Rovion osake (ROVIO) on listattu NASDAQ Helsingin pörssilistalla. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Rovion osakkeen hinta

Osakemonitori on interaktiivinen työkalu jonka avulla voi seurata Rovion osakekurssin kehitystä ja kaupankäyntivolyymeja Nasdaq Helsingissä. Tiedot esitetään 15 minuutin viiveellä.

Rovion osakasrekisteriä ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

Osakepääoma ja omat osakkeet

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Rovion osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän muutoksista 1.1.2014 alkaen.

Päivämäärä

Muutos

Osakkeiden lukumäärä

Osakkeiden lukumäärä, yhteensä

Osakepääoma, yhteensä euroa

1.1.2014

 

 

74 924 446

733 390,00

5.5.2015

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

500

74 924 946

733 390,00

28.7.2015

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

20 000

74 944 946

733 390,00

13.4.2017

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

3 500

74 948 446

733 390,00

13.9.2017

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

364 352

75 312 798

733 390,00

29.9.2017

Lisäys (listautumisanti)

2 608 696

77 921 494

733 390,00

22.2.2018

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

214 267

79 385 542

733 390,00

28.5.2018

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

15 500

79 401 042

733 390,00

15.8.2018

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

46 500

79 447,542

733 390,00

30.1.2019

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

17 200

79 464,742

733 390,00

8.4.2019

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

212 900

79 677 642

733 390,00

24.7.2019

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

1 360 470

81 038 112

733 390,00

16.8.2019

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

229 999

81 268 111

733 390,00

 

Yhtiö aloitti 5.9.2018 omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka mukaan yhtiö hankki 650 000 kpl omaa osakettaan. Omien osakkeiden hankinta päättyi 19.12.2018.

Yhtiö aloitti 13.11.2019 omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka mukaan yhtiö hankkii korkeintaan 3 000 000 omaa osakettaan. Yhtiön osakehankinnat sekä yhtiön hallussa oleva omien osakkeiden määrä on ilmoitettu sivulla https://www.rovio.com/fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut?language=fi.

Osingonjako

Rovion tavoitteena on jakaa osinkona ja pääoman palautuksina Rovion osakkeenomistajille noin 30 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ja ottaen huomioon muut seikat kuten Rovion taloudellinen asema, kassavirta ja kasvumahdollisuudet.

Ei ole takeita siitä, että osinkoa tai pääoman palautusta todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita ole myöskään minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä.

Analyytikot

Alla luetellut analyytikot seuraavat Rovio Entertainment Oyj:tä omasta aloitteestaan. Rovio ei vastaa heidän esittämistään ennusteista tai arvioista.

PANKKI

ANALYYTIKKO

SÄHKÖPOSTI

Carnegie Investment Bank, Finland

Matti Riikonen

matti.riikonen@carnegie.fi

SEB

Pete-Veikko Kujala

pete-veikko.kujala@seb.fi

OP Financial Group Equities

Kimmo Stenvall

kimmo.stenvall@op.fi

Danske Bank Markets

Olli Eloranta

olli.eloranta@danskebank.com

Nordea (comissioned research)

Veikkopekka Silvasti

Veikkopekka.Silvasti@nordea.com

Optio-ohjelmat

Rovio on käynnistänyt useita osakeoptio-ohjelmia osana Rovio-konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Optio-oikeuksien tarkoitus on kannustaa avainhenkilöitä työskentelemään pitkäjänteisesti osakeomistusten arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksia myönnetään avainhenkilöille hallituksen määrittelemällä tavalla.

Osakkeiden merkitseminen optio-oikeuksilla vuonna 2015A ja 2015AII

Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella 2015A on tällä hetkellä 2,76 € osakkeelta ja optio-oikeudella 2015AII 3,00€ osakkeelta.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2015A ja 2015AII on 1.8.2017 – 31.7.2019.

Optio-ohjelman 2015 ehdot

Rovio Entertainment Oyj:n optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet pyritään vuonna 2019 rekisteröimään ja listaamaan NASDAQ Helsingissä seuraavan tavoiteaikataulun mukaisesti:

Merkintä-/ maksupäivä Arvioitu rekisteröintipäivä Arvioitu listauspäivä
21.3.2019 10.4.2019 11.4.2019
4.7.2019 24.7.2019 25.7.2019
31.7.2019* 16.08.2019 19.08.2019

* 2015A ja 2015AII optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy 31.7.2019.

Kaupparekisteripäivämäärät ovat arvioituja, koska ne riippuvat kaupparekisterin käsittelyajasta ja tämän seurauksena myös listauspäivät ovat arvioituja.

Optionhaltijat, joilla arvo-osuustili Evli Pankki Oyj:ssä

Rovio Entertainment Oyj:n työsuhdeoptioiden haltija, jonka arvo-osuustili on Evli Pankissa, tulee tehdä osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla sähköisesti Incentive -palvelussa osoitteessa incentive.eam.fi.

Muu optionhaltijat (sijoittajat), jolla on arvo-osuustili Evli Pankissa voivat merkitä osakkeita optio-oikeuksilla ottamalla yhteyttä Evli help desk -palveluun sähköpostitse osoitteeseen  operations@eam.fi tai puhelimitse numeroon +358 (0) 9 4766 9931 (9:00 – 16:00).

Optionhaltijan arvo-osuustili muussa arvo-osuustilinhoitajayhteisössä

Rovio Entertainment Oyj:n työsuhde optio-oikeuksien haltijat tai muu optio-oikeuksien haltijat (sijoittajat), joiden arvo-osuustili on muussa arvo-osuustilinhoitajayhteisössä, tulee olla yhteydessä omaan tilinhoitajaansa tehdessään optio-oikeuksilla osakemerkintää. Arvo-osuustilinhoitaja antaa lisätietoja osakkeiden merkitsemisestä.

Osakkeiden merkinnän tehtyäsi ja maksettuasi merkintämaksun arvo-osuustilinhoitajaltasi saadun maksuohjeen mukaisesti, arvo-osuustilinhoitajasi kirjaa merkintään käytetyt optiot pois tililtäsi ja niiden tilalle Rovion uusia osakkeita.

Merkitty osake ei ole heti pörssissä myytävissä, vaan uudet osakkeet rekisteröidään ensin kaupparekisterissä ja haetaan ns. lisäeränä pörssilistalle. Merkitsijän on tämän vuoksi syytä varautua siihen, että merkitty osake tulee pörssikaupan kohteeksi vasta usean viikon kuluttua osakemerkinnästä.

Osinkoon oikeuttavat sekä muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-ohjelman 2017-2019 ehdot

Rovion osakeoptio-ohjelmista lisätietoja Hallinnointi-osiosta.