Avainluvut neljänneksittäin Q1 2016 - Q3 2018

Group

Miljoonaa euroa Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18
                       
Liikevaihto 34,1 44,5 50,0 63,2 66,3 86,2 70,7 73,9 65,7 71,8 71,0
                       
Käyttökate 2,4 8,6 8,5 15,9 10,2 29,7 6,1 14,0 14,3 9,3 15,0
                       
Poistot ja arvonalentumiset 1,7 2,5 3,4 10,9 4,9 15,6 4,5 3,6 5,1 3,3 4,6
                       
Liikevoitto 0,7 6,1 5,2 4,9 5,3 14,1 1,6 10,4 9,2 6,0 10,4
                       
Oikaistu käyttökate 2,4 8,6 8,5 15,9 10,2 31,6 8,6 14,1 14,6 9,3 15,0
Oikaisut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,5 0,1 0,3 - -
                       
Oikaistu liiketulos 0,7 6,1 5,2 4,9 5,3 16,1 4,0 10,5 9,6 6,0 10,4
Oikaisut 0,0 - 0,0 - 0,0 2,0 2,5 0,1 0,3 - -

Games

Miljoonaa euroa Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18
                       
Liikevaihto 29,7 37,2 45,7 46,5 56,6 61,3 63,9 66,1 56,8 65,3 63,1
                       
Käyttäjähankinnan kustannukset 2,3 2,8 5,4 7,7 16,4 15,1 22,2 15,9 14,6 22,9 17,8
                       
Käyttökate 6,5 10,3 12,4 10,5 9,0 13,4 6,7 14,0 10,3 9,2 12,7
                       
Poistot ja arvonalentumiset 0,9 1,7 2,4 5,9 0,4 2,5 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5
                       
Liikevoitto 5,6 8,7 10,0 4,7 8,6 10,9 5,8 13,1 9,8 8,7 12,1
                       
Oikaistu käyttökate 6,5 10,3 12,4 10,5 9,0 13,5 6,7 14,0 10,6 9,2 12,7
Oikaisut - - - - 0,0 0,1 - - 0,3 - -
                       
Oikaistu liiketulos 5,6 8,7 10,0 4,7 8,6 11,0 5,8 13,1 10,1 8,7 12,1
Oikaisut - - - - 0,0 0,1 - - 0,3 - -

Brand Licensing

Miljoonaa euroa Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18
                       
Liikevaihto 4,4 7,3 4,3 16,7 9,7 24,9 6,7 7,8 8,9 6,5 7,9
Consumer product 3,1 6,0 3,2 8,2 2,8 2,5 1,9 4,0 1,7 2,4 1,5
Content licensing 1,3 1,3 1,2 8,5 6,9 22,4 4,8 3,8 7,1 4,0 6,4
                       
Käyttökate -1,9 0,9 -1,9 8,7 3,6 18,8 4,0 3,7 6,6 3,6 5,6
                       
Poistot ja arvonalentumiset 0,9 0,8 0,9 5,0 4,5 13,0 3,6 2,6 4,4 2,6 4,0
                       
Liikevoitto -2,7 0,1 -2,8 3,7 -0,9 5,8 0,4 1,1 2,2 1,0 1,6
                       
Oikaistu käyttökate -1,9 0,9 -1,9 8,7 3,6 20,7 4,0 3,7 6,6 3,6 5,6
Oikaisut - - - - 0,0 1,9 - - - - -
                       
Oikaistu liiketulos -2,7 0,1 -2,8 3,7 -0,9 7,7 0,4 1,1 2,2 1,0 1,6
Oikaisut - - - - 0,0 1,9 - - - - -

Muut

Miljoonaa euroa Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18
                       
Käyttökate -2,2 -2,7 -2,0 -3,3 -2,3 -2,6 -4,6 -3,7 -2,6 -3,6 -3,2
                       
Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
                       
Liikevoitto -2,2 -2,7 -2,0 -3,4 -2,4 -2,6 -4,7 -3,8 -2,7 -3,7 -3,4
                       
Oikaistu käyttökate -2,2 -2,7 -2,0 -3,3 -2,3 -2,6 -2,1 -3,7 -2,6 -3,6 -3,2
Oikaisut - - - - 0,0 0,0 2,5 0,1 - - -
                       
Oikaistu liiketulos -2,2 -2,7 -2,0 -3,4 -2,4 -2,6 -2,2 -3,8 -2,7 -3,7 -3,4
Oikaisut - - - - 0,0 0,0 2,5 0,1 - - -

Rovion avainlukuja

  1.1.–31.12.
Tunnuslukutiedot 2017 2016 2015 2014
  (IFRS) (IFRS) (IFRS) (FAS)
Miljoonaa euroa (ellei toisin mainittu)        
         
Liikevaihto 297,2 191,7 142,1 158,3
Games 248,0 159,0 113,5 110,7
Brand Licensing 49,2 32,7 28,6 47,6
         
Käyttökate[1] 60,0 35,4 -6,5 17,0
Games 43,2 39,8 11,1 24,7
Brand Licensing 30,1 5,8 -5,9 1,0
Muut -13,2 -10,2 -11,7 -8,6
Käyttökate-prosentti, % 20,2% 18,5% -4,5% 10,8%
         
Oikaistu käyttökate[2] 64,5 35,4 -3,2 18,3
Games 43,2 39,8 12,8 25,2
Brand Licensing 31,9 5,8 -4,7 1,7
Muu -10,7 -10,2 -11,3 -8,6
Oikaistu käyttökate-prosentti, % 21,7% 18,5% -2,3% 11,6%
         
Liikevoitto[3] 31,4 16,9 -21,6 10,0
Games 38,4 28,9 3,6 19,5
Brand Licensing 6,4 -1,7 -13,6 -0,7
Muut -13,5 -10,3 -11,6 -8,8
Liikevoitto-prosentti, % 10,6% 8,8% -15,2% 6,3%
         
Oikaistu liikevoitto[4] 35,9 16,9 -18,3 11,3
Games 38,5 28,9 5,3 20,0
Brand Licensing 8,3 -1,7 -12,3 0,1
Muut -11,0 -10,3 -11,2 -8,7
Oikaistu liikevoitto-prosentti, % 12,1% 8,8% -12,9% 7,2%
         
Tilikauden voitto (tappio) 20,6 10,6 -18,1 8,1
Osakekohtainen tulos, EUR 0,27 0,14 -0,24 0,11
         
Omavaraisuusaste, %[5] 77,9% 64,1% 59,1% 79,7%
Investoinnit[6] 8,5 23,3 43,9 37,9

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

2018 näkymät

Rovio-konsernin liikevaihdon odotetaan olevan 260–300 miljoonaa euroa (297 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 9–11 prosenttia liikevaihdosta (oikaistu liikevoitto oli 12,1 prosenttia vuonna 2017).

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon länsimaisten markkinoiden markkinakasvua nopeampi kasvu
  • 30 prosentin konsernin liikevoittoprosentti

 


 

[1] Käyttökate on liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia.

[2] Oikaistu käyttökate on käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvät kulut.

[3] Liikevoitto on tilikauden tulos ennen tuloveroja, osuutta osakkuusyritysten tuloksesta, rahoituskuluja ja rahoitustuottoja.

[4] Oikaistu liikevoitto on liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

[5] Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla vähennettynä saaduilla ennakoilla.

[6] Investoinnit, johon lasketaan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden lisäysten nettorahavirta.