Rovio Entertainment Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj                             Pörssitiedote                        18.11.2019 klo 18.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Odey Asset Management LLP -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan Odey Asset Management LLP -yhtiön osakeomistus ja äänivalta on ylittänyt 5 % rajan 14.11.2019.

Odey Asset Management LLP omistaa 4 234 500 Yhtiön osaketta. Jokainen osake oikeuttaa osakkeenomistajalle yhden (1) äänen.

Odey Asset Management LLP:n omistusosuus:

 Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä  
Odey Asset Management LLP 5,21 %

 
--

 
5,21 %

 

 
 

Odey Asset Management LLP:n kokonaisosakemäärä ja äänivalta päivänä, jolloin raja ylittyi tai saavutettiin:

A: osakkeet ja äänivalta

Luokka/osaketyyppi ISIN koodi Osakkeet ja äänivalta yhteensä % osakkeet ja äänet
ISIN koodi Suora
(SMA 9:5)
Välillinen
(SMA 9:6 and 9:7)
Suora
(SMA 9:5)
Välillinen
(SMA 9:6 and 9:7)
  4,234,500   5,21%  
Yht. 4,234,500

 
 

 
5,21%

 

 
 

5,21 prosentin osuus perustuu 4 234 500 osakkeen omistukseen. Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on yhteensä 81 268 111 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Lisätietoja:
Rene Lindell, talousjohtaja
p. 0207 888 300 (vaihde)
sähköposti: RovioIR@rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)