PRIVACYBELEID ROVIO-DIENSTEN

Page privacy-nl

PRIVACYBELEID ROVIO-DIENSTEN

Laatste update: 6 december 2023

In dit beleid wordt uitgelegd hoe Rovio Entertainment Corporation (hierna ‘wij’ of ‘we’ genoemd in dit beleid) de persoonlijke gegevens van eindgebruikers (hierna ‘jij’ of ‘je’ genoemd in dit beleid) van onze hieronder gedefinieerde Diensten verzamelt, opslaat, gebruikt of op een andere manier verwerkt, en welke rechten jij hebt als we je persoonlijke gegevens verwerken.

In dit beleid verwijst ‘Diensten‘ naar onze Spellen, Websites en eventuele gerelateerde diensten of eigendommen in ons beheer; ‘Spellen‘ verwijst naar onze spellen, applicaties en andere producten, inclusief Angry Birds-spellen en vele andere; en ‘Websites‘ verwijst naar websites en andere online eigendommen in ons beheer, inclusief https://www.rovio.com, https://www.angrybirds.com, en https://www.redsclub.com. De uitdrukking ‘je gegevens‘ wordt gebruikt als er wordt verwezen naar persoonlijke gegevens die betrekking hebben op jou als een geïdentificeerd of identificeerbaar individu.

Dit beleid is van toepassing op al onze Diensten, tenzij er een afzonderlijk beleid bij een bepaald Spel of andere Dienst wordt meegeleverd. Wanneer er een afzonderlijk beleid wordt meegeleverd, is dat beleid van toepassing. Verder kunnen onze Diensten gelinkt zijn aan of kunnen ze je anderszins in staat stellen om te navigeren naar eigendommen die door externe partijen worden beheerd. Houd er rekening mee dat dit beleid niet van toepassing is op eigendommen die door externe partijen worden beheerd, en dat de exploitanten van die eigendommen je gegevens kunnen verzamelen en gebruiken volgens hun eigen beleid.

Het is belangrijk dat je dit beleid leest voordat je toegang krijgt tot de Diensten of deze gebruikt, zodat je weet hoe en waarom we gegevens met betrekking tot jou kunnen gebruiken. Hoewel veel secties een korte samenvatting bevatten die een overzicht van hun content biedt om gebruik en naslag te vergemakkelijken, raden we je aan om dit beleid in zijn geheel te lezen. Naast dit beleid raden we je aan om zorgvuldig onze Gebruiksvoorwaarden door te lezen, die jouw gebruik van onze Diensten bepalen.

1 Gegevensbeheerder

Met ‘gegevensbeheerder’ bedoelen we een entiteit die bepaalt hoe en waarom persoonlijke gegevens worden verwerkt. Met betrekking tot de activiteiten die in dit beleid worden beschreven, zijn wij de gegevensbeheerder. Onze bedrijfsnaam is Rovio Entertainment Corporation. Ons adres is Keilaranta 7, FI-02150 Espoo, Finland.

Tijdens het uitvoeren van de Diensten, kunnen we je gegevens delen met partners waarmee we samenwerken. Sommige van deze partners zijn gegevensbeheerders die onafhankelijk van ons opereren en daarom onafhankelijk bepalen hoe en waarom ze je gegevens verwerken. Voor meer informatie over deze partners en de manieren waarop ze je gegevens kunnen verwerken, raadpleeg je sectie 6 van dit beleid.

2 Contactgegevens

Inzake aangelegenheden met betrekking tot dit beleid, kun je ons via e-mail bereiken op privacy@rovio.com.

We hebben ook een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die toezicht moet houden op onze aangelegenheden inzake gegevensbescherming. Als je vragen of zorgen hebt omtrent de manier waarop we je gegevens gebruiken, kun je via e-mail contact met onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen op dpo@rovio.com.

3 Waarom verwerken we je gegevens en op welke basis doen we dat?

We kunnen je gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken in verband met onze Diensten. Als je een volledig overzicht van deze doeleinden wilt bekijken, druk je op het plusteken. Als je op zoek bent naar een overzicht in één oogopslag, vind je het volgende wellicht nuttig:

 • Wanneer je onze Diensten gebruikt, verwerken we je gegevens op manieren die ons in staat stellen om de Diensten aan jou te leveren (bijvoorbeeld het opslaan van je spelvoortgang).
 • Je gegevens stellen ons ook in staat tot het leveren van gerelateerde diensten (bijvoorbeeld accountdiensten en ondersteuning), het onderhouden van onze Diensten (bijvoorbeeld door problemen op te lossen die je kunt tegenkomen of het modereren van onze Spellen) en om de Diensten te verbeteren (bijvoorbeeld door enquêtes te houden om je feedback te krijgen).
 • Bovendien kunnen we advertenties tonen in onze Spellen of reclame voor onze Diensten laten zien op eigendommen van externe partijen en kunnen we je gegevens gebruiken om dit mogelijk te maken en om die advertenties relevant voor jou te maken.
 • Bij gelegenheid kan het nodig zijn dat we je gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals fraudepreventie, audits of naleving.

Om ons contract met jou na te komen, kunnen we je gegevens verwerken wanneer dit nodig is om:

 • een account voor je te maken en te onderhouden in onze Spellen of andere Diensten waar dit van toepassing is,
 • je in staat te stellen om onze Spellen te spelen en onze andere Diensten te gebruiken,
 • je te voorzien van de juiste versie van onze Spellen of andere Diensten (bijvoorbeeld door een geschikte taalversie voor je te selecteren),
 • je, waar beschikbaar, in staat te stellen om met andere gebruikers in onze Spellen of andere Diensten te communiceren (bijvoorbeeld door het leveren of beheren van chat, community’s, forums of andere vergelijkbare functies in de Diensten of op platformen van externe partijen),
 • je serviceberichten te sturen (bijvoorbeeld technische berichten, beveiligingsberichten of administratieve berichten), of
 • je aankopen of andere transacties in onze Spellen of andere Diensten te verifiëren en uit te leveren.

Op basis van ons rechtmatige belang om onze Diensten zo goed mogelijk te maken, kunnen we je gegevens verwerken om:

 • onze Diensten uit te voeren en te onderhouden (door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat onze Diensten veilig zijn en als bedoeld functioneren),
 • problemen op te lossen of bugs, fouten of andere problemen in onze Diensten te verhelpen,
 • het gebruik van onze Diensten of de gegevens die we verzamelen via onze Diensten te meten en te analyseren (bijvoorbeeld om trends of andere inzichten te ontdekken of om onze bedrijfsactiviteiten te informeren),
 • gegevens te maken die niet op jou zijn terug te voeren (bijvoorbeeld samengevoegde gegevens) die we vervolgens vrijelijk kunnen gebruiken en delen,
 • enquêtes te houden of ander onderzoek uit te voeren om meer over onze gebruikers te weten te komen, of
 • onze huidige Diensten te verbeteren of nieuwe Diensten te ontwikkelen.

Op basis van ons rechtmatige belang om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke gebruikerservaring in onze Spellen hebt, kunnen we je gegevens verwerken om:

 • je spelervaring in onze Spellen te personaliseren op basis van je activiteit,
 • je te voorzien van aanbiedingen en beloningen in onze Spellen op basis van je activiteit,
 • je, waar beschikbaar, in staat te stellen om op verschillende apparaten te spelen (door je bijvoorbeeld toe te staan dat je een account van een externe partij voor dat doel aan onze Spellen koppelt),
 • je, waar beschikbaar, te voorzien van sociale functies (bijvoorbeeld clans, matchmaking of klassementen) of competities, aanbiedingen of evenementen in onze Spellen of andere Diensten,
 • je aanvragen voor ondersteuning af te handelen of om onze relatie met jou op een andere manier te beheren, of
 • je serviceberichten te sturen (bijvoorbeeld technische berichten, beveiligingsberichten of administratieve berichten).

Op basis van ons rechtmatige belang om ervoor te zorgen dat onze Diensten een eerlijke en veilige omgeving voor alle gebruikers vormen of, waar dit van toepassing is, gebaseerd op een gerelateerde wettelijke verplichting, kunnen we je gegevens verwerken om:

 • ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot content en functies die voor jou geschikt zijn, bijvoorbeeld op basis van je leeftijd,
 • het gebruik van onze Spellen of andere Diensten (inclusief berichten die via de Diensten zijn verzonden) automatisch of handmatig te modereren en te bewaken, of
 • ervoor te zorgen dat onze Gebruiksvoorwaarden en, in het bijzonder, onze Gedragsregels worden gevolgd.

Op basis van ons rechtmatige belang om onze Diensten te promoten en ervoor te zorgen dat we geïnteresseerde doelgroepen kunnen bereiken, kunnen wij (en onze advertentiepartners die namens ons optreden) je gegevens verwerken om:

 • de installaties van onze Spellen bij te houden (inclusief de bron van elke installatie),
 • de effectiviteit van onze advertenties te meten, te analyseren en te verbeteren (inclusief onze advertenties buiten onze Diensten),
 • je berichten te sturen over aanbiedingen, beloningen, evenementen of ander nieuws met betrekking tot onze Diensten of andere bedrijfsactiviteiten,
 • onze advertenties wel of niet aan je te tonen op basis van je activiteit (inclusief het beperken van het aantal keren dat je onze advertenties ziet), of
 • onze Spellen of andere Diensten te adverteren aan doelgroepen waarvan onze advertentiepartners geloven dat deze interesses hebben die met de jouwe overeenkomen.

Op basis van ons rechtmatige belang om je te voorzien van relevante advertenties in onze Spellen en onze Diensten te financieren zodat we ze aan jou kunnen blijven aanbieden, kunnen we je gegevens verwerken om:

 • je advertenties te tonen in onze Spellen, die van ons of onze advertentiepartners afkomstig zijn,
 • je activiteit in onze Spellen bij te houden om meer te weten te komen over je interesses en om de advertenties in onze Spellen te verbeteren, of
 • de advertenties die je in onze Spellen ziet te personaliseren om deze voor jou relevanter te maken.

Op basis van ons rechtmatige belang om onze bedrijfsactiviteiten te beschermen, kunnen we je gegevens verwerken om:

 • fraude of ander ongeautoriseerd gedrag te detecteren, te onderzoeken of te voorkomen,
 • onze bedrijfsactiviteiten of processen te controleren (bijvoorbeeld om te verifiëren dat deze als bedoeld en in overeenstemming met regelgevingsvereisten of contractuele vereisten functioneren), of
 • onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor zover dit is toegestaan door de geldende wet- en regelgeving.

Met jouw toestemming kunnen we je gegevens verwerken:

 • om deze te delen met onze advertentiepartners (gespecificeerd wanneer om je toestemming wordt gevraagd, inclusief bijvoorbeeld iedereen die hier wordt weergegeven) voor hun onafhankelijke gebruik onder hun eigen privacybeleid, dat kan bestaan uit het maken van een profiel voor gepersonaliseerde advertenties over jou, het selecteren van gepersonaliseerde advertenties voor jou, het meten van advertentieprestaties, het genereren van doelgroepinzichten en ander gebruik,
 • om je nieuwsbrieven of andere vergelijkbare berichten te sturen als je je hiervoor hebt aangemeld (bijvoorbeeld wanneer je een account bij ons maakt of via een inschrijvingsformulier op onze Websites), of
 • voor andere doeleinden die aan je worden uitgelegd wanneer we om je toestemming vragen (bijvoorbeeld het gebruiken van je GPS-locatie om je van op locatie gebaseerde ervaringen te voorzien).

Ten slotte kunnen we jouw gegevens verwerken wanneer dit nodig is om:

 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen die volgens ons op ons van toepassing zijn (inclusief boekhoudings- en belastingverplichtingen, verplichtingen om de toegang tot onze Diensten te beperken en om informatie te verschaffen aan bevoegde autoriteiten wanneer daarom wordt verzocht), of
 • onze vitale belangen of de vitale belangen van een andere persoon te beschermen.

Verder kunnen we je gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die compatibel zijn met de doeleinden die hierboven worden genoemd.

We gebruiken je gegevens niet om geautomatiseerde beslissingen te nemen die significante gevolgen voor je kunnen hebben. Met een ‘geautomatiseerde beslissing’ bedoelen we een beslissing die zonder menselijke tussenkomst door een informatiesysteem wordt genomen.

3.1 Advertenties

Advertenties financieren onze Diensten en stellen ons in staat om onze Spellen gratis beschikbaar te stellen. In onze Spellen tonen we onze eigen advertenties en tevens advertenties van externe partijen. We adverteren ook buiten onze Diensten op eigendommen van externe partijen, zoals websites of applicaties. In beide scenario’s gebruiken zowel wij als onze advertentiepartners pseudonieme identificatiegegevens met betrekking tot je apparaat om advertenties te selecteren die relevant voor jou zijn, om de effectiviteit van advertenties te meten en andere gerelateerde doeleinden. Waar toegestaan door geldende wet- en regelgeving, geef je ons door het gebruik van de Diensten toestemming om je gegevens te delen met onze advertentiepartners (hier weergegeven) voor advertenties op interessebasis en andere gerelateerde doeleinden. Je kunt je voorkeuren beheren in de instellingen van onze Spellen of je apparaat. Voor meer informatie over hoe wij en onze advertentiepartners je gegevens voor advertentiedoeleinden kunnen gebruiken en hoe je het gebruik van je gegevens voor deze doeleinden kunt beheren, druk je op het plusteken.

Mobiele advertenties vertrouwen op het gebruik van bepaalde online identificatiegegevens, met name Advertentie-ID’s, maar ook IP-adressen en andere identificatiegegevens. Een ‘Advertentie-ID‘ is een reeks cijfers en letters die wordt verstrekt door een apparaat of het bijbehorende besturingssysteem. Het is consistent in applicaties die op het apparaat zijn geïnstalleerd, zelfs als die applicaties van verschillende uitgevers zijn. De Advertentie-ID staat bekend als de Identifier for Advertisers (‘IDFA‘) op iOS-apparaten en als de Google Advertising Identifier (‘GAID‘) op Android-apparaten. Er kunnen gelijkwaardige ID’s aanwezig zijn op andere besturingssystemen en apparaten.

Advertentie-ID’s worden gebruikt voor advertenties op interessebasis en andere aan advertenties gerelateerde doeleinden als middel om een pseudonieme identiteit te creëren die constant blijft van de ene applicatie of ander eigendom naar een andere. Jij kunt bepalen in hoeverre je Advertentie-ID op deze manier wordt gebruikt. Met behulp van de privacy-instellingen op je apparaat, kun je het gebruik van je Advertentie-ID resetten en/of beperken. Je kunt bijvoorbeeld de optie ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ uitschakelen op iOS-apparaten of de optie ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ kiezen op Android-apparaten. Deze instellingen zijn specifiek voor elk apparaat en dat betekent dat je deze op al je apparaten afzonderlijk op je gewenste status moet instellen. Onze Spellen kunnen aanvullende opties bieden om je aan of af te melden voor aan advertenties gerelateerd gebruik van je gegevens. Waar deze beschikbaar zijn, worden deze opties aangetroffen in de spelinstellingen en kan je worden gevraagd om je voorkeuren te selecteren. Het kan even duren voordat je selectie of eventuele bijgewerkte instellingen van kracht worden. Onthoud dat het resetten of beperken van het gebruik van je Advertentie-ID niet voorkomt dat je advertenties ziet, maar de advertenties die je ziet zijn mogelijk minder relevant voor je.

Voor meer informatie over mobiele privacy-instellingen, raden we je aan om bepaalde informatiebronnen te raadplegen, zoals de handleiding van het Network Advertising Initiative over afmeldopties voor mobiele apparaten (link). Onthoud echter dat we dergelijke informatiebronnen niet bijhouden en hun nauwkeurigheid niet kunnen waarborgen.

Wanneer je advertenties in onze Spellen ziet, kunnen we je Advertentie-ID en IP-adres, samen met informatie over het spel en jouw apparaat, met onze advertentiepartners delen. Onze advertentiepartners kunnen ook informatie direct uit onze Spellen verzamelen via technologieën zoals software-ontwikkelkits (SDK’s). In elk geval kunnen ze je gegevens gebruiken voor een aantal doeleinden, inclusief het beperken van het aantal keer dat je een advertentie ziet of om de advertenties die je ziet te personaliseren om ze relevanter voor je te maken (bijvoorbeeld op basis van activiteiten in het verleden die ze aan je Advertentie-ID hebben gekoppeld). Voor meer informatie raadpleeg je de privacybeleiden van onze advertentiepartners die hier worden weergegeven.

Wanneer je onze advertenties buiten onze Diensten ziet (bijvoorbeeld op eigendommen van externe partijen, zoals websites of applicaties), kan er door het advertentienetwerk dat betrokken is bij het leveren van die advertentie aan jou, op basis van informatie zoals de activiteiten in het verleden die ze aan je Advertentie-ID en gegevens over gebruikersbetrokkenheid met onze Diensten hebben gekoppeld, zijn bepaald dat je geïnteresseerd kunt zijn in onze Diensten. Advertentienetwerken kunnen je gegevens ook gebruiken om:

 • ervoor te zorgen dat je onze advertenties niet te vaak ziet,
 • gebruikers die onze Spellen eerder hebben gespeeld te informeren over nieuwe content, updates of ander nieuws met betrekking tot die Spellen, of
 • na te laten om onze advertenties te tonen aan gebruikers die het Spel al spelen dat in de advertentie wordt aangeprezen.

Verder kunnen advertentienetwerken diensten leveren waarbij ze Advertentie-ID’s of andere identificatiegegevens gebruiken om gebruikers te vinden die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze Diensten omdat hun activiteiten in het verleden of interesses vergelijkbaar zijn met die van anderen waarvan het advertentienetwerk weet dat ze onze Diensten gebruiken.

Voor zowel advertenties in onze Spellen als onze advertenties buiten onze Diensten, worden Advertentie-ID’s of andere identificatiegegevens ook gebruikt voor advertentiemetingen, die bestaan uit het verzamelen van meetgegevens, zoals weergaven, muisklikken en installaties die door een advertentie zijn gegenereerd. Deze meetgegevens kunnen direct of indirect worden verzameld of ontvangen door meerdere partijen die betrokken zijn bij het leveren van advertenties (waaronder wij en onze advertentiepartners) bijvoorbeeld via technologieën zoals conversiepixels die in advertenties zijn ingevoegd. Het wordt gebruikt voor doeleinden zoals het leveren van meetdiensten, om fraude of frauduleus gedrag te detecteren, te onderzoeken of te voorkomen, of om betalingen af te handelen tussen de partijen die betrokken zijn bij het leveren van advertenties.

3.2 Cookies en vergelijkbare technologieën op onze Websites

Zoals de meeste websites tegenwoordig, kunnen onze Websites cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken (bijvoorbeeld ‘local shared objects’ of webbakens).

Een ‘cookie‘ is een klein bestandje dat je browser opslaat als een website daarom vraagt. Cookies kunnen worden ingesteld door de website die je bezoekt (‘first-party-cookies‘) of een externe partij die betrokken is bij het leveren van content, functionaliteit of diensten, zoals analyses of advertenties voor de website die je bezoekt (‘third-party-cookies‘). Cookies worden voornamelijk gebruikt om je apparaat te identificeren of te ‘onthouden’, bijvoorbeeld om functionaliteit mogelijk te maken, doelgroepmeting te faciliteren, de prestaties te verbeteren of je voorkeuren op te slaan.

Wanneer je onze Websites bezoekt, kan je worden gevraagd om een keuze te maken betreffende cookies. Sommige cookies kunnen strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Websites. Deze cookies worden gebruikt en opgeslagen op je apparaat onafhankelijk van je keuzes met betrekking tot andere soorten cookies. Je kunt het gebruik van cookies ook beheren met behulp van je browser of apparaatinstellingen, bijvoorbeeld door bepaalde of alle cookies uit te schakelen, of je browser of apparaat configureren om te melden wanneer er cookies worden ingesteld. Onthoud echter dat het uitschakelen van cookies gevolgen kan hebben voor het gebruik van de Diensten.

4 Welke gegevens verwerken we?

Wanneer je toegang krijgt tot onze Diensten en deze gebruikt, kunnen we informatie verzamelen die je naar ons of via de Diensten indient, bijvoorbeeld wanneer je een account maakt, berichten verstuurt in de Spellen of contact met ons opneemt voor ondersteuning. We kunnen ook automatisch informatie verzamelen over je gebruik van de Diensten en het apparaat dat je gebruikt om toegang tot de Diensten te krijgen, inclusief identificatiegegevens zoals een Advertentie-ID. Wanneer je onze advertenties buiten onze Diensten ziet, kunnen we informatie over je interacties met die advertenties verzamelen. We kunnen de gegevens die we verzamelen gebruiken om andere gegevens af te leiden, bijvoorbeeld over je contentvoorkeuren. Druk voor meer informatie op het plusteken.

We kunnen de volgende gegevens met betrekking tot jou verwerken:

 • je naam, e-mailadres of andere contactgegevens als je deze aan ons hebt doorgegeven (bijvoorbeeld toen je een account bij ons hebt gemaakt of toen je je voor onze berichten hebt aangemeld),
 • je leeftijd of informatie over wanneer je bent geboren,
 • online identificatiegegevens, zoals je alias in het spel, IP-adres, identificatiegegevens die we aan je account hebben toegewezen of identificatiegegevens op basis van je hardware of besturingssysteem, inclusief je Advertentie-ID,
 • technische informatie over het apparaat dat je gebruikt om onze Spellen te spelen of onze andere Diensten te gebruiken (bijvoorbeeld informatie over het type, model, fabrikant, besturingssysteem, taal, display, processor of geheugen),
 • je ruw geschatte locatie (bijvoorbeeld land, provincie of plaats) die van je IP-adres wordt afgeleid,
 • informatie over je gebruik van de Diensten (bijvoorbeeld informatie over je voortgang of aankopen in onze Spellen of andere Diensten, je gebruik van een account dat je bij ons hebt, je bezoeken aan onze Websites, of je interacties met advertenties in onze Spellen),
 • informatie over je interacties met onze advertenties buiten de Diensten (bijvoorbeeld op websites of applicaties van externe partijen), inclusief informatie over hoe je bent doorverwezen naar onze Spellen of andere Diensten,
 • crashlogbestanden of andere informatie met betrekking tot bugs, fouten of andere problemen die je in onze Diensten bent tegengekomen,
 • conclusies die we trekken op basis van je activiteit in onze Diensten (bijvoorbeeld over de content die je wellicht leuk vindt),
 • berichten of andere communicatie die je ons of via de Diensten stuurt of gerelateerde community’s die door ons worden beheerd op platformen van externe partijen (bijvoorbeeld je chatberichten in onze Spellen, e-mails die je naar ons ondersteuningsteam stuurt of berichten die je plaatst op officiële communitygroepen voor de Spellen),
 • als je ervoor kiest om een account van een externe partij (bijvoorbeeld een account op sociale media) met onze Diensten te verbinden, informatie die we van de externe accountprovider ontvangen (bijvoorbeeld een accountnaam, ID of e-mailadres om spelen op meerdere apparaten mogelijk te maken, of een profielnaam, afbeelding of gegevens van vrienden om sociale functies te kunnen leveren),
 • als je aankopen doet in onze Spellen of andere Diensten, informatie die we ontvangen van externe betalingsdienstaanbieders om die aankopen te valideren (onthoud dat we niet je creditcardgegevens of andere gegevens over betalingswijzen ontvangen wanneer je aankopen doet in onze Diensten),
 • als je je hebt aangemeld voor onze berichten, je contentvoorkeuren of andere informatie die je bij ons hebt ingediend toen je je voor onze berichten hebt aangemeld,
 • als je deelneemt aan onze enquêtes of ander onderzoek, eventuele opmerkingen, feedback, antwoorden of andere informatie die je al doende aan ons hebt doorgegeven (bijvoorbeeld informatie over je achtergrond of ervaring met onze Spellen),
 • informatie over je keuzes met betrekking tot je gegevens (bijvoorbeeld eventuele toestemmingen die je hebt gegeven of hebt ingetrokken),
 • alle informatie die je ons wilt sturen via onze Diensten of op andere manieren, en
 • met jouw toestemming, andere informatie die aan je wordt uitgelegd wanneer we om je toestemming vragen (bijvoorbeeld je GPS-locatie voor op locatie gebaseerde ervaringen).

We verwachten niet of zijn niet van plan om bepaalde speciale gegevenscategorieën met betrekking tot jou te verzamelen of op een andere manier te verwerken. Met speciale gegevenscategorieën bedoelen we genetische, biometrische of gezondheidsgegevens, informatie die uitsluitsel geeft over etnische of rassenafkomst, seksleven of seksuele voorkeur, politieke voorkeuren, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond of informatie over je misdrijven of veroordelingen. Geef dit soort informatie niet aan ons of gebruik de Diensten niet om deze informatie aan anderen te geven.

5 Waarvandaan verzamelen we je gegevens?

Primair verzamelen we gegevens rechtstreeks van jou of je apparaat wanneer je onze Diensten gebruikt. We kunnen echter ook gegevens over je ontvangen van andere bedrijven, bijvoorbeeld externe aanmeldingsproviders mocht je die willen gebruiken, bedrijven die de aankopen faciliteren die je in onze Spellen doet, of advertentiepartners die betrokken zijn bij het aan jou leveren van onze advertenties buiten de Diensten om. Druk voor meer informatie op het plusteken.

We kunnen gegevens met betrekking tot jou verzamelen uit de volgende bronnen:

 • rechtstreeks van jou wanneer je de gegevens naar ons stuurt (bijvoorbeeld wanneer je een account bij ons registreert, wanneer je je aanmeldt voor onze berichten, ondersteuningsaanvragen naar ons stuurt of op onze enquêtes reageert),
 • rechtstreeks van jou en/of je apparaat op een automatische manier wanneer je onze Diensten gebruikt of reageert op onze advertenties buiten onze Diensten (bijvoorbeeld op websites of applicaties van externe partijen), inclusief via cookies of vergelijkbare technologieën of software-ontwikkelkits (SDK’s),
 • bedrijven die onze Spellen distribueren of uitgeven, die kunnen bestaan uit zowel bedrijven in de Rovio-groep als externe partijen (bijvoorbeeld platformexploitanten),
 • als je reageert op advertenties in onze Spellen of onze advertenties buiten onze Diensten (bijvoorbeeld op websites of applicaties van externe partijen) van onze advertentiepartners die betrokken zijn bij het leveren en meten van die advertenties,
 • als je ervoor kiest om een account van externe partijen (bijvoorbeeld een account op sociale media) met onze Diensten te verbinden, van de externe accountprovider,
 • als je deelneemt aan officiële communitygroepen voor onze Spellen op platformen van externe partijen, van die communitygroepen of de aanbieder van het platform,
 • als je aankopen doet in onze Spellen of andere Diensten, van de externe betalingsdienstaanbieder die bij die transacties betrokken is, of
 • met jouw toestemming, uit andere bronnen die aan je worden uitgelegd wanneer we om je toestemming vragen.

Het is niet verplicht om gegevens aan ons te verstrekken. We zijn echter niet in staat om de Diensten, of sommige onderdelen of functies van de Diensten te verlenen zonder je gegevens te verwerken. Als je onze Diensten gebruikt, verzamelen we gegevens met betrekking tot jou voor bepaalde of alle doeleinden die in dit beleid zijn beschreven, afhankelijk van de Diensten die je besluit te gebruiken en de keuzes die je maakt als je deze gebruikt. Je beschikt over een aantal opties om de mate waarin je gegevens worden verwerkt te beperken of te beheren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je accounts van externe partijen niet te verbinden met onze Spellen (of om de privacy-instellingen van die diensten van externe leveranciers te gebruiken om te bepalen in hoeverre je gegevens met ons worden gedeeld), om opties te gebruiken die je in onze Spellen worden aangeboden om je voorkeuren te beheren aangaande het gebruik van je gegevens voor advertentiedoeleinden, om je apparaatinstellingen te gebruiken voor het resetten of beheren van het gebruik van je Advertentie-ID of om functies aan of uit te zetten, zoals pushmeldingen of locatietracking, of om bepaalde of alle cookies in je browserinstellingen uit te schakelen. Tegelijkertijd moet je je ervan bewust zijn dat onze Websites wellicht niet reageren op signalen voor ‘Niet volgen’ in HTTP-headers.

6 Met wie delen we je gegevens?

Omdat we de Diensten wereldwijd exploiteren, worden je gegevens waarschijnlijk overgedragen naar en/of verwerkt in andere landen dan je thuisland wanneer je toegang krijgt tot onze Diensten en deze gebruikt. Waar toegestaan door geldende wet- en regelgeving, geef je ons toestemming voor de overdracht van je gegevens buiten je thuisland door de Diensten te gebruiken. We delen routinematig gegevens binnen de Rovio-groep en met onze serviceproviders en partners waarmee we samenwerken om de Diensten te leveren. Bepaalde informatie (zoals je alias in het spel of chatberichten) kunnen opzettelijk ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers van onze Diensten. Minder vaak kan het nodig zijn om gegevens te delen als we wijzigingen in onze bedrijfsstructuur aanbrengen, wanneer dit vereist wordt door de geldende wet- of regelgeving, of wanneer dit noodzakelijk is voor onze wettelijke rechten of de vitale belangen van iemand. Druk voor meer informatie op het plusteken.

We kunnen je gegevens delen met externe partijen om de doeleinden te realiseren zoals deze in dit beleid zijn beschreven. Dit kan betekenen dat we gegevens delen met de volgende soorten ontvangers:

 • andere bedrijven in de Rovio-groep, bijvoorbeeld waar die ons helpen om onze Spellen of andere Diensten te ontwikkelen of uit te voeren,
 • personen of bedrijven buiten de Rovio-groep die diensten aan ons verlenen en gegevens namens ons verwerken wanneer ze die diensten verlenen (bijvoorbeeld aanbieders van hostingdiensten, analysediensten, diensten die functionaliteit aan de Diensten toevoegen of andere diensten die ons helpen om onze Diensten te ontwikkelen en uit te voeren),
 • betalingsdienstaanbieders die betalingen voor aankopen in onze Spellen of Diensten mogelijk maken en jouw gegevens (inclusief gegevens over betalingswijzen) onafhankelijk van ons kunnen verwerken,
 • andere partners waarmee we samenwerken tijdens het verlenen van de Diensten (die je gegevens onafhankelijk van ons kunnen verwerken), inclusief advertentiepartners en anderen die hier worden weergegeven,
 • potentiële of daadwerkelijke kopers (inclusief hun agenten of adviseurs) in de context van een geplande of daadwerkelijke acquisitie, fusie of andere bedrijfsreorganisatie,
 • bevoegde gerechtshoven of andere overheidsinstanties waar we geloven dat het vrijgeven van informatie noodzakelijk is om te voldoen aan de geldende wet- of regelgeving,
 • elke persoon of entiteit waar we geloven dat het vrijgeven van informatie noodzakelijk is om onze rechten uit te voeren, te bepalen of te verdedigen of om jouw vitale belangen of die van een ander te verdedigen, of
 • een andere persoon of entiteit, met jouw toestemming.

Houd er verder rekening mee dat bepaalde informatie die je indient of beschikbaar maakt via de Diensten zichtbaar kan zijn voor andere gebruikers van onze Diensten. Dit is voornamelijk van toepassing op bijvoorbeeld je publieke profielgegevens in onze Spellen (zoals je alias in het spel), je chatberichten in onze Spellen en informatie die is gebruikt om sociale functies te leveren, zoals clans en klassementen. Je kunt verwachten dat dit soort informatie publiekelijk beschikbaar is en je moet geen informatie indienen of beschikbaar maken die je privé wilt houden.

We kunnen je gegevens overgedragen buiten de Europese Unie (‘EU‘) en de Europese Economische Ruimte (‘EER‘). Een aantal servers die we gebruiken voor het hosten van gegevens bevinden zich bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, en sommige van onze groepsbedrijven of de serviceproviders die we gebruiken voor het leveren van de Diensten kunnen zich buiten de EU en de EER bevinden. Deze landen kunnen andere wetten hebben voor de bescherming van persoonlijke gegevens dan je thuisland. In deze gevallen zorgen we voor passende veiligheidsmaatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Dit kan het toepassen van de standaard-contractvoorwaarden omvatten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor overdrachten van persoonlijke gegevens of andere veiligheidsmaatregelen die worden erkend door de geldende wet- en regelgeving. Op aanvraag kunnen we je voorzien van een exemplaar van de standaard-contractclausules van de Europese Commissie en verdere informatie over de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn.

7 Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens zolang als nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor de gegevens zijn verzameld, inclusief om je van de Diensten te voorzien of om te voldoen aan alle wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. We kunnen periodiek inactieve accounts of andere gegevens in onze Spellen of andere Diensten verwijderen of anonimiseren.

Na de van toepassing zijnde bewaarperiode, zullen we je gegevens verwijderen of anonimiseren of, als zowel verwijdering of anonimisering niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat gegevens zijn opgeslagen op een back-upserver), je gegevens van verdere verwerking isoleren tot verwijdering of anonimisering mogelijk is. We kunnen doorgaan met het gebruiken van gegevens die niet op jou zijn terug te voeren (bijvoorbeeld samengevoegde gegevens). We zullen niet proberen je opnieuw te identificeren wanneer we dergelijke geanonimiseerde gegevens gebruiken.

8 Hoe houden we je gegevens veilig?

We gebruiken maatregelen om je gegevens te voorzien van een beveiligingsniveau dat past bij het risico voor de verwerking van activiteiten die in dit beleid zijn beschreven. Deze maatregelen zijn ontworpen om je gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging, en ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang. De specifieke maatregelen die we gebruiken, kunnen variëren, maar bestaan voornamelijk uit bijvoorbeeld versleuteling tijdens de overdracht, het (waar mogelijk) pseudonimiseren van identificerende gegevens, beheerelementen om de toegang te beperken tot diensten of systemen die persoonlijke gegevens bevatten en het handhaven van procedures om verdachte beveiligingsincidenten af te handelen. Onthoud dat, ondanks onze inspanningen om je gegevens te beveiligen, het internet een inherent onveilige omgeving is en we de absolute veiligheid van je gegevens niet kunnen garanderen.

9 Je rechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot je gegevens onder de geldende wet- en regelgeving. Als we je gegevens verwerken, mag je verzoeken om deze rechten uit te oefenen. Je mag bijvoorbeeld om toegang tot je gegevens vragen, verzoeken dat deze worden verwijderd of je toestemming intrekken waar dit van toepassing is. Bekijk de instellingenmenu’s van onze Spellen om opties te vinden om deze rechten te gebruiken of neem contact met ons op via privacy@rovio.com. Druk voor meer informatie op het plusteken.

Als we jouw gegevens verwerken, heb je het recht om:

 • toegang tot je gegevens te verkrijgen, je gegevens te corrigeren of om de verwijdering van je gegevens te vragen,
 • ons te vragen om onze verwerking van je gegevens te beperken,
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van je gegevens voor zover onze verwerking is gebaseerd op onze rechtmatige belangen of de rechtmatige belangen van een externe partij, of
 • waar dit technisch haalbaar is, kun je een exemplaar aanvragen van de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verschaft in een machinaal leesbaar formaat.

Waar onze verwerking van je gegevens op jouw toestemming is gebaseerd, heb je ook het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Waar dit van toepassing is, kun je je advertentievoorkeuren beheren in de spelinstellingen onder ‘Voorwaarden en privacy’ of een optie met een vergelijkbare naam. Onthoud dat we door kunnen gaan met de verwerking van je gegevens ondanks het intrekken van je toestemming als we een rechtmatige basis hebben om dit te doen.

Als je toegang wilt tot je gegevens in onze Spellen of als je de verwijdering van deze gegevens wilt aanvragen, gebruik je de automatische tools die in onze Spellen voorhanden zijn. Je vindt ze in de spelinstellingen onder ‘Voorwaarden en privacy’ of een optie met een vergelijkbare naam. Op dezelfde pagina kun je er, indien van toepassing, ook voor kiezen om je af te melden van onze persoonlijke aanbiedingen. Deze tools zijn specifiek voor elk spel. Dat betekent dat je je aanvraag in elk spel afzonderlijk moet indienen. Gebruik deze tools om je aanvragen in te dienen. Dit helpt ons om je aanvraag sneller en betrouwbaar te valideren, te verwerken en eraan te voldoen.

Als je een account bij ons hebt gemaakt dat je in onze verschillende Spellen wilt gebruiken, wordt er via de accountinstellingen voorzien in automatische tools om toegang te krijgen tot gegevens die aan het account zijn gekoppeld of om verwijdering ervan aan te vragen. Deze tools zijn specifiek voor het account dat voor onze verschillende Spellen wordt gebruikt, dat losstaat van je account in elk afzonderlijk Spel. Dit betekent dat je, waar je dit wilt doen, toegang of verwijdering moet aanvragen voor de afzonderlijke Spellen die je speelt, zoals hierboven is beschreven. Dien aanvragen in via de accountinstellingen. Dit helpt ons om je aanvraag sneller en betrouwbaar te valideren, te verwerken en eraan te voldoen.

Als je je wilt afmelden van onze marketingberichten, gebruik dan de link om je af te melden die je kunt vinden in de berichten die we sturen. De link om je af te melden vind je meestal aan het eind van het bericht.

Als je je rechten wilt uitvoeren, kun je ook contact met ons opnemen via privacy@rovio.com. Om te kunnen voldoen aan aanvragen die via e-mail zijn ingediend, kan het nodig zijn dat we je identiteit bevestigen om je recht op het indienen van een aanvraag te verifiëren, en dat kan betekenen dat we aanvullende informatie van je vragen. We kunnen je bijvoorbeeld vragen om voldoende gedetailleerde informatie te verschaffen over het account waarop de aanvraag van toepassing is om ons in staat te stellen te bevestigen dat je de accounthouder bent of namens deze persoon optreedt. Hoewel we dit meestal niet doen, behouden we ons het recht voor om je passende kosten in rekening te brengen voor het uitvoeren van je rechten waar dit volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij aan je verzoek hebben voldaan, dan kun je bezwaar maken tegen de beslissing die je hebt ontvangen via de interne beroepsprocedure die wij hebben opgezet. Dien hiervoor een nieuw verzoek in, nadat je van ons een beslissing hebt ontvangen over je eerdere verzoek. In het nieuwe verzoek moet je vermelden dat je in beroep wilt gaan tegen een eerdere beslissing en dat je verzoekt om de zaak te behandelen in overeenstemming met onze interne beroepsprocedure. Mogelijk wordt je gevraagd informatie te verstrekken over het eerdere verzoek en de eerdere beslissing, waardoor wij deze redelijkerwijs kunnen identificeren. Zodra je het beroep ingediend en informatie verstrekt hebt om het eerdere verzoek en de eerdere beslissing adequaat te identificeren, zullen wij je beroep zo snel mogelijk verwerken.

Houd er rekening mee dat als je verzoek betrekking heeft op informatie over een betaalmethode of andere transactiegegevens over een aankoop in onze Spellen of andere Diensten, je rechtstreeks contact moet opnemen met de betalingsdienstaanbieder via welke je de betaling hebt gedaan, aangezien zij de transactie onafhankelijk van ons zullen hebben verwerkt.

Tot slot kun je altijd een klacht indienen bij je plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit (bijvoorbeeld het kantoor van de ombudsman voor gegevensbescherming in Finland) met betrekking tot onze verwerking van jouw gegevens. We vragen je echter om eerst contact met ons op te nemen om op je zorgen in te gaan.

10 Regio-specifieke informatie

10.1 Inwoners van Californië

Als je in Californië woont, moet je onthouden dat je onder de California Consumer Privacy Act van 2018, zoals gewijzigd (‘CCPA‘), recht hebt op het ontvangen van specifieke informatie over hoe we je gegevens verwerken. Je hebt ook specifieke rechten op je gegevens, inclusief het recht om je af te melden van de verkoop van je persoonlijke gegevens. Als je de specifieke informatie wilt bekijken en je je wilt oriënteren omtrent je rechten onder de CCPA, bekijk dan ons Aanvullend privacybeleid voor inwoners van Californië.

10.2 Inwoners van Zuid-Korea

Als je een inwoner van de Republiek Korea bent, lees dan ons Aanvullend privacybeleid voor inwoners van Zuid-Korea in aanvulling op deze kennisgeving.

11 Kinderen

Onze Diensten zijn over het algemeen bedoeld voor volwassenen en zijn voornamelijk ontworpen met volwassenen in het achterhoofd. Als je toegang tot onze Diensten krijgt en deze gebruikt, kunnen we je vragen om je leeftijd voor ons te bevestigen of kunnen we op een andere manier achter je leeftijd komen. Als we ontdekken dat je minderjarig bent of niet voldoet aan een leeftijdsdrempel die we hanteren, kunnen we stappen ondernemen om je toegang tot de Diensten te beperken, op te schorten of te beëindigen wanneer wij denken dat dit nodig is vanwege geldende regelgevings- of platformvereisten of om je van een passende ervaring te voorzien. Als je toegang tot de Diensten niet wordt opgeschort of beëindigd, beperken we het gebruik van je persoonlijke gegevens tot hetgeen noodzakelijk is voor de interne werking van onze Diensten en ander gebruik dat is toegestaan volgens geldende wetten, regelgeving en platformbeleid. Dit kan het verwijderen van toegang tot bepaalde delen of functies van de Diensten omvatten.

12 Wijzigingen

We kunnen dit beleid af en toe bijwerken, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten of de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn. Updates zullen hier verkrijgbaar zijn. We kunnen je ook informeren over eventuele wijzigingen via andere middelen die passend zijn bij het belang van de wijzigingen.