Miksi sijoittaa Rovioon
Strategia
Liiketoiminta ja toimintaympäristö
Rovion listautuminen

 

Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten sen luomasta maailmanlaajuisesta Angry Birds ‑brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä ja on sittemmin laajentunut useisiin muihin peleihin, animaatiosarjoihin, Angry Birds ‑elokuvaan, aktiviteettipuistoihin ja erilaisiin kuluttajatuotteisiin, joita kolmannet osapuolet valmistavat Roviolta saamiensa lisenssien perusteella.

Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing.

Games

Games-liiketoimintayksikkö luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä. Rovoin peleillä on laaja käyttäjäkunta. Rovion pelejä oli ladattu yli 3,7 miljardia kertaa 30.6.2017 mennessä, ja niillä oli keskimäärin 80 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää ja 11 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla.

Brand Licensing

Brand Licensing -liiketoimintayksikkö lisensoi Rovion Angry Birds brändiä ja sen hahmoja, ja tulevaisuudessa mahdollisesti muitakin Rovion brändejä.

Toiminta-ajatus ja visio

Rovion toiminta-ajatuksena on innostaa ihmisiä pyrkimällä luomaan maailman parhaat pelit ja parasta viihdettä.

Yhtiön visiona on vallata eniten tuottavien pelien listat vuosien ajaksi ja pitää viihdebrändinsä ikivihreänä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

 • Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon länsimaisten markkinoiden markkinakasvua nopeampi kasvu
 • 30 prosentin konsernin liikevoittoprosentti

 

Miksi sijoittaa Rovioon

Monipuolinen valikoima korkealaatuisia pelejä ja suuri maailmanlaajuinen käyttäjäkunta

 • Vahva ja monipuolinen peliportfolio, jossa on useita suosittuja pelejä.
 • 82 prosenttia Games-liiketoimintayksikön bruttomyynnistä muodostuu bruttomyynnillä mitattuna viidestä kulloinkin eniten tuottavasta pelistä[1].
 • 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla viisi bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottanutta peliä olivat kaikki saavuttaneet korkeita sijoja eniten tuottavien pelien listalla julkaisemisensa jälkeen[2].
 • Rovion peleillä on suuri käyttäjäkunta, 3,7 miljardia latausta[3], sekä keskimäärin 80 miljoo­naa kuukausittaista ja 11 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää[4].
 • Yhtiön monipuolinen peliportfolio mahdollistaa pelien ristiinmainonnan olemassa oleville käyttäjille.

Kyvyt ja prosessi menestyksekkäi­den pelien jatkuvaan kehittämiseen eri pelityypeissä

 • Rovion palveluksessa on kokeneita pelien kehit­täjiä ja sillä on pitkälle jalostettu pelinkehityspro­sessi uusien pelien luomiseen.
 • Yhtiö pyrkii kehittämään vähemmän mutta suurempia ja parempia pelejä – eli pelejä, joilla on potentiaalia pitkään elinkaareen, eniten tuotta­vien pelien listoille nousemiseen ja digitaalisiksi harrastuksiksi – siis pitkäaikaisen liikevaihdon tuottamiseksi.
 • Rovio tavoittelee merkittävää asemaa tietyissä valitsemissaan pelityypeissä ja sillä on palkittuja pelejä useissa pelityypeissä, kuten ritsapeleissä, pulmanratkaisupeleissä, roolipeleissä ja reaaliai­kaisissa kaksinpeleissä.

Angry Birds: maailmanlaajuinen, pitkäikäinen ja monipuolinen brändi, jolla on laaja ja korkea tunnettuus

 • Angry Birds on globaali brändi, jolla on suuri määrä faneja: Angry Birds -sarjaan kuuluvia pelejä oli ladattu yli 3,7 miljardia kertaa 30.6.2017 mennessä.
 • Angry Birds on kaikkein tunnetuin mobiilipelistä syntynyt brändi ja ensimmäinen mobiilipeli, joka saavutti miljardin latauksen rajan.
 • Angry Birds -brändillä on erittäin korkea 97 prosentin maailmanlaajuinen brändi­tunnettuus verrattuna esimerkiksi Star Warsin 96 prosentin, Frozenin 94 prosentin, Hello Kittyn 93 prosentin ja Pokemonin 91 prosentin[5]bränditunnettuuteen.  
 • Vuodesta 2009 olemassa ollut Angry Birds -brändi on osoittanut pitkäikäisyytensä ja moni­puolisuutensa.

Merkittävä asiantuntemus käyttäjä­hankinnassa sekä käyttäjien sitout­tamisessa ja pysyvyydessä sovelluk­sien monetisaation parantamiseksi

 • Roviolla on tehokas käyttäjähankinnan malli, jossa Angry Birds -brändin suosio tukee orgaanisia latauksia ja maksul­linen käyttäjähankinta perustuu kehittyneeseen analyyttiseen lähestymistapaan.
 • Rovio on osoittanut kykynsä sitouttaa käyttäjiä ja monetisoida käyttäjien toimintaa peleissään. Rovio edistää käyttäjien sitoutumista niin kutsutulla peli palveluna ‑mallilla (Game-as-a-Service, "GaaS”).
 • Yhtiö on onnistunut muuttamaan käyttäjiä yhä enemmän maksaviksi käyttäjiksi sekä kasvatta­maan rahankäyttöä maksavaa käyttäjää kohden.
 • Rovion liikevaihto on kasvanut keskimäärin 10 prosenttia vuodessa tilikausien 2014 ja 2016 välillä viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuot­tavan pelin monetisaation paranemisen ansiosta. Liikevaihto kasvoi 94,3 prosenttia 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla verrat­tuna 30.6.2016 päättyneeseen kuuden kuukauden jaksoon.
 • Games-liiketoimintayksikön vahva taloudellinen tulos on myös tukenut yhtiön kannattavuutta. Rovion oikaistu käyttökate oli 18,5 prosenttia liikevaihdosta tilikaudella 2016 verrattuna 11,6 prosenttiin tilikaudella 2014.
 • Rovio odottaa, että lisensiointiin perustuva elokuvia ja animaatiosarjoja koskeva uusi liiketoi­mintamalli pienentää Brand Licensing -liiketoi­mintayksikön investointeja, koska tässä mallissa yhtiön investoinnit tuotantoon, markkinointiin tai jakeluun ovat minimaaliset.

Liikevaihdon kasvu ja kannattavat toiminnot

 • Rovion liikevaihto on kasvanut keskimäärin 10 prosenttia vuodessa tilikausien 2014 ja 2016 välillä viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuot­tavan pelin monetisaation paranemisen ansiosta. Liikevaihto kasvoi 94,3 prosenttia 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla verrat­tuna 30.6.2016 päättyneeseen kuuden kuukauden jaksoon.
 • Games-liiketoimintayksikön vahva taloudellinen tulos on myös tukenut yhtiön kannattavuutta. Rovion oikaistu käyttökate oli 18,5 prosenttia liikevaihdosta tilikaudella 2016 verrattuna 11,6 prosenttiin tilikaudella 2014.
 • Rovio odottaa, että lisensiointiin perustuva elokuvia ja animaatiosarjoja koskeva uusi liiketoi­mintamalli pienentää Brand Licensing -liiketoi­mintayksikön investointeja, koska tässä mallissa yhtiön investoinnit tuotantoon, markkinointiin tai jakeluun ovat minimaaliset.

Kokenut johtoryhmä ja kyky pitää kiinni parhaista osaajista

 • Rovion johtoryhmällä on kattavaa koke­musta kaikilta yhtiön toiminnan kannalta olen­naisilla toimialoilta, kuten peleistä, mobiilitekno­logiasta, immateriaalioikeuksista, hallinnosta ja brändinhallinnasta.
 • Johtoryhmä on toteuttanut merkittäviä opera­tiivisia muutoksia ja yritysjärjestelyjä, mukaan lukien pelien monetisaatiomallin muuttaminen free-to-play-malliksi, Games-liiketoiminnan kasvattaminen, Brand Licensing -liiketoiminnan rakennemuutos painopistealueen palauttami­seksi ydinliiketoimintaan sekä liiketoimintamallin muuttaminen elokuvissa ja animaatiosarjoissa täysimittaiseen lisensointiin.
 • Henkilöstön pysyvyys on parantunut merkittä­västi vuodesta 2015, ja henkilöstön vaihtuvuus oli laskenut 3,2 prosenttiin 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
 • Rovio on yksi houkuttelevimmista IT-alan työn­antajista Suomessa ja pääsee jatkuvasti 10 suosituimman työnantajan joukkoon[6].

 

Strategia

Kasvun tavoittelu nykyisissä peleissä

Rovio keskittyy nykyisten tuottavimpien peliensä liikevaih­don kasvattamiseen pyrkimällä laajentamaan käyttäjäkuntaa ja painottamalla pelin mekanismeja ja tapoja, joilla pelillä tullaan tekemään rahaa (monetisaatio). Monetisaation parantumisen ansiosta Rovio on voinut lisätä merkittävästi investointejaan kan­nattavaan ja ennustettavaan käyttäjähankintaan. Yhtiö uskoo, että jatkuvat GaaS-pohjaiset (Game-as-a-Service) parannukset, kuten pelitapahtumien lisääminen ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämi­nen, mahdollistavat monetisaation parantamisen entisestään. Rovio uskoo myös, että suuremmat investoinnit käyttäjähankintaan tukevat aktiivisten käyttäjien määrän kasvattamista yhtiön vahvassa peliportfoliossa ja siten tukevat Games-liiketoi­mintayksikön kasvua ja kannattavuutta.

Peliportfolion ja maantieteellisen läsnäolon kasvattaminen

Rovio suunnittelee jatkavansa uusien menes­tyksekkäiden pelien kehittämistä ja peliportfo­lionsa laajentamista. Yhtiön tuoreet pelijulkai­sut, Battle Bay toukokuussa 2017 ja Angry Birds Evolution kesäkuussa 2017, ovat olleet menes­tyksekkäitä. Angry Birds Match, elokuun lopussa 2017 julkaistu pulmanratkaisupeli, on tuottanut yhtiön tähän mennessä parhaat esijulkaisuvaiheen keskeiset ope­ratiiviset tunnusluvut. Angry Birds Matchin lisäksi Roviolla on meneillään yli 10 projektia pelinkehi­tysprosessin eri vaiheissa. Uusien pelien lisäksi Rovio arvioi mahdollisuuksia laajentua uusille maantieteellisille markkinoille. Rovio uskoo, että erityisesti Kiina voi tarjota merkittäviä mahdolli­suuksia.

Angry Birds -brändin pitkäaikainen arvon kasvattaminen

Angry Birds -brändillä on johdonmukainen tarina, joka on kehittynyt ajan myötä ja kehittyy edelleen. Rovio tarjoaa Angry Birds -brändiin perustuvia korkealaatuisia pelejä sekä lisenssi- ja viihdetuotteita ja keskittyy kehittämään brändin arvoa pitkällä aikavälillä. Brändi toimii vuorovaiku­tuksessa kuluttajien kanssa, mukaan lukien eloku­vat, animaatiot, kuluttajatuotteet ja aktiviteettipuis­tot ja brändin tarinaa voidaan hyödyntää kaikilla näillä osa-alueilla. Viimeaikaiset ja tulevat Angry Birds -pelijulkaisut ovat Rovion brändinrakenta­misen eturintamassa ja lisäksi yhtiö odottaa Angry Birds -elokuvan jatko-osan vahvistavan brändiä ja tukevan peli- ja tuotelisensointiliiketoimintaa.

Vahvan liiketoiminta-alustan hyödyntäminen peliteollisuuden keskittymisessä

Maailmanlaajuiset mobiilipelimarkkinat ovat hyvin hajanaiset peliyhtiöiden suuren lu­kumäärän vuoksi ja siksi Rovio uskoo toimialan keskittyvän. Rovion näkökulmasta keskittyminen voi toteutua useilla tavoilla – esimerkiksi yritys­ostoilla, kumppanuuksilla tai tuotonjakomalleilla. Roviolla on useita vahvuuksia, joilla se voi tuoda lisäarvoa yritysostokohteisiin tai liikekumppaneil­le kuten sisäinen analytiikkaosaaminen ja tehokas käyttäjähankintaprosessi, asiantuntemus pelien kehittämisessä ja monetisaatiossa sekä merkittä­vät valmiudet ristiinmainonnassa.

Tulevaisuuden teknologioiden ja palvelujen tutkiminen pitkän aikavälin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi

Rovio seuraa jatkuvasti mobiilipelien uusia trendejä ja teknologioita. Käytännössä Rovio tutkii ja arvioi uusien mahdollisuuksien hyödyn­nettävyyttä, ja investoi kehittämiseen ja kumppa­nuuksiin, mikäli ne täyttävät Rovion alkuperäiset taloudelliset kriteerit. Rovio on tunnistanut seuraavat pitkän aikavälin mahdollisuudet, joita se tutkii tai joihin se investoi tällä hetkellä: virtu­aali-, lisätty ja yhdistelmätodellisuus, e-urheilu ja taitopelit, Facebookin Instant Games -pelialusta ja suoratoistoalustat.

 

Liiketoiminta ja toimintaympäristö

Rovio on maailmanlaajuisesti toimiva peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä lisensoi brändejä eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa.

Rovion Games-liiketoimintayksikkö toimii mobiilipeliteollisuudessa, joka on suuri ja nopeasti kasvava maailmanlaajuinen toimiala. Mobiilipelimarkkinoiden vallitsevaksi ansaintamalliksi ovat nousseet free-to-play-pelit, joita voi pelata ilmaiseksi, mutta joissa käyttäjät voivat valintansa mukaan tehdä sovelluksen sisäisiä ostoksia nopeuttaakseen pelissä etenemistä, päästäkseen käsiksi uuteen sisältöön tai vapauttaakseen erityisiä ominaisuuksia, ja joihin on sijoitettu sovelluksen sisäisiä mainoksia. Free-to-play-liiketoimintamalli on kasvattanut merkittävästi mobiilipelien tuottomahdollisuuksia, koska pelit ovat kehittyneet palveluiksi. Rovio on vastannut ansaintamallin muuttumiseen muuttamalla kaikki pelinsä täysin free-to-play-mallin mukaisiksi.

Samaan aikaan pitkäaikaisen menestyksen saavuttaminen on tullut yhä vaikeammaksi mobiilipelimarkkinoilla, koska vain pieni osa julkaistuista peleistä saavuttaa merkittävän skaalan ja käyttäjähankinnan kustannukset kasvavat. Yhtiön johto uskoo, että toimialan menestystekijät, joilla vastataan löydettävyyden ja käyttäjähankinnan haasteisiin, suosivat suuria peliyhtiöitä, joilla on vahva ja tunnettu brändi, kuten Roviolla.

Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing.

Games

Games-liiketoimintayksikkö luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä. Angry Birds -peleillä on laaja käyttäjäkunta. Rovion pelejä oli ladattu yli 3,7 miljardia kertaa 30.6.2017 mennessä, ja niillä oli keskimäärin 80 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää ja 11 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla.

Brand Licensing

Brand Licensing -liiketoimintayksikkö lisensoi Rovion Angry Birds brändiä ja sen hahmoja, ja tulevaisuudessa mahdollisesti muitakin Rovion brändejä.

Toimintaympäristö

Mobiilipelimarkkinat

Koska kuluttajat käyttävät yhä enemmän rahaa mobiilialustoihin ja sovelluksiin, mobiilipeleistä on tullut viihde- ja pelimarkkinoiden nopeimmin kasvava segmentti.  Mobiilipelimarkkinoilla on omat ominaispiirteensä ja trendinsä, jotka poikkeavat perinteisistä pelialustoista:

 • Älypuhelinten käyttäjämäärä kasvaa nopeasti ja mobiililaitteilla kulutetaan yhä enemmän viihdettä.
 • Kasvava osa väestöstä pelaa mobiilipelejä ja keskimääräinen liikevaihto käyttäjää kohti kasvaa.
 • Free-to-play-malli on puoleensavetävä ansaintamalli viihdeteollisuudessa.
 • Mobiilimainonnan odotetaan kasvavan.
 • Mobiilipelimarkkinoilla on yhä suurempia esteitä pitkäaikaisen menestyksen saavuttamiselle, mikä suosii suuria peliyhtiöitä.
 • Johtaville peleillä on potentiaalia tuottaa paljon liikevaihtoa pitkän elinkaarensa aikana.
 • Uudet nousevat pelialustat ja palvelut.

Viihdeteollisuuden lisenssi- ja elokuvamarkkinat

Brändilisensointimarkkinoita hallitsevat maailmanlaajuiset erittäin tunnetut brändit, ja uusien brändien luominen on kallista ja vie paljon aikaa. Brändilisensointimarkkinoiden kasvua ohjaa sisältö, kuten elokuvat. Digitalisaatio siirtää myyntiä ja markkinointia digitaalisiin kanaviin, ja yhtiöt yrittävät löytää tapoja yhdistää fyysisiä tuotteita digitaalisiin kanaviin käyttäen esimerkiksi lisättyä todellisuutta (AR, augmented reality). Tiukassa kilpailuympäristössä toimialan johtavien kumppaneiden kanssa työskentelystä on tullut yhä tärkeämpää.

 

Rovion listautuminen

Pääsy Rovion listautumisen sivulle

 


 

[1] 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.
[2] Pelien parhaat iPhone-sijoitukset Yhdysvalloissa 30.6.2017 mennessä: Angry Birds 2 top-20 2/2017, Angry Birds Blast top-40 3/2017, Angry Birds Friends top-49 10/2013, Angry Birds POP! top-57 5/2017, Battle Bay top-104 5/2017. Lähde: App Annie.
[3] 30.6.2017 mennessä.
[4] 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla.
[5] Perustuu tutkimukseen, jossa 15 minuutin verkkokyselyyn osallistui yhteensä 7 500 vastaajaa viidestä maasta (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kiina, Venäjä ja Meksiko) 27.6.–14.7.2017. Lähde: Lieberman Research Worldwide.
[6] IT-alan 10 suosituinta työnantajaa Suomessa vuonna 2017. Tutkimus tehtiin 10/2016 ja 2/2017 välisenä aikana. Otokseen kuului 13 495 opiskelijaa 40 yliopistosta ja korkeakoulusta Suomessa. Lähde: Universum.