Avainluvut neljänneksittäin Q1 2016 - Q3 2019
Rovion avainlukuja
Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Avainluvut neljänneksittäin

Q1 2016 - Q3 2019

Rovio Group

Miljoonaa euroa Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19
Liikevaihto 34,1 44,5 50,0 63,2 66,3 86,2 70,7 73,9 65,7 71,8 71,0 72,7 70,9 71,8 74,8
                               
Käyttökate 2,4 8,6 8,5 15,9 10,2 29,7 6,1 14,0 14,3 9,3 15,0 9,3 10,5 9,6 9,6
                               
Poistot ja arvonalentumiset 1,7 2,5 3,4 10,9 4,9 15,6 4,5 3,6 5,1 3,3 4,6 3,4 3,0 4,3 4,2
                               
Liikevoitto 0,7 6,1 5,2 4,9 5,3 14,1 1,6 10,4 9,2 6,0 10,4 5,9 7,5 5,3 5,4
                               
Oikaistu käyttökate 2,4 8,6 8,5 15,9 10,2 31,6 8,6 14,1 14,6 9,3 15,0 8,6 10,5 9,6 9,6
Oikaisut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,5 0,1 0,3 - - -0,7 -    
                               
Oikaistu liiketulos 0,7 6,1 5,2 4,9 5,3 16,1 4,0 10,5 9,6 6,0 10,4 5,3 7,5 5,3 5,4
Oikaisut 0,0 - 0,0 - 0,0 2,0 2,5 0,1 0,3 - - -0,7 -    

Games

Miljoonaa euroa Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19
                               
Liikevaihto 29,7 37,2 45,7 46,5 56,6 61,3 63,9 66,1 56,8 65,3 63,1 65,2 66,3 65,4 66,4
                               
Käyttäjähankinnan kustannukset 2,3 2,8 5,4 7,7 16,4 15,1 22,2 15,9 14,6 22,9 17,8 23,3 23,7 21,3 27,1
                               
Käyttökate 6,5 10,3 12,4 10,5 9,0 13,4 6,7 14,0 10,3 9,2 12,7 8,3 11,2 10,5 8,3
                               
Poistot ja arvonalentumiset 0,9 1,7 2,4 5,9 0,4 2,5 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 1,0 1,1 1,1
                               
Liikevoitto 5,6 8,7 10,0 4,7 8,6 10,9 5,8 13,1 9,8 8,7 12,1 7,8 10,1 9,5 7,2
                               
Oikaistu käyttökate 6,5 10,3 12,4 10,5 9,0 13,5 6,7 14,0 10,6 9,2 12,7 8,3 11,2 10,5 8,3
Oikaisut - - - - 0,0 0,1 - - 0,3 - - - -    
                               
Oikaistu liiketulos 5,6 8,7 10,0 4,7 8,6 11,0 5,8 13,1 10,1 8,7 12,1 7,8 10,1 9,5 7,2
Oikaisut - - - - 0,0 0,1 - - 0,3 - - - -    

Brand Licensing

Miljoonaa euroa Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19
                               
Liikevaihto 4,4 7,3 4,3 16,7 9,7 24,9 6,7 7,8 8,9 6,5 7,9 7,5 4,6 6,4 8,4
Consumer product 3,1 6,0 3,2 8,2 2,8 2,5 1,9 4,0 1,7 2,4 1,5 2,8 1,4 1,1 2,8
Content licensing 1,3 1,3 1,2 8,5 6,9 22,4 4,8 3,8 7,1 4,0 6,4 4,6 3,2 5,2 5,6
                               
Käyttökate -1,9 0,9 -1,9 8,7 3,6 18,8 4,0 3,7 6,6 3,6 5,6 5,0 2,5 3,7 6,0
                               
Poistot ja arvonalentumiset 0,9 0,8 0,9 5,0 4,5 13,0 3,6 2,6 4,4 2,6 4,0 2,7 1,9 3,1 3,0
                               
Liikevoitto -2,7 0,1 -2,8 3,7 -0,9 5,8 0,4 1,1 2,2 1,0 1,6 2,3 0,6 0,6 3,0
                               
Oikaistu käyttökate -1,9 0,9 -1,9 8,7 3,6 20,7 4,0 3,7 6,6 3,6 5,6 5,0 2,5 3,7 6,0
Oikaisut - - - - 0,0 1,9 - - - - - - -    
                               
Oikaistu liiketulos -2,7 0,1 -2,8 3,7 -0,9 7,7 0,4 1,1 2,2 1,0 1,6 2,3 0,6 0,6 3,0
Oikaisut - - - - 0,0 1,9 - - - - - - -    

Muut

Miljoonaa euroa Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19
                               
Käyttökate -2,2 -2,7 -2,0 -3,3 -2,3 -2,6 -4,6 -3,7 -2,6 -3,6 -3,2 -4,0 -3,2 -4,6 -4,7
                               
Poistot ja arvonalentumiset -0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
                               
Liikevoitto -2,2 -2,7 -2,0 -3,4 -2,4 -2,6 -4,7 -3,8 -2,7 -3,7 -3,4 -4,1 -3,3 -4.7 -4.8
                               
Oikaistu käyttökate -2,2 -2,7 -2,0 -3,3 -2,3 -2,6 -2,1 -3,7 -2,6 -3,6 -3,2 -4,7 -3,2 -4.6 -4.7
Oikaisut - - - - 0,0 0,0 2,5 0,1 - - - -0,7 -    
                               
Oikaistu liiketulos -2,2 -2,7 -2,0 -3,4 -2,4 -2,6 -2,2 -3,8 -2,7 -3,7 -3,4 -4,8 -3,3 -4,7 -4,8
Oikaisut - - - - 0,0 0,0 2,5 0,1 - - - -0,7 -    

Rovion avainlukuja

  1.1.–31.12.
Tunnuslukutiedot 2018 2017 2016 2015
  (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS)
Miljoonaa euroa (ellei toisin mainittu)        
         
Liikevaihto 281,2 297,2 191,7 142,1
Games 215,4 248,0 159,0 113,5
Brand Licensing 30,8 49,2 32,7 28,6
         
Käyttökate[1] 47,8 60,0 35,4 -6,5
Games 40,5 43,2 39,8 11,1
Brand Licensing 20,8 30,1 5,8 -5,9
Muut -13,4 -13,2 -10,2 -11,7
Käyttökate-prosentti, % 17,0% 20,2% 18,5% -4,5%
         
Oikaistu käyttökate[2] 47,5 64,5 35,4 -3,2
Games 40,8 43,2 39,8 12,8
Brand Licensing 20,8 31,9 5,8 -4,7
Muut -14,1 -10,7 -10,2 -11,3
Oikaistu käyttökate-prosentti, % 16,9% 21,7% 18,5% -2,3%
         
Liikevoitto[3] 31,5 31,4 16,9 -21,6
Games 38,6 38,4 28,9 3,6
Brand Licensing 7,0 6,4 -1,7 -13,6
Muut -13,8 -13,5 -10,3 -11,6
Liikevoitto-prosentti, % 11,2% 10,6% 8,8% -15,2%
         
Oikaistu liikevoitto[4] 31,2 35,9 16,9 -18,3
Games 38,6 38,5 28,9 5,3
Brand Licensing 7,0 8,3 -1,7 -12,3
Muut -14,5 -11,0 -10,3 -11,2
Oikaistu liikevoitto-prosentti, % 11,1% 12,1% 8,8% -12,9%
         
Tilikauden voitto (tappio) 24,6 20,6 10,6 -18,1
Osakekohtainen tulos, EUR 0,31 0,27 0,14 -0,24
         
Omavaraisuusaste, %[5] 83,7% 77,9% 64,1% 59,1%
Investoinnit[6] 1,3 8,5 23,3 43,9

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

2019 näkymät

Rovion liikevaihdon odotetaan vuonna 2019 kasvavan 295–310 miljoonaan euroon (2018: 281 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 5–8 prosenttia liikevaihdosta (2018: 11,1 prosenttia).

Näkymien perusta

Oikaistun liikevoiton marginaalin alaraja liittyy liikevaihdon ylärajaan, johtuen korkeimmista käyttäjähankintainvestoinneista, ja toisinpäin.

Vuonna 2019 Rovio Games-liiketoiminta jatkaa jo julkaistujen pelien kehittämistä Pelit Palveluna -strategian mukaisesti, toteuttaa kannattavaa käyttäjähankintaa sekä kehittää uusia pelejä. Rovio on vuoden 2019 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkaissut kaksi uutta peliä: Angry Birds Dream Blast, joka julkaistiin 24. tammikuuta ja Sugar Blast, joka julkaistiin 5. syyskuuta.

Käyttäjähankintainvestointien odotetaan vuonna 2019 olevan 35-40 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta keskimääräisen takaisinmaksuajan ollessa 12 kuukautta. Käyttäjähankintainvestointien määrä voi vaihdella riippuen pelien monetisaation kehityksestä, uusien pelien julkaisuajankohdasta sekä kilpailutilanteesta.

Brand Licensing -liiketoiminnan liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman kasvavan vuonna 2019 keskittyen vuoden toiselle vuosipuoliskolle, jolloin julkaistiin Angry Birds -elokuva 2.

Konsernitasolla isoin liikevaihdon kontribuutio odotetaan ajoittuvan vuoden toiselle vuosipuoliskolle. Vertailukelpoisen liikevoiton ilman Hatch Entertainmentia odotetaan olevan 8–11 prosenttia liikevaihdosta.

 


 

[1] Käyttökate on liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia.

[2] Oikaistu käyttökate on käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvät kulut.

[3] Liikevoitto on tilikauden tulos ennen tuloveroja, osuutta osakkuusyritysten tuloksesta, rahoituskuluja ja rahoitustuottoja.

[4] Oikaistu liikevoitto on liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

[5] Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla vähennettynä saaduilla ennakoilla.

[6] Investoinnit, johon lasketaan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden lisäysten nettorahavirta.