Rovio Entertainment Oyj: Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017

Rovio Entertainment Oyj    Tilinpäätöstiedote               2.3.2018 klo 12.00

Rovion tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017

ROVION Q4 2017: LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, LIIKEVOITTO YLI KAKSINKERTAISTUI

Loka-joulukuun 2017 kohokohdat

 • Rovion liikevaihto kasvoi 17,0 prosenttia 73,9 miljoonaan euroon (63,2 miljoonaa euroa)
 • Games: liikevaihto kasvoi 42,3 prosenttia 66,1 miljoonaan euroon (46,5 miljoonaa euroa)
 • Brand Licensing: liikevaihto laski 53,3 prosenttia 7,8 miljoonaan euroon (16,7 miljoonaa euroa)
 • Konsernin oikaistu käyttökate oli 14,1 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli 14,0 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto oli 10,4 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa)
 • Tulos ennen veroja oli 9,9 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,04 euroa)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,04 euroa)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta laski 5,8 miljoonaan euroon (8,3 miljoonaa euroa)
 • Pelien globaali kvartaalitason ARPDAU kasvoi 8 senttiin (4 senttiä). Viiden suosituimman pelin kvartaalitason ARPDAU kasvoi 14 senttiin (7 senttiä)
 • Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 15,9 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa) tai 24,0 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (16,5 prosenttia)

Tammi-joulukuun 2017 kohokohdat

 • Rovion liikevaihto kasvoi 55 prosenttia 297,2 miljoonaan euroon (191,7 miljoonaa euroa)
 • Games: liikevaihto kasvoi 55,9 prosenttia 248,0 miljoonaan euroon  (159,0 miljoonaa euroa)
 • Brand Licensing: liikevaihto kasvoi 50,5 prosenttia 49,2 miljoonaan euroon (32,7 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu käyttökate kasvoi 64,5 miljoonaan euroon (35,4 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate kasvoi 60,0 miljoonaan euroon (35,4 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto kasvoi 31,4 miljoonaan euroon (16,9 miljoonaa euroa) ja oikaistu liikevoitto 35,9 miljoonaan euroon (16,9 miljoonaa euroa)
 • Tulos ennen veroja kasvoi 26,6 miljoonaan euroon (15,4 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,14 euroa)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,14 euroa)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 59,6 miljoonaan euroon (22,8 miljoonaa euroa)
 • Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 69,6 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa) tai 28,1 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (11,5 prosenttia)
 • Rovio uudelleenjärjesteli Brand Licensing -yksikön vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän seurauksena Rovion vuoden 2017 keskimääräinen henkilökunnan lukumäärä laski 416:aan (476)
 • Rovio solmi tuotanto- ja julkaisusopimuksen Columbia Picturesin (Sony Pictures) kanssa Angry Birds -elokuvan jatko-osasta. Elokuva on suunniteltu julkaistavaksi syyskuussa 2019.
 • Rovio julkaisi kolme uutta peliä vuoden 2017 aikana: Battle Bay, Angry Birds Evolution ja Angry Birds Match
 • Rovio listautui Nasdaq Helsingin päälistalle 29.9.2017

             
             
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Avainluvut

Miljoonaa euroa  10-12 / 2017  10-12 / 2016 Muutos, (%)  1-12 / 2017  1-12 / 2016 Muutos, (%)
Liikevaihto 73,9 63,2 17,0 % 297,2 191,7 55,0 %
Käyttökate (EBITDA) 14,0 15,9 -11,7 % 60,0 35,4 69,6 %
Käyttökate-% 19,0 % 25,1 %   20,2 % 18,5 %  
Oikaistu käyttökate 14,1 15,9 -11,3 % 64,5 35,4 82,3 %
  Oikaistu käyttökate-% 19,0 % 25,1 %   21,7 % 18,5 %  
Liikevoitto 10,4 4,9 112,0 % 31,4 16,9 85,8 %
  Liikevoittomarginaali, % 14,1 % 7,8 %   10,6 % 8,8 %  
Oikaistu liikevoitto 10,5 4,9 113,2 % 35,9 16,9 112,5 %
  Oikaistu liikevoittomarginaali, % 14,2 % 7,8 %   12,1 % 8,8 %  
Tulos ennen veroja 9,9 5,1 93,3 % 26,6 15,4 73,2 %
Investoinnit 1,1 4,8 -77,6 % 8,5 23,3 -63,7 %
Käyttäjähankinnan kustannukset 15,9 7,7 107,4 % 69,6 18,2 281,7 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 23,4 % 19,1 % - 23,4 % 19,1 % -
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -62,9 % -11,5 % - -62,9 % -11,5 %  -
Omavaraisuusaste, % 77,9 % 64,1 %  - 77,9 % 64,1 %  -
Osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,04 152,5 % 0,27 0,14 92,9 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,10 0,04 149,4 % 0,27 0,14 90,4 %
Liiketoiminnan rahavirta, netto 5,8 8,3 -30,1 % 59,6 22,8 160,8 %
Työntekijät (keskimäärin kaudella) 397 472 -15,9 % 416 476 -12,6 %

Laskentakaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

2018 näkymät

Rovio-konsernin liikevaihdon odotetaan olevan 260 - 300 miljoonaa euroa (297 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 9 - 11 prosenttia liikevaihdosta (10,6 prosenttia vuonna 2017).

Näkymien perusta

Rovion Games-liiketoiminta keskittyy vuonna 2018 jo julkaistujen pelien kehittämiseen pelit palveluna -strategian mukaisesti, kannattavaan käyttäjähankintaan ja uusien pelien kehittämiseen. Käyttäjähankintainvestointien odotetaan olevan 30 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta vuositasolla. Määrä voi vaihdella riippuen pelien monetisaation kehityksestä sekä kilpailutilanteesta. Käyttäjähankinnan markkinalla yksikkökustannukset ovat kasvaneet merkittävästi.

Brand Licensing - liiketoiminnan liikevaihdon odotetaan laskevan noin 40 prosenttia vuonna 2018 viime vuoteen verrattuna. Lasku johtuu odotetusti Angry Birds elokuvan liikevaihdon laskevasta profiilista. Kuluttajatuotteiden liikevaihdon odotetaan olevan lähes samalla tasolla kuin vuonna 2017. Brand Licensing -liiketoiminta keskittyy vuoden 2018 aikana rakentamaan lisenssiportfoliota vuonna 2019 julkaistavaa Angry Birds -elokuvan jatko-osaa varten.

Vuoden 2018 aikana Rovio arvioi investoivansa 10-15 miljoonaa euroa pelien suoratoistopalvelua kehittävään tytäryhtiöönsä Hatch Entertainment Oy:öön (5 miljoonaa euroa vuonna 2017), mistä arviolta puolet on konsernissa tulosvaikutteista (2-3 %-yksikön vaikutus odotettuun liikevoittomarginaaliin) ja puolet aktivoitavia kehityskuluja ja ennakkomaksuja. Hatch edustaa yhtä mahdollista muotoa tulevaisuuden pelaamisesta. Investoimalla Hatch-suoratoistopalvelun kehittämiseen Rovio hajauttaa portfoliotaan, pyrkii hyödyntämään uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia peliliiketoiminnan kehittämisessä, ja toteuttaa yhtiön strategiaa tutkia mobiilipelaamisen tulevaisuutta free-to-play-pelien jatkuvan kehittämisen rinnalla.

Voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 129.800.550,68 euroa, joista tilikauden voitto on 19.577.177,06 euroa. Hallitus ehdottaa 16.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,09 euroa osaketta kohden (0,06 euroa vuodelta 2016). Yhtiön mahdollisesti omistamille omille osakkeille ei makseta osinkoa. Tilinpäätöshetken 31.12.2017 osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 7.125.414,75 euroa.

Toimitusjohtaja Kati Levoranta:

"Vuosi 2017 oli Rovion liiketoiminnalle historian paras vuosi. Yhtiön kärkipelien tunnusluvut parantuivat ja pelien liikevaihto kasvoi 56 prosenttia. Konsernin liikevaihto kasvoi 55 prosenttia ja oikaistu liikevoitto sekä osakekohtainen tulos kaksinkertaistuivat. Haluankin kiittää koko henkilöstöämme - tämä oli hieno suoritus!

Vuoden aikana Games-yksikön avainluvut kehittyivät vahvasti kärkipelien monetisaation parannuttua. Viimeisellä neljänneksellä uudet pelimme Angry Birds Match, Angry Birds Evolution ja Battle Bay jäivät kuitenkin odotuksistamme. Kilpailu markkinoilla kiristyi, mikä näkyi käyttäjähankinnan yksikkökustannusten merkittävänä nousuna  erityisesti pulmapeleissä. Tästä johtuen Rovio pienensi viimeisellä neljänneksellä suhteellista panostustaan käyttäjähankintaan 24 %:iin peliliiketoiminnan liikevaihdosta. Käyttökatteella mitattuna yksikön kannattavuus oli hyvällä tasolla eli 21 prosenttia.

Vaikka yhtiön liiketoiminta on terveellä pohjalla, emme ole tyytyväisiä tämänhetkiseen suoritukseemme. Aiomme palauttaa liikevaihtomme takaisin kasvu-uralle. Games-liiketoiminnassa Rovio keskittyy tavoittelemaan kasvua jo olemassa olevien pelien jatkuvalla kehittämisellä, uudistamisella, monetisaation parantamisella ja kannattavalla käyttäjähankinnalla. Hyvä esimerkki tämän pelit palveluna -mallin toimivuudesta oli suurin pelimme Angry Birds 2, joka kasvatti bruttomyyntiään 83 % vuonna 2017. Myös vuonna 2012 esitelty Angry Birds Friends jatkaa vahvaa myyntiään. Näemme paljon mahdollisuuksia nykyisessä peliportfoliossa, mutta Rovio jatkaa myös uusien pelien kehittämistä. Kilpailun kiristyessä entisestään haluamme vastata siihen nostamalla oman pelikehityksemme ja tekemisemme seuraavalle tasolle.

Brand Licensing -liiketoiminnan liikevaihto pieneni neljännellä neljänneksellä johtuen Angry Birds -elokuvan liikevaihdon ennakoidusta vähenemisestä. Liikevaihdon laskusta huolimatta yksikön käyttökatteen taso oli lähes 50 prosenttia liikevaihdosta. Kuluvana vuonna Rovio jatkaa Angry Birds -brändin vahvistamista muun muassa tuomalla kumppaniensa kanssa markkinoille uutta videosisältöä, lisensoimalla brändiä uusiin aktiviteettipuistoihin sekä valmistelemalla vuoden 2019 syyskuussa julkaistavan Angry Birds -elokuvan jatko-osan lanseerausta.

Rovio jatkoi vuonna 2017 tytäryhtiönsä Hatch Entertainment Oy:n beta-vaiheen tuotetestauksen ja markkinoille tulon rahoittamista noin 5 miljoonalla eurolla. Vuonna 2018 edelleen kasvava panostustaso toteuttaa osaltaan Rovion strategiaa tutkia mobiilipelaamisen tulevaisuutta free-to-play-pelien kehittämisen rinnalla. Rovio jatkaa myös yritysostokohteiden aktiivista kartoittamista."

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kati Levoranta, puh. +358 207 888 300

Talousjohtaja René Lindell, puh. +358 207 888 300

Viestintäjohtaja Rauno Heinonen, puh. +358 40 861 9345

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Rovio järjestää vuositulosta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille 2.3.2018 klo 14.00-15.00 Rovion toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 7, Espoo. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sähköpostilla comms@rovio.com. Tilaisuus on katsottavissa sekä reaaliaikaisena webcastina että tallenteena yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rovio.com/sijoittajat.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.rovio.com

Rovio lyhyesti

Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.