Gebruiksvoorwaarden

Page

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 24 mei 2024.

Welkom.

Deze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden‘) zijn van toepassing op jou en Rovio Entertainment Corporation, adres: Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland, (‘Rovio‘) en betreffen jouw gebruik van de spellen, websites, fora en gerelateerde diensten (‘Diensten‘) van Rovio. Het gebruik van de Diensten valt ook onder het Privacybeleid van Rovio (beschikbaar op https://www.rovio.com/privacy) en dit is opgenomen door middel van verwijzing.

Voor inwoners van de Verenigde Staten bevatten de Gebruiksvoorwaarden een bindende bemiddelingsclausule in de Sectie ‘Bindende bemiddeling/vrijstelling groepsaanklacht’ en een vrijstelling inzake groepsacties die invloed heeft op jouw rechten bij het slechten van geschillen. Als je in de Verenigde Staten woont, verzoeken we je deze sectie aandachtig door te lezen. Tenzij je je afmeldt en met uitzondering van bepaalde geschillen die staan beschreven in de Sectie ‘Bindende bemiddeling/vrijstelling groepsaanklacht’ ga je ermee akkoord dat eventuele geschillen tussen jou en Rovio worden geslecht door bindende, individuele bemiddeling. Je neemt afstand van het recht op een collectief proces of collectieve bemiddeling.

Om de Diensten te gebruiken, moet je akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Als je deze gebruiksvoorwaarden accepteert, verklaar je daarmee ook dat je meerderjarig bent in het land waar je woont. Als je niet meerderjarig bent of anderszins niet bevoegd bent om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden, geef je aan dat je ouder of voogd deze gebruiksvoorwaarden heeft gezien en ermee akkoord gaat.

Om de Diensten te gebruiken of om toegang te krijgen tot de Diensten, moet je akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, kun je de Diensten niet gebruiken.

Tenzij anders aangegeven, vereisen de Diensten niet dat je geld betaalt om deze te gebruiken of te downloaden, maar kunnen deze mogelijk wel functies bevatten waarmee je aankopen kunt doen in de Diensten. Mogelijk heb je een internetverbinding nodig om toegang te krijgen tot de Diensten of deze te gebruiken. Jij bent verantwoordelijk voor eventuele internetconnectiviteit of mobiele kosten die je oploopt door toegang te krijgen tot de Diensten of deze te gebruiken.

Als je toegang tot de Diensten krijgt via een platform van externe partijen zoals Facebook of een andere sociale netwerksite, ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het platform en met deze Gebruiksvoorwaarden.

Rovio kan extra voorwaarden of reglementen uitrollen voor individuele Diensten of specifieke onderdelen van de Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, fora, wedstrijden, verlotingen of loyaliteitsprogramma’s). Jouw recht om de Diensten te gebruiken is onderhevig aan dergelijke relevante voorwaarden en reglementen en deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Recht om de Diensten te gebruiken

Je bent onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden. Rovio geeft je hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht en licentie om de Diensten te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze rechten worden aan jou verleend, onder voorwaarde dat je je houdt aan de gebruiksvoorwaarden.

Op het hierboven uiteengezette na, ontvang je geen andere licentie. Rovio behoudt alle rechten, titel en belangen van de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, eigendomsrechten, patenten, titels, computercodes, audiovisuele effecten, thema’s, personages, personagenamen, verhalen, dialogen, instellingen, artwork, geluidseffecten, muziek, gameplay-opnames gemaakt met de Diensten, morele rechten, in ieder geval of deze geregistreerd zijn of niet, en alle toepassingen daarvan. Tenzij er uitdrukkelijke wettelijke toestemming is, mogen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Rovio de Diensten niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd, ongeacht de wijze of het medium. Rovio behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan jou zijn toegekend in dit document.

De Diensten en hun content worden onder licentie verstrekt, niet verkocht. Je gaat ermee akkoord dat je geen recht hebt op de content van de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, de Virtuele items die verschijnen in, of afkomstig zijn uit, de Diensten, of je deze nu hebt verdiend in de Diensten of gekocht hebt bij Rovio of haar geautoriseerde partners.

2. Aankopen in de Diensten

Rovio kan je bepaalde virtuele goederen of andere content (bijvoorbeeld items of valuta in het spel) licentiëren om te gebruiken in de Diensten. Je kunt deze kopen met ‘echt geld’ of ze verdienen of verzilveren in het spel (‘Virtuele items‘). Virtuele items zijn aan jou gelicentieerd op een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet sub-licentieerbare, herroepbare basis en alleen voor niet-commercieel gebruik.

Tenzij er uitdrukkelijke toestemming is in de Diensten, mag je alleen Virtuele items kopen van Rovio of haar geautoriseerde partner en is de overdracht of verkoop van Virtuele items verboden.

Virtuele items hebben geen gelijke waarde in echt geld en zijn geen vervanging van echt geld. Rovio en andere mensen of entiteiten hebben geen verplichtingen om virtuele items om te wisselen voor echte waarde. Rovio is niet aansprakelijk als je virtuele items worden gehackt of verloren gaan.

De prijs en beschikbaarheid van virtuele items kunnen zonder berichtgeving worden veranderd.

Alle aankopen en inlossingen van Virtuele items in de Diensten zijn definitief en restitutie is niet mogelijk. Je bent ervan op de hoogte en gaat ermee akkoord dat Virtuele items direct na aankoop aan je worden geleverd en dat je recht om de aankoop te annuleren of je hiervan terug te trekken vervalt zodra het proces is begonnen. Je gaat er ook mee akkoord dat Rovio je nooit geld terug hoeft te geven voor Virtuele items. Daarnaast erken je dat je geen geld of compensatie krijgt voor niet-gebruikte Virtuele items, ongeacht of je verlies van licentie onder deze Gebruiksvoorwaarden vrijwillig was of niet. Het voorgaande heeft geen gevolgen voor je rechten onder de toepasselijke wetgeving, inclusief rechten die je kunt hebben op basis van de wettelijke garantie van conformiteit die in de Sectie ‘Disclaimer’ wordt beschreven.

Als je een verzoek indient om je persoonlijke gegevens te wissen, zoals beschreven in Rovio’s Privacybeleid, raak je al je Virtuele items direct kwijt zonder recht op restitutie. Rovio kan deze Virtuele items namelijk niet langer aan jou koppelen.

3. Recht op terugtrekking

Als je een consument bent die is gevestigd in de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (‘EEA’), is deze Sectie op jou van toepassing.

Je hebt wellicht het recht om je terug te trekken van deze Gebruiksvoorwaarden binnen 14 dagen van de dag waarop je ermee akkoord bent gegaan. Je hebt wellicht ook het recht om je terug te trekken van de aankoop van een licentie voor een Virtueel item of een Dienst binnen 14 dagen van de aankoop. Je bent niet verplicht om een reden te geven voor het uitoefenen van je recht op terugtrekking. Je bent echter niet gerechtigd om je terug te trekken van een aankoop als je hebt ingestemd dat het Virtuele item of de Dienst volledig aan jou is geleverd tijdens de terugtrekkingsperiode en hebt toegegeven dat daarmee je recht op terugtrekking vervalt.

Als je je van deze Gebruiksvoorwaarden wilt terugtrekken, moet je Rovio over je beslissing om je terug te trekken informeren en stoppen met je gebruik van de Diensten. Als je je wilt terugtrekken van de aankoop van een licentie voor een Virtueel item of een Dienst, moet je de erkende verkoper informeren. Dat kan Rovio zijn of de geautoriseerde partner waar je de aankoop hebt gedaan. Onthoud dat Rovio niet in staat noch verplicht is om aan je verzoek om je terug te trekken van een aankoop te voldoen indien Rovio niet de erkende verkoper is.

Als je Rovio wilt informeren over je beslissing om je terug te trekken, moet je via e-mail een ondubbelzinnige verklaring van je beslissing sturen naar support@rovio.com. Je kunt het bijgevoegde modelformulier voor terugtrekking gebruiken maar je bent daar niet toe verplicht. Om aan de deadline te kunnen voldoen, is het voldoende als je je bericht over het uitoefenen van je recht op terugtrekking verzendt voor de vervaldatum van de terugtrekkingsperiode.

Als je je wilt terugtrekken van de aankoop van een licentie voor een Virtueel item of een Dienst, heb je recht op terugbetaling van de aankoop zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je de erkende verkoper hebt geïnformeerd over je beslissing om je terug te trekken van de aankoop. De terugbetaling wordt uitgevoerd met dezelfde betaalwijze die je voor de oorspronkelijke betaling hebt gebruikt, tenzij je akkoord bent gegaan met iets anders. Aan een dergelijke terugbetaling zijn voor jou geen kosten verbonden.

4. Gedragsregels

Je gaat ermee akkoord dat je nooit:

 • Direct of indirect gebruikmaakt van cheats, ‘exploits’, automatiseringssoftware, bots, hacks, mods of andere ongeautoriseerde software van externe partijen die is ontworpen om de Diensten aan te passen of te verstoren.
 • De Diensten gebruikt als je daarmee een wet of regel overtreedt.
 • De Diensten gebruikt voor commerciële doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, advertenties, verleiding tot of verzending van commerciële advertenties zoals spam, kettingbrieven, piramides of andere plannetjes om snel rijk te worden.
 • De Diensten gebruikt voor fraude of om anderen lastig te vallen. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Diensten om een persoon of entiteit na te doen, te liegen over je band met een persoon, entiteit of de Diensten.
 • De Diensten zal verstoren, veranderen of er een negatief effect op zal hebben of op een bepaalde manier iets doet dat een negatieve invloed heeft op de ervaring van andere mensen die de Diensten gebruiken.
 • Bijdraagt aan het verstoren of overbelasten van een computer of servers die worden gebruikt om de Diensten te ondersteunen.
 • Een poging zal doen om illegaal toegang te verkrijgen tot de Diensten, accounts van anderen of de computers, servers of netwerken die verbonden zijn met de Servers. Je kunt alleen verbinding maken met de Diensten via de gebruikersinterface van Rovio. Onder illegale toegang verstaan wij onder andere het omzeilen of aanpassen, of een poging doen tot het omzeilen of aanpassen van beveiliging, technologie, apparaten, encryptie of software die deel uitmaken van de Diensten.
 • Informatie, content of ander materiaal zal posten (of links zal posten naar informatie of content) die naaktheid, excessief geweld of misbruik, bedreigingen, obsceen materiaal, laster of kwetsend materiaal bevat, of beledigend materiaal op basis van ras, seksualiteit of religie of dat op andere manieren moreel verwerpelijk is.
 • Deel zal nemen aan aanstootgevend gedrag, zoals regelmatig ongevraagd informatie posten.
 • Een poging zal doen om iemand anders of een groep lastig te vallen of te mishandelen, of om op te roepen tot het lastigvallen, mishandelen of pijn doen van een ander, inclusief Rovio-medewerkers, -directeurs, -functionarissen en -klantenservicemedewerkers.
 • Materiaal of informatie beschikbaar zal maken via de Diensten dat inbreuk maakt op een copyright, handelsmerk, patent, handelsgeheim, recht op privacy, recht op publicatie of ander recht van een persoon of entiteit, of materiaal waarin iemand zich voordoet als een ander inclusief, maar niet beperkt tot, een Rovio-medewerker, -directeur of -functionaris.
 • Probeert om de Diensten te decompileren, te ‘reverse-engineeren’, te ontmantelen of te hacken, tenzij het specifiek wettelijk is toegestaan. Ook is het niet toegestaan om de encryptietechnologie, veiligheidsmaatregelen of gegevens die worden verzonden, verwerkt of opgeslagen door Rovio te omzeilen of te vernietigen, of om informatie van de Diensten te verkrijgen met een methode die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door Rovio.
 • Inloginformatie of persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Diensten opvraagt of probeert op te vragen.
 • Informatie verzamelt over andere mensen die de Diensten gebruiken. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van ‘pixeltags’, cookies, GIF’s of soortgelijke items die soms spyware worden genoemd.
 • Persoonlijke informatie van iemand plaatst via de Diensten, inclusief informatie waardoor deze persoon kan worden geïdentificeerd/persoonlijke gegevens (of dat nu in tekst, afbeeldingen of video is), identificatiedocumenten of financiële informatie.
 • Deelneemt aan een handeling die volgens Rovio in strijd is met de bedoeling van de Diensten of op een onjuiste manier gebruikmaakt van de ondersteuningsdiensten van Rovio.

5. Accounts en inloginformatie

Bij bepaalde elementen van de Diensten kun je een account maken of je registreren bij de Diensten (‘Account‘). Mogelijk moet je een wachtwoord selecteren voor je Account of moet je andere gegevens gebruiken om toegang te krijgen tot je account (de zogenaamde ‘Inloginformatie‘).

Je gaat ermee akkoord dat je je Inloginformatie niet aan iemand anders geeft en dat je niemand anders jouw account laat gebruiken. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je Inloginformatie. Rovio mag aannemen dat elk gebruik van je Inloginformatie of Account door jou wordt verricht en jij bent verantwoordelijk voor alle acties (inclusief, maar niet beperkt tot, alle aankopen) die zijn verricht met behulp van jouw Account of Inloginformatie. Je gaat ermee akkoord om Rovio te compenseren voor eventuele verliezen of schade ten gevolge van jouw nalatigheid om je Inloginformatie vertrouwelijk te houden.

Je gaat ermee akkoord dat je geen eigendomsbelang hebt in of voor een Account. Rovio behoudt zich het recht voor om je Account te wissen als er gedurende 180 dagen of langer geen activiteit plaatsvindt op je account. In dit geval kun je mogelijk geen toegang meer krijgen tot en/of gebruikmaken van Virtuele items van dat Account. Hiervoor is geen restitutie mogelijk.

6. Bijdragen van gebruikers

In de Diensten kun je mogelijk content maken en/of indienen, inclusief, maar niet beperkt tot, maps, spelprofielen, fanart, personages, items, screenshots of filmpjes van je gameplay (samen ‘Bijdragen van gebruikers‘ genoemd).

In ruil voor het gebruik van de Diensten, geef je Rovio hierbij een niet-exclusief, vrij van royalty’s, voortdurend, onherroepelijk, volledig overdraagbaar en licentieerbaar wereldwijd recht en licentie om je Bijdragen op elke mogelijke manier en voor elk doel te gebruiken inclusief, maar niet beperkt tot, het recht om het te reproduceren, kopiëren, aanpassen, bewerken, uitvoeren, tentoon te stellen, publiceren, uitzenden, versturen of op een andere manier te laten zien aan het publiek met huidige of toekomstige middelen, en om je Bijdragen te distribueren zonder dat jij hiervan bericht hoeft te ontvangen of hiervoor gecompenseerd hoeft te worden. Als het niet wettelijk uitdrukkelijk verboden is, geef jij enige eigendomsrechten, publicatierechten, reputatierechten of vermeldingsrechten op, zodat Rovio (inclusief haar licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden) en andere spelers jouw Bijdragen kunnen gebruiken in overeenstemming met de Diensten en gerelateerde goederen en diensten. De voorgaande licentietoekenning aan Rovio en het opzeggen van toepasselijke morele rechten blijven ook van kracht als deze Gebruiksvoorwaarden niet langer actief zijn.

Rovio en haar directeurs, functionarissen en medewerkers accepteren en bekijken geen ongevraagd ingezonden ideeën of producten (bijvoorbeeld spellen of andere productideeën, verhalen, screenplays, artwork, muziek of audiovisueel werk, concepten of andere creatieve materialen) ongeacht de indeling of de manier waarop het verzonden is (‘Ongevraagde content‘). Stuur geen Ongevraagde content naar Rovio of haar directeurs, functionarissen of medewerkers. Als je ons wel Ongevraagde content stuurt, ga je ermee akkoord dat deze content niet als vertrouwelijk wordt behandeld, ongeacht elke verklaring van het tegendeel in de Ongevraagde content, elk meegestuurd bericht of elders. Je gaat er verder mee akkoord dat dergelijke Ongevraagde content kan worden gebruikt door Rovio, zonder compensatie voor jou of een externe partij. Je geeft Rovio een voortdurende, onherroepelijke, volledig betaalde, royalty-vrije, licentieerbare en overdraagbare (geheel of gedeeltelijk) wereldwijde licentie om de Ongevraagde content te gebruiken, benutten, reproduceren, verzenden, aanpassen en te tonen in alle huidige of toekomstige media voor welk doeleinde dan ook, en om afgeleide werken te maken op basis van de Ongevraagde content.

7. Gebruikersinteracties

Rovio neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gedrag van andere gebruikers van de Diensten of voor het monitoren van de Diensten op ongepaste content of ongepast gedrag. Rovio houdt de content en het gedrag van gebruikers niet in de gaten en kan dit ook niet. Je gebruikt de Diensten op eigen risico.

Als je de Diensten gebruikt, word je mogelijk blootgesteld aan beledigend of onzedelijk gedrag, of gedrag dat niet in overeenstemming is met jouw normen en waarden. Rovio kan technologie gebruiken om jouw interacties met de Diensten of gesprekken binnen de Diensten te bekijken en/of op te nemen (inclusief, maar niet beperkt tot, chatberichten of gesproken berichten). Je gaat onherroepelijk akkoord met het feit dat deze berichten kunnen worden gemonitord en worden opgenomen, en dat je geen privacy kunt verwachten als je content verstuurt in de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, chatberichten of gesproken berichten. Je begrijpt dat jouw Bijdragen, gesprekken binnen de Diensten en/of je interacties met de Diensten kunnen worden weergegeven of zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Diensten of het algemeen publiek.

Rovio behoudt zich het recht voor om op elk moment content van gebruikers van de Dienst te bekijken, in de gaten te houden, te verbieden, aan te passen, te wissen, de toegang ertoe te verwijderen of om de content niet langer beschikbaar te maken zonder berichtgeving of redengeving vooraf. Als Rovio er op enig moment voor kiest, naar eigen inzicht, om de Diensten te monitoren, neemt Rovio geen verantwoordelijkheid voor content die beschikbaar is gesteld door gebruikers van de Diensten en is Rovio niet verplicht om ongepaste content aan te passen of te verwijderen.

Je erkent dat Rovio geen partij is bij een geschil dat je met andere gebruiker(s) van de Diensten kunt hebben. Rovio is niet verplicht om zich in een dergelijk geschil te mengen. Je ontslaat Rovio en haar dochterondernemingen (en de functionarissen, directeurs, agenten, samenwerkingsverbanden, aandeelhouders en medewerkers van Rovio en haar dochterondernemingen) van alle vorderingen, eisen en schade met betrekking tot een dergelijk geschil.

8. Bindende bemiddeling/vrijstelling groepsaanklacht

Als je woonachtig bent in de Verenigde Staten of een vordering indient tegen Rovio in de Verenigde Staten, ga je ermee akkoord dat alle juridische eisen, disputen of andere geschillen tussen jou en Rovio die ontstaan uit of anderzijds te maken hebben met de Diensten, inclusief geschillen over de toepasbaarheid, afdwingbaarheid of validiteit van een clausule van deze Gebruiksvoorwaarden of Rovio’s Privacybeleid (samen genoemd ‘Geschillen’) worden geslecht in een vertrouwelijk, bindend bemiddelingstraject dat wordt uitgevoerd door één commerciële mediator van de American Arbitration Association (‘AAA’) in plaats van een rechtbank. De bemiddeling valt onder de regels van de AAA en, als de mediator besluit dat ze toepasbaar zijn, onder de extra procedures voor klantengeschillen (samen genoemd ‘Regels en procedures’). Je erkent dat je vrijwillig en wel wetend je recht op een rechtszaak met een jury opgeeft of op een rechtszaak in de rechtbank van een staat of op federaal niveau.

De kosten van de bemiddeling worden bepaald door de AAA, tenzij je aan kunt tonen dat jouw kosten prohibitief zijn in vergelijking met de kosten van een juridisch geschil. In dat geval betaalt Rovio zo veel van je bemiddelingskosten als de bemiddelaar noodzakelijk acht om te voorkomen dat de bemiddeling net zo duur wordt als het aanspannen van een rechtszaak. Rovio behoudt zich ook het recht voor om naar eigen inzicht de verantwoordelijkheid voor alle bemiddelingskosten van de AAA op zich te nemen. Elke partij betaalt de eigen advocaat en kosten, tenzij er een wet van kracht is die eist dat de winnende partij de advocaatkosten en gemaakte kosten terugkrijgt.

De bemiddeling kan plaatsvinden in Los Angeles, Californië of, op jouw verzoek, in een stad in jouw buurt waar de AAA is gevestigd. Het oordeel van de bemiddelaar is bindend voor jou en Rovio, en kan worden aangevoerd als oordeel in een rechtbank.

Voor meer informatie over AAA, de regels en procedures, en hoe je een aanvraag voor bemiddeling kunt doen, bel je AAA op 800-778-7879 of ga je naar de website www.adr.org.

Uitzonderingen op het bindende bemiddelingsoordeel, als het Geschil ontstaat door:

 1. Een overtreding van het intellectueel eigendomsrecht van Rovio
 2. Alle aanklachten die verband houden met, of zijn ontstaan uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, ongeautoriseerd gebruik of een overtreding van de Amerikaanse Computer Fraud and Abuse Act of de Sectie ‘Gedragsregels’ van deze Gebruiksvoorwaarden en
 3. Alle vorderingen voor schadeloosstelling;

dan gaan beide partijen ermee akkoord dat een partij rechtsmiddelen (of een equivalent van directe juridische hulp) kan zoeken in een willekeurige rechtbank die jurisdictie heeft over de andere partij. Daarnaast mag elke partij een zaak indienen bij het lokale gerechtshof voor geschillen die binnen de jurisdictie van een dergelijke rechtbank vallen als alternatief voor de bemiddeling.

Voor zover het is toegestaan bij wet worden alle Geschillen geslecht door bindende bemiddeling op individuele basis. Je gaat ermee akkoord dat er geen andere Geschillen worden samengevoegd met jouw Geschil, of dat nu in een gezamenlijk bemiddelingsproces is of op andere wijze. Jij en Rovio gaan ermee akkoord dat een geschil niet in groepsverband wordt behandeld en dat er geen gezamenlijke procedures mogen worden aangespannen. Er is geen recht of autoriteit voor een geschil om te worden ondergebracht in een vermeende representatieve capaciteit of als privéproces. Er worden geen geschillen samengevoegd.

Je kunt afzien van de verplichting om te bemiddelen. Als je dit doet, kunnen zowel jij als Rovio de ander niet verplichten om deel te nemen aan een bemiddelingsproces. Om hiervan af te zien, moet je Rovio hiervan verwittigen binnen 30 dagen van de datum dat je gestart bent met het bemiddelingsproces. Gebruik dit adres om je af te melden: Rovio Entertainment Corporation, ATTN: Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland. Voeg je naam en adres toe en meld duidelijk dat je af wilt zien van de bemiddelingsclausule.

Om een bemiddelingsproces te starten, stuur je een brief naar: Rovio Entertainment Corporation, ATTN: Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland. Vraag om bemiddeling en beschrijf je eis.

Mocht er iets veranderen in deze sectie ‘Bindende bemiddeling/vrijstelling groepsaanklacht’ dan zal Rovio dat binnen 30 dagen laten weten via de Diensten of op gelijksoortige manieren. Veranderingen worden op de 30e dag actief en zijn vanaf dan alleen van toepassing op geschillen die ontstaan na de 30e dag.

9. Schorsing en ontbinding voor je overtreding

Als Rovio gelooft dat je in overtreding bent van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat een beperking wordt gelegd op andere middelen die Rovio tot haar beschikking heeft, behoudt zij zich het recht voor om een van de volgende stappen te ondernemen, individueel of gecombineerd, met of zonder berichtgeving: (i) het wissen, schorsen en/of aanpassen van je Account of delen van je Account, (ii) het beperken, schorsen en/of stopzetten van je toegang tot de Diensten, (iii) het aanpassen en/of verwijderen van je Virtuele items, (iv) het resetten en/of aanpassen van je voortgang, voordelen of privileges in het spel, zoals je level of score.

10. Beschikbaarheid, compatibiliteit en wijzigen van de Diensten

Rovio garandeert niet dat de Diensten altijd beschikbaar zijn of in de toekomst beschikbaar zullen blijven. De Diensten kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege technische problemen of redenen met betrekking tot het onderhoud die op een al dan niet geplande basis kunnen voorkomen. Bovendien kunnen de Diensten of delen hiervan zijn ontworpen om slechts tijdelijk beschikbaar te zijn (bijvoorbeeld als de content seizoensgebonden is of er vervroegde toegang wordt verleend tot een ontwikkelingsversie van het spel) of hun levenscyclus kan worden beïnvloed door technologische ontwikkelingen of veranderingen in consumentengedrag. Dienovereenkomstig behoudt Rovio zich het recht voor om te allen tijde te stoppen met het aanbieden en/of ondersteunen van de Diensten of delen hiervan (bijvoorbeeld, een spel of een functie van een spel). Jouw licentie om gebruik te maken van de Spellen, of delen hiervan, wordt dan automatisch ingetrokken. Als dit gebeurt, hoeft Rovio, tenzij anders voorgeschreven door de wet, geen geld terug te geven voor de Diensten of eventuele Virtuele items. In voorkomend geval zal Rovio redelijke maatregelen nemen om vooraf te melden wanneer bepaalde Diensten of delen hiervan worden stopgezet. Rovio kan de Diensten of delen hiervan echter beperken, schorsen of opheffen zonder kennisgeving vooraf, en technische en juridische stappen ondernemen om te voorkomen dat je toegang krijgt tot de Diensten als Rovio gelooft dat jij of andere gebruiker een risico op juridische aansprakelijkheid of inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van externe partijen veroorzaakt of je niet houdt aan de woorden of intenties van deze Gebruiksvoorwaarden.

De Diensten kunnen beperkte compatibiliteit hebben op verschillende apparaten en besturingssystemen. Het is jouw verantwoordelijkheid om te verifiëren dat de Diensten compatibel zijn met jouw apparaat en het bijbehorende besturingssysteem. In het algemeen is er meer informatie over compatibiliteitsvereisten beschikbaar daar waar de Diensten het eerst worden gebruikt of gedownload (bijvoorbeeld in de relevante appstore).

De Diensten zijn bedoeld om in de loop der tijd te worden doorontwikkeld. Dienovereenkomstig kan Rovio de Diensten of delen hiervan af en toe wijzigen, beheren, aanpassen of updaten (inclusief, maar niet beperkt tot, Virtuele items). Dit kan ertoe leiden dat content of functies worden toegevoegd, verwijderd of aangepast (bijvoorbeeld dat gameplaymodi of gebieden worden toegevoegd of verwijderd of dat het uiterlijk of de kracht van Virtuele items wordt gewijzigd). Rovio kan, naar eigen inzicht, dergelijke wijzigingen aanbrengen wanneer dit nodig wordt geacht om de Diensten te onderhouden en te verbeteren, inclusief, maar niet beperkt tot, het introduceren, aanpassen of verwijderen van spelcontent en functies overeenkomstig de ontwikkelingsroadmap van Rovio, het aanpassen aan nieuwe technologieën, het doorvoeren van wijzigingen in de overeenkomsten die Rovio heeft met externe partijen, het voorkomen van misbruik of technische problemen en het aanpakken van eventuele juridische, veiligheids- of regelgevingsvereisten. Wanneer er wijzigingen in de Diensten worden aangebracht, kan je gevraagd worden om een update te downloaden en te installeren om deze te kunnen blijven gebruiken. Als je dit niet doet, kan het zijn dat je geen toegang kunt krijgen tot de Diensten of delen hiervan en deze niet kunt gebruiken (bijvoorbeeld: online spelen en functies zijn mogelijk alleen beschikbaar voor degenen die de laatste versie van het spel gebruiken).

11. Vrijwaring

Voor zover wordt toegestaan door de wet, worden de Diensten jou ‘in de staat waarin deze zich bevinden’ aangeboden. Dat wil zeggen: zonder garantie, beloftes of borgstellingen. De Diensten kunnen defecten bevatten. Je gebruikt deze op eigen risico. Rovio maakt geen, en verwerpt hierbij alle uitdrukkelijke, geïmpliceerde of wettelijke garanties, inclusief geïmpliceerde garanties van conditie, ononderbroken gebruik, nauwkeurigheid van gegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, locatiedata), verkoopbaarheid, tevredenheidskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk op rechten van externe partijen en garanties (indien van toepassing) die ontstaan tijdens handel, gebruik of handelspraktijken. Rovio geeft geen garanties over jouw plezier met de Diensten, dat de Diensten voldoen aan je eisen, dat de Diensten altijd of zonder fouten werken, dat de Diensten samenwerken met andere diensten of dat fouten in de Diensten worden opgelost. Geen enkel mondeling of schriftelijk advies van Rovio, haar medewerkers of andere vertegenwoordigers kan worden beschouwd als een garantie.

In sommige gebieden zijn bepalingen zoals hierboven beschreven niet toegestaan. Mogelijk zijn bovenstaande voorwaarden dus niet op jou van toepassing. In deze gebieden zijn de bepalingen alleen van toepassing voor zover dat is toegestaan door de wetten in deze gebieden. Daarnaast heb je mogelijk extra juridische rechten in jouw rechtsgebied. Niets in deze gebruiksovereenkomst zal de wettelijke rechten schenden die je hebt als consument van de Diensten. Zo ontvang je als consument die is gevestigd in de EER een wettelijke garantie van conformiteit waaronder Rovio aansprakelijk kan zijn voor een gebrek aan conformiteit dat je ontdekt: (i) binnen twee jaar van elke eenmalige levering van de Diensten (zoals de levering van een Virtueel item); of (ii) op elk moment tijdens elke continue levering van de Diensten.

12. Beperkingen van aansprakelijkheid

Rovio is op geen enkele manier aansprakelijk voor speciale, incidentele of indirecte schade die resulteert uit toegang, het gebruik of storing van de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, schade aan eigendommen, verlies van goodwill, apparaatstoringen of -defecten en, voor zover toegestaan door de wet, schade in de vorm van persoonlijk letsel, schade aan eigendommen, verloren winst of schadevergoedingen van willekeurige actie die voortkomt uit of gerelateerd is aan deze Gebruiksovereenkomst of de Diensten. Het maakt hierbij niet uit of dit voortkomt uit onrecht (inclusief nalatigheid), een contract, strikte aansprakelijkheid of andere manieren, en of Rovio al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Op geen enkele manier zal Rovio’s totale samengevoegde aansprakelijkheid, ontstaan uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid of de Diensten hoger zijn dan: (i) de prijs (indien toepasbaar) die je hebt betaald voor de licentie om Virtuele items of Diensten te gebruiken; of (ii) honderd euro (€ 100). De uitzonderingen en beperkingen van schadevergoedingen zijn cruciale elementen van de basisovereenkomst tussen jou en Rovio. Voor de toepassing van deze sectie ‘Beperkingen van aansprakelijkheid’ zijn de licentiehouders en andere partners van Rovio externe begunstigden van de beperkingen van aansprakelijkheid zoals hier uiteengezet en zijn zij bevoegd om deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven.

In sommige gebieden zijn bepaalde beperkingen van aansprakelijkheid zoals in deze Sectie beschreven niet toegestaan. Mogelijk zijn bovenstaande voorwaarden dus niet op jou van toepassing. In deze gebieden zijn de beperkingen van aansprakelijkheid in deze Sectie alleen van toepassing voor zover dat is toegestaan door de wetten in deze gebieden. Daarnaast heb je mogelijk extra juridische rechten in jouw rechtsgebied. Niets in deze gebruiksovereenkomst zal de wettelijke rechten schenden die je hebt als consument van de Diensten.

Je gaat ermee akkoord om Rovio en haar dochterondernemingen (en de functionarissen, directeurs, agenten, samenwerkingsverbanden, aandeelhouders en medewerkers van Rovio en haar dochterondernemingen) te vrijwaren, te verdedigen en vrij te stellen van enige vordering, eis, schadevergoeding of andere verliezen, inclusief passende advocaatkosten van een externe partij die kunnen ontstaan uit jouw gebruik van de Diensten of als je deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden. Voorgaande is niet van toepassing als de externe vordering niet is ontstaan uit jouw opzettelijke of nalatige gedrag.

13. Auteursrechten en DMCA

Als je gelooft dat de Diensten of de content daarvan inbreuk maken op jouw auteursrecht, stuur dan een bericht naar: Rovio Entertainment Corporation, Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland of stuur een e-mail naar: legal@rovio.com. Berichten die naar bovenstaand adres worden gestuurd, komen terecht bij Rovio’s geregistreerde DMCA-agent.

Zorg dat je bericht de volgende informatie bevat:

 • Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens jou inbreuk is gemaakt. Als je DMCA-bericht meerdere werken bevat, mag je een lijst van deze werken bijvoegen.
 • Identificeer het materiaal wat volgens jou het auteursrecht schendt en beschrijf waar dit materiaal te vinden is. Rovio moet aan de hand van jouw beschrijving in staat zijn om het materiaal te vinden.
 • Vermeld je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en (indien beschikbaar) e-mailadres.

Zorg dat je de volgende tekst gebruikt in je DMCA-bericht:

“Ik geloof dat er geen toestemming is gegeven voor het gebruik van het materiaal door de auteursrechthebbende, zijn/haar agent of de wet. Ik verklaar dat de informatie in dit DMCA-bericht klopt en, onder straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben van het auteursrecht of dat ik bevoegd ben om namens de auteursrechthebbende te handelen.”

Houd er rekening mee dat, volgens 17 U.S.C. 512 (f), als je willens en wetens ten onrechte beweert dat een materiaal of activiteit inbreuk maakt op auteursrecht, je mogelijk een schadevergoeding moet betalen inclusief de kosten en advocaatkosten die Rovio of haar gebruikers hebben gemaakt. Als je niet zeker weet of het materiaal of de activiteit die je wilt melden daadwerkelijk inbreuk maakt op het auteursrecht, kan het verstandig zijn contact te zoeken met een advocaat voor je Rovio een bericht stuurt.

14. Producten en Diensten van externe partijen

De Diensten kunnen gekoppeld zijn aan of anderszins beschikbaar zijn voor producten of diensten van externe partijen, inclusief, maar niet beperkt tot, via advertenties van externe partijen, connectiviteit met sociale media of communitydiensten, of diensten voor het opnemen en delen van gameplay. Deze producten en diensten zijn onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende externe partijen. Lees deze gebruiksvoorwaarden van externe partijen zorgvuldig door, want dit is een overeenkomst tussen jou en de desbetreffende externe dienstverlener. Rovio neemt hier geen deel aan. Je begrijpt dat Rovio geen aanbevelingen noch beloftes doet over de content, goederen of diensten van dergelijke externe partijen. Rovio is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of leed dat wordt veroorzaakt door dergelijke externe partijen of eventuele kosten die je oploopt met betrekking tot dergelijke externe partijen. Je begrijpt dat als je gegevens geeft aan externe partijen, je dit doet in overeenstemming met hun privacybeleid (indien van toepassing). Je begrijpt dat het Privacybeleid van Rovio niet van toepassing is op deze gegevens.

15. Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden

Met uitzondering van de Sectie ‘Bindende bemiddeling/vrijstelling groepsaanklacht’ kan Rovio deze Gebruiksvoorwaarden af en toe bijwerken om te voldoen aan veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Als Rovio deze Gebruiksvoorwaarden bijwerkt, zullen we gepaste maatregelen nemen om je hiervan op de hoogte te stellen in de Diensten of op een andere manier, passend bij het belang van de doorgevoerde veranderingen.

Door gebruik te blijven maken van de Diensten na de updates, ga je automatisch akkoord met de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden.

16. Geldend recht

Als je in de Verenigde Staten woont, vallen deze Gebruiksvoorwaarden, in combinatie met de Sectie ‘Bindende bemiddeling/vrijstelling groepsaanklacht’ onder de wetten van de staat Californië en de toepasbare federale wetten ongeacht wetsconflicten.

Als je buiten de Verenigde Staten woont, ga je ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en Rovio vallen onder de wetten van Finland, ongeacht wetsconflicten. Je gaat ermee akkoord dat elke vordering of dispuut dat je indient tegen Rovio alleen kan worden opgelost door een rechtbank in Espoo, Finland. Als je een consument bent die is gevestigd in de Europese Economische Ruimte kun je ook gebruikmaken van het platform Onlinegeschillenbeslechting dat door de Europese Commissie wordt aangeboden als een alternatief om buiten de gerechtshoven om geschillen te beslechten. Onthoud dat Rovio niet verplicht is om het gebruik van dit platform of andere alternatieve platforms voor geschillenbeslechting te accepteren.

Als de jurisdictie van jouw domicilie verbiedt dat Rovio de bepalingen van de wet toepast, beperkt niets in deze gebruiksvoorwaarden je rechten op basis van de wetten in jouw domicilie.

17. Algemeen

Gehele overeenkomst. Deze Gebruiksvoorwaarden zetten de gehele overeenkomst tussen jou en Rovio uiteen betreffende de Diensten, en overtreffen alle eerdere afspraken en verstandhoudingen tussen jou en Rovio.

Toewijzing. Rovio mag deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment, geheel of gedeeltelijk, zonder jouw toestemming toewijzen aan een persoon of entiteit, vooropgesteld dat een dergelijke toewijzing jouw rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden niet vermindert. Je kunt rechten of verplichtingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen of delegeren zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Rovio. Ongeautoriseerde toewijzing of delegatie door jou is niet geldig.

Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, wordt deze bepaling zo minimaal mogelijk beperkt of verwijderd. De resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven geldig en actief. Als Rovio een recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet kan toepassen, betekent dit niet dat dit recht of deze bepaling wordt kwijtgescholden.

Geen vrijstelling. Als Rovio de rechten uit deze gebruiksvoorwaarden niet uitvoert of toepast, betekent dit niet dat zij afstand doet van dit recht. Een vrijstelling van deze rechten is alleen geldig als het schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Rovio.

Contactgegevens. Heb je vragen over deze Gebruiksvoorwaarden? Neem dan contact op via support@rovio.com.

18. Aanvullende voorwaarden voor Apple-gebruikers

Naast de voorwaarden die hierboven uiteen zijn gezet, zijn de volgende voorwaarden van toepassing als je toegang krijgt tot de Diensten via de App Store die wordt geëxploiteerd door Apple Inc. (‘Apple’).

Je erkent en gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden worden gesloten tussen jou en Rovio, niet met Apple, en dat Rovio, niet Apple, verantwoordelijk is voor de Diensten en hun content. De licentie die aan jou is verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan de toegestane gebruiksregels die zijn gespecificeerd in de gebruiksvoorwaarden van de Apple App Store en eventuele voorwaarden van overeenkomst van externe partijen die daarin voorkomen. Je moet voldoen aan alle gebruiksvoorwaarden van externe partijen die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Diensten.

Rovio, niet Apple, is verantwoordelijk voor: (i) het leveren van eventueel relevant onderhoud of relevante ondersteuning voor de Diensten in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden; en (ii) het afhandelen van eventuele vorderingen die je kunt hebben met betrekking tot de Diensten, inclusief vorderingen voor productaansprakelijkheid, elke vordering waarmee de Diensten niet voldoen aan geldende wettelijke of regelgevingsvereisten, en vorderingen die deel uitmaken van consumentenbescherming of vergelijkbare wetten. Als de Diensten niet voldoen aan de garanties of andere voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden of geldende wetgeving uiteen is gezet, kun je dit aan Apple melden, waarna Apple de aankoopprijs (indien van toepassing) voor de relevante Diensten kan vergoeden. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, heeft Apple geen andere garantieverplichting met betrekking tot de Diensten.

In het geval dat een vordering van een externe partij dat de Diensten of jouw bezit en gebruik van de Diensten inbreuk pleegt op het intellectueel eigendomsrecht van een externe partij, is Apple niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking of kwijting van een dergelijke vordering van vermeende inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht.

Jij vertegenwoordigt en garandeert dat: (i) je niet bent gevestigd in een land dat onderhevig is aan een embargo door de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat ‘terrorisme ondersteunt’; en (ii) dat je niet op een lijst van de Amerikaanse overheid staat van verboden of beperkte partijen.

Apple en haar dochterondernemingen zijn externe begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden. Na je acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden ga je ermee akkoord dat Apple het recht heeft om deze Gebruiksvoorwaarden van jou als externe begunstigde af te dwingen.

19. Bijzondere bepalingen voor Japanse rechtsgebieden

Indien je de Diensten in Japan gebruikt, zijn onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing. In geval van een contradictie of conflict tussen onderstaande aanvullende voorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden, gelden onderstaande aanvullende voorwaarden.

Prepaid-betaalmiddelen:

Met betrekking tot content die als een prepaid-betaalmiddel wordt aangegeven op de webpagina van de Diensten met de titel ‘Getoonde informatie onderhevig aan de Payment Services Act‘ binnen de Diensten, is dergelijke content door Sega Corporation uitgegeven in-game content die, als tegenprestatie voor contant geld of equivalenten daarvan buiten de online game, een prepaid-betaalmiddel vormt voor haar eigen bedrijfsvoering zoals uiteengezet in artikel 3(4) van de Payment Services Act (wet nr. 59 van 2009) (‘Primaire content‘) en wordt behandeld als een prepaid-betaalmiddel. Content in de Diensten die geen Primaire content is, maar verkrijgbaar is door het gebruik van Primaire content, wordt na verkrijging beschouwd als een product of dienst die betrekking heeft op de gebruikte Primaire content, en je gaat ermee akkoord dat dergelijke content geen prepaid-betaalmiddel vormt.