Rovion sijoittajaviestintä palvelee analyytikoita ja sijoittajia sekä koordinoi Rovion sijoittajatapaamisia ja -tapahtumia.

Rovion sijoittajasuhdetoiminnan periaatteet

Rovion sijoittajasuhdetoiminnon tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot Rovion osakkeen arvon määrittämiseksi tarjoamalla pääomamarkkinoille ajankohtaista tietoa yhtiön liiketoiminnasta, strategiasta ja taloudellisesta asemasta. Jaettavan tiedon tulee olla tasapuolista ja se tulee julkistaa samanaikaisesti kaikille markkinaosapuolille. Rovio noudattaa sijoittajaviestinnässään pörssiyhtiöiden viestintää ohjaavia lakeja ja suosituksia.

Hiljainen jakso

Rovion hiljainen jakso (silent period) alkaa 30 päivää ennen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Rovion johto tai asiantuntijat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljaisen jakson aikana Rovio ei anna lausuntoja yhtiön taloudellisesta tilasta, markkinoista tai tulevaisuudesta medialle. Hiljainen jakso päättyy konsernin osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen. Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan edellisen vuoden loka-marraskuussa ja ovat luettavissa Yhtiön sijoittajasuhdesivujen sijoittajakalenterista.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Rovio julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Ota yhteyttä

Mikko Setälä

Mikko Setälä
Johtaja, sijoittajasuhteet
mikko.setala@rovio.com
Tel. +358 400 607 437

Minna Eloranta
Viestintäpäällikkö
minna.eloranta@rovio.com
Tel. +358 50 486 2017