Privacy Notice (Dutch)

Page

PRIVACYBELEID ROVIO-DIENSTEN

Laatste update: 30 januari 2020

In dit beleid wordt uitgelegd hoe Rovio Entertainment Corporation (hierna ‘wij’ of ‘we’ genoemd in dit beleid) de persoonlijke gegevens van eindgebruikers (hierna ‘jij’ of ‘je’ genoemd in dit beleid) van onze hieronder gedefinieerde Diensten verzamelt, opslaat, gebruikt of op een andere manier verwerkt, en welke rechten je hebt als we je persoonlijke gegevens verwerken.

In dit beleid verwijst ‘Diensten‘ naar onze Spellen, Websites en eventuele gerelateerde diensten of eigendommen in ons beheer; ‘Spellen‘ verwijst naar onze spellen, applicaties en andere producten, inclusief Angry Birds-spellen en vele andere; en ‘Websites‘ verwijst naar websites en andere online eigendommen in ons beheer, inclusief https://www.rovio.com en https://www.angrybirds.com. De zinsnede ‘je gegevens‘ wordt gebruikt als er wordt verwezen naar persoonlijke gegevens die betrekking hebben op jou als een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Het is belangrijk dat je dit beleid leest voordat je toegang krijgt tot de Diensten of deze gebruikt, zodat je weet hoe en waarom we gegevens met betrekking tot jou kunnen gebruiken. Naast dit beleid, raden we je aan om zorgvuldig onze Gebruiksvoorwaarden door te lezen, die jouw gebruik van onze Diensten bepalen.

1    Gegevensbeheerder

Met ‘gegevensbeheerder’ bedoelen we een entiteit die bepaalt hoe en waarom persoonlijke gegevens worden verwerkt. Met betrekking tot de activiteiten die in dit beleid worden beschreven, zijn wij de gegevensbeheerder. Onze bedrijfsnaam is Rovio Entertainment Corporation. Ons adres is Keilaranta 7, FI-02150 Espoo, Finland.

Tijdens het uitvoeren van de Diensten, kunnen we je gegevens delen met partners waarmee we samenwerken. Sommige van deze partners zijn gegevensbeheerders die onafhankelijk van ons opereren en daarom onafhankelijk bepalen hoe en waarom ze je gegevens verwerken. Voor meer informatie over deze partners en de manieren waarop ze je gegevens kunnen verwerken, raadpleeg je sectie 6 van dit beleid.

2    Contactgegevens

Inzake aangelegenheden met betrekking tot dit beleid, kun je ons via e-mail bereiken op privacy@rovio.com.

We hebben ook een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die toezicht moet houden op onze aangelegenheden inzake gegevensbescherming. Als je vragen of zorgen hebt omtrent de manier waarop we je gegevens gebruiken, kun je via e-mail contact met onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen op dpo@rovio.com.

3    Waarom verwerken we je gegevens en op welke basis doen we dat?

Om ons contract met je na te komen, kunnen we je gegevens verwerken wanneer dit nodig is om:

 • een account voor je te maken en te onderhouden in onze Spellen of andere Diensten waar dit van toepassing is,
 • je in staat te stellen om onze Spellen te spelen en onze andere Diensten te gebruiken,
 • je te voorzien van de juiste versie van onze Spellen of andere Diensten (bijvoorbeeld om een geschikte taalversie voor je te selecteren),
 • je, waar beschikbaar, in staat te stellen om met andere gebruikers in onze Spellen of andere Diensten te communiceren (door je bijvoorbeeld van chat, forums of andere vergelijkbare functies te voorzien),
 • je serviceberichten te sturen (bijvoorbeeld technische berichten, beveiligingsberichten of administratieve berichten), of
 • je aankopen of andere transacties in onze Spellen of andere Diensten te verifiëren.

Op basis van ons rechtmatige belang om onze Diensten zo goed mogelijk te maken, kunnen we je gegevens verwerken om:

 • onze Diensten uit te voeren en te onderhouden (door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat onze Diensten veilig zijn en als bedoeld functioneren),
 • problemen op te lossen of bugs, fouten of andere problemen in onze Diensten te verhelpen,
 • het gebruik van onze Diensten of de gegevens die we verzamelen via onze Diensten te meten en te analyseren (bijvoorbeeld om trends of andere inzichten te ontdekken of om onze bedrijfsactiviteiten te informeren),
 • gegevens te maken die niet op jou zijn terug te voeren (bijvoorbeeld samengevoegde gegevens) die we vervolgens vrijelijk kunnen gebruiken en delen,
 • enquêtes te houden of ander onderzoek uit te voeren om meer over onze gebruikers te weten te komen, of
 • onze huidige Diensten te verbeteren of nieuwe Diensten te ontwikkelen.

Op basis van ons rechtmatige belang om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke gebruikerservaring in onze Spellen hebt, kunnen we je gegevens verwerken om:

 • je spelervaring in onze Spellen te personaliseren op basis van je activiteit,
 • je te voorzien van aanbiedingen en beloningen in onze Spellen op basis van je activiteit,
 • er, waar beschikbaar, voor te zorgen dat je op verschillende apparaten kunt spelen (door je bijvoorbeeld toe te staan dat je een account van een externe partij voor dat doel met onze Spellen verbindt),
 • je, waar beschikbaar, van sociale functies (bijvoorbeeld clans, tegenstanders zoeken of klassementen) of evenementen in onze Spellen of andere Diensten te voorzien,
 • je aanvragen voor ondersteuning af te handelen of om onze relatie met jou op een andere manier te beheren, of
 • je serviceberichten te sturen (bijvoorbeeld technische berichten, beveiligingsberichten of administratieve berichten).

Op basis van ons rechtmatige belang om ervoor te zorgen dat onze Diensten een eerlijke en veilige omgeving voor alle gebruikers vormen, kunnen we je gegevens verwerken om:

 • het gebruik van onze Spellen of andere Diensten (inclusief berichten die via de Diensten zijn verzonden) automatisch of handmatig te modereren en te bewaken, of
 • ervoor te zorgen dat onze Gebruiksvoorwaarden en, in het bijzonder, onze Gedragsregels worden gevolgd.

Op basis van ons rechtmatige belang om onze Diensten te promoten en ervoor te zorgen dat we geïnteresseerde doelgroepen kunnen bereiken, kunnen we je gegevens verwerken om:

 • de installaties van onze Spellen bij te houden (inclusief de bron van elke installatie),
 • de effectiviteit van onze advertenties te meten, te analyseren en te verbeteren (inclusief onze advertenties buiten onze Diensten),
 • je berichten te sturen over aanbiedingen, beloningen, evenementen of ander nieuws met betrekking tot onze Diensten of andere bedrijfsactiviteiten,
 • onze advertentiepartners te verzoeken om onze advertenties wel of niet aan je te tonen op basis van je activiteit (inclusief het beperken van het aantal keren dat je onze advertenties ziet), of
 • onze advertentiepartners te verzoeken om onze Spellen of andere Diensten te adverteren aan doelgroepen waarvan zij geloven dat deze interesses hebben die met de jouwe overeenkomen.

Op basis van ons rechtmatige belang om je te voorzien van relevante advertenties in onze Spellen en onze Diensten te financieren zodat we ze aan jou kunnen blijven aanbieden, kunnen we je gegevens verwerken om:

 • je advertenties te tonen in onze Spellen, die van ons of onze advertentiepartners afkomstig zijn,
 • je activiteit in onze Spellen bij te houden om meer te weten te komen over je interesses en om de advertenties in onze Spellen te verbeteren, of
 • de advertenties die je in onze Spellen ziet te personaliseren, of onze advertentiepartners in staat te stellen om dergelijke advertenties te personaliseren, om deze voor jou relevanter te maken.

Op basis van ons rechtmatige belang om onze bedrijfsactiviteiten te beschermen, kunnen we je gegevens verwerken om:

 • fraude of ander ongeautoriseerd gedrag te detecteren, te onderzoeken of te voorkomen,
 • onze bedrijfsactiviteiten of processen te controleren (bijvoorbeeld om te verifiëren dat deze als bedoeld en in overeenstemming met regelgevingsvereisten of contractuele vereisten functioneren), of
 • onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor zover dit is toegestaan door de geldende wet- en regelgeving.

Met jouw toestemming kunnen we je gegevens verwerken:

 • om je nieuwsbrieven of andere vergelijkbare berichten te sturen als je je hiervoor hebt aangemeld (bijvoorbeeld via een inschrijvingsformulier op onze websites), of
 • voor andere doeleinden die aan je worden uitgelegd wanneer we om je toestemming vragen (bijvoorbeeld het gebruiken van je GPS-locatie om je van op locatie gebaseerde ervaringen te voorzien).

Ten slotte kunnen we je gegevens verwerken wanneer dit nodig is om:

 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen die volgens ons op ons van toepassing zijn (inclusief boekhoudings- en belastingverplichtingen en verplichtingen om informatie te verschaffen aan bevoegde autoriteiten wanneer daarom wordt verzocht), of
 • onze vitale belangen of de vitale belangen van een andere persoon te beschermen.

Verder kunnen we je gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die compatibel zijn met de doeleinden die hierboven worden genoemd.

We gebruiken je gegevens niet om geautomatiseerde beslissingen te nemen die significante gevolgen voor je kunnen hebben. Met een ‘geautomatiseerde beslissing’ bedoelen we een beslissing die zonder menselijke tussenkomst door een informatiesysteem wordt genomen.

3.1    Advertenties

Advertenties financieren onze Diensten en stellen ons in staat om onze Spellen gratis beschikbaar te stellen. In onze Spellen tonen we onze eigen advertenties en advertenties van externe partijen. We adverteren ook buiten onze Diensten op eigendommen van externe partijen, zoals websites of applicaties. Deze sectie biedt meer informatie over hoe we je gegevens voor advertentiedoeleinden kunnen gebruiken en hoe je het gebruik van je gegevens voor deze doeleinden kunt beheren.

Mobiele advertenties vertrouwen op het gebruik van bepaalde online identificatiegegevens, met name Advertentie-ID’s, maar ook IP-adressen of andere identificatiegegevens. Een ‘Advertentie-ID‘ is een alfanumerieke reeks cijfers die wordt verstrekt door het besturingssysteem van een apparaat. Het is consistent in applicaties van verschillende uitgevers. Het Advertentie-ID staat bekend als de Identifier for Advertisers (‘IDFA‘) op iOS-apparaten en als de Google Advertising Identifier (‘GAID‘) op Android-apparaten.

Advertentie-ID’s worden gebruikt voor advertenties op interessebasis en andere advertentiedoeleinden. Jij kunt bepalen in hoeverre je Advertentie-ID voor deze doeleinden wordt gebruikt. Met behulp van de privacy-instellingen op je apparaat, kun je het gebruik van je Advertentie-ID resetten en/of beperken. Je kunt bijvoorbeeld de optie ‘Beperk reclametracking’ op iOS-apparaten of de optie ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ kiezen op Android-apparaten. Deze instellingen zijn specifiek voor elk apparaat en dat betekent dat je deze op al je apparaten afzonderlijk op je gewenste status moet instellen. Het kan even duren voordat je bijgewerkte instellingen van kracht worden. Onthoud dat het resetten of beperken van het gebruik van je Advertentie-ID niet voorkomt dat je nog advertenties ziet, maar de advertenties die je ziet kunnen minder relevant voor je zijn.

Voor meer informatie over mobiele privacy-instellingen, kun je bronnen van externe partijen raadplegen, zoals:

https://www.networkadvertising.org/mobile-choice

Wanneer je advertenties in onze Spellen ziet, kunnen we je Advertentie-ID en IP-adres met onze advertentiepartners delen. Onze advertentiepartners kunnen ook informatie direct uit onze Spellen verzamelen via technologieën zoals software-ontwikkelkits (SDK’s). In elk geval kunnen ze je gegevens gebruiken voor een aantal doeleinden, inclusief het beperken van het aantal keer dat je een advertentie ziet of om de advertenties die je ziet te personaliseren om ze relevanter voor je te maken (bijvoorbeeld op basis van activiteiten in het verleden die ze aan je Advertentie-ID hebben gekoppeld). Voor meer informatie raadpleeg je het privacybeleid van onze advertentiepartners die hier worden weergegeven.

Wanneer je onze advertenties buiten onze Diensten ziet (bijvoorbeeld op eigendommen van externe partijen, zoals websites of applicaties), kan er door het advertentienetwerk dat betrokken is bij het leveren van die advertentie aan jou, op basis van activiteiten in het verleden die ze aan je Advertentie-ID hebben gekoppeld, zijn bepaald dat je geïnteresseerd kunt zijn in onze Diensten. Advertentienetwerken kunnen je gegevens ook gebruiken om:

 • ervoor te zorgen dat je onze advertenties niet te vaak ziet,
 • gebruikers die onze Spellen eerder hebben gespeeld te informeren over nieuwe content, updates of ander nieuws met betrekking tot die Spellen, of
 • na te laten om onze advertenties te tonen aan gebruikers die het Spel al spelen dat in de advertentie wordt aangeprezen.

Verder kunnen advertentienetwerken diensten leveren waarbij ze Advertentie-ID’s of andere identificatiegegevens gebruiken om gebruikers te vinden die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze Diensten omdat hun activiteiten in het verleden of interesses vergelijkbaar zijn met die van anderen waarvan het advertentienetwerk weet dat ze onze Diensten gebruiken.

Voor zowel advertenties in onze Spellen en onze advertenties buiten onze Diensten, worden Advertentie-ID’s of andere identificatiegegevens ook gebruikt voor advertentiemetingen, die bestaan uit het verzamelen van meetgegevens, zoals het totale aantal weergaven, muisklikken en installaties die door een advertentie zijn gegenereerd. Meetgegevens kunnen direct of indirect worden verzameld of ontvangen door meerdere partijen die betrokken zijn bij het leveren van advertenties (inclusief wij en onze advertentiepartners) bijvoorbeeld via technologieën als webbakens die in advertenties zijn ingevoegd. Het wordt gebruikt voor doeleinden, inclusief het leveren van meetdiensten, om fraude of frauduleus gedrag te detecteren, te onderzoeken of te voorkomen, of om betalingen af te handelen tussen de partijen die betrokken zijn bij het leveren van advertenties.

3.2    Cookies en vergelijkbare technologieën op onze websites

Zoals de meeste websites tegenwoordig, kunnen onze websites cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken (bijvoorbeeld ‘local shared objects’ of webbakens).

Een ‘cookie‘ is een klein bestandje dat je browser opslaat als een website daarom vraagt. Cookies kunnen worden ingesteld door de website die je bezoekt (‘first-party-cookies‘) of een externe partij die betrokken is bij het leveren van content, functionaliteit of diensten, zoals analyses of advertenties voor de website die je bezoekt (‘third-party-cookies‘). Cookies worden voornamelijk gebruikt om je apparaat te identificeren of te ‘onthouden’, bijvoorbeeld om functionaliteit mogelijk te maken, doelgroepmeting te faciliteren, de prestaties te verbeteren of je voorkeuren op te slaan.

Met behulp van je browser of apparaatinstellingen kun je het gebruik van cookies beheren, bijvoorbeeld door bepaalde of alle cookies uit te schakelen, of je browser of apparaat configureren om te melden wanneer er cookies worden ingesteld. Onthoud echter dat het uitschakelen van cookies gevolgen kan hebben voor het gebruik van de Diensten.

4    Welke gegevens verwerken we?

We kunnen de volgende gegevens met betrekking tot jou verwerken:

 • je naam, e-mailadres of andere contactgegevens als je deze aan ons hebt doorgegeven (bijvoorbeeld toen je een account registreerde of toen je je voor onze berichten hebt aangemeld),
 • online identificatiegegevens, zoals je alias in het spel, IP-adres, identificatiegegevens die we aan je account hebben toegewezen of identificatiegegevens op basis van je hardware of besturingssysteem, inclusief je Advertentie-ID,
 • technische informatie over het apparaat dat je gebruikt om onze Spellen te spelen of onze andere Diensten te gebruiken (bijvoorbeeld informatie over het type, model, fabrikant, besturingssysteem, taal, display, processor of geheugen),
 • je ruw geschatte locatie (bijvoorbeeld land, provincie of plaats) die van je IP-adres is afgeleid,
 • informatie over je gebruik van de Diensten (bijvoorbeeld informatie over je voortgang in onze Spellen, je bezoeken aan onze Websites, of je interacties met advertenties in onze Spellen),
 • informatie over je interacties met onze advertenties buiten de Diensten (bijvoorbeeld op websites of applicaties van externe partijen), inclusief informatie over hoe je bent doorverwezen naar onze Spellen of andere Diensten,
 • crashlogbestanden of andere informatie met betrekking tot bugs, fouten of andere problemen in onze Diensten,
 • conclusies die we trekken op basis van je activiteit in onze Diensten,
 • berichten of andere communicatie die je ons of via de Diensten stuurt (bijvoorbeeld je chatberichten in onze Spellen of e-mails die je naar ons ondersteuningsteam stuurt),
 • als je ervoor kiest om een account van externe partijen (bijvoorbeeld een account op sociale media) met onze Diensten te verbinden, informatie die we van de externe accountprovider ontvangen (bijvoorbeeld een accountnaam, ID of e-mailadres om het spelen op meerdere apparaten mogelijk te maken, of een profielnaam, afbeelding of gegevens van vrienden om sociale functies te kunnen leveren),
 • als je aankopen doet in onze Spellen, informatie die we ontvangen van externe betalingsdienstaanbieders om die aankopen te valideren,
 • als je je hebt aangemeld voor onze berichten, je contentvoorkeuren of andere informatie die je bij ons hebt ingediend toen je je voor onze berichten hebt aangemeld,
 • als je deelneemt aan onze enquêtes of ander onderzoek, eventuele opmerkingen, feedback, antwoorden of andere informatie die je al doende aan ons hebt doorgegeven (bijvoorbeeld informatie over je achtergrond of ervaring met onze Spellen),
 • alle informatie die je ons wilt sturen via onze Diensten of op andere manieren, en
 • met jouw toestemming, andere informatie die aan je wordt uitgelegd wanneer we om je toestemming vragen (bijvoorbeeld je GPS-locatie voor op locatie gebaseerde ervaringen).

We verwachten niet of zijn niet van plan om bepaalde speciale gegevenscategorieën met betrekking tot jou te verzamelen of op een andere manier te verwerken. Met speciale gegevenscategorieën bedoelen we genetische, biometrische of gezondheidsgegevens, informatie die uitsluitsel geeft over etnische of rassenafkomst, seksleven of seksuele voorkeur, politieke voorkeuren, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond of informatie over je misdrijven of veroordelingen. Geef dit soort informatie niet aan ons of gebruik de Diensten niet om deze informatie aan anderen te geven.

5    Waarvandaan verzamelen we je gegevens?

We kunnen gegevens met betrekking tot jou verzamelen uit de volgende bronnen:

 • rechtstreeks van jou wanneer je de gegevens naar ons stuurt (bijvoorbeeld wanneer je een account bij ons registreert, wanneer je je aanmeldt voor onze berichten, ondersteuningsaanvragen naar ons stuurt of op onze enquêtes reageert),
 • rechtstreeks van jou en/of je apparaat op een automatische manier wanneer je onze Diensten gebruikt of reageert op onze advertenties buiten onze Diensten (bijvoorbeeld op websites of applicaties van externe partijen), inclusief via cookies of vergelijkbare technologieën of software-ontwikkelkits (SDK’s),
 • als je reageert op advertenties in onze Spellen of onze advertenties buiten onze Diensten (bijvoorbeeld op websites of applicaties van externe partijen) van onze advertentiepartners die betrokken zijn bij het leveren en meten van die advertenties,
 • als je ervoor kiest om een account van externe partijen (bijvoorbeeld een account op sociale media) met onze Diensten te verbinden, van de externe accountprovider,
 • als je aankopen doet in onze Diensten, van de externe betalingsdienstaanbieder die bij die transacties betrokken is, of
 • met jouw toestemming, uit andere bronnen die aan je worden uitgelegd wanneer we om je toestemming vragen.

Het is niet verplicht om gegevens aan ons te verstrekken. We zijn echter niet in staat om de Diensten, of sommige onderdelen of functies van de Diensten te verlenen zonder je gegevens te verwerken. Als je onze Diensten gebruikt, verzamelen we gegevens met betrekking tot jou voor bepaalde of alle doeleinden die in dit beleid zijn beschreven, afhankelijk van de Diensten die je besluit te gebruiken en de keuzes die je maakt als je deze gebruikt. Je beschikt over een aantal opties om de mate waarin je gegevens worden verwerkt te beperken of te beheren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je accounts van externe partijen niet te verbinden met onze Spellen, om je apparaatinstellingen te gebruiken voor het resetten of beperken van het gebruik van je Advertentie-ID, of om bepaalde of alle cookies in je browserinstellingen uit te schakelen.

6    Met wie delen we je gegevens?

We kunnen je gegevens delen met externe partijen om de doeleinden te realiseren zoals deze in dit beleid zijn beschreven. Dit kan betekenen dat we gegevens delen met de volgende soorten ontvangers:

 • andere bedrijven in de Rovio-groep, bijvoorbeeld waar die ons helpen om onze Spellen of andere Diensten te ontwikkelen of uit te voeren,
 • personen of bedrijven buiten de Rovio-groep die diensten aan ons verlenen en gegevens namens ons verwerken wanneer ze die diensten verlenen (bijvoorbeeld aanbieders van hostingdiensten, analysediensten, diensten die functionaliteit aan de Diensten toevoegen of andere diensten die ons helpen om onze Diensten te ontwikkelen en uit te voeren),
 • andere partners waarmee we samenwerken tijdens het verlenen van de Diensten (die je gegevens onafhankelijk van ons kunnen verwerken), inclusief advertentiepartners en anderen die hier worden weergegeven,
 • potentiële of daadwerkelijke kopers (inclusief hun agenten of adviseurs) in de context van een geplande of daadwerkelijke acquisitie, fusie of andere bedrijfsreorganisatie,
 • bevoegde gerechtshoven of andere overheidsinstanties waar we geloven dat het vrijgeven van informatie noodzakelijk is om te voldoen aan de geldende wet- of regelgeving,
 • elke persoon of entiteit waar we geloven dat het vrijgeven van informatie noodzakelijk is om onze rechten uit te voeren, te bepalen of te verdedigen of om jouw vitale belangen of die van een ander te verdedigen, of
 • een andere persoon of entiteit, met jouw toestemming.

Houd er verder rekening mee dat bepaalde informatie die je indient of beschikbaar maakt via de Diensten zichtbaar kan zijn voor andere gebruikers van onze Diensten. Dit is voornamelijk van toepassing op bijvoorbeeld je publieke profielgegevens in onze Spellen (zoals je alias in het spel), je chatberichten in onze Spellen en informatie die is gebruikt om sociale functies te leveren, zoals clans en klassementen.

In verband met de verwerkingsactiviteiten die in dit beleid zijn beschreven, kunnen je gegevens worden overgedragen naar en/of worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (‘EU‘) en de Europese Economische Ruimte (‘EER‘). Een aantal servers die we gebruiken voor het hosten van gegevens bevinden zich bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, en sommige van onze groepsbedrijven of de serviceproviders die we gebruiken voor het leveren van de Diensten kunnen zich buiten de EU en de EER bevinden. Deze landen kunnen andere wetten hebben voor de bescherming van persoonlijke gegevens dan je eigen land. In deze gevallen zorgen we voor passende veiligheidsmaatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Deze veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit de naleving van standaard-contractclausules van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke gegevens of door te vertrouwen op het raamwerk voor het Europese en Amerikaanse recht op privacy. Op aanvraag kunnen we je voorzien van een exemplaar van de standaard-contractclausules van de Europese Commissie en verdere informatie over de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn.

7    Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens zolang als nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor de gegevens zijn verzameld, inclusief om je van de Diensten te voorzien of om te voldoen aan alle wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. We kunnen periodiek inactieve accounts of andere gegevens in onze Spellen of andere Diensten verwijderen of ontkoppelen.

Na de van toepassing zijnde bewaarperiode, zullen we je gegevens verwijderen of ontkoppelen of, als zowel verwijdering of ontkoppeling niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat gegevens zijn opgeslagen op een back-upserver), je gegevens van verdere verwerking isoleren tot verwijdering of ontkoppeling mogelijk is. We kunnen doorgaan met het gebruiken van gegevens die niet op jou zijn terug te voeren (bijvoorbeeld samengevoegde gegevens).

8    Hoe houden we je gegevens veilig?

We gebruiken maatregelen om je gegevens te voorzien van een beveiligingsniveau dat past bij het risico voor de verwerking van activiteiten die in dit beleid zijn beschreven. Deze maatregelen zijn ontworpen om je gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging, en ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang. De specifieke maatregelen die we gebruiken, kunnen variëren, maar bestaan bijvoorbeeld voornamelijk uit versleuteling tijdens de overdracht, het (waar mogelijk) pseudonimiseren van identificerende gegevens, beheerelementen om de toegang te beperken tot diensten of systemen die persoonlijke gegevens bevatten en het handhaven van procedures om verdachte beveiligingsincidenten af te handelen.

9    Je rechten

Als we je gegevens verwerken, heb je het recht om:

 • toegang tot je gegevens te verkrijgen, je gegevens te corrigeren of om de verwijdering van je gegevens te vragen,
 • ons te vragen om onze verwerking van je gegevens te beperken,
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van je gegevens voor zover onze verwerking is gebaseerd op onze rechtmatige belangen of de rechtmatige belangen van een externe partij, of
 • waar dit technisch haalbaar is, kun je een exemplaar aanvragen van de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verschaft in een machinaal leesbaar formaat.

Waar onze verwerking van je gegevens op jouw toestemming is gebaseerd, heb je ook het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Onthoud dat we door kunnen gaan met de verwerking van je gegevens ondanks het intrekken van je toestemming als we een rechtmatige basis hebben om dit te doen.

Als je toegang wilt tot je gegevens in onze Spellen of als je de verwijdering van deze gegevens wilt aanvragen, gebruik je de automatische tools die in onze Spellen voorhanden zijn. Deze tools zijn specifiek voor al onze Spellen. Je vindt ze in de spelinstellingen onder ‘Voorwaarden & Privacy’ of een optie met een vergelijkbare naam. Op dezelfde pagina kun je er, indien van toepassing, ook voor kiezen om je af te melden van onze persoonlijke aanbiedingen. We vragen je om voornamelijk deze tools te gebruiken om aanvragen in te dienen, omdat ons dat helpt om je aanvraag sneller en betrouwbaar te valideren, te verwerken en eraan te voldoen.

Als je je wilt afmelden van onze marketingberichten, gebruik dan de link om je af te melden die je kunt vinden in de berichten die we sturen. De link om je af te melden vind je meestal aan het eind van het bericht.

Als je je rechten wilt uitvoeren, kun je ook contact met ons opnemen via privacy@rovio.com. Om te kunnen voldoen aan aanvragen die via e-mail zijn ingediend, kan het nodig zijn dat we je identiteit bevestigen om je recht op het indienen van een aanvraag te verifiëren, en dat kan betekenen dat we aanvullende informatie van je vragen. We kunnen je bijvoorbeeld vragen om voldoende gedetailleerde informatie te verschaffen over het account waarop de aanvraag van toepassing is om ons in staat te stellen te bevestigen dat je de accounthouder bent of namens deze persoon optreedt. Hoewel we dit meestal niet doen, behouden we ons het recht voor om je passende kosten in rekening te brengen voor het uitvoeren van je rechten waar dit volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan.

Ten slotte kun je altijd een klacht indienen bij je plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot onze verwerking van je gegevens. Neem voor meer informatie contact op met je plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit (bijvoorbeeld het kantoor van de ombudsman voor gegevensbescherming in Finland).

10    Opmerking voor inwoners van Californië

Als je in Californië woont, moet je onthouden dat je onder de California Consumer Privacy Act van 2018, zoals gewijzigd (‘CCPA‘), recht hebt op het ontvangen van specifieke informatie over hoe we je gegevens verwerken. Je hebt ook specifieke rechten op je gegevens, inclusief het recht om je af te melden van de verkoop van je persoonlijke gegevens. Als je de specifieke informatie wilt bekijken en je je wilt oriënteren omtrent je rechten onder de CCPA, bekijk dan ons Aanvullend privacybeleid voor inwoners van Californië.

11    Leeftijdsbeperking

Onder onze gebruiksvoorwaarden moet je aangeven dat je ten minste 13 jaar oud bent. We kennen echter niet de specifieke leeftijd van onze afzonderlijke gebruikers van onze Diensten. Als je jonger dan 13 jaar bent, geef dan geen persoonlijke gegevens (inclusief je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) aan ons door of gebruik onze Diensten niet om je persoonlijke gegevens aan anderen te geven.

Als we ontdekken dat we over persoonlijke gegevens beschikken met betrekking tot een gebruiker die jonger dan 13 jaar is, nemen we passende maatregelen om ervoor te zorgen dat we die gegevens verwerken overeenkomstig de vereisten van de geldende wet- en regelgeving of verwijderen we de gegevens onmiddellijk. Als je een reden hebt om aan te nemen dat we over persoonlijke gegevens beschikken met betrekking tot een gebruiker die jonger dan 13 jaar is, neem dan contact met ons op.

12    Wijzigingen

We kunnen dit beleid af en toe bijwerken, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten of de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn. Updates zullen hier verkrijgbaar zijn. We kunnen je ook informeren over eventuele wijzigingen via andere middelen die passend zijn bij het belang van de wijzigingen.