terms of service dutch

Page

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 19 mei 2018

Welkom.

Deze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden‘) zijn van toepassing op jou en Rovio Entertainment Corporation, adres: Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland, (‘Rovio‘) en betreffen jouw gebruik van de spellen, websites, fora en gerelateerde diensten (‘Diensten‘) van Rovio. Het gebruik van de Diensten valt ook onder het Privacybeleid van Rovio dat beschikbaar is op https://www.rovio.com/privacy en is opgenomen door middel van verwijzing.

Voor inwoners van de Verenigde Staten bevatten de gebruiksvoorwaarden een bindende arbitrageclausule in Artikel 8 en een kwijtschelding inzake groepsacties die invloed heeft op je rechten bij het oplossen van geschillen. Als je in de Verenigde Staten woont, verzoeken we je deze clausule aandachtig door te lezen. Tenzij je je afmeldt en met uitzondering van bepaalde geschillen die staan beschreven in Sectie 8, ga je ermee akkoord dat eventuele geschillen tussen jou en Rovio worden opgelost door bindende, individuele bemiddeling. Je neemt afstand van het recht op een collectief proces of arbitrage.

Om de Diensten te gebruiken, moet je akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Als je deze gebruiksvoorwaarden accepteert, verklaar je daarmee ook dat je 13 jaar of ouder bent. Als je tussen de 13 en de 17 bent of niet bevoegd bent om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden, geef je aan dat je ouder of voogd deze gebruiksvoorwaarden heeft gezien en ermee akkoord gaat.

Om de Diensten te gebruiken of om toegang te krijgen tot de Diensten, moet je akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, kun je de Diensten niet gebruiken.

Tenzij anders aangegeven bij een onderdeel van een dergelijke Dienst, zijn de Diensten gratis te gebruiken of te downloaden. Mogelijk bevatten ze wel functies waarmee je aankopen kunt doen in de Diensten.

Als je de Diensten gebruikt via een sociale netwerksite (‘SNS‘) zoals Facebook, ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Facebook en met deze gebruiksvoorwaarden.

Rovio kan extra reglementen uitrollen voor specifieke onderdelen van de Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, fora, wedstrijden, loterijen of loyaliteitsprogramma’s). Jouw recht om de Diensten te gebruiken is onderhevig aan deze reglementen en deze gebruiksvoorwaarden.

1. Recht om de Diensten te gebruiken

Je bent onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden. Rovio geeft je hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht en licentie om de Diensten te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze rechten worden aan jou verleend, onder voorwaarde dat je je houdt aan de gebruiksvoorwaarden.

Op de eerder genoemde licenties na, krijg je geen andere licenties. Rovio behoudt alle rechten, titel en belangen van de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, eigendomsrechten, patenten, titels, computercodes, audiovisuele effecten, thema’s, personages, personagenamen, verhalen, dialogen, instellingen, artwork, geluidseffecten, muziek, gameplay-opnames gemaakt met de Diensten, morele rechten, of deze nou geregistreerd zijn of niet, en alle toepassingen daarvan. Tenzij er uitdrukkelijke wettelijke toestemming is, mogen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Rovio de Diensten niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of opnieuw worden gedistribueerd, ongeacht de wijze of het medium. Rovio behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan jou zijn toegekend in dit document.

De Diensten en desbetreffende content staan onder licentie en zijn niet verkocht. Je gaat ermee akkoord dat je geen recht hebt op de content van de Dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, de virtuele items of het geld dat verschijnt in, of afkomstig is uit, de Diensten, of je deze nu hebt verdiend in de Diensten of gekocht hebt bij Rovio of een externe partij.

2. Aankopen in de Diensten

Rovio kan je bepaalde virtuele goederen licentiëren om te gebruiken in de Dienst. Je kunt deze kopen met ‘echt geld’ of je kunt ze verdienen in het spel (‘virtuele items‘). Virtuele items zijn aan jou gelicentieerd op een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet sub-licentieerbare, herroepbare basis en zijn alleen bedoeld voor niet-commercieel gebruik.

Rovio kan virtuele items altijd beheren, aansturen, aanpassen of verwijderen, met of zonder berichtgeving.

De overdracht van virtuele items is verboden, tenzij er uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven in de Diensten.

Virtuele items hebben geen gelijke waarde in echt geld en zijn geen vervanging van echt geld. Rovio en andere mensen of entiteiten hebben geen verplichtingen om virtuele items om te wisselen voor echte waarde. Rovio is niet aansprakelijk als je virtuele items worden gehackt of verloren gaan.

De prijs en beschikbaarheid van virtuele items kunnen zonder berichtgeving worden veranderd.

Volgens de wet zijn alle aankopen en inlossingen van virtuele items in de Diensten definitief en is restitutie niet mogelijk.. Je bent ervan op de hoogte en gaat ermee akkoord dat virtuele items voor de Diensten direct na aankoop worden geleverd en dat je je bestelling niet meer kunt annuleren zodra dit proces is gestart.

Je gaat er ook mee akkoord dat Rovio je nooit geld terug hoeft te geven voor virtuele items. Daarnaast erken je dat je geen geld of compensatie krijgt voor niet-gebruikte virtuele items, ongeacht of je verlies van licentie onder deze gebruiksvoorwaarden vrijwillig was of niet.

Als je een verzoek indient om je persoonlijke gegevens te wissen, zoals beschreven in Rovio’s privacybericht, raak je al je virtuele items direct kwijt zonder recht op restitutie. Rovio kan deze virtuele items namelijk niet langer aan jou koppelen.

3. Gedragsregels

Je gaat ermee akkoord dat je nooit:

 • Direct of indirect gebruikmaakt van cheats, ‘exploits’, automatiseringssoftware, bots, hacks, mods of andere ongeautoriseerde software van derde partijen die ontworpen is om de Diensten aan te passen of te verstoren.
 • De Diensten gebruikt als je daarmee een wet of regel overtreedt.
 • De Diensten gebruikt voor commerciële doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, advertenties, verleiding tot of verzending van commerciële advertenties zoals spam, kettingbrieven, piramides of andere plannetjes om snel rijk te worden.
 • De Diensten gebruikt voor fraude of om anderen lastig te vallen. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Diensten om een persoon of entiteit na te doen, te liegen over je band met een persoon, entiteit of de Diensten.
 • De Diensten zal verstoren, veranderen of er een negatief effect op zal hebben die negatieve invloed heeft op de ervaring van andere mensen die de Diensten gebruiken.
 • Bijdraagt aan het verstoren of overbelasten van een computer of servers die worden gebruikt om de Diensten te ondersteunen.
 • Een poging zal doen om illegaal toegang te verkrijgen tot de Diensten, accounts van anderen of de computers, servers of netwerken die verbonden zijn met de Servers. Je kunt alleen verbinding maken met de Diensten via de gebruikersinterface van Rovio. Onder illegale toegang verstaan wij onder andere het omzeilen of aanpassen, of een poging doen tot het omzeilen of aanpassen van beveiliging, technologie, apparaten, encryptie of software die deel uitmaken van de Diensten.
 • Informatie, content of ander materiaal zal posten (of links zal posten naar informatie of content) die naaktheid, excessief geweld of misbruik, bedreigingen, obsceen materiaal, laster of kwetsend materiaal bevat, of beledigend materiaal op basis van ras, seksualiteit of religie of dat op andere manieren moreel verwerpelijk is.
 • Deel zal nemen aan aanstootgevend gedrag, zoals regelmatig ongevraagd informatie posten.
 • Een poging zal doen om iemand anders of een groep lastig te vallen of te mishandelen, of om op te roepen tot het lastigvallen, mishandelen of pijn doen van een ander, inclusief Rovio-medewerkers, -directeurs, -functionarissen en -klantenservicemedewerkers.
 • Materiaal of informatie beschikbaar zal maken via de Diensten dat inbreuk maakt op een copyright, handelsmerk, patent, handelsgeheim, recht op privacy, recht op publicatie of ander recht van een persoon of entiteit, of materiaal waarin iemand zich voordoet als een ander inclusief, maar niet beperkt tot, een Rovio-medewerker, -directeur of -functionaris.
 • Tenzij het specifiek wettelijk is toegestaan, probeert om de Diensten te decompileren, te ‘reverse-engineeren’, te ontmantelen of te hacken. Ook is het niet toegestaan om de encryptietechnologie, veiligheidsmaatregelen of gegevens die worden verzonden, verwerkt of opgeslagen door Rovio te omzeilen of te vernietigen, of om informatie van de Diensten te verkrijgen met een methode die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door Rovio.
 • Inloginformatie of persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Diensten opvraagt of probeert op te vragen.
 • Informatie verzamelt over andere mensen die de Diensten gebruiken. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van ‘pixeltags’, cookies, GIF’s of soortgelijke items die soms spyware worden genoemd.
 • Persoonlijke informatie van iemand plaatst via de Diensten, inclusief informatie waardoor deze persoon kan worden geïdentificeerd / persoonlijke gegevens (of dat nu in tekst, afbeeldingen of video is), identificatiedocumenten of financiële informatie.
 • Deelneemt aan een handeling die volgens Rovio in strijd is met de bedoeling van de Diensten of op een onjuiste manier gebruikmaakt van de ondersteuningsdiensten van Rovio.

4. Diensten van externe partijen

Diensten kunnen links bevatten naar diensten van externe partijen (inclusief, maar niet beperkt tot, advertenties die worden weergegeven door externe partijen) en/of de diensten van externe partijen kunnen voor je beschikbaar worden gesteld via Diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, opnames van gameplay en gedeelde gameplay, connectiviteit via sociale media en advertenties. Deze diensten zijn onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende externe partijen. Lees deze gebruiksvoorwaarden van de externe partijen zorgvuldig door, want dit is een overeenkomst tussen jou en de desbetreffende externe serviceprovider. Rovio neemt hier geen deel aan.

5. Accounts en inloginformatie

Bij bepaalde elementen van de Diensten kun je een account aanmaken of je registreren bij de Diensten (‘Account‘). Mogelijk moet je een wachtwoord selecteren voor je Account of moet je andere gegevens gebruiken om toegang te krijgen tot je account (de zogenaamde ‘Inloginformatie‘). Je gaat ermee akkoord dat je je Inloginformatie niet aan iemand anders geeft en dat je niemand anders jouw account laat gebruiken. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je Inloginformatie en je bent verantwoordelijk voor al het gebruik daarvan, inclusief aankopen. Rovio mag ervanuit gaan dat als er wordt ingelogd met jouw Account, dat jij het bent of dat iemand met toestemming op jouw account is ingelogd.

Rovio behoudt zich het recht voor om je Account te wissen als er gedurende 180 dagen of langer geen activiteit plaatsvindt op je account. In dit geval kun je mogelijk geen toegang meer krijgen of gebruikmaken van virtuele items van dat account. Hiervoor is geen restitutie mogelijk.

6. Bijdragen van gebruikers

In de Diensten kun je mogelijk content maken inclusief, maar niet beperkt tot, maps, personages, screenshots of filmpjes van je gameplay (onder de verzamelnaam ‘Bijdragen van gebruikers‘).

In ruil voor het gebruik van de Diensten, geef je Rovio hierbij een niet-exclusief, vrij van royalty’s, voortdurend, onherroepelijk, volledig overdraagbaar en licentieerbaar wereldwijd recht en licentie om je Bijdragen op elke mogelijke manier en voor elk doel te gebruiken inclusief, maar niet beperkt tot, het recht om het te reproduceren, kopiëren, aanpassen, bewerken, uitvoeren, tentoon te stellen, publiceren, uitzenden, versturen of op een andere manier te laten zien aan het publiek met huidige of toekomstige middelen, en om je Bijdragen te distribueren zonder dat jij hiervan bericht hoeft te ontvangen of hiervoor gecompenseerd hoeft te worden.

Als het niet wettelijk uitdrukkelijk verboden is, geef jij eigendomsrechten, publicatierechten, reputatierechten of vermeldingsrechten op, zodat Rovio en andere spelers jouw Bijdragen kunnen gebruiken in overeenstemming met de Diensten en gerelateerde goederen en diensten onder de desbetreffende wetgeving. Deze licentietoekenning aan Rovio en het opzeggen van toepasbare morele rechten, blijft ook van kracht als deze gebruiksvoorwaarden niet langer actief zijn.

Rovio, haar directeurs, functionarissen en medewerkers accepteren en bekijken geen ongevraagd ingezonden ideeën of producten (bijvoorbeeld spellen of andere productideeën, verhalen, screenplays, artwork, muziek of audiovisueel werk, concepten of andere creatieve materialen) ongeacht de indeling of de manier waarop het verzonden is (‘Ongevraagde content‘). Stuur geen Ongevraagde content naar Rovio of haar directeurs, functionarissen of medewerkers. Als je ons wel Ongevraagde content stuurt, ga je ermee akkoord dat deze content niet als vertrouwelijk wordt behandeld, ongeacht wat er in het meegestuurde bericht staat. Je gaat er verder mee akkoord dat dergelijke Ongevraagde content kan worden gebruikt door Rovio, zonder compensatie voor jou of een externe partij. Je geeft Rovio een voortdurende, onherroepelijke, volledig betaalde, royalty-vrije, licentieerbare en overdraagbare (geheel of gedeeltelijk) wereldwijde licentie om de Ongevraagde content te gebruiken, benutten, reproduceren, verzenden, aanpassen en te tonen in alle huidige of toekomstige media voor welk doeleinde dan ook, en om afgeleide werken te maken op basis van de Ongevraagde content.

7. Communicatie tussen gebruikers van de Diensten

Rovio neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gedrag van andere gebruikers van de Diensten en neemt geen verantwoordelijkheid om de Diensten te monitoren voor ongepaste content of ongepast gedrag. Rovio houdt de content en het gedrag van gebruikers niet in de gaten en kan dit ook niet. Je gebruikt de Diensten op eigen risico.

Als je de Diensten gebruikt, word je mogelijk blootgesteld aan beledigend of onzedelijk gedrag, of gedrag dat niet in overeenstemming is met jouw normen en waarden. Rovio kan technologie gebruiken om jouw interacties met de Diensten of gesprekken te bekijken en/of op te nemen (inclusief, maar niet beperkt tot, chatberichten) als je de Diensten gebruikt. Je gaat onherroepelijk akkoord met het feit dat deze berichten in de gaten worden gehouden en worden opgenomen. Je gaat er ook mee akkoord dat je geen privacy kunt verwachten als je content verstuurt in de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, chatberichten of gesproken berichten.

Rovio behoudt zich het recht voor om op elk moment content van gebruikers van de Dienst te bekijken, in de gaten te houden, te verbieden, aan te passen, te wissen, de toegang ertoe te verwijderen of om de content niet langer beschikbaar te maken zonder berichtgeving of redengeving vooraf. Als Rovio er op enig moment voor kiest, naar eigen inzicht, om de Diensten te monitoren, neemt Rovio geen verantwoordelijkheid voor content die beschikbaar is gesteld door gebruikers van de Diensten en is Rovio niet verplicht om ongepaste content aan te passen of te verwijderen.

8. Bindende bemiddeling / vrijstelling groepsaanklacht

Als je woonachtig bent in de Verenigde Staten of een vordering indient tegen Rovio in de Verenigde Staten, ga je ermee akkoord dat alle juridische eisen, disputen of andere geschillen tussen jou en Rovio die ontstaan uit of anderzijds te maken hebben met de Diensten, inclusief disputen over de toepasbaarheid, afdwingbaarheid of validiteit van een clausule van deze gebruiksvoorwaarden of Rovio’s privacybeleid (samen genoemd ‘Geschillen’) worden opgelost in een vertrouwelijk, bindend bemiddelingstraject dat wordt uitgevoerd door één commerciële mediator van de American Arbitration Association (‘AAA’), in plaats van een rechtbank. De bemiddeling valt onder de regels van de AAA en, als de mediator besluit dat ze toepasbaar zijn, de extra procedures voor klantengeschillen (samen genoemd ‘Regels en procedures’). Je erkent dat je vrijwillig en wel wetend je recht op een rechtszaak met een jury opgeeft of op een rechtszaak in de rechtbank van een staat of op federaal niveau.

De kosten van de bemiddeling worden bepaald door de AAA, tenzij je aan kunt tonen dat jouw kosten prohibitief zijn in vergelijking met de kosten van een juridisch geschil. In dat geval betaalt Rovio zo veel van je bemiddelingskosten als de bemiddelaar noodzakelijk acht om te voorkomen dat de bemiddeling net zo duur wordt als het aanspannen van een rechtszaak. Rovio behoudt zich ook het recht voor om naar eigen inzicht de verantwoordelijkheid voor alle bemiddelingskosten van de AAA op zich te nemen. Elke partij betaalt de eigen advocaat en kosten, tenzij er een wet van kracht is die eist dat de winnende partij de advocaatkosten en gemaakte kosten terugkrijgt.

De bemiddeling kan plaatsvinden in Los Angeles, Californië of, op jouw verzoek, in een stad in jouw buurt waar de AAA is gevestigd. Het oordeel van de bemiddelaar is bindend voor jou en Rovio en kan worden aangevoerd als oordeel in een rechtbank.

Voor meer informatie over AAA, de regels en procedures, en hoe je een aanvraag voor bemiddeling kunt doen, bel je AAA op 800-778-7879 of ga je naar de website www.adr.org.

Uitzonderingen op het bindende bemiddelingsoordeel, als het Geschil ontstaat door:

 • Een overtreding van het intellectueel eigendomsrecht van Rovio
 • Alle aanklachten die verband houden met, of zijn ontstaan uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, ongeautoriseerd gebruik of een overtreding van de Amerikaanse Computer Fraud and Abuse Act of de gedragsregels van deze gebruikersovereenkomst en
 • Alle vorderingen voor schadeloosstelling;

dan gaan beide partijen ermee akkoord dat een partij rechtsmiddelen (of een equivalent van directe juridische hulp) kan zoeken in een willekeurige rechtbank die jurisdictie heeft over de andere partij. Daarnaast mag elke partij een zaak indienen bij het lokale gerechtshof voor geschillen die binnen de jurisdictie van een dergelijke rechtbank vallen als alternatief voor de bemiddeling.

Voor zover het is toegestaan bij wet worden alle Geschillen opgelost door bindende bemiddeling op individuele basis. Je gaat ermee akkoord dat er geen andere Geschillen worden samengevoegd met jouw Geschil, of dat nu in een gezamenlijk bemiddelingsproces is of op andere wijze. Jij en Rovio gaan ermee akkoord dat een geschil niet in groepsverband wordt behandeld en dat er geen gezamenlijke procedures mogen worden aangespannen. Er is geen recht of autoriteit voor een geschil om te worden ondergebracht in een vermeende representatieve capaciteit of als privéproces. Er worden geen geschillen samengevoegd.

Je kunt afzien van de verplichting om te bemiddelen. Als je dit doet, kunnen zowel jij als Rovio de ander niet verplichten om deel te nemen aan een bemiddelingsproces. Om hiervan af te zien, moet je Rovio hiervan verwittigen binnen 30 dagen van de datum dat je gestart bent met het bemiddelingsproces. Gebruik dit adres om je af te melden: Rovio Entertainment Corporation, ATTN: Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland. Voeg je naam en adres toe en meld duidelijk dat je af wilt zien van de bemiddelingsclausule.

Om een bemiddelingsproces te starten, stuur je een brief naar: Rovio Entertainment Corporation, ATTN: Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland. Vraag om bemiddeling en beschrijf je eis.

Mocht er iets veranderen in deze sectie ‘Bindende bemiddeling / vrijstelling groepsaanklacht’ dan zal Rovio dat binnen 30 dagen laten weten via de Diensten of op gelijksoortige manieren. Veranderingen worden op de 30e dag actief en zijn vanaf dan alleen van toepassing op geschillen die ontstaan na de 30e dag.

9. Schorsing en ontbinding voor je overtreding

Als Rovio gelooft dat je in overtreding bent van deze gebruiksvoorwaarden, zonder dat een beperking wordt gelegd op andere middelen die Rovio tot haar beschikking heeft, behoudt zij zich het recht voor om een van de volgende stappen te ondernemen, individueel of gecombineerd, met of zonder berichtgeving: (i) het wissen, schorsen en/of aanpassen van je Account of delen van je Account, (ii) het beperken, schorsen en/of stopzetten van je toegang tot de Diensten, (iii) het aanpassen en/of verwijderen van je Virtuele Items, (iv) het resetten en/of aanpassen van je voortgang, voordelen of privileges in het spel, zoals je level of score.

10. Beschikbaarheid van de Diensten

Rovio kan de Diensten beperken, schorsen of opheffen, of delen hiervan, en technische en juridische stappen ondernemen om te voorkomen dat gebruikers toegang krijgen tot de Diensten als Rovio gelooft dat zij een risico of juridische aansprakelijkheid veroorzaken, of zich niet houden aan de woorden of intenties van deze gebruiksvoorwaarden.

Rovio behoudt zich het recht voor om te allen tijde te stoppen met het aanbieden en/of ondersteunen van de Diensten of een deel hiervan (bijvoorbeeld, een spel of een functie van een spel). Jouw licentie om gebruik de maken van de Diensten, of een deel hiervan, wordt dan automatisch opgezegd. Als dit gebeurt dan hoeft Rovio, tenzij anders voorgeschreven door de wet, geen geld terug te geven voor Virtuele Items of andere items die te maken hebben met de stopgezette Diensten.

11. Disclaimer

Voor zover wordt toegestaan door de wet, worden de Diensten jou ‘in de staat waarin deze zich bevinden’ aangeboden. Dat wil zeggen: zonder garantie, beloftes of borgstellingen. Het kan defecten bevatten. Je gebruikt het op eigen risico. Rovio maakt geen, en verwerpt hierbij alle uitdrukkelijke, geïmpliceerde of wettelijke garanties, inclusief geïmpliceerde garanties van conditie, ononderbroken gebruik, nauwkeurigheid van gegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, locatiedata), verkoopbaarheid, tevredenheidskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk van externe rechten en garanties (indien van toepassing) die ontstaan tijdens handel, gebruik of handelspraktijken. Rovio maakt geen garanties over jouw plezier met de Diensten, dat de Diensten voldoen aan je eisen, dat de Diensten altijd of zonder fouten werken, dat de Diensten samenwerken met andere diensten of dat fouten in de Diensten worden opgelost. Geen enkel mondeling of schriftelijk advies van Rovio, haar medewerkers of andere vertegenwoordigers kan worden beschouwd als een garantie.

In sommige gebieden zijn bepalingen zoals hierboven beschreven niet toegestaan. Mogelijk zijn bovenstaande voorwaarden dus niet op jou van toepassing. In deze gebieden zijn de bepalingen alleen van toepassing voor zover dat is toegestaan door de wetten in deze gebieden. Daarnaast heb je mogelijk extra juridische rechten in jouw rechtsgebied. Niets in deze gebruiksovereenkomst zal de wettelijke rechten schenden die je hebt als consument van de Diensten.

12. Beperkingen van aansprakelijkheid

Rovio is op geen enkele manier aansprakelijk voor speciale, incidentele of indirecte schade die resulteert uit toegang, het gebruik of storing van de Diensten inclusief, maar niet beperkt tot, schade aan eigendommen, verlies van goodwill, apparaatstoringen of -defecten en, voor zover toegestaan door de wet, schade in de vorm van persoonlijke verwondingen, schade aan eigendommen, verloren winst of schadevergoedingen van willekeurige actie die voortkomt uit of gerelateerd is aan deze gebruiksovereenkomst of de Diensten. Het maakt hierbij niet uit of dit voortkomt uit onrecht (inclusief nalatigheid), een contract, strikte aansprakelijkheid of andere manieren en of Rovio al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Voor de toepassing van artikel 12 ‘Beperkingen van aansprakelijkheid’ zijn de licentiehouders en andere partners van Rovio externe begunstigden van de beperkingen van aansprakelijkheid zoals hier uiteengezet en zijn zij bevoegd om deze gebruiksvoorwaarden te handhaven.

Op geen enkele manier zal Rovio’s totale samengevoegde aansprakelijkheid, ontstaan uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden, het privacybericht of de Diensten hoger zijn dan: (i) de prijs (indien toepasbaar) die je hebt betaald voor de licentie om Virtuele Items te gebruiken; of (ii) honderd euro (€100). De uitzonderingen en beperkingen van schadevergoedingen zijn cruciale elementen van de basisovereenkomst tussen jou en Rovio.

In sommige gebieden zijn bepaalde beperkingen van aansprakelijkheid zoals hierboven beschreven niet toegestaan. Mogelijk zijn bovenstaande voorwaarden dus niet op jou van toepassing. In deze gebieden zijn de eerdergenoemde beperkingen van aansprakelijkheid alleen van toepassing voor zover dat is toegestaan door de wetten in deze gebieden. Daarnaast heb je mogelijk extra juridische rechten in jouw rechtsgebied. Niets in deze gebruiksovereenkomst zal de wettelijke rechten schenden die je hebt als consument van de Diensten.

Je gaat ermee akkoord om Rovio (en Rovio’s functionarissen, directeurs, agenten, dochterondernemingen, samenwerkingsverbanden en medewerkers) te vrijwaren, te verdedigen en vrij te stellen van enige vordering, eis, schadevergoeding of andere verliezen, inclusief passende advocaatkosten van een externe partij die kunnen ontstaan uit jouw gebruik van de Diensten of als je de gebruiksvoorwaarden hebt geschonden. Voorgaande is niet van toepassing als de externe vordering niet is ontstaan uit jouw opzettelijke of nalatige gedrag.

13. Copyright en DMCA

Als je gelooft dat de Diensten of de content daarvan inbreuk maken op jouw auteursrecht, stuur dan een bericht naar: Rovio Entertainment Corporation, Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland of stuur een e-mail naar: legal@rovio.com. Berichten die naar bovenstaand adres worden gestuurd, komen terecht bij Rovio’s geregistreerde DMCA-agent.

Zorg dat je bericht de volgende informatie bevat:

 • Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens jou inbreuk is gemaakt. Als je DMCA-bericht meerdere werken bevat, mag je een lijst van deze werken bijvoegen.
 • Identificeer het materiaal wat volgens jou het auteursrecht schendt en beschrijf waar dit materiaal te vinden is. Rovio moet aan de hand van jouw beschrijving in staat zijn om het materiaal te vinden.
 • Vermeld je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en (indien beschikbaar) e-mailadres.

Zorg dat je de volgende tekst gebruikt in je DMCA-bericht:

“Ik geloof dat er geen toestemming is gegeven voor het gebruik van het materiaal door de auteursrechthebbende, zijn/haar agent of de wet. Ik verklaar dat de informatie in dit DMCA-bericht klopt en, onder straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben van het auteursrecht of dat ik bevoegd ben om namens de auteursrechthebbende te handelen.”

Houd er rekening mee dat je, volgens 17 U.S.C. 512 (f), als je willens en wetens ten onrechte beweert dat een materiaal of activiteit inbreuk maakt op auteursrecht, je mogelijk een schadevergoeding moet betalen inclusief de kosten en advocaatkosten die wij of onze gebruikers hebben gemaakt. Als je niet zeker weet of het materiaal of de activiteit die je wilt melden daadwerkelijk inbreuk maakt op het auteursrecht, kan het verstandig zijn contact te zoeken met een advocaat voor je Rovio een bericht stuurt.

14. Links naar producten en diensten van externe partijen

Rovio kan vanuit de Diensten naar websites of diensten van externe partijen linken. Je begrijpt dat Rovio geen beloftes doet over de content, goederen of diensten van dergelijke externe partijen en dat Rovio deze niet onderschrijft. Rovio is ook niet verantwoordelijk voor verliezen of leed dat wordt veroorzaakt door deze externe partijen. Eventuele kosten die jij oploopt bij of door deze externe partijen zijn jouw verantwoordelijkheid. Je begrijpt dat als je gegevens geeft aan externe partijen, je dit doet in overeenstemming met hun privacybeleid (indien van toepassing). Je begrijpt dat het privacybericht van Rovio niet van toepassing is op deze gegevens.

15. Veranderingen aan deze gebruiksvoorwaarden

Met uitzondering van Artikel 8 ‘Bindende bemiddeling / vrijstelling groepsaanklacht’ kan Rovio dit privacybericht af en toe bijwerken om te voldoen aan veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Als Rovio deze gebruiksvoorwaarden bijwerkt, zullen we gepaste maatregelen nemen om je hiervan op de hoogte te stellen in de Diensten of op een andere manier, passend bij het belang van de doorgevoerde veranderingen.

Door gebruik te blijven maken van de Diensten na de updates, ga je automatisch akkoord met de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden.

16. Geldend recht

Als je in de Verenigde Staten woont, vallen deze gebruiksvoorwaarden, in combinatie met Artikel 8 hierboven ‘Bindende bemiddeling / vrijstelling groepsaanklacht’ onder de wetten van de staat Californië en de toepasbare federale wetten ongeacht wetsconflicten. Als je buiten de Verenigde Staten woont, ga je ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en Rovio vallen onder de wetten van Finland, ongeacht wetsconflicten. Je gaat ermee akkoord dat elke vordering of dispuut dat je indient tegen Rovio alleen kan worden opgelost door een rechtbank in Espoo, Finland.

Als de jurisdictie van jouw domicilie verbiedt dat Rovio de bepalingen van de wet toepast, beperkt niets in deze gebruiksvoorwaarden je rechten op basis van de wetten in jouw domicilie.

17. Toewijzing, scheidbaarheid en gehele overeenkomst

Rovio mag deze gebruiksvoorwaarden op elk moment, geheel of gedeeltelijk, zonder jouw toestemming toewijzen aan een persoon of entiteit. Je kunt rechten of verplichtingen van deze gebruiksvoorwaarden of het privacybericht niet toewijzen of delegeren zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Rovio. Ongeautoriseerde toewijzing of delegatie van jou is niet geldig.

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, wordt deze bepaling zo minimaal mogelijk beperkt of verwijderd. De resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven geldig en actief. Als Rovio een recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet kan toepassen, betekent dit niet dat dit recht of deze bepaling wordt kwijtgescholden.

Deze gebruiksvoorwaarden en het privacybericht zetten de gehele overeenkomst tussen jou en Rovio uiteen betreffende de Diensten en overtreffen alle eerdere afspraken en verstandhoudingen tussen jou en Rovio.

Als Rovio de rechten uit deze gebruiksvoorwaarden niet uitvoert of toepast, betekent dit niet dat zij afstand doet van dit recht. Een kwijtschelding van deze rechten is alleen geldig als het schriftelijk is ingediend en is ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Rovio.

Heb je vragen over deze gebruiksvoorwaarden? Neem dan contact op via support@rovio.com.