Privacy policy

 

English | English (USA) | En français | Suomeksi | På svenska  
한국어 |  Portuguese |  en Español |  auf Deutsch

 

Senast uppdaterad: april 2016

Rovio Entertainment Oyj:s dataskyddsbeskrivning

Rovio Entertainment Oyj och dess koncernbolag ("Rovio") samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter som registeransvarig i samband med och för att erbjuda och utveckla Rovios produkter, mobilapplikationer, tjänster och nätsidor (tillsammans "Tjänster") i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning ("Dataskyddsbeskrivning").

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om Dataskyddsbeskrivningen eller om den registrerades rättigheter kan du kontakta oss på adressen privacy[a]rovio.com eller på adressen Rovio Entertainment Oyj, Juridiska avdelningen, Kägelstranden 7, 02150 Esbo, Finland.

För information om våra principer gällande behandling av information om barn, se "Särskild anmärkning om barns integritet" nedan.

Denna Dataskyddsbeskrivning gäller samtliga Rovios Tjänster. Genom att använda Tjänsterna samtycker du till behandling, användning och utlämnande av dina personuppgifter. Installera eller använd inte våra Tjänster om du inte godkänner Dataskyddsbeskrivningen.

Rovio förbehåller sig rätten att ändra Dataskyddsbeskrivningen. Genom att fortsätta använda Tjänsterna godkänner du ändringarna i Dataskyddsbeskrivningen.

1. Hur vi samlar in dina uppgifter

Du utlämnar sannolikt personuppgifter till Rovio bland annat i följande situationer: (i) användning av Rovios mobilapplikationer eller besök på våra nätsidor; (ii) registrering för Tjänster, tävlingar eller evenemang; (iii) inloggning till en Tjänst genom en identifikation som du skapat i någon annan tjänst, till exempel i ett socialt nätverk eller en speltjänst; (iv) prenumeration av nyhetsbrev; (v) köp av produkter eller tjänster genom Rovios nätbutiker eller inom applikationen (eller "köp inom applikationen"); (vi) användning av "berätta för en vän", "skicka denna sida per e-post" eller andra motsvarande funktioner; (vii) begäran om tekniskt stöd; och (viii) övrig användning av Rovios Tjänster som kräver personuppgifter för användning och/eller deltagande.

Den information om dig som vi behandlar kan inkludera bland annat följande: e-post adress, apparatidentifieringsnummer, IP-adress, användarnamn och lösenord.

Rovio kan komplettera dina personuppgifter med uppgifter från tredje parter, vilka mottagits i samband med demografiska, marknadsförings-, marknads- och övriga analytiska undersökningar eller tjänster.

2. Reklamhanteringsteknologi

Rovio förbehåller sig rätten att använda de insamlade, icke-personliga uppgifterna i marknadsföringssyfte och att utlämna dessa uppgifter till Rovios samarbetspartners och avtalsparter för marknadsföringssyften.

Rovio kan utnyttja tredje parts reklamhanteringsteknologi, som möjliggör insamling av information i samband med reklamer i Tjänsterna.

Rovio och sådan tredje part som utnyttjar reklamhanteringsteknologin kan använda demografisk- och platsinformation (se punkt 3 nedan för ytterligare information gällande behandling av platsinformation) samt information från din hårdvara eller apparat för att försäkra att relevant reklam presenteras i samband med Tjänsterna. Rovio och tredje parter kan samla in och använda bland annat följande information för dessa syften: IP-adress, apparatidentifieringsnummer, MAC-adress, uppgifter om installerad mjukvara, användningen av applikationer, apparattyp, operativsystem, webbläsare, unika identifierare i webbläsarcookies, Flash cookies, lokalt lagrade HTML 5 objekt, användningen av internet och nätverk samt spelinformation.

Ovannämnda uppgifter kan användas och utlämnas i enlighet med denna Dataskyddsbeskrivning och dataskyddsbeskrivningen hos det bolag som erbjuder reklamhanteringsteknologin.

Rovio kan rikta beteendebaserad reklam till dig. Om du vill förbjuda viss riktad reklam kan du besöka http://www.youradchoiches.com och/eller www.networkadvertising.org. Notera att de ovannämnda länkarna inte nödvändigtvis når samtliga Rovios reklamsamarbetspartners och viss beteendebaserad reklam kan trots allt riktas till dig. Om du vill försäkra dig om att ingen beteendebaserad reklam riktas till dig uppmanar vi dig att inte installera eller använda våra Tjänster.

Vissa tjänster kan innehålla användning av reklamer inom spelet eller varumärkesplacering. Sådan användning av reklam eller sponsorering noteras inom tjänsten.

Notera därtill att ditt förbud mot att viss beteendebaserad reklam riktas till dig inte innebär att du inte alls kommer att motta reklam. Det innebär endast att den reklam du ser inte skräddarsys enligt dig och dina intressen och kan vara mindre relevant för dig.

3. Platsinformation

Till den del Rovio erbjuder Tjänster som möjliggör platsinformation och du använder sådana Tjänster kan Rovio samla in och behandla platsinformationen för att erbjuda platsrelaterade Tjänster och reklamer. Exempelvis kan vissa tilläggsmoduler eller erbjudanden vara tillgängliga endast på vissa platser. Platsinformationen behandlas och sparas endast under den tid som är nödvändig för att erbjuda platsrelaterade Tjänster.

Beroende på tjänsten kan Rovio använda olika teknologier för att fastställa din plats: (1) IP-baserad plats på basis av på slutanvändarens IP-adress, (2) noggrann platsinformation baserad på koordinater från en mobilapparats GPS-signaler, (3) grov nätverksbaserad platsinformation baserad på närheten till en basstation eller belägenheten av ett WLAN-nätverk.

Din tydliga GPS-baserade platsinformation utnyttjas inte utan ditt samtycke. Med undantag för Rovios samarbetspartners som erbjuder platsrelaterade delar av Tjänsterna utlämnar Rovio inte din GPS-platsinformation till tredje parter. Till den del Rovio utlämnar GPS-platsinformation till tredje parter i enlighet med denna Dataskyddsbeskrivning görs det anonymt.

4. Analys

Rovio behandlar din information för att genomföra användaruppföljning och analysera information och för att möjliggöra utnyttjandet av tredje parters analyser. Vi använder analyserad information för att stöda analys av affärsverksamheten och våra allmänna funktioner, administration av affärsverksamhetsinformation, produktutveckling, förbättring av produkter och tjänster, personifiering av innehåll, erbjudande av reklam och för att göra rekommendationer. Rovio kan också använda tredje parter, såsom Flurry, för att utveckla och analysera användingen av Tjänsterna. Ytterligare information om Flurry och dess tjänster finns tillgängliga på adressen http://www.flurry.com/.

5. Vänner

Om du väljer att använda Rovios "berätta för en vän" eller motsvarande funktioner i Rovios Tjänster, eller om du beställer ett presentkort åt din vän, kan Rovio spara din väns namn och kontaktuppgifter som du meddelar åt Rovio.

Notera att vissa av Tjänsternas egenskaper kan förena till dina sidor i sociala nätverk för att samla in ytterligare information om dig. I sådana här situationer är det möjligt att Rovio kan samla in viss information från din profil i det sociala nätverket, ifall det tillåts av det sociala nätverket och du har samtyckt till att sådan information ska kunna göras tillgänglig genom det sociala nätverket till Rovio. Sådan information inkluderar ditt namn, din profilbild, ditt kön, ditt användar-ID, din e-post adress, information om ditt hemland, ditt språk, din tidszon, organisationerna och länkarna på din profil, namnen och profilbilderna på dina "vänner" i det sociala nätverket och annan information som du gjort tillgänglig i din profil i det sociala nätverket. Rovio kan förena och/eller kombinera information insamlad av Rovio och förvärvad genom sociala nätverk samt använda sådan information tillsammans.

6. Utlämnande och översändande av personuppgifter

Personuppgifter kan utlämnas åt tredje parter, inklusive tredje parter utanför Europeiska Unionen eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, i enlighet med tillämplig lag och denna Dataskyddsbeskrivning.

Rovio kan använda tredje parter för att samla in och behandla personuppgifter för Rovios del och i enlighet med Rovios instruktioner. Rovio ansvarar inte för tredje parters åtgärder eller försummelser, om inte annat föreskrivs i tvingande lag.

7. Lagring av uppgifter och uppgifternas riktighet

Rovio lagrar de insamlade uppgifterna så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla syftet som beskrivs i denna Dataskyddsbeskrivning, om inte en längre lagringstid krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Därefter raderar Rovio alla ovannämnda uppgifter i sin besittning inom en skälig tid. Rovio kan inte självmant verifiera personuppgifternas riktighet.

Vissa uppgifter kan lagras en längre tid ifall det är nödvändigt för att lösa tvister, verkställa Rovios användaravtal och för att följa tekniska eller juridiska krav och begränsningar gällande Tjänsternas säkerhet, integritet och funktionalitet.

8. Cookies, webbfyrar och webbspårning

Tjänsterna kan utnyttja "cookies" och andra webbspårningsteknologier såsom pixeltaggar, lokalt delade objekt, apparatbaserade identifierare, operativsystemsbaserade identifierare, transparenta GIF-bilder och webbfyrar. Rovio behandlar information som samlats in genom cookies och motsvarande webbspårningsteknologier som icke-personlig information.

Cookies: En "cookie" är en liten fil sparad av din webbläsare på begäran av en nätsida. Vanligen placerar nätsidor ett antal olika cookies på en slutanvändares maskin. En del av dessa är "första parts" cookies som hänför sig till den nätsida slutanvändaren besöker och andra är "tredje parts" cookies tillhörande sådana som erbjuder reklam- eller analystjänster eller sociala nätverk. Rovios cookies innehåller inte personuppgifter och används vanligen för att snabbt identifiera din apparat och för att "komma ihåg" din webbläsare under senare besök för att stöda funktionaliteten och nätsidans utförande samt beakta dina preferenser. Du kan avaktivera användningen av cookies eller programmera din webbläsare att varna dig då cookies skickas till din apparat. Notera att förhindrandet av cookies påverkar dina möjligheter att utnyttja Tjänsterna.

Flash cookies och HTML5: Rovio kan också utnyttja Flash cookies (lokalt delade objekt) och HTML5 lokalt minne. Flash cookies är små filer som motsvarar webbläsarcookies, men som inte sparas i webbläsaren och som också kan användas för att komma ihåg dina inställningar och för att individualisera Tjänsternas utseende och känsla, eller för reklam och analys. Du kan hindra Flash cookies från att sparas genom att följa Adobes instruktioner på adressen http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Webbfyrar och pixeltaggar: En "webbfyr" eller en "pixeltagg" är en elektronisk bild (ofta osynlig för slutanvändaren) som möjliggör för Rovio att räkna användare som har besökt vissa sidor eller tittat på vissa reklamer. Därtill kan e-post och andra elektroniska meddelanden som Rovio skickar till dig innehålla pixeltaggar som möjliggör för Rovio att spåra din användning av meddelandena, till exempel om meddelandet öppnades och/eller ifall några länkar följdes.

9. Tredje parters villkor

Notera att din användning av Tjänsterna kan vara föremål för vissa tredje parters villkor. Rovio är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina personuppgifter.

Vissa Tjänster som Rovio kan erbjuda, såsom multiplayer spel, sociala nätverk och spelkonsoltjänster, kan använda tredje parts tjänster för identifikation för Tjänsterna genom en spelkonsols identifikation, ett socialt nätverks identifikation eller ett spelnätverkskonto. I samband med sådan användning kan viss personligt identifierbar användar- och/eller medlemskapsinformation automatiskt överföras till och från Rovio.

Rovio kan utlämna dina personuppgifter till tredje parter i samband med företagsarrangemang, till exempel vid en fusion, omorganisering eller vid försäljning av största delen av Rovios aktier och/eller tillgångar eller andra företagsändringar, inklusive utlämnande under en due diligence process, förutsatt att personuppgifterna som utlämnas behandlas i enlighet med denna Dataskyddsbeskrivning.

10. Datasäkerhet

Rovio följer allmänt accepterad branschstandard och upprätthåller skäliga säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten, integriteten och sekretessen av informationen i Rovios besittning.

11. Övrigt

Du kan välja att utlämna information om dig själv när du bidrar med användargenererat innehåll till Tjänsterna.

All data som du utlämnar i bloggar, chattar eller motsvarande forum blir publik information, som du inte kan förvänta dig att behandlas som personlig eller sekretessbelagd information.

Rovio kan lagra och/eller översända personuppgifter till sina koncernbolag och samarbetspartners inom och utanför EU/EES och USA i enlighet med tvingande lagstiftning och denna Dataskyddsbeskrivning.

12. Särskild anmärkning om barns integritet

Rovio samlar inte medvetet information om barn under 13 år. Ifall Rovio får veta att Rovio av misstag har samlat in personuppgifter om barn under 13 år vidtar Rovio utan dröjsmål skäliga åtgärder för att radera sådana personuppgifter från Rovios register.

Rovio förstår behovet av att erbjuda särskilt integritetsskydd åt användare som är barn. Av denna orsak är vissa egenskaper och tjänster, såsom tilläggsdelar för sociala nätverk, beteendebaserad reklam och insamling av uppgifter för att skapa användarprofiler, inte tillgängliga för under 13-åriga användare. Rovio tillåter inte heller att dess samarbetspartners som är involverade i sådan verksamhet utnyttjar personuppgifter om under 13-åriga användare.

Rovio och dess samarbetspartners samlar in icke-personlig information om barn. Sådan information är till exempel IP-baserad platsinformation för att försäkra att produkten, tjänsten eller egenskaperna som erbjuds uppfyller de tillämpliga nationella lagarna.

Rovio och dess samarbetspartners samlar även in uppgifter för att värdera allmän information om användingen av produkter, såsom antalet besökare på våra nätsidor och tjänster och vilka delar av en nätsida eller en tjänst som är populära. Rovio använder även den här informationen för att erbjuda kontextuellt relevant reklam till användare, för att förhindra att användare ser samma reklamer upprepade gånger och för att tillåta användare att personifiera deras upplevelse på nätsidan eller tjänsten (till exempel genom att spara ett bra resultat i ett spel). Rovio och Rovios samarbetspartners kan också använda cookies, pixels, apparatbaserade identifierare, operativsystemsbaserade identifierare och identifierare i mjukvaran för att hantera och mäta reklamprestationer.

Notera att Rovios samarbetspartners kan ha egna principer gällande spårningsteknologier för analys och reklam. Rovio kräver att företag uppfyller Rovios dataskyddsbeskrivning innan Rovio tillåter att sådana företag får tillgång till Rovios nätsidor och tjänster. Rovio kontrollerar trots allt inte tredje parters insamling och användning av information. 

Om du har ytterligare frågor om Rovios principer gällande integritetsskyddet för barn kan du kontakta oss på adressen privacy@rovio.com eller på adressen Rovio Entertainment Oyj, Juridiska avdelningen, Kägelstranden 7, 02150 Esbo, Finland.

13. Ytterligare information

Finsk lag, bortsett dess regler om lagval, tillämpas på denna Dataskyddsbeskrivning.

Rovio strävar efter att tillåta dig granska, uppdatera och korrigera dina personuppgifter i Rovios besittning.

För att granska dina personuppgifter i Rovios besittning måste du ge tillräcklig information till Rovio för att bestyrka din identitet och verifiera din begäran om tillgång till information samt för att underlätta behandlingen av din begäran.