Rovio Entertainment Oyj: Pelien liikevaihto kasvoi 5,7 % vuonna 2019. Angry Birds Dream Blast -peli jatkoi kasvua Q4:lla.

Rovio Entertainment Oyj                                Pörssitiedote                         12.2.2020 klo 09.00


Pelien liikevaihto kasvoi 5,7 % vuonna 2019. Angry Birds Dream Blast -peli jatkoi kasvua Q4:lla.

Loka-joulukuu 2019 kohokohdat

·Rovion liikevaihto oli 71,6 miljoonaa euroa (72,7) ja laski -1,4 prosenttia vuositasolla

·Games-segmentin liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia 66,7 miljoonaan euroon (65,2). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi noin prosentin. Games-segmentin bruttomyynti oli 67,0 miljoonaa euroa (66,7) tai 0,5 prosenttia kasvua vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti laski noin prosentin.

·Angry Birds Dream Blast -peli, joka lanseerattiin 24 tammikuuta, 2019, kasvoi 18,8 miljoonan euron bruttomyyntiin. Rovion suurimman pelin Angry Birds 2:n bruttomyynti oli vakaa, 24,9 miljoonan euron tasolla

·Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 27,5 miljoonaa euroa (23,3) tai 41,3 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (35,7)

·Brand Licensing -segmentin liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa (7,5), ja laski -34,4 prosenttia vuositasolla.

·Konsernin oikaistu liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (5,3) ja oikaistu liikevoittomarginaali 0,3 prosenttia (7,2)

·Konsernin oikaistu liikevoitto ilman Hatch Entertainmentia oli 3,2 miljoonaa euroa (8,2) ja oikaistu liikevoittomarginaali 4,5 prosenttia (11,2)

·Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,1 miljoonaa euroa (19,2)

·Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (0,05)

 

Tammi-joulukuu 2019 kohokohdat

·Rovion liikevaihto oli 289,1 miljoonaa euroa (281,2) ja kasvoi 2,8 prosenttia vuodessa

·Games-segmentin liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia 264,8 miljoonaan euroon (250,4). Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli noin 3 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 263,2 miljoonaa euroa (253,3) tai 3,9 prosenttia kasvua vuodessa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti oli viime vuoden tasolla.

·Angry Birds Dream Blast -peli, joka lanseerattiin 24 tammikuuta, 2019, saavutti 57,6 miljoonan euron bruttomyynnin. Rovion suurimman pelin Angry Birds 2:n bruttomyynti oli 108,4 miljoonaa euroa (117,3)

·Käyttäjähankintainvestoinnit kasvoivat 99,7 miljoonaan euroon (78,6) tai 37,7 prosenttiin Games-segmentin liikevaihdosta (31,4)

·Brand Licensing -segmentin liikevaihto oli 24,3 miljoonaa euroa (30,8) ja laski -21,1 prosenttia vuositasolla

·Konsernin oikaistu liikevoitto oli 18,3 miljoonaa euroa (31,9) ja oikaistu liikevoittomarginaali 6,3 prosenttia (11,1)

·Konsernin oikaistu liikevoitto ilman Hatch Entertainmentia oli 29,2 miljoonaa euroa (38,4) ja oikaistu liikevoittomarginaali 10,1 prosenttia (13,7)

·Liiketoiminnan nettorahavirta oli 10,5 miljoonaa euroa (42,6)

·Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,31) 

Avainluvut

  10-12 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos,
Miljoonaa euroa 2019 2018 % 2019 2018 %
Liikevaihto 71,6 72,7 -1,4 % 289,1 281,2 2,8 %
Käyttökate (EBITDA)* 2,6 9,3 -71,6 % 32,3 47,8 -32,4 %
Käyttökate-%* 3,7 % 12,8 % - 11,2 % 17,0 % -
Oikaistu käyttökate* 2,9 8,6 -66,2 % 32,6 47,5 -31,3 %
Oikaistu käyttökate-%* 4,1 % 11,9 % - 11,3 % 16,9 % -
Liikevoitto* -0,1 5,9 -101,6 % 18,1 31,5 -42,7 %
Liikevoittomarginaali, %* -0,1 % 8,1 % - 6,3 % 11,2 % -
Oikaistu liikevoitto* 0,2 5,3 -96,5 % 18,3 31,2 -41,2 %
Oikaistu liikevoittomarginaali, %* 0,3 % 7,2 % - 6,3 % 11,1 % -
Tulos ennen veroja -0,7 6,2 -111,1 % 17,7 32,2 -45,0 %
Investoinnit 0,8 0,9 -9,2 % 3,1 1,3 134,3 %
Käyttäjähankinta 27,5 23,3 18,2 % 99,7 78,6 26,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,8 % 21,5 % - 10,8 % 21,5 % -
Nettovelkaantumisaste (net gearing), %* -65,7 % -75,3 % - -65,7 % -75,3 % -
Omavaraisuusaste, %* 80,5 % 83,7 % - 80,5 % 83,7 % -
Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 0,05 -116,3 % 0,17 0,31 -46,5 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa -0,01 0,05 -116,4 % 0,17 0,31 -46,0 %
Liiketoiminnan rahavirta, netto* 3,1 19,2 -83,6 % 10,5 42,6 -75,3 %
Työntekijät (keskimäärin kaudella) 468 401 16,7 % 450 388 15,9 %

*Ei täysin vertailukelpoinen IFRS 16-standardin käyttöönoton seurauksena. Katso tarkemmin Liite 1.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskenta-kaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Voitonjakoehdotus

Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 ovat yhteensä 165 584 072,51 euroa, joista tilikauden voitto on 20 693 929,04 euroa. Hallitus ehdottaa 31.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,09 euroa osaketta kohden (0,09 euroa vuodelta 2018). Tilinpäätöshetken 31.12.2019, ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 7 165 035,27 euroa.

Toimitusjohtaja Kati Levoranta:

Rovion liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2019 oli 71,6 miljoonaa euroa (72,7) joka oli 1,4 % matalampi kuin vertailukaudella 2018. Rovion Games-segmentti saavutti uuden liikevaihto- ja bruttomyyntiennätyksensä, jotka olivat 66,7 miljoonaa euroa (65,2) ja 67,0 (66,8) miljoonaa euroa. Tammikuussa 2019 julkaistu Angry Birds Dream Blast jatkoi kasvuaan ja saavutti 18,8 miljoonan euron bruttomyynnin. Vuoden 2019 aikana Angry Birds Dream Blastin bruttomyynti oli 57,6 miljoonaa euroa ja peli onkin Rovion nopeimmin kasvava free-to-play -peli koskaan. Erittäin kilpailluilla markkinoilla tämä on hieno suoritus pelitiimiltä. Pelin menestys osoittaa Rovion kykyä luoda innovatiivisia pelejä laajalle yleisölle ja Angry Birds -brändin elinvoimaa mobiilipelimarkkinoilla. 

Rovion kalenterivuoden 2019 liikevaihto oli 289,1 miljoonaa euroa ja kasvoi 2,8 %. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 18,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali 6,3 %. Oikaistu liikevoittomarginaali oli annetun ohjeistuksen 5-8% keskivaiheilla. Vuoden liikevaihto jäi hieman alle aiemmin ilmoittamamme liikevaihto-ohjeistusta 295 - 310 miljoonaa euroa. Tämä johtui pääasiallisesti Brand Licensing -segmentin heikosta myynnistä, joka neljännen vuosineljänneksen aikana oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski -34.4 % vuositasolla.

2019 neljännen vuosineljänneksen aikana Brand Licensing -segmentti uudelleenjärjesteltiin ja yhdistettiin osaksi markkinointiorganisaatiota tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Kuluttajatuotteiden lisensiointi keskittyy tärkeimpiin lisenssinhaltijoihin, tuotekategorioihin ja avainmarkkinoihin. Sisältölisensoinnin osalta, Angry Birds Movie 2 -elokuva saapuu digitaaliseen ja lineaariseen TV jakeluun Q1/2020 alkaen ja uusi pitkä Angry Birds -animaatiosarja on kehitteillä ja se on suunniteltu julkaistavan H2/2021.

Konsernin oikaistu liikevoitto raportointikaudella oli 0,2 miljoonaa euroa (5,3). Oikaistu liikevoittomarginaali oli 0,3% (7,2%). Kannattavuuden lasku oli odotustemme mukainen ja johtui käyttäjähankintainvestointien kasvusta.

Syyskuussa 2019 Rovio julkaisi uuden pelin nimeltään Sugar Blast. Peli on Angry Birds Dream Blastin spin-off uudella IP:llä. Vaikka Sugar Blastin myynti ei ole kasvanut yhtä nopeasti kuin Angry Birds Dream Blastin, olemme saaneet paljon oppeja siitä, miten tuoda nopeasti ja ketterästi markkinoille uusi IP kohdennettuna uudelle yleisölle. Vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana Sugar Blastin bruttomyynnin vuositason vauhti oli noin 10 miljoonaa euroa. Pelitiimi jatkaa Sugar Blastin kehittämistä 2020 aikana.

Raportointikauden käyttäjähankintainvestoinnit olivat 27,5 miljoonaa euroa (23,3) tai 41,3 % Games-segmentin liikevaihdosta. Käyttäjähankintainvestoinnit kohdistettiin pääasiassa kasvupeleihin eli Angry Birds Dream Blastiin ja Sugar Blastiin. Loppuvuoden aikana pienensimme kuitenkin käyttäjähankintainvestointeja merkittävästi, koska niiden odotetut tuotot eivät olleet riittävät takaisinmaksuaikatavoitteisiimme nähden. Käyttäjähankintainvestointimme ovat olleet selkeästi matalammalla tasolla 2020 vuoden alussa verrattuna vuoden 2019 kahteen viimeiseen vuosineljännekseen. Tulemme luonnolisesti investoimaan lisää käyttäjähankintaan, jos markkinaolosuhteet tai pelien suorituskyky paranevat sekä uuden pelin lanseerauksessa. 

Kehitteillä oleva uusi peliportfoliomme on hyvin jännittävä. Tällä hetkellä meillä on kolme uuden IP:n peliä testimarkkinoinnissa. Tammikuun aikana lopetimme testimarkkinoinnissa olleen Angry Birds Pop Blast -pelin. Testimarkkinoinnista saadun datan perusteella tulimme siihen johtopäätökseen, ettei peliä saataisi skaalattua riittävän suureksi käyttäjähankintainvestoinneilla. Tarkoituksemme on julkaista vuoden 2020 aikana 1-3 uutta peliä, mutta tässä vaiheessa on liian aikaista arvioida pelien tarkkoja julkaisuajankohtia. 

Vuonna 2019 ilmoitimme että kartoitamme vaihtoehtoisia rahoitusrakenteita ja kumppanuuksia Hatch Entertainment Oy:n, Rovion 80%:sti omistaman pelien pilvipohjaista suortatoistopalvelua kehittävän tytäryhtiön kasvun vauhdittamiseksi. Olemme päättäneet lopettaa vuoden 2019 ulkoisen rahoituskierroksen ja arvioimme strategisia vaihtoehtoja Hatchille.

Pelien suoratoistopalvelujen kilpailu kiristyi merkittävästi vuoden 2019 aikana ja 5G verkkojen ja puhelimien lanseeraus on ollut hitaampaa kuin odotettiin. Toimintaympäristön muutosten johdosta oli tarpeellista päivittää Hatchin strategia. Jatkossa Hatch fokusoituu Hatch Kidsiin, joka on kuukausitilauspohjainen digitaalisen viihteen ja viihteellisen oppimisen suoratoistopalvelu lapsille ja perheille. Hatch Kids on tällä hetkellä testimarkkinoinnissa Suomessa ja Ruotsissa. Testeissä on nähty alustavia positiivisia merkkejä tilaajakonversioissa. Hatch suunnittelee toimintojensa uudelleenjärjestelyä ja linjaamista uuden strategiansa mukaisesti. Näiden suunniteltujen muutosten kustannussäästö vuositasolla on noin 6 miljoonaa euroa.

 

2020 näkymät

Tähtäämme 1-3 pelin julkaisuun vuonna 2020. Uusien pelien julkaisuajankohdat riippuvat pelien testimarkkinoinnin etenemisestä. Tämän vuoksi emme anna vuodelle 2020 liikevaihtoennustetta. Aloitamme vuoden käyttäjähankintainvestoinnit alhaisemmalla tasolla verrattuna viime vuoden lopun tasoon. Alhaisimmista käyttäjähankintainvestoinneista sekä Hatch Entertainment Oy:n kustannussäästöistä johtuen oikaistu liikevoitto paranee.

Näkymien perusta

Strategiamme mukaisesti pyrimme kasvattamaan Games -liiketoimintaa parantamalla kärkipelejämme ja kehittämällä uusia pelejä.

Brand Licensing -liiketoiminta on optimoitu operoimaan voitollisesti pienemmällä myynnillä, jonka odotamme laskevan noin 50% vuoden 2020 aikana. 

Hatch Entertainmentin vuositason oikaistut kulut odotetaan olevan noin 5 miljoonaa euroa (2019: 10.9 miljoonaa euroa) toiminnan uuden strategian mukaisen restrukturoinnin jälkeen

Näkymien perusta pelikategoria kohtaisesti:

Kasvu: Uskomme Angry Birds Dream Blastin kasvavan vuositasolla, mutta peli aloittaa matalammalta run-ratelta, kuin mihin se päätti vuoden 2019. Pelillä on vahva kehityssuunnitelma, joka tähtää pitkän aikavälin retention ja pelin monetisaation parantamiseen. Livetuotannon kautta jatkamme Sugar Blast -pelin kehittämistä ydinpelaajille retention ja monetisaation parantamiseksi pelin kasvun mahdollistamiseksi.

Ansainta: Angry Birds 2 -pelin bruttomyynti on vakaa alhaisemmasta käyttäjähankintainvestoinneista huolimatta. Keskitymme vuoden aikana parantamaan pelin suoriuskykyä tuomalla peliin päivityksiä, jotka lisäävät avainpelaajiemme sitoutumista peliin. Odotamme kategorian muiden pelien myynnin (Angry Birds Match, Angry Birds Friends and Angry Birds Pop) jatkavan tasaista hidasta laskua. Olemme vähentäneet tai lopettaneet kokonaan näihin kolmeen peliin kohdistuvia käyttäjähankintainvestointeja.

Katalogi: Odotamme näiden pelien myynnin jatkavan laskuaan. Tämän kategorian peleillä on merkittävä määrä orgaanisia latauksia, mutta uskomme pelaajamäärien ja pelien tuoton laskevan, sillä emme kehitä uutta sisältöä näihin peleihin. 

Uudet pelit: Tavoitteennamme on julkaista 1-3 uutta peliä 2020 aikana. Tällä hetkellä meillä on kolme peliä testimarkkinoinnissa ja useita pelejä eri pelikehitysvaiheissa. 

Testimarkkinoissa olevat pelit julkaistaan pienelle määrälle käyttäjiä valikoiduissa maissa. Testimarkkinoissa olevat pelit ovat edenneet pitkälle pelinkehitysprosessissa. Näitä pelejä testataan ja jatkokehitetään, jotta niiden kaupallinen potentiaali ja skaalattavuus saadaan todennettua. Testimarkkinoinnissa olevia pelejä ei välttämättä julkaista.

 

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Rovio järjestää vuoden 2019 neljättä osavuosikatsausta ja koko vuotta 2019 koskevan englanninkielisen audiocast tiedotustilaisuuden ja puhelinkonferenssin kysymys- ja vastausosiolla analyytikoille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 12.2.2020 klo 14.00-15.00. Audiocast on katsottavissa suorana osoitteessa: http://www.rovio.com/fi/sijoittajat-sijoittajakalenteri, ja myöhemmin samana päivänä tallenteena. 

Puhelinkonferenssin tiedot:

PIN: 58862747#

Finland: +358 981 710 310
Sweden: +46 856 642 651
United Kingdom: +44 333 300 0804
United States: +1 855 857 0686

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kati Levoranta, puh. +358 40 485 8985

Talousjohtaja René Lindell, puh. +358 40 485 8985

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.rovio.com

 

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com )

 

 

Liite