencje odnośnie treści i inne informacje, które nam przekazujesz, dokonując subskrypcji naszych wiadomości,
 • jeżeli bierzesz udział w naszych ankietach i innych badaniach – wszelkie komentarze, opinie, odpowiedzi oraz inne informacje, które przekazujesz nam w ramach tychże ankiet i badań (na przykład informacje dotyczące wykształcenia lub Twoich doświadczeń z naszymi Grami),
 • wszelkie inne informacje, które postanowisz przekazać nam w ramach naszych Usług lub w inny sposób, a także
 • – za Twoją zgodą – inne informacje, które zostaną przedstawione w chwili, gdy pojawi się prośba o Twoją zgodę (na przykład w celu uzyskania dostępu do danych GPS o Twojej lokalizacji, które umożliwiają nam świadczenie usług związanych z lokalizacją użytkownika).

Nie planujemy ani nie zamierzamy gromadzić ani w żaden inny sposób przetwarzać żadnych szczególnych kategorii danych mających związek z Twoją osobą. Mówiąc o szczególnych kategoriach danych, mamy na myśli dane genetyczne, biometryczne oraz informacje związane ze zdrowiem, z pochodzeniem rasowym bądź etnicznym, z aktywnością seksualną oraz preferencjami seksualnymi, z poglądami politycznymi, z przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, informacje na temat członkostwa w związkach zawodowych lub informacje związane z przestępstwami kryminalnymi lub wyrokami, które mogą Cię dotyczyć. Nie przekazuj nam tego typu informacji ani nie korzystaj z naszych Usług w sposób, dzięki któremu inni mogliby wejść w posiadanie tego typu danych.

5    Skąd pobieramy Twoje dane?

Dotyczące Cię dane możemy pobierać z następujących źródeł:

 • bezpośrednio od Ciebie, gdy je nam przekazujesz (na przykład podczas rejestracji Twojego konta, aktywowania subskrypcji naszych wiadomości, przesyłania nam zapytań czy udziału w naszych ankietach),
 • bezpośrednio od Ciebie i/lub w sposób zautomatyzowany od Twojego urządzenia w trakcie korzystania z naszych Usług lub gdy wchodzisz w interakcję z naszymi reklamami poza naszymi Usługami (na przykład na stronach internetowych lub w aplikacjach stron trzecich), w tym poprzez ciasteczka i tym podobne technologie lub zestawy „software development kit” (SDK),
 • jeżeli wchodzisz w interakcję z reklamami w naszych Grach lub gdy wchodzisz w interakcję z naszymi reklamami poza naszymi Usługami (na przykład na stronach internetowych lub w aplikacjach stron trzecich) – od naszych partnerów reklamowych zaangażowanych w dostarczanie i pomiar wydajności tychże reklam,
 • jeżeli postanowisz połączyć konto pochodzące od strony trzeciej (na przykład konto na platformie społecznościowej) z naszymi Usługami – informacje, które otrzymujemy od strony trzeciej zajmującej się obsługą konta,
 • jeżeli dokonujesz zakupów w naszych Grach – informacje, które otrzymujemy od stron trzecich zajmujących się obsługą tychże transakcji lub
 • – za Twoją zgodą – informacje z innych źródeł, które zostaną przedstawione w chwili, gdy pojawi się prośba o Twoją zgodę.

Nie masz obowiązku przekazywania nam swoich danych. Jednak bez możliwości przetwarzania Twoich danych nie będziemy w stanie świadczyć Ci naszych Usług lub niektórych ich części lub funkcji. Jeżeli korzystasz z naszych Usług, będziemy gromadzić związane z Tobą dane w wybranych lub we wszystkich celach opisanych w niniejszym dokumencie, w zależności od Usług, z których zdecydujesz się korzystać, i podejmowanych przez Ciebie wyborów w ramach korzystania z naszych Usług. Dysponujesz szeregiem możliwości ograniczania i kontrolowania zakresu, w jakim Twoje dane są przetwarzane. Możesz na przykład zrezygnować z łączenia Twoich kont w usługach stron trzecich z naszymi Grami, zresetować lub ograniczyć wykorzystywanie swojego identyfikatora reklamowego przy pomocy ustawień swojego urządzenia, a także wyłączyć wybrane lub wszystkie ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

6    Komu udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Oznacza to, że Twoje dane mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

 • innym firmom wchodzącym w skład grupy Rovio, na przykład wówczas, gdy pomagają nam w pracach nad naszymi Grami i innymi Usługami oraz w ich obsłudze,
 • osobom lub firmom spoza grupy Rovio, które świadczą nam usługi i przetwarzają dane w naszym imieniu podczas świadczenia tych usług (chodzi na przykład o dostawców usług hostingowych, usług analitycznych, usług wzbogacających funkcjonalność naszych Usług, a także innych usług pomocnych w rozwijaniu i obsłudze naszych Usług),
 • innym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach świadczenia naszych Usług (partnerzy ci mogą przetwarzać Twoje dane niezależnie od nas), w tym naszym partnerom reklamowym i innym podmiotom, których lista znajduje się tutaj,
 • potencjalnym i faktycznym nabywcom (w tym ich agentom i doradcom) w kontekście planowanego lub faktycznego nabycia, fuzji lub innych rodzajów restrukturyzacji biznesowej,
 • stosownym sądom i uprawionym organom rządowym w przypadkach, gdy uznamy, że ujawnienie danych podyktowane jest wymogami obowiązującego prawa,
 • wszelkim osobom lub podmiotom, w przypadku których uznamy, że ujawnienie danych jest konieczne w celu korzystania z naszych praw oraz ich określania, egzekwowania i obrony lub w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub istotnych interesów innej osoby, a także
 • dowolnym innym osobom i podmiotom, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj również, że niektóre informacje, które przesyłasz lub udostępniasz w ramach korzystania z naszych Usług, mogą być widoczne dla innych użytkowników naszych Usług. Z reguły chodzi na przykład o publiczne informacje związane z Twoim profilem w naszych Grach (takie jak Twój alias w grze), Twoje wiadomości na czacie w naszych Grach oraz informacje związane z funkcjami społecznościowymi takimi jak klany czy rankingi.

W związku z czynnościami przetwarzania opisanymi w niniejszym dokumencie Twoje dane mogą być przekazywane krajom spoza Unii Europejskiej („UE”) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i/lub przetwarzane w tychże. Na przykład pewna liczba używanych przez nas serwerów znajduje się w Stanach Zjednoczonych, zaś niektóre z firm wchodzących w skład naszej grupy lub dostawcy usług, z którymi współpracujemy w celu świadczenia naszych Usług, mieszczą się poza UE i EOG. W krajach tych mogą obowiązywać odmienne prawa ochrony danych niż w Twoim kraju. W takich przypadkach stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa służące ochronie Twoich danych osobowych. Wspomniane środki bezpieczeństwa mogą być zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej dotyczących transferu danych osobowych lub w kontekście porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield). Na życzenie użytkownika możemy dostarczyć kopię standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej i udzielić szczegółowych informacji na temat stosowanych środków bezpieczeństwa.

7    Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będą przez nas przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, w których zostały zgromadzone, w tym w celu świadczenia Usług lub w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych. Możemy okresowo usuwać nieaktywne konta lub pozbawiać je elementów umożliwiających identyfikację i postępować podobnie z innymi danymi w naszych Grach oraz innych Usługach.

Po upływie odpowiedniego okresu przechowywania usuniemy Twoje dane lub pozbawimy je elementów umożliwiających identyfikację lub, gdy usunięcie danych lub pozbawienie ich elementów umożliwiających identyfikację nie będzie możliwe (na przykład z racji faktu przechowywania danych na serwerze zapasowym), wyłączymy je z dalszego przetwarzania, dopóki usunięcie danych lub pozbawienie ich elementów umożliwiających identyfikację nie będzie możliwe. Możemy nadal wykorzystywać dane w formie uniemożliwiającej zidentyfikowanie Twojej tożsamości (na przykład dane zagregowane).

8    W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane?

Stosujemy środki umożliwiające zapewnienie stopnia bezpieczeństwa stosownego do poziomu ryzyka związanego z prowadzeniem czynności przetwarzania opisanych w niniejszym dokumencie. Środki te zostały opracowane w celu ochrony Twoich danych przed przypadkową lub bezprawną likwidacją, utratą lub modyfikacją, a także przed nieuprawionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Stosowane przez nas konkretne środki są różnorodne, ale zazwyczaj zaliczają się do nich: szyfrowanie podczas przesyłania, pseudonimizacja danych umożliwiających identyfikację (tam, gdzie ma to zastosowanie), ograniczenia dostępu do usług lub systemów zawierających dane osobowe, a także stosowanie procedur postępowania w razie potencjalnych incydentów związanych z bezpieczeństwem.

9    Twoje prawa

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo:

 • dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz zlecenia ich usunięcia,
 • zlecić, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych,
 • sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w stopniu określonym na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów strony trzeciej lub
 • jeżeli jest to technicznie możliwe, zażądać udostępnienia Ci kopii Twoich danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie w formacie nadającym się do odczytu przez komputer.

W przypadkach, gdy przetwarzanie przez nas Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz też prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Miej jednak na uwadze, że możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych pomimo wycofania przez Ciebie zgody w przypadkach, gdy posiadamy ku temu podstawy prawne.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych w naszych Grach lub gdy chcesz zlecić ich usunięcie, użyj automatycznych narzędzi dostępnych w naszych Grach. Każda z naszych Gier posiada odrębne narzędzia tego typu. Znajdziesz je w ustawieniach gry, w sekcji „Warunki użytkowania i prywatność” lub w miejscu o podobnej nazwie. Na tej samej stronie możesz też zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych ofert (w odpowiednich przypadkach). W celu przesyłania wniosków postaraj się korzystać w pierwszej kolejności z tych narzędzi, gdyż dzięki temu będzie nam łatwiej zweryfikować, przetworzyć i wykonać Twoje zlecenie w szybszy i bardziej skuteczny sposób.

W celu rezygnacji z subskrypcji naszych wiadomości marketingowych prosimy o skorzystanie z linku anulowania subskrypcji, który można znaleźć w wysyłanych przez nas wiadomościach. Link służący do anulowania subskrypcji znajduje się zwykle na końcu naszej wiadomości.

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw możesz też skontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@rovio.com. W celu realizacji zleceń przesłanych nam w formie wiadomości e-mail może być wymagane potwierdzenie Twojej tożsamości w celu weryfikacji Twoich praw do złożenia wniosku, co może wymagać udzielenia przez Ciebie dodatkowych informacji. Możemy na przykład poprosić Cię o udzielenie szczegółowych informacji na temat konta związanego ze złożonym wnioskiem, abyśmy mogli potwierdzić, że to konto należy do Ciebie lub że działasz w imieniu jego właściciela. Mimo że zwykle nie decydujemy się na ten krok, zastrzegamy sobie prawo do pobrania od Ciebie stosownej opłaty za skorzystanie z przysługujących Ci praw w przypadkach, gdy zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa i regulacje.

Pamiętaj również, że zawsze posiadasz prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w organach zajmujących się ochroną danych osobowych w Twoim regionie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z urzędem ds. ochrony danych osobowych w swoim regionie (w przypadku Finlandii jest to Biuro Inspektora Ochrony Danych).

10    Informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia

Jeżeli mieszkasz w stanie Kalifornia, w myśl aktu prawa stanowego California Consumer Privacy Act z 2018 r. („CCPA”) masz prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych. Posiadasz też określone prawa w zakresie swoich danych, w tym prawo do zabronienia sprzedaży swoich danych osobowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat praw przysługujących Ci w myśl aktu CCPA prosimy o zapoznanie się z Dodatkowymi informacjami dla mieszkańców stanu Kalifornia na temat ujawniania danych prywatnych.

11    Ograniczenia wiekowe

Akceptując nasze Warunki użytkowania oświadczasz, że masz ukończone 13 lat. Podkreślamy zarazem, że nie znamy dokładnego wieku poszczególnych użytkowników naszych Usług. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, nie przekazuj nam swoich danych osobowych (w tym swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail) i nie używaj naszych Usług w sposób skutkujący ujawnieniem tychże informacji innym osobom.

Jeżeli ustalimy, iż jesteśmy w posiadaniu danych osobowych użytkownika, który nie ukończył 13 lat, podejmiemy stosowne kroki celem zapewnienia, że dane te przetwarzane są przez nas w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, lub niezwłocznie usuniemy takie dane z naszych archiwów. Jeśli masz podstawy sądzić, iż jesteśmy w posiadaniu danych osobowych użytkownika, który nie ukończył 13 lat, prosimy o kontakt.

12    Zmiany

Niniejszy dokument może być okresowo aktualizowany, na przykład w wyniku zmian w naszej działalności lub obowiązujących nas przepisów prawa. Wszelkie aktualizacje będą dostępne w tym miejscu. Możemy też informować Cię o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem innych, stosownych do wagi zmian, sposobów.