Rovion osake (ROVIO) on listattu NASDAQ Helsingin pörssilistalla. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Rovion osakkeen hinta

Osakemonitori on interaktiivinen työkalu jonka avulla voi seurata Rovion osakekurssin kehitystä ja kaupankäyntivolyymeja Nasdaq Helsingissä. Tiedot esitetään 15 minuutin viiveellä.

Rovion osakasrekisteriä ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

Osakepääoma ja omat osakkeet

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Rovion osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän muutoksista 1.1.2014 alkaen.

Päivämäärä

Muutos

Osakkeiden lukumäärä

Osakkeiden lukumäärä, yhteensä

Osakepääoma, yhteensä euroa

1.1.2014

 

 

74 924 446

733 390,00

5.5.2015

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

500

74 924 946

733 390,00

28.7.2015

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

20 000

74 944 946

733 390,00

13.4.2017

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

3 500

74 948 446

733 390,00

13.9.2017

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

364 352

75 312 798

733 390,00

29.9.2017

Lisäys (listautumisanti)

2 608 696

77 921 494

733 390,00

22.2.2018

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

214 267

79 385 542

733 390,00

28.5.2018

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

15 500

79 401 042

733 390,00

 

Yhtiö aloitti 5.9.2018 omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka mukaan yhtiön hankkii enintään 650 000 omaa osakettaan. Yhtiön osakehankinnat sekä yhtiön hallussa oleva osakemäärä on ilmoitettu sivulla https://www.rovio.com/fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut?language=fi.

Osingonjako

Rovion tavoitteena on jakaa osinkona ja pääoman palautuksina Rovion osakkeenomistajille noin 30 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ja ottaen huomioon muut seikat kuten Rovion taloudellinen asema, kassavirta ja kasvumahdollisuudet.

Ei ole takeita siitä, että osinkoa tai pääoman palautusta todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita ole myöskään minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä.

Analyytikot

Alla luetellut analyytikot seuraavat Rovio Entertainment Oyj:tä omasta aloitteestaan. Rovio ei vastaa heidän esittämistään ennusteista tai arvioista.

PANKKI

ANALYYTIKKO

SÄHKÖPOSTI

Carnegie Investment Bank, Finland

Matti Riikonen

matti.riikonen@carnegie.fi

Deutsche Bank

Nizla Naiser

fathima-nizla.naizer@db.com

SEB

Veli-Pekka Puolakanaho

veli-pekka.puolakanaho@seb.fi

OP Financial Group Equities

Kimmo Stenvall

kimmo.stenvall@op.fi

Danske Bank Markets

Richard Farneman

richard.farneman@danskebank.com