Privacy policy

 

English | English (USA) | En français | Suomeksi | På svenska  
한국어 |  Portuguese |  en Español |  auf Deutsch

 

Päivitetty viimeksi: Huhtikuu 2016

Rovio Entertainment Oyj:n tietosuojaseloste

Rovio Entertainment Oyj, mukaan lukien sen konserniyhtiöt, ("Rovio") kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen ("Tietosuojaseloste") mukaisesti rekisterinpitäjänä tarjotakseen ja kehittääkseen Rovion tuotteita, mobiilisovelluksia, palveluita ja verkkosivuja (yhdessä "Palvelut") sekä näihin liittyen.

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksissä ja tiedusteluissa voit halutessasi olla yhteydessä meihin joko sähköpostilla osoitteeseen privacy[a]rovio.com tai vaihtoehtoisesti kirjeitse osoitteeseen Rovio Entertainment Oyj, Lakiasiainosasto, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Suomi.

Lapsilta saatuihin tietoihin liittyvistä yksityisyyttä koskevista käytännöistämme saat halutessasi lisätietoa jäljempänä kohdasta "Erityinen huomautus koskien lasten yksityisyyttä".

Tämä Tietosuojaseloste koskee kaikkia Rovion Palveluita. Käyttämällä Palveluita annat suostumuksesi käsitellä, hyödyntää ja luovuttaa henkilötietojasi. Jos et hyväksy tätä Tietosuojaselostetta, niin älä asenna tai käytä Palveluitamme.

Rovio pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen. Palveluiden käyttämisen jatkaminen tarkoittaa, että olet hyväksynyt tähän Tietosuojaselosteeseen tehdyt muutokset.

1. Miten keräämme sinun tietojasi

Tilanteisiin, joissa tavallisesti saatat henkilötietojasi Rovion käyttöön, kuuluvat muun muassa seuraavat tilanteet: (i) Rovion mobiilisovelluksien käyttäminen tai vieraileminen verkkosivuillamme, (ii) rekisteröityminen Palveluihin, kilpailuihin ja tapahtumiin; (iii) kirjautuminen Palveluihin käyttämällä jossakin muussa palvelussa luomaasi tunnistetta, kuten esimerkiksi yhteisöpalvelussa tai pelipalvelussa käyttämääsi tunnistetta; (iv) tiedotteiden tilaaminen; (v) tuotteen tai palveluiden ostaminen Rovion verkkokaupoista tai sovelluksessa (tai "sovelluksen sisäinen ostaminen"); (vi) "kerro kaverille" tai "lähetä tämä sivu sähköpostilla" -toiminnon taikka muiden vastaavien toimintojen käyttäminen; (vii) teknisen tuen pyytäminen; sekä (viii) Rovion Palveluiden käyttämisen myötä muutoin, kun henkilötietoja tarvitaan käyttöön ja/tai osallistumiseen.

Käsittelemämme sinua koskevat tiedot saattavat sisältää muun muassa seuraavia tietoja: sähköpostiosoite, laitetunnus, IP-osoite, käyttäjätunnukset ja salasanat. Rovio saattaa täydentää henkilötietojasi tiedoilla, jotka on saatu kolmansilta osapuolilta demografiseen tietoon, mainostamiseen, asiakas- ja markkina-analytiikkaan tai muuhun data-analytiikkaan liittyvien tutkimusten tai palveluiden yhteydessä.

2. Mainonnanhallintateknologia

Rovio pidättää oikeuden käyttää keräämäänsä ei-henkilökohtaista tietoa markkinointitarkoituksissa sekä luovuttaa tällaista tietoa markkinointitarkoituksiin Rovion yhteystyö- ja sopimuskumppaneille.

Rovio saattaa hyödyntää kolmansien osapuolten mainonnanhallintateknologiaa, mikä mahdollistaa informaation keräämisen esitettäessä mainoksia Palveluiden yhteydessä.

Rovio tai mainonnanhallintateknologiaa hyödyntävät kolmannet osapuolet voivat käyttää demografista tietoa ja paikkatietoja (saadaksesi lisätietoja paikkatietojen käytöstä, katso jäljempänä kohta 3) sekä käyttämältäsi laitteistolta tai laitteelta saatuja tietoja varmistaakseen, että Palveluissa esitettävä mainonta on tarkoituksenmukaista. Rovio tai kolmannet osapuolet voivat kerätä ja käyttää tämän kaltaisessa tarkoituksessa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: IP-osoite, laitetunnus, MAC-osoite sekä tiedot asennetuista ohjelmistoista, sovelluksien käytöstä, laitteistomallista, käyttöjärjestelmästä, verkkoselaimesta, verkkoselaimien evästeiden yksilöllisistä tunnisteista, Flash-evästeistä, HTML5:n paikallisesta tietovarastosta sekä Internet- ja verkkokäyttäytymisestä ja pelitiedoista. 

Edellä mainittuja tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa tämän Tietosuojaselosteen sekä mainonnanhallintateknologian tarjoavan yrityksen tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rovio voi tarjota sinulle käyttäytymisesi perusteella kohdennettua mainontaa. Jos haluat estää tietyn kohdennetun mainonnan, vieraile osoitteessa http://www.youradchoiches.com ja/tai www.networking.org. Huomioi kuitenkin, että edellä viitattujen linkkien kautta ei välttämättä ole mahdollista tavoittaa kaikkia Rovion kanssa markkinointiyhteistyötä tekeviä sopimuskumppaneita, ja joitain käyttäytymisen perusteella kohdistettavia mainoksia saatetaan edelleen näyttää sinulle. Mikäli haluat varmistua siitä, että käyttäytymisen perusteella kohdennettua mainontaa ei enää näytetä, lopeta Palveluiden käyttäminen.

Jotkut palvelut voivat sisältää pelin sisäistä mainontaa tai tuotemerkkisijoittelua. Kyseisten mainosten tai sponsorointien tämän kaltainen luonne merkitään palvelussa. 
Ota huomioon, että kohdennetun mainonnan estäminen ei tarkoita sitä, että et enää saisi lainkaan mainoksia. Kohdennetun mainonnan estäminen tarkoittaa ainoastaan sitä, että sinulle näytettävät mainokset eivät ole enää sinun ja kiinnostustesi perusteella valikoituneita, ja mainonta voi siten jatkossa olla kannaltasi merkityksettömämpää.

3. Paikkatiedot

Siltä osin kun Rovio tuottaa sijainnin selvittämisen mahdollistavia Palveluja ja käytät tällaisia Palveluja, Rovio voi kerätä ja käsitellä paikkatietojasi tarjotakseen sijaintiisi perustuvia Palveluja ja mainontaa. Esimerkiksi tietyt lisäpalvelut tai tarjoukset voivat olla saatavilla ainoastaan tietyssä sijainnissa. Paikkatietoja käsitellään ja tallennetaan vain sen ajan, jonka paikkatietoihin liittyvien Palveluiden tarjoaminen edellyttää.

Rovio voi käyttää, palvelusta riippuen, (1) IP-osoiteperusteista sijaintia, joka perustuu loppukäyttäjän antamaan IP-osoitteeseen; (2) tarkkaa paikkatietoa, joka perustuu mobiililaitteen GPS-signaalista saatuihin tietoihin; tai (3) karkeaa, verkkoperusteiseista paikkatietoa, joka perustuu tukiasemien läheisyyteen tai WLAN-verkkojen sijaintiin.

Tarkkaa GPS-perusteista paikkatietoasi ei hyödynnetä ilman suostumustasi. Lukuun ottamatta niitä Rovion yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat sijaintiin perustuvia osia Palveluihin, Rovio ei jaa paikkatietojasi kolmansien osapuolten kanssa ilman suostumustasi. Jos Rovio muutoin tarjoaa GPS-paikkatietosi kolmansien osapuolien saataville tämän Tietosuojaselosteen mahdollistamalla tavalla, tarjotaan nämä tiedot anonymisoituina.

4. Analytiikka

Rovio käyttää tietojasi suorittaakseen kävijäseurantaa ja tiedon analysointia sekä mahdollistaakseen kolmansien osapuolten tarjoaman analytiikan hyödyntämisen. Käytämme analysoitua tietoa tukeaksemme liiketoiminta-analyysien suorittamista ja yleisiä toimintojamme sekä liiketoimintatiedon hallinnoimiseen, tuotekehitykseen, tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen, sisällön yksilöimiseen, mainonnan tarjoamiseen ja suositusten tekemiseen. Rovio voi myös käyttää kolmansia osapuolia, kuten Flurrya, Palveluiden kehittämiseen ja niiden käytön analysoimiseen. Saat halutessasi lisätietoa Flurrysta ja sen palveluista osoitteesta http://www.flurry.com/.

5. Ystävät

Jos päätät käyttää Rovion "tell a friend" -toimintoa tai muuta vastaavaa toimintoa Rovion Palveluissa taikka tilaat lahjakortin ystävällesi, Roviolle ilmoittamasi ystäväsi nimi- ja yhteystiedot voidaan tallentaa.

Ota huomioon, että tietyt Palveluiden ominaisuudet voivat yhdistää sinut käyttämillesi sosiaalisen median yhteisöpalvelusivustoille kerätäkseen sinusta lisätietoja. Tällaisissa tilanteissa Rovio voi kyetä keräämään tiettyä informaatiota sosiaalisessa mediassa käyttämästäsi profiilista, jos yhteisöpalvelu sallii tämän ja jos olet antanut yhteisöpalvelulle suostumuksesi tietojesi luovuttamiselle Roviolle. Tähän informaatioon voi lukeutua muun muassa, nimesi, profiilikuvasi, sukupuolesi, käyttäjätunnuksesi, sähköpostiosoitteesi, tieto kotimaastasi, kielesi, aikavyöhykkeesi, järjestösi ja linkit profiilisi sivuilla, yhteisöpalveluissa olevien "kaveriesi" nimet ja profiilikuvat sekä muut tiedot, jotka olet sisällyttänyt yhteisöpalvelun profiilisi. Rovio voi liittää ja/tai yhdistellä yhteisöpalveluista saamiaan tietoja muutoin keräämiinsä tietoihin sekä käyttää näitä tietoja yhdessä.

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mukaan lukien Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville kolmansille osapuolille, sovellettavan lainsäädännön ja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rovio voi käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä Rovion puolesta ja Rovion ohjeiden mukaisesti. Rovio ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten toimista ja laiminlyönneistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7. Tietojen säilyttäminen ja paikkansapitävyys

Rovio säilyttää keräämänsä tiedot niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten perusteella, ellei lainsäädäntö edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa. Tämän jälkeen Rovio poistaa kohtuullisen ajan kuluessa kaikki edellä mainitut hallussaan olevat tiedot. Rovio ei voi oma-aloitteisesti varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyttä.

Osaa tiedoista saatetaan säilyttää tätä pidemmän ajan, jos tietojen säilyttäminen on tarpeellista erimielisyyksien ratkaisemiseksi, Rovion tekemien käyttäjäsopimusten toimeenpanemiseksi taikka tietoturvallisuuteen, tiedon eheyteen ja Palveluiden toimintaan liittyvien teknisten ja oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi.

8. Evästeet, Web-majakat ja verkkojäljitteet

Palvelut voivat hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia verkkojäljitteitä, kuten pikseli-tageja, paikallisesti jaettuja kohteita, laitteistoperusteisia tunnisteita, käyttöjärjestelmäperusteisia tunnisteita, läpinäkyviä GIF-kuvia ja Web-majakoita. Rovio käsittelee evästeillä ja muilla vastaavilla verkkojäljitteillä kerättyä informaatiota ei-henkilökohtaisina tietoina.

Evästeet: Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkoselaimesi verkkosivuston käskemänä tallentaa. Tavanomaisesti verkkosivut asettavat joukon erilaisia evästeitä loppukäyttäjän koneelle. Osa evästeistä on "ensimmäisen osapuolen" evästeitä, jotka liittyvät siihen verkkosivustoon, jolla käyttäjä vierailee. Osa evästeistä on puolestaan "kolmannen osapuolen" evästeitä, jotka kuuluvat markkinointi- tai analytiikkapalveluita tarjoavalle tahoille tai sosiaalisen median palveluille. Rovion evästeet eivät sisällä henkilötietoja, ja tavallisesti niitä käytetään laitteesi nopeaan tunnistamiseen sekä "muistamaan" verkkoselaimesi perättäisten vierailujen aikana verkkosivuston toiminnallisuuden ja suorituskyvyn tukemiseksi sekä mieltymyksiesi huomioimiseksi. Voit kytkeä evästeet pois päältä tai asettaa selaimesi huomauttamaan sinulle, kun evästeitä lähetetään laitteeseesi. Ota kuitenkin huomioon, että evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiisi käyttää Palveluita.

Flash-evästeet & HTML5: Rovio voi käyttää myös Flash-evästeitä (paikallisesti jaettuja kohteita) ja HTML5:n paikallista muistia. Flash-evästeet ovat pieniä evästeiden kaltaisia tiedostoja, mutta joita ei tallenneta verkkoselaimelle ja joita voidaan käyttää asetustesi muistamiseen, Palveluiden ulkoasun ja käyttäjäkokemuksen yksilöintiin tai markkinointia ja analytiikkaa varten. Voit estää Flash evästeiden tallentamisen noudattamalla Adoben tarjoamia ohjeita, jotka ovat saatavissa osoitteessa http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

Web-majakat ja pikseli-tagit: "Web-majakka" tai "pikseli-tag" on sähköinen (usein loppukäyttäjälle näkymätön) kuva, joka tekee Roviolle mahdolliseksi laskea käyttäjät, jotka ovat vierailleet tietyillä sivuilla tai tarkastelleet tiettyjä mainoksia. Lisäksi, sähköpostit ja muu sähköinen viestintä, jota Rovio lähettää, voivat sisältää pikseli-tageja, jotka mahdollistavat viestien käytön seuraamisen, sisältäen tiedon siitä, avattiinko viesti ja/tai mitä linkkejä avattiin, jos jotain niistä avattiin.

9. Kolmansien osapuolten asettamat ehdot

Huomioi, että Palveluiden käyttämiseen saattaa kohdistua tiettyjä kolmansien osapuolten asettamia ehtoja. Rovio ei ole vastuussa siitä, miten nämä kolmannet osapuolet käyttävät henkilötietojasi.

Jotkin Palvelut, joita Rovio saattaa tarjota, kuten esimerkiksi moninpelipelaaminen sekä sosiaaliset yhteisöpalvelut ja konsolipelipalvelut, saattavat käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita Palvelun oikeutetun käytön varmentamisessa. Tässä tarkoituksessa saatetaan käyttää kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun pelikonsolitunnistetta, sosiaalisen yhteisöpalvelun tunnistetta tai peliyhteisöpalvelun tiliä. Tällaisen käytön yhteydessä Roviolle saattaa automaattisesti siirtyä tai Roviolta saattaa automaattisesti siirtyä sellaisia tietoja, joista henkilö on tunnistettavissa.

Rovio voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille yritysjärjestelyiden yhteydessä, kuten esimerkiksi yhtiön fuusioituessa, yhtiön uudelleenjärjestelyn yhteydessä tai myytäessä Rovion koko osakekanta tai sen olennainen osa taikka yksittäisiä liiketoimintoja, mukaan lukien tietojen luovuttaminen due diligence prosessin aikana sillä edellytyksellä, että luovutettavia tietoja käsitellään tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

10. Tietoturva

Rovio soveltaa alalla yleisesti noudatettavia standardeja ja pitää yllä tarkoituksenmukaisia turvatoimia varmistaakseen hallussaan olevan informaation turvallisuuden, loukkaamattomuuden ja yksityisyyden.

11. Muuta

Voit halutessasi luovuttaa itseäsi koskevia tietoja luodessasi Palveluihin käyttäjälähtöistä sisältöä.

Kaikesta tiedosta, jonka luovutat blogeissa, chateissa tai näitä vastaavilla foorumeilla, tulee julkista tietoa, jonka osalta ei voi edellyttää yksityisyyttä tai luottamuksellisuutta.

Rovio voi tallentaa ja/tai siirtää henkilötietojasi pakottavan lainsäädännön sekä Tietosuojaselosteen ehtojen mukaisesti konserniyhtiöilleen ja sopimuskumppaneilleen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisällä sekä niiden ulkopuolelle, mukaan lukien Yhdysvaltoihin.

12. Erityinen huomautus koskien lasten yksityisyyttä

Rovio ei tietoisesti kerää henkilötietoja alle 13-vuotiaista lapsista. Mikäli Rovio saa tietoonsa, että alle 13-vuotiaiden henkilötietoja on epähuomiossa kerätty ja tallennettu, Rovio suorittaa ilman viivytystä tarpeelliset toimet tällaisten henkilötietojen poistamiseksi Rovion rekistereistä.

Rovio ymmärtää, että on tarpeellista tarjota erityistä suojaa käyttäjille, jotka ovat lapsia. Tämän vuoksi tietyt palvelut tai ominaisuudet, kuten sosiaalisen median plugin-laajennukset, käyttäytymisen perusteella kohdennettu markkinointi ja tietojen kerääminen käyttäjäprofiilin rakentamiseksi, eivät ole alle 13-vuotiaiden käyttäjien saatavilla. Rovio ei myöskään salli tällaista toimintaa harjoittavien yhteistyökumppaneidensa hyödyntää alle 13-vuotiaiden käyttäjien henkilötietoja.

Rovio ja sen yhteistyökumppanit keräävät lapsista ei-henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja. Tämä käsittää esimerkiksi IP-perusteisen paikkatiedon keräämisen sen varmistamiseksi, että tarjottu tuote, palvelu tai ominaisuus on kansallisen lainsäädännön mukainen.

Rovio ja sen yhteistyökumppanit keräävät myös yleistä tietoa tuotteiden käytöstä, kuten verkkosivuilla ja palveluissa vierailleiden käyttäjien lukumäärästä, sekä sitä, mitkä osat verkkosivuista tai palveluista ovat suosittuja. Rovio myös käyttää tätä tietoa asiayhteyden kannalta tarkoituksenmukaisen markkinoinnin kohdentamiseen käyttäjille, estääkseen käyttäjiä näkemästä samaa mainosta toistuvasti sekä antaakseen käyttäjilleen mahdollisuuden tehdä kokemuksensa verkkosivustosta tai palvelusta yksilölliseksi (kuten esimerkiksi tallentamalla pelissä saavuttamansa parhaat tulokset). Rovio ja sen yhteistyökumppanit voivat myös käyttää evästeitä, pixeleitä sekä laitteisto-, käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistoperusteisia tunnisteita hallinoidakseen ja mitatakseen markkinoinnin vaikuttavuutta.

Huomioi, että Rovion yhteistyökumppanit saattavat soveltaa omia ehtojaan analytiikkaan ja markkinoinnin tarjoamiseen liittyvän seurantateknologian käytössä. Vaikkakin Rovio edellyttää näiden yritysten noudattavan Rovion tietosuojaehtoja ennen kuin Rovio sallii näiden yritysten hyödyntävän verkkosivujaan ja palveluitaan, Rovio ei tosiasiallisesti hallinnoi eikä valvo kolmansien osapuolten harjoittamaa tietojen keräämistä ja käyttöä. 

Jos sinulla on kysymyksiä lasten yksityisyyteen liittyvistä Rovion käytännöistä, voit halutessasi olla yhteydessä meihin joko sähköpostilla osoitteeseen privacy@rovio.com tai vaihtoehtoisesti kirjeitse osoitteeseen Rovio Entertainment Oyj, Lakiasiainosasto, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Suomi.

13. Lisätietoja

Tähän Tietosuojaselosteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.

Rovio pyrkii mahdollistamaan hallussaan olevien henkilötietojen tarkistamisen, päivittämisen ja korjaamisen.

Jos haluat tarkistaa, mitä henkilötietoja sinusta on talletettu, sinun on esitettävä Roviolle tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä tiedot, joiden perusteella Rovio voi varmistua henkilöllisyydestäsi tarkastusoikeuden toteuttamisen yhteydessä.