Hizmet Şartları (“HŞ”)

Page

Hizmet Şartları (“HŞ”)

Geçerlilik Tarihi: 8 Şubat 2023

Hoş geldiniz.

Rovio’nun oyunlarını, web sitelerini, tartışma forumlarını ve ilgili hizmetlerini (“Hizmetler“) kullanmanızla ilgili işbu hizmet şartları (““), Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandiya adresinde mukim Rovio Entertainment Corporation’ı (“Rovio“) ve sizi bağlamaktadır. Hizmetlerin kullanımı, bu belgeye kaynak gösterilmek yoluyla dâhil edilen Rovio Gizlilik Bildirimine (https://www.rovio.com/privacy adresinden ulaşılabilir) de tabidir.

Birleşik Devletler’de ikamet edenler için işbu HŞ’ye “Bağlayıcı Tahkim/Toplu Dava Feragatnamesi” Bölümündeki bağlayıcı tahkim maddesi ve anlaşmazlıkları çözümleme yollarına ilişkin haklarınızı etkileyen toplu dava feragatnamesi dâhil edilmiştir. Birleşik Devletler’de yaşıyorsanız lütfen bu maddeyi dikkatle okuyun. Dışında kalmayı seçtiğiniz durumlar ve işbu “Bağlayıcı Tahkim/Toplu Dava Feragatnamesi” Bölümünde açıklanan belli anlaşmazlık türleri dışında, siz ve Rovio arasında ortaya çıkan her türlü anlaşmazlığın bağlayıcı ve ferdi bir tahkim yoluyla çözüleceğini, herhangi bir toplu dava ya da toplu tahkime katılma hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul etmiş olursunuz.

Hizmetleri kullanmanın ön koşulu olarak işbu HŞ’yi kabul etmeniz gerekmektedir. İşbu HŞ’yi kabul ederek ikamet ettiğiniz ülkede geçerli reşitlik yaşında olduğunuzu beyan edersiniz. Reşit olma yaşından küçükseniz ya da başka bir nedenle işbu HŞ gibi anlaşmaları yapma ehliyetine sahip değilseniz yasal vasinizin ya da ebeveyn sorumluluğu taşıyan birinin işbu HŞ’yi okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş olursunuz.

Hizmetleri kullandığınızda ya da başka bir şekilde Hizmetlere eriştiğinizde işbu HŞ’yi kabul etmiş olursunuz. Bu HŞ’yi kabul etmiyorsanız Hizmetleri kullanamaz ya da başka bir şekilde Hizmetlere erişemezsiniz.

Aksi belirtilmediği sürece Hizmetleri kullanmak veya indirmek için para ödemeniz gerekmez ancak Hizmetler içerisinde satın alım yapabileceğiniz özellikler olabilir. Hizmetlere erişmek veya Hizmetleri kullanmak için internet bağlantınızın olması gerekebilir. Hizmetlere erişmenizden veya Hizmetleri kullanmanızdan doğan her türlü internet bağlantısı ücreti veya mobil ücret sizin sorumluluğunuzdadır.

Hizmetlere Facebook veya başka bir sosyal paylaşım sitesi gibi üçüncü taraf platformdan eriştiğinizde işbu HŞ’nin yanı sıra ilgili platformun hizmet şartlarına da uymayı kabul etmiş olursunuz.

Rovio, Hizmetlerin bireysel kullanımına veya belirli bileşenlerine (forumlar, yarışmalar, çekilişler veya sadakat programları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilişkin ek şartlar veya politikalar yayınlayabilir. Hizmetleri kullanma hakkınız, işbu HŞ’nin yanı sıra anılan ilgili şartlara ve politikalara tabidir.

1. Hizmetleri Kullanma Hakkı

İşbu HŞ’ye tabi olmak kaydıyla Rovio, Hizmetleri ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanmanız için işbu belgeyle size münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilemez ve sınırlı nitelikte bir hak ve lisans verir. Size verilen haklar, işbu HŞ’ye uymanıza bağlıdır.

Yukarıda belirtilenler dışında başka bir lisans almazsınız. Rovio, her durumda tescilli olsun ya da olmasın, bütün tatbikleriyle birlikte her türlü telif hakkı, ticari marka, ticaret sırrı, ticari unvan, mülkiyet hakkı, patent, sahiplik, bilgisayar kodu, ses-görüntü efekti, tema, karakter, karakter adı, öykü, diyalog, ayar, çizim, ses efekti, müzik çalışması, Hizmetler kullanılarak yapılan oynanış kaydı ve manevi hak dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlerle ilgili her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati elinde tutar. Geçerli yasa kapsamında açıkça izin verilmediği sürece Hizmetler, Rovio’nun önceden yazılı izni olmadan kısmen veya bütünüyle, hiçbir şekilde veya ortamda kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya da dağıtılamaz. Rovio, size bu belgeyle açıkça verilmemiş bütün hakları saklı tutar.

Hizmetler ve içerikleri satılmaz, bunların sadece lisansı verilir. Hizmetlerde kazanılmış veya Rovio’dan ya da yetkili ortaklarından satın alınmış olsun ya da olmasın Hizmetlerde görülen veya Hizmetlerden kaynaklanan Sanal Eşyalar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlerde görülen içeriklerde hiçbir hakka veya mülkiyete sahip olmadığınızı kabul etmiş olursunuz.

2. Hizmetlerde Satın Alım İşlemleri

Rovio, Hizmetlerde kullanılabilen ve “gerçek para” ile satın alabileceğiniz ya da oyun oynayarak kazanabileceğiniz veya kullanabileceğiniz belirli sanal eşyalar ya da diğer içerikler (ör. oyun içi eşyalar veya para birimi) (“Sanal Eşyalar“) için size lisans verebilir. Sanal Eşyaların lisansı yalnızca ticari olmayan kullanımınız için sınırlı, kişisel, devredilemez, alt lisansı verilemez ve geri alınabilir şekilde verilir.

Hizmetlerde açıkça izin verilmediği sürece Sanal Eşyaları yalnızca Rovio’dan veya yetkili ortaklarından satın alabilirsiniz ve Sanal Eşyaların devredilmesi ya da satılması yasaktır.

Sanal Eşyaların gerçek paraya eşdeğer bir karşılığı yoktur ve gerçek para yerine kullanılmaz. Ne Rovio ne de başka bir kişi ya da kuruluş, Sanal Eşyaları değerli bir şeyle değiştirme yükümlülüğüne sahiptir. Rovio, Sanal Eşyalarınızın hack’lenmesinden (internet korsanlığına maruz kalmasından) veya kaybolmasından sorumlu değildir.

Sanal Eşyaların fiyatı ve kullanılabilirliği bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

Hizmetler aracılığıyla yapılan Sanal Eşya satın alım veya kullanım işlemleri nihaidir ve bu işlemlerde iade yapılmaz. Sanal Eşyaların satın alım işleminden hemen sonra size temin edildiğini ve satın alım işlemi başlatıldıktan sonra işlemi iptal etme veya işlemden geri çekilme hakkınızdan caydığınızı kabul etmiş ve onaylamış olursunuz. Dolayısıyla Rovio’nun herhangi bir sebeple Sanal Eşyalar için para iadesi yapmak zorunda olmadığını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca işbu HŞ kapsamındaki lisansınızı kendi isteğinizle veya istemeden kaybetmiş olduğunuza bakılmaksızın kullanılmayan Sanal Eşyalar için para veya başka şekilde ödeme almayacağınızı da kabul etmiş olursunuz. Yukarıda anılan hususlar, “Sorumluluk Reddi” Bölümünde açıklanan yasal uygunluk garantisi kapsamında haiz olduklarınız dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli yasalar kapsamındaki haklarınızı etkilemez.

Kişisel verilerinizin Rovio’nun Gizlilik Bildiriminde açıklandığı şekilde silinmesini istemeniz hâlinde Rovio, Sanal Eşyalarınızı artık sizinle ilişkilendiremeyeceği için tüm Sanal Eşyalarınızdan herhangi bir iade hakkı olmadan kalıcı olarak caymış olursunuz.

3. Geri Çekilme Hakkı

Bu Bölüm, Avrupa Birliği’nde veya Avrupa Ekonomik Alanı’na (“AEA“) üye ülkelerden birinde ikamet eden tüketiciler için geçerlidir.

İşbu HŞ’yi kabul ettikten sonraki 14 gün içerisinde HŞ’den geri çekilme hakkına sahipsiniz. Ayrıca bir Sanal Eşya veya Hizmet lisansı satın aldıktan sonraki 14 gün içerisinde bu satın alım işleminden geri çekilme hakkına sahipsiniz. Bu geri çekilme hakkını kullanmanıza ilişkin gerekçe göstermek zorunda değilsiniz. Ancak geri çekilme döneminde size eksiksiz olarak temin edilen ve bu nedenle geri çekilme hakkınızdan caydığınızı kabul ettiğiniz Sanal Eşyaya veya Hizmete onay verdiyseniz satın alma işleminden geri çekilme hakkına sahip değilsiniz.

İşbu HŞ’den geri çekilmek için Rovio’yu geri çekilme ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeme kararınızdan haberdar etmeniz gerekir. Sanal Eşya veya Hizmet lisansını satın alma işleminden geri çekilmek için kaydın satıcısını bilgilendirmeniz gerekir. Bu satıcı, Rovio veya satın alma işlemini yapmış olduğunuz yetkili ortağı olabilir. Kaydın satıcısının Rovio olmadığı durumlarda Rovio’nun satın alım işleminden geri çekilme talebinizi yerine getiremeyeceğini veya getirmek zorunda olmadığını unutmayın.

Rovio’yu geri çekilme kararınızdan haberdar etmek için support@rovio.com adresine kararınızı açıklayan bir e-posta göndermeniz gerekir. Dilerseniz ekli geri çekilme formunu kullanabilirsiniz ancak kullanmak zorunda değilsiniz. Süre sonuna yetişmek için geri çekilme hakkınızı kullanacağınıza dair yazıyı geri çekilme süresi sona ermeden önce göndermeniz yeterlidir.

Sanal Eşya veya Hizmet lisansını satın alma işleminden geri çekildiğinizde satın alma işleminize ait iadenin hiçbir gecikme olmaksızın ve her durumda kaydın satıcısını satın alım işleminden geri çekilme kararınız hakkında bildirdiğiniz tarihten itibaren en fazla 14 gün içerisinde tarafınıza yapılmasına hak sahibi olursunuz. Başka şekilde mutabık kalmadığınız sürece iade işlemi, ilk ödemeyi yapmak için kullandığınız ödeme yöntemine gerçekleştirilecektir. Bu iade sonucunda tarafınıza herhangi bir ücret yansıtılmayacaktır.

4. Davranış Kuralları

Her koşul altında aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

 • Hile, açık bulma, otomasyon yazılımı, robot, hack (internet korsanlığı), modifikasyon ya da Hizmetleri değiştirecek ya da Hizmetlere müdahale edecek izinsiz hiçbir üçüncü taraf yazılımını kullanmamayı.
 • Hizmetleri yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliğe aykırı şekilde kullanmamayı.
 • Hizmetleri, reklam yapmak veya rekabet etmek ya da spam e-postalar, toplu mektuplar, saadet zinciri veya başka kolay zengin olma sistemleri gibi her türlü ticari reklamları yaymak dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari amaçlarla kullanmamayı.
 • Hizmetleri herhangi bir kişiyi veya kurumu taklit etmek veya bu kişi, kurum ya da Hizmet ile olan bağlantınızı başka şekilde yanlış tanıtmak için kullanmak dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dolandırıcılık veya yolsuzluk gibi amaçlarla kullanmamayı.
 • Hizmetlerin normal akışını aksatmamayı, Hizmetlere müdahale etmemeyi ya da başka bir şekilde Hizmetleri olumsuz etkilememeyi veya Hizmetleri kullanırken diğer kullanıcıların deneyimlerini olumsuz etkileyebilecek şekilde davranmamayı.
 • Hizmetleri sunmak ya da desteklemek için kullanılan herhangi bir bilgisayarı veya sunucuyu aksatmamayı, bunların kapasitesini zorlamamayı ya da aksatma veya kapasiteyi zorlama işlerine yardımcı veya destek olmamayı.
 • Hizmetlerin bir parçasını teşkil eden herhangi bir güvenliği, teknolojiyi, cihazı, şifrelemeyi veya yazılımı bozmak veya değiştirmek, bozmaya veya değiştirmeye teşebbüs etmek, bozmaları veya değiştirmeleri için başka kişilere destek olmak veya yardım etmek dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Rovio tarafından sağlanan arayüz dışındaki herhangi bir yöntemle Hizmetlere, başkaları adına kayıtlı hesaplara ya da bilgisayarlara veya Hizmetlere bağlı sunuculara veya ağlara yetkisiz erişim elde etmeye çalışmamayı.
 • Çıplaklık veya aşırı şiddet içeren ya da küfürlü, korkutucu, müstehcen, onur kırıcı, küçük düşürücü veya ırk, cinsiyet din açısından hakaret eden veya başka şekilde sakıncalı herhangi bir bilgi, içerik veya başka materyaller (ya da bu tür bilgi veya içeriğe bağlantılar) yayınlamamayı.
 • Talep edilmediği hâlde defaatle bilgi yayınlamak gibi sürekli toksik davranışlar sergilememeyi.
 • Rovio’nun çalışanları, direktörleri, görevlileri ve müşteri hizmetleri temsilcileri dâhil olmak üzere başka bir kişi ya da grubu taciz etmemeyi, suistimal etmemeyi ya da bunlara zarar vermemeyi; taciz, suistimal ya da zarar verme girişiminde bulunmamayı veya taciz, suistimal ya da zarar vermeyi desteklememeyi ya da kışkırtmamayı.
 • Herhangi bir kişi veya kurumun telif hakkını, ticari markasını, patentini, ticari sırrını, gizlilik hakkını, tanıtım hakkını veya başka bir hakkını ihlal eden ya da Rovio çalışanı, direktörü veya görevlisi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka birini taklit eden materyal veya bilgileri Hizmetler aracılığıyla kullanıma sunmamayı.
 • Geçerli yasalar kapsamında izin verilmediği sürece Hizmetlerin hiçbirini kaynak koduna dönüştürme, ters mühendisliğini yapma, tersine çevirme ya da hack’leme (internet korsanlığı yapma) girişiminde bulunmamayı veya şifreleme teknolojilerini, güvenlik önlemlerini ya da Rovio’nun ilettiği, işlediği veya sakladığı verileri alt etmemeyi, bunları aşmamayı veya Rovio tarafından açıkça izin verilmeyen yöntemlerle Hizmetlerden herhangi bir bilgi elde etmemeyi.
 • Hizmetlerin diğer kullanıcılarına ait oturum açma bilgilerini veya diğer giriş bilgilerini ya da kişisel bilgilerini zorla almamayı veya almaya teşebbüs etmemeyi.
 • Hizmetleri kullanan diğer kişiler hakkında veya bu kişilere ilişkin bilgileri web işaretçileri, çerezler, GIF’ler veya bazı durumlarda casus yazılım olarak anılan benzer öğeler kullanmak dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli yöntemlerle biriktirmemeyi, bir araya getirmemeyi veya toplamamayı.
 • Kişiyi tanımlayan bilgiler/kişisel veriler (metin, görsel veya video formatında), kimlik belgeleri veya finansal bilgileri dâhil olmak üzere bir kişinin özel bilgilerini Hizmetler aracılığıyla yayınlamamayı.
 • Rovio’nun, Hizmetlerin ruhuna ve amacına aykırı olduğuna ya da Rovio’nun destek hizmetlerinin amacı dışında kullanılmasına neden olduğuna kanaat getirdiği hiçbir eylemde bulunmamayı.

5. Hesaplar ve Oturum Açma Bilgileri

Hizmetlere ait belirli öğeler, hesap oluşturmanıza veya Hizmetlere başka şekilde kayıt yaptırmanıza (“Hesap“) olanak sağlayabilir. Hesabınız için bir şifre seçmeniz istenebilir. Ayrıca Hesaba erişim sağlamak için başka bilgiler de (“Oturum Açma Bilgileri“) kullanabilirsiniz.

Oturum Açma Bilgilerinizi başka birine vermeyeceğinizi veya Oturum Açma Bilgilerinizi ya da Hesabınızı başka birinin kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz. Oturum Açma Bilgilerinizin gizliliğini sağlamak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Rovio, Oturum Açma Bilgileriniz veya Hesabınız kullanıldığında bu kullanımın size ait olduğunu düşünme hakkına sahiptir. Hesabınız veya Oturum Açma Bilgileriniz kullanılarak gerçekleştirilen satın alımlar dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü eylem sizin sorumluluğunuzdadır. Oturum Açma Bilgilerinizin gizliliğini sağlayamamanızdan doğan her türlü kayıp veya zarar nedeniyle Rovio’yu tazmin edeceğinizi kabul etmiş olursunuz.

Herhangi bir Hesapta sahiplik veya mülkiyet hakkınız olmadığını kabul etmiş olursunuz. Rovio, Hesapta 180 gün veya daha uzun süre boyunca etkin olmadığınızı gördüğünde Hesabınızı silme hakkını saklı tutar. Bu durumda ilgili hesapla ilişkili herhangi bir Sanal Eşyaya erişmeniz ve/veya bu eşyaları kullanmanız artık mümkün olmaz ve size hiçbir iade yapılmaz.

6. Kullanıcı Katkıları

Hizmetler; oyun haritaları, oyun profilleri, karakterler, öğeler, oyununuzun ekran görüntüleri veya videoları (hep birlikte “Kullanıcı Katkıları“) dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere içerik oluşturmanıza izin verebilir.

Hizmetleri kullanmanız karşılığında, Rovio’nun Kullanıcı Katkılarınızı çoğaltma, kopyalama, uyarlama, değiştirme, uygulamaya geçirme, görüntüleme, duyurma, yayımlama, aktarma ya da mevcut veya ileride geliştirilecek herhangi bir yöntemle halka başka şekilde iletme ve Kullanıcı Katkılarınızı tarafınıza başka herhangi bir bildirim ya da herhangi bir türde ödeme yapılmaksızın dağıtma dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaçla kullanması için münhasır olmayan, telifsiz, sürekli, geri alınamaz, tamamen devredilebilir, alt lisansı verilebilir, tüm dünyada geçerli hak ve lisansı Rovio’ya işbu belgeyle verirsiniz. Geçerli yasalarca açıkça yasaklanmadığı durumlarda, Rovio’nun (lisans sahipleri, halefleri ve vekilleri dâhil) ve diğer kullanıcıların, Hizmetler ve ilgili ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak Kullanıcı Katkılarınızı kullanmasına ve Kullanıcı Katkılarınızdan yararlanmasına ilişkin her türlü ismin yayımlanması, tanınma ve atıfta bulunulma gibi manevi haklardan işbu belgeyle feragat etmiş olursunuz. Yukarıda anıldığı üzere Rovio’ya verilen lisans ve her türlü geçerli manevi haktan edilen feragat işbu HŞ sona erdiğinde de geçerli olacaktır.

Rovio veya Rovio’nun direktörleri, görevlileri ve çalışanları talep etmedikleri hiçbir türden fikri ya da ürün gönderimini (ör. oyun veya diğer ürün fikirleri, öyküler, senaryolar, çizimler, müzik ya da ses-görsel çalışmalar, konseptler ya da diğer her türlü kreatif materyal) hiçbir formatta ve hiçbir iletim yoluyla kabul etmez ve değerlendirmeye almaz (“Talep Edilmeyen İçerik“). Lütfen Rovio’ya veya Rovio’nun direktörlerine, görevlilerine ya da çalışanlarına Talep Edilmeyen İçerik göndermeyin. Bununla birlikte, bize Talep Edilmeyen İçerik gönderirseniz Talep Edilmeyen İçerikte, beraberinde gönderdiğiniz mesajda veya başka bir yerde aksini açıklamış olduğunuza bakılmaksızın söz konusu Talep Edilmeyen İçeriğin gizli olarak değerlendirilmeyeceğini kabul etmiş olursunuz. Ayrıca bu gibi Talep Edilmeyen İçeriklerin, size ya da herhangi bir üçüncü tarafa tazminat ödenmeksizin Rovio tarafından kendi çıkarı için kullanılabileceğini kabul eder ve Talep Edilmeyen İçeriği temel alarak türev işler oluşturması, mevcut ve gelecekteki her türlü ortamda her türlü amaç için Talep Edilmeyen İçeriği kullanması, ondan yararlanması, onu çoğaltması, iletmesi, değiştirmesi, görüntülemesi ve sergilemesi için Rovio’ya sürekli, münhasır olmayan, geri alınamaz, karşılığı tamamen ödenmiş, telifsiz, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir nitelikte (kısmen veya tamamen), tüm dünyada geçerli bir lisans verirsiniz.

7. Kullanıcı Etkileşimleri

Rovio, Hizmetlerin diğer kullanıcılarının davranışlarından veya Hizmetleri uygunsuz içerik ya da davranış açısından izlemekten sorumlu değildir. Rovio, kullanıcıların tüm içeriklerini veya davranışlarını önceden incelemez ya da izlemez ve incelemesi ya da izlemesi mümkün değildir. Hizmetleri kullanımınızla ilgili riskler size aittir.

Hizmetleri kullanarak saldırgan, uygunsuz veya değerlerinizle başka şekilde örtüşmeyen içeriklere ya da davranışlara maruz kalabilirsiniz. Rovio; Hizmetlerle etkileşimlerinizi veya Hizmetler içerisindeki iletişimlerinizi (sohbet metinleri veya sesli iletişimler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) izlemek ve/veya kaydetmek için teknolojiden yararlanabilir. Bu izleme ve kaydetme işlemine geri alınamaz şekilde onay vermiş olursunuz ve sohbet metinleri veya sesli iletişimler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler içerisindeki herhangi bir içeriğin aktarımına ilişkin hiçbir gizlilik beklentiniz olmadığını kabul etmiş olursunuz. Kullanıcı Katkılarının, Hizmetler içerisindeki iletişimlerin ve/veya Hizmetlerle etkileşimlerinizin Hizmetlerin diğer kullanıcıları veya kamu tarafından görüntülenebilir veya görülebilir olduğunu anlamış olursunuz.

Rovio, takdir hakkı münhasıran kendisine ait olmak üzere bildirimde bulunmaksızın herhangi bir sebeple veya hiçbir sebep göstermeden herhangi bir zamanda Hizmetlerin kullanıcılarının sağladığı herhangi bir içeriği inceleme, izleme, yasaklama, düzenleme, silme, erişime kapatma veya başka şekilde kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar. Rovio, Hizmetleri takdir hakkı münhasıran kendisine ait olmak üzere herhangi bir zamanda izlemeyi tercih ederse Hizmetlerin kullanıcılarının sağladığı hiçbir içerikle ilgili sorumluluk üstlenmez ve uygunsuz içeriğin değiştirilmesinden veya kaldırılmasından yükümlü değildir.

Hizmetlerin diğer kullanıcılarıyla yaşayabileceğiniz herhangi bir anlaşmazlığa Rovio’nun taraf olmadığını beyan etmiş olursunuz. Rovio’nun bu tür bir anlaşmazlığa dâhil olma yükümlülüğü yoktur. Bu tür bir anlaşmazlıkla ilgili her türlü dava, talep ve tazminata karşı Rovio’yu ve yan kuruluşlarını (ve Rovio’nun veya yan kuruluşlarının görevlilerini, direktörlerini, temsilcilerini, ortak girişimlerini, hisse sahiplerini ve çalışanlarını) hariç tutarsınız.

8. Bağlayıcı Tahkim/Toplu Dava Feragatnamesi

Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet ediyorsanız ya da Rovio’ya karşı Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir hak talebinde bulunursanız işbu HŞ’nin ya da Rovio Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmünün uygulanabilirliği, yürürlüğü ya da geçerliliğiyle ilgili çekişmeler de dâhil olmak üzere, Hizmetlerle herhangi bir şekilde ilgili ya da Hizmetlerden kaynaklanan, sizin ve Rovio’nun arasındaki her türlü hukuk davası, anlaşmazlık ya da başka türlü çatışmaların (birlikte “Anlaşmazlık”) burada açıklandığı üzere bir mahkeme yerine American Arbitration Association (“AAA”) üyesi bir ticaret hakemi huzurunda gerçekleştirilecek gizli bir bağlayıcı tahkimde çözümlenecektir. Tahkim, AAA’nın ticari tahkim kurallarına ve hakemin uygun görmesi durumunda tüketici anlaşmazlıklarına ilişkin tamamlayıcı prosedürlere (birlikte “Kurallar ve Prosedürler”) göre yürütülecektir. Jüri önünde duruşma ve başka şekilde eyalet mahkemelerinde ya da federal mahkemede dava açma hakkınızdan bilerek ve isteyerek vazgeçtiğinizi kabul etmiş olursunuz.

Tahkim masraflarının ödenmesi, AAA’nın ücret tarifesine göre belirlenecektir. Bunun tek istisnası, tahkim masraflarının size düşen kısmının, hukuk davası masraflarına göre çok daha yüksek olacağını kanıtlamanızdır. Bu durumda, tahkim sürecinin hukuk davası masraflarına nazaran çok daha yüksek maliyetli olmasını önlemek için sizin tahkim masraflarınızın hakemin gerekli gördüğü kısmını Rovio ödeyecektir. Rovio ayrıca AAA’nın belirlediği tahkim ücretlerinin tamamını ödeme sorumluluğunu, takdir hakkı münhasıran Rovio’da olmak üzere, üstlenme hakkını saklı tutar. Kazanan tarafın avukat ücretlerinin ve masraflarının ödemesini zorunlu kılan geçerli bir kanun hükmü bulunmadığı sürece, taraflar kendi avukat ücretlerini ve masraflarını ödemeyi kabul eder.

Tahkim Los Angeles, California’da ya da talebiniz üzerine AAA ofisi bulunan size en yakın şehirde yapılabilir. Hakemin kararı, siz ve Rovio için bağlayıcı olacaktır ve yargı yetkisine sahip herhangi bir ülkenin mahkemesinde hüküm olarak kabul edilecektir.

AAA, AAA’nın Kuralları ve Prosedürleri ve nasıl tahkim talebinde bulunulacağı hakkında ayrıntılı bilgi için 800-778-7879 numaralı telefondan AAA’yı arayabilir ya da www.adr.org. adresindeki AAA internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bağlayıcı tahkim kuralının bir istisnası olarak, Anlaşmazlık kaynağının:

 1. Rovio’nun fikri mülkiyet haklarının herhangi bir şekilde ihlali,
 2. Hırsızlık suçlamaları, korsanlık, yetkisiz kullanım ya da Amerika Birleşik Devletleri Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanımı Kanunu ya da işbu HŞ’nin “Davranış Kuralları” Bölümünden kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü iddia veya
 3. Parasal olmayan tedbir talepleri

olması durumunda taraflardan birinin diğer tarafa karşı yetki sahibi herhangi bir mahkemede ihtiyati tedbir (ya da eşdeğer acil bir hukuki tedbir) için dava açabileceğini her iki taraf da kabul eder. Yukarıdakilere ek olarak, asliye mahkemesinin yetkisinde olacak küçüklükteki talepler için her iki taraf da tahkim yerine bu asliye mahkemesinde bireysel dava açabilir.

İlgili kanunun izin verdiği ölçüde, bütün Anlaşmazlıklar bireysel temelde bağlayıcı gizli tahkim tarafından çözülecektir. Başka Anlaşmazlıkların sizin Anlaşmazlığınızla toplu tahkim takibatı ya da başka bir şekilde birleştirilmeyeceğini açıkça kabul etmiş olursunuz. Siz ve Rovio, Anlaşmazlıkların toplu dava usulüne göre tahkim edilmesi ya da toplu dava prosedürlerinin kullanılması gibi bir hak ya da yetki olmadığını, Anlaşmazlıkların iddia olunan temsil ehliyetiyle ya da özel bir savcıyla sunulması gibi bir hak ya da yetki olmadığını ve hiçbir tahkim yargılamasının bir diğer tahkim yargılamasıyla birleştirilemeyeceğini kabul etmiş olursunuz.

Dilerseniz bu tahkime götürme yükümlülüğünün dışında kalabilirsiniz. Bu durumda ne siz ne de Rovio, diğer tarafı tahkim yargılamasına katılmaya zorlayabilir. Dışında kalmak için bu tahkim hükmüne tabi olduğunuz ilk tarihi takip eden 30 gün içinde Rovio’ya yazılı bildirimde bulunmalısınız. Dışında kalma bildirimleri için bu adresi kullanmalısınız: Rovio Entertainment Corporation, ATTN: Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandiya Adınızı, ikamet adresinizi ve bu tahkim maddesinin dışında kalmak istediğinizi açıkça ifade eden bir yazıyı bildiriminize dâhil etmelisiniz.

Tahkim takibatı başlatmak için şu adrese mektup göndermelisiniz: Rovio Entertainment Corporation, ATTN: Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandiya. Bu mektupta tahkim talebinde bulunmalı ve iddianızı anlatmalısınız.

Rovio, bu “Bağlayıcı Tahkim/Toplu Dava Feragatnamesi” Bölümünde yapacağı değişiklikleri, Hizmetler üzerinden ya da benzer yollarla 30 gün öncesinden bildirecektir. Değişiklikler, 30. gün yürürlüğe girecek ve yalnızca 30. günden sonra ortaya çıkan iddialar için geçerli olacaktır.

9. İhlaliniz Nedeniyle Askıya Alma ve Fesih

Rovio’nun kullanabileceği diğer yasal yollar sınırlanmaksızın işbu HŞ’yi ihlal ettiğinize inanması durumunda Rovio, ayrı ayrı veya birlikte olacak şekilde ve tarafınıza önceden bildirimde bulunarak ya da bulunmadan (i) Hesabınızı veya Hesabınızın bazı kısımlarını silme, askıya alma ve/veya değiştirme; (ii) Hizmetlere erişiminizi sınırlama, askıya alma ve/veya sonlandırma; (iii) herhangi bir Sanal Eşyanızı değiştirme ve/veya kaldırma; (iv) Hizmetlerde ulaşmış olduğunuz herhangi bir seviye ya da puan gibi oyunda kaydettiğiniz ilerlemeyi ya da size ait avantajları ve ayrıcalıkları sıfırlama ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar.

10. Kullanılabilirlik, Uyumluluk ve Hizmetlerde Yapılacak Değişiklikler

Rovio, Hizmetlerin her zaman kullanılabilir olduğunu ve gelecekte de kullanılabilir olmaya devam edeceğini garanti etmez. Teknik sorunlar veya planlı veya plansız olarak gerçekleştirilecek bakımlar sebebiyle Hizmetler geçici süreyle kullanılamayabilir. Ayrıca Hizmetler ya da Hizmetlerin bir kısmını, yalnızca sınırlı süreyle kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olabilir (ör. içeriğin sezonluk olduğu veya bir oyunun geliştirilmesi için erken erişim sağlandığı durumlarda) veya Hizmetlerin yaşam döngüleri teknolojik gelişmelerden veya müşteri davranışındaki değişikliklerden etkilenebilir. Bu durumda Rovio, istediği zaman Hizmetleri ya da Hizmetlerin bir kısmının (ör. bir oyun ya da bir oyunun bir özelliği) sunumunu ve/veya desteklenmesini durdurma hakkını saklı tutar. Rovio’nun bu hakkını kullanması durumunda, Hizmetleri ya da Hizmetlerin ilgili kısımlarını kullanma lisansınız kendiliğinden sonlanır. Bu gibi bir durumda, geçerli yasalar kapsamında aksi belirtilmediği sürece Rovio, sonlandırılan Hizmetler veya herhangi bir Sanal Eşya için para iadesi yapmak zorunda değildir. Uygun olduğu durumlarda Rovio, Hizmetlerin veya belirli bir kısmının devamının olmaması hâlinde önceden bildirimde bulunmak için makul önlemleri alacaktır. Ancak Rovio, sizin veya başka bir kullanıcının yasal sorumluluk riskine veya üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının ihlaline neden olduğunu ya da işbu HŞ’nin lafzına veya ruhuna uygun hareket etmediğini düşünürse Hizmetleri veya Hizmetlerin bir kısmını bildirimde bulunmadan sınırlandırabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir ve Hizmetlere erişiminizi önlemek için teknik ve yasal eylemlerde bulunabilir.

Hizmetlerin uyumluluğu, farklı cihazlarda ve işletim sistemlerinde sınırlı olabilir. Hizmetlerin cihazınızla ve cihazınızın işletim sistemiyle uyumlu olduğunu doğrulamak sizin sorumluğunuzdadır. Genel olarak uyumluluk gerekliliklerine ilişkin daha fazla bilgiye ilk kullanım veya indirme noktasından (ör. ilgili uygulama mağazasından) ulaşabilirsiniz.

Hizmetler zamanla geliştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bu durumda Rovio, Hizmetleri veya Hizmetlerin bir kısmını (Sanal Eşyalar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) zaman zaman değiştirebilir, düzenleyebilir, modifiye edebilir veya güncelleyebilir. Bu da içeriklerin veya özelliklerin eklenmesi, kaldırılması veya değiştirilmesi (ör. oyun modlarının veya alanlarının eklenmesi ya da kaldırılması veya Sanal Eşyaların görüntülerinin veya güçlerinin değiştirilmesi) ile sonuçlanabilir. Rovio, Hizmetleri sürdürmek ve geliştirmek için Rovio’nun geliştirme haritasına göre oyun içeriği veya özellikleri ekleme, bunları değiştirme veya kaldırma, yeni teknolojilere uyarlama, Rovio’nun üçüncü taraflarla anlaşmalarındaki değişiklikleri yansıtma, kötüye kullanımı veya teknik sorunları önleme, her türlü yasal, güvenlikle ilgili veya düzenleyici gereklilikleri karşılama dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli olduğunu düşündüğü her türlü değişikliği takdir hakkı münhasıran Rovio’da olmak üzere gerçekleştirebilir. Hizmetlerde değişiklik yapıldığında Hizmetleri kullanmaya devam edebilmek için bir güncellemeyi indirip yüklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde Hizmetlere veya Hizmetlerin bir kısmına erişemeyebilir veya bunları kullanamayabilirsiniz (ör. çevrim içi oyun ve özellikler, yalnızca oyunun son sürümüne sahip olanlar tarafından kullanılabilir).

11. Hariç Bırakılan Garantiler

Geçerli yasa kapsamında izin verildiği en geniş ölçüde Hizmetler size herhangi bir türden garanti, güvence veya teminat olmaksızın “OLDUĞU GİBİ” sunulur. Hizmetlerde kusurlar olabilir ve Hizmetleri kullanımınızla ilgili riskler yalnızca size aittir. Rovio, içinde bulunduğu durum, kesintisiz kullanım, verilerin doğruluğu (konum verileri dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), ticari elverişlilik, tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi gibi zımni garantiler ve alışveriş, kullanım ya da ticari işlemler sırasında ortaya çıkan (varsa) garantiler dâhil olmak üzere her türlü açık, zımni ya da kanuni garantiyi bu belge ile reddeder ve bu tür garantileri hiçbir şekilde vermez. Rovio, Hizmetleri kullanmanıza müdahale etmeyeceğine, Hizmetlerin sizin gereksinimlerinizi karşılayacağına, Hizmetlerin kesintisiz ya da hatasız işleyeceğine, Hizmetlerin başka hizmetlerle birlikte çalışacağına ya da onlarla uyumlu olacağına ya da Hizmetlerdeki hataların düzeltileceğine dair garanti vermez. Rovio, çalışanları ya da diğer temsilcileri tarafından verilen sözlü ya da yazılı tavsiyeler garanti teşkil etmez.

Bazı yargı bölgelerinde yukarıdaki gibi belirli garantilerin hariç bırakılmasına izin verilmez; bu nedenle yukarıdaki şartlar sizin için geçerli olmayabilir. Bu gibi yargı bölgelerinde, yukarıda hariç bırakılan garantiler, yalnızca ilgili yargı bölgelerinin kanunlarınca izin verilen ölçüde geçerli olacaktır. Ayrıca kendi yargı bölgenizde farklı yasal haklara da sahip olabilirsiniz. İşbu HŞ içerisindeki hiçbir hüküm, Hizmetlerin tüketicisi olarak sahip olabileceğiniz yasal haklara halel getirmez. Özellikle AEA’da ikamet eden bir tüketiciyseniz size yasal bir uygunluk garantisi verilir. Bu garanti kapsamında, keşfettiğiniz bir uygunsuzluk sonucunda Rovio (i) Hizmetlerin herhangi bir tek seferlik temininden (Sanal Eşyanın tedariki gibi) sonraki iki yıl içerisinde veya (ii) Hizmetlerin sürekli olarak temin edildiği süre zarfında herhangi bir zamanda sorumlu tutulabilir.

12. Yükümlülüğün Sınırlanması

Rovio, Hizmetlere erişim, Hizmetlerin kullanımı ya da bozulması nedeniyle ortaya çıkan özel, arızi ya da risk sonucu ortaya çıkan zararlardan hiçbir durumda sorumlu değildir. İşbu HŞ ya da Hizmetlerle ilgili ya da bunlardan kaynaklanan eylemler nedeniyle ortaya çıkan mal zararı, itibar kaybı, aygıt arızası ya da bozulması ve kanunun izin verdiği ölçüde, kişisel yaralanma zararları, mal zararları, kâr kayıpları ya da cezai zararlar, sorumlu olunmayan zararlara dâhildir. Bu zararların haksız fiil (ihmal dâhil), sözleşme, kusursuz sorumluluk ya da başka bir kuram sonucu ortaya çıkıp çıkmadığına ve bu gibi zararların ortaya çıkabileceğine dair Rovio’ya önceden haber verilip verilmediğine bakılmaksızın bu hüküm geçerlidir. İşbu HŞ, Gizlilik Bildirimi ya da Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan Rovio’nun toplam sorumluluğu, hiçbir koşulda (i) Sanal Eşyaları veya Hizmetleri kullanma lisansı için ödediğiniz (varsa) gerçek fiyat; ya da (ii) yüz avro (100 EUR) (hangisi daha fazlaysa) üstünde olamaz Zararların hariç bırakılması ve sınırlanması, siz ve Rovio arasındaki anlaşmanın temel unsurlarındandır. İşbu “Yükümlülüğün Sınırlanması” Bölümünün amaçları doğrultusunda Rovio’ya lisans verenler ve Rovio’nun diğer ortakları, burada belirtilen yükümlülüğün sınırlanmasına ilişkin üçüncü taraf lehtarlardır ve işbu HŞ’yi size karşı uygulamaya geçirebilirler.

Bazı yargı bölgelerinde bu Bölümdeki gibi belirli yükümlülüklerin sınırlandırılmasına izin verilmez; bu nedenle yukarıdaki şartlar sizin için geçerli olmayabilir. Bu gibi yargı bölgelerinde, bu Bölümde sınırlandırılan yükümlülükler, yalnızca ilgili yargı bölgelerinin kanunlarınca izin verilen ölçüde geçerli olacaktır. Ayrıca kendi yargı bölgenizde farklı yasal haklara da sahip olabilirsiniz. İşbu HŞ içerisindeki hiçbir hüküm, Hizmetlerin tüketicisi olarak sahip olabileceğiniz yasal haklara halel getirmez.

Hizmetleri kullanmanızdan ya da işbu HŞ’yi ihlal etmenizden kaynaklı olarak üçüncü tarafların ileri sürdüğü her türlü dava, talep, tazminat ya da diğer kayıplara (makul düzeydeki avukat ücretleri dâhil) karşı Rovio’yu ve yan kuruluşlarını (ve Rovio’nun ve yan kuruluşlarının görevlilerini, direktörlerini, temsilcilerini, ortak girişimlerini, hisse sahiplerini ve çalışanlarını) tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul etmiş olursunuz. Bu hüküm, üçüncü taraf iddiasının sizin kasti ya da ihmalkâr davranışlarınıza atfedilememesi durumunda geçerli değildir.

13. Telif Hakkı ve DMCA

Hizmetlerin veya herhangi bir içeriğinin telif haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız Rovio Entertainment Corporation, Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandiya adresinden veya alternatif olarak legal@rovio.com e-posta adresinden bildirim gönderebilirsiniz. Belirtilen adrese gönderilen bildirimler, Rovio’nun tescilli DMCA temsilcisine ulaşacaktır.

Lütfen aşağıdaki bilgileri DMCA bildiriminize eksiksiz olarak dâhil edin:

 • Telif hakkı kapsamında korunan ve ihlal edildiğini iddia ettiğiniz çalışma. DMCA bildiriminizde birden fazla çalışmaya değinilmişse bu çalışmaları örneklendiren bir liste temin edebilirsiniz.
 • İhlale neden olduğunu iddia ettiğiniz materyalin ne olduğunu belirtin ve nerede yer aldığını açıklayın. Açıklamanız, Rovio’nun materyalin yerini tespit etmesini sağlayacak kadar yeterli olmalıdır.
 • Yasal adınızı ve soyadınızı, posta adresinizi, telefon numaranızı ve (varsa) e-posta adresinizi belirtin.

DMCA bildiriminizin gövde kısmına aşağıdaki açıklamayı dâhil edin:

“Materyalin kullanılmasına telif hakkı sahibinin, temsilcisinin veya yasaların izin vermediğine samimi olarak inanıyorum. Bu DMCA bildiriminde yer alan bilgilerinin doğru olduğunu ve yalancı şahitlik cezası kapsamında telif hakkı sahibi olduğumu veya telif hakkı sahibinin yerine hareket etmeye yetkili olduğumu beyan ederim.”

Bir materyalin ya da faaliyetin ihlale neden olduğuna dair kasten yanlış beyanda bulunmanız halinde 17 U.S.C. 512(f) kapsamında Rovio veya kullanıcıları tarafından yapılan tüm masraflardan veya ödenen avukat ücretlerinden siz sorumlu olabilirsiniz. Bildirimde bulunduğunuz materyalin veya faaliyetin ihlale neden olduğu hususunda emin değilseniz Rovio’ya bildirim göndermeden önce bir avukata danışabilirsiniz.

14. Üçüncü Taraf Ürünler ve Hizmetler

Hizmetler; üçüncü taraf reklamlar, sosyal medyaya veya topluluk hizmetlerine bağlantı ya da oyun kaydetme veya paylaşma hizmetleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf ürünlere ve hizmetlere bağlantı sağlayabilir veya bu ürünleri ve hizmetleri başka şekilde kullanıma sunabilir. Bu ürünler ve hizmetler, ilgili üçüncü tarafın hüküm ve koşullarına tabidir. Bu üçüncü taraf hüküm ve koşulları, siz ve ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı arasında Rovio’nun taraf olmadığı bir anlaşma teşkil eder. Bu yüzden lütfen anılan hüküm ve koşulları dikkatle okuyun. Rovio’nun ilgili üçüncü tarafların sağladığı içerik, ürün veya hizmetleri onaylamadığını veya bunlara ilişkin bir taahhütte bulunmadığını anlarsınız. Rovio; ilgili üçüncü tarafların neden olduğu herhangi bir zarar veya hasar ya da bu üçüncü taraflarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ücretler nedeniyle size karşı sorumlu değildir. İlgili üçüncü taraflara bilgi sağladığınızda bilgileri, bu üçüncü tarafların gizlilik politikasına (varsa) uygun olarak sağladığınızı ve bu verilerin Rovio’nun Gizlilik Bildirimine tabi olmadığını anlarsınız.

15. İşbu HŞ’de Yapılacak Değişiklikler

“Bağlayıcı Tahkim/Toplu Dava Feragatnamesi” Bölümüne bağlı kalmaksızın Rovio, değişen yasal, teknik ya da ticari gelişmelerin gerisinde kalmamak için işbu HŞ’yi zaman zaman güncelleyebilir. Rovio işbu HŞ’yi güncellediğinde, yapılan değişikliklerin önemine uygun olarak Rovio, sizi Hizmetler üzerinden ya da başka bir yolla bilgilendirmek için gerekli adımları atar.

Güncellemelerin yürürlüğe girmesinden sonra Hizmetlere erişmeye ve Hizmetleri kullanmaya devam ederseniz güncellenen HŞ’ye bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz.

16. Geçerli Kanun

Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet ediyorsanız “Bağlayıcı Tahkim/Toplu Dava Feragatnamesi” Bölümüne ek olarak işbu HŞ, kanun hükümlerinin ihtilafına bakılmaksızın California Eyaletinin kanunlarına ve ilgili federal kanunlara tabidir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin dışında ikamet ediyorsanız kanun hükümlerinin ihtilafına bakılmaksızın siz ve Rovio arasındaki her türlü uyuşmazlığın Finlandiya kanunlarına tabi olacağını kabul etmiş olursunuz. Rovio’ya karşı açacağınız her türlü davanın ya da anlaşmazlık talebinin münhasıran Espoo, Finlandiya’da bulunan bir mahkeme tarafından çözümlenmesi gerektiğini kabul etmiş olursunuz. AEA’de ikamet eden tüketiciler, Avrupa Komisyonu’nun anlaşmazlıkları mahkeme dışında çözmeye yönelik bir alternatif olarak sunduğu Online Uyuşmazlık Çözümü platformunu da kullanabilir. Rovio’nun bu platformun veya başka alternatif anlaşmazlık çözümü platformlarının kullanılmasını kabul etmek zorunda olmadığını lütfen unutmayın.

İkamet ettiğiniz yerdeki kanunlar, Rovio’nun geçerli kanun hükmünü uygulamasını yasaklıyorsa işbu HŞ’deki hiçbir hüküm, ikamet ettiğiniz yerdeki geçerli kanunlar çerçevesinde sahip olduğunuz hakları sınırlamaz.

17. Genel

Anlaşmanın Bütünlüğü. İşbu HŞ, Hizmetlerle ilgili siz ve Rovio arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturmaktadır ve siz ve Rovio arasında daha önce yapılmış bütün anlaşmaların ve mutabakatların yerine geçer.

Devir. Rovio, işbu HŞ kapsamındaki haklarınızı azaltmadığı sürece işbu HŞ’yi kısmen ya da tamamen, istediği zaman sizin onayınızı alarak veya almadan istediği kişiye ya da kuruma devredebilir. Rovio’nun yazılı izni olmaksızın işbu HŞ kapsamındaki haklarınızı ya da yükümlülüklerinizi atayamaz ve devredemezsiniz; yetkisiz yapacağınız atamalar ve devirler geçersizdir.

Bölünebilirlik. İşbu HŞ’deki herhangi bir hükmün geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi hâlinde ilgili hüküm, gereken en küçük ölçüde sınırlanacak ya da ortadan kaldırılacak ve işbu HŞ’nin geri kalan hükümleri aynı şekilde geçerli olmaya devam edecektir. Rovio’nun işbu HŞ’deki bir hakkı ya da hükmü kullanmaması, o hak ya da hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.

Feragat Etmeme. Rovio’nun işbu HŞ kapsamındaki haklarından herhangi birini kullanmaması ya da uygulamaması, o hakkı kullanma hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez. Bu gibi haklardan vazgeçilmesi, ancak yazılı olduğunda ve Rovio’nun yetkili bir temsilcisinin imzasıyla geçerlilik kazanır.

İletişim Bilgileri. İşbu HŞ hakkında sorularınız varsa lütfen support@rovio.com adresinden iletişime geçin.

18. Apple Kullanıcıları için Ek Koşullar

Hizmetlere Apple Inc. (“Apple”) tarafından işletilen App Store aracılığıyla ulaşırsanız yukarıda belirtilen koşullara ek olarak aşağıdaki koşullar da geçerli olacaktır.

İşbu HŞ’nin siz ve Apple arasında değil siz ve Rovio arasında akdedildiğini ve Hizmetlerden ve içeriklerinden Apple’ın değil Rovio’nun sorumlu olduğunu beyan ve kabul etmiş olursunuz. İşbu HŞ kapsamında size verilen lisans, Apple App Store Hizmet Şartlarında veya herhangi bir üçüncü tarafla yapılan anlaşmanın koşullarında belirtilen izin verilen kullanım kurallarına tabidir.Hizmetleri kullanırken tabi olduğunuz her türlü üçüncü taraf hüküm ve koşullarına uymak zorundasınız.

(i) Hizmetlere ilişkin ilgili bakım veya desteği işbu HŞ’ye uygun olarak sağlamaktan; (ii) ürün sorumluluğu talepleri, Hizmetlerin herhangi bir geçerli yasal veya düzenleyici gerekliliği yerine getirememesine ilişkin herhangi bir talep ve tüketiciyi koruma yasası veya benzer yasalar kapsamında doğan talepler dâhil olmak üzere Hizmetlere ilişkin hak taleplerinizi çözmekten Apple değil Rovio sorumludur. Hizmetler; işbu HŞ veya geçerli yasa kapsamında öngörülen garantileri veya diğer koşulları karşılayamazsa Apple’a bildirimde bulunabilirsiniz. Apple, bu bildirimden sonra ilgili Hizmetlerin satın alma bedelini (varsa) iade edebilir. Geçerli yasalar kapsamında azami seviyede izin verildiği ölçüde Apple’ın Hizmetlerle ilgili herhangi başka bir garanti verme yükümlülüğü yoktur.

Hizmetlerin ya da Hizmetlere sahip olmanızın ve Hizmetleri kullanmanızın bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair üçüncü taraf hak talebi söz konusu olduğunda Apple, ilgili fikri mülkiyetin ihlaline dair hak talebinin soruşturulmasından, savunulmasından, çözümlenmesinden veya tazminatının ödenmesinden sorumlu olmayacaktır.

(i) ABD hükûmetinin ambargo uyguladığı veya ABD hükûmeti tarafından “terörist destekçisi” olarak belirlenen bir ülkede yaşamadığınızı ve (ii) ABD hükûmeti tarafından yasaklamış veya kısıtlamış taraflar listelerinden herhangi birinde yer almadığınızı beyan ve garanti etmiş olursunuz.

Apple ve iştirakleri, işbu HŞ’nin üçüncü taraf lehtarlarıdır. İşbu HŞ’yi onayladığınızda Apple’ın işbu HŞ’yi üçüncü taraf lehtar olarak size karşı uygulamaya geçirme hakkına sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz.