Rovio Entertainment Oyj: KANNATTAVUUS PARANI, ANGRY BIRDS 2 KASVOI VAHVASTI

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ                              PÖRSSITIEDOTE                           17.5.2018 klo 08.45

KANNATTAVUUS PARANI, ANGRY BIRDS 2 KASVOI VAHVASTI

 

Tammi-maaliskuun 2018 kohokohdat

  • Rovion liikevaihto laski 0,9 prosenttia 65,7 miljoonaan euroon (66,3 miljoonaa euroa); Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 12 - 14 prosenttia
  • Games segmentin liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia 56,8 miljoonaan euroon (56,6 miljoonaa euroa); Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 11 - 14 prosenttia
  • Angry Birds 2:n bruttomyynti kasvoi 8,5 prosenttia; Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 18 - 26 prosenttia
  • Brand Licensing: liikevaihto laski 8,8 prosenttia 8,9 miljoonaan euroon (9,7 miljoonaa euroa); Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuosittainen kasvu oli noin 7 prosenttia
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 9,6 miljoonaan euroon (5,3 miljoonaa euroa) ja oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi 14,6 prosenttiin (8,0 prosenttia)
  • Osakekohtainen tulos kasvoi 0,09 euroon (0,05 euroa)
  • Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 10,5 miljoonaan euroon (5,2 miljoonaa euroa)
  • Pelien globaali kvartaalitason ARPDAU kasvoi 8 senttiin (6 senttiä). Viiden kärkipelin kvartaalitason ARPDAU kasvoi 14 senttiin (11 senttiä)
  • Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 14,6 miljoonaa euroa (16,4 miljoonaa euroa) tai 25,7 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (29,0 prosenttia)

Avainluvut

  1-3/ 1-3/ Muutos, 1-12/
Miljoonaa euroa 2018 2017 (%) 2017
Liikevaihto 65,7 66,3 -0,9 % 297,2
Käyttökate (EBITDA) 14,3 10,2 39,8 % 60,0
Käyttökate-% 21,8 % 15,4 % 20,2 %
Oikaistu käyttökate 14,6 10,2 42,9 % 64,5
Oikaistu käyttökate-% 22,2 % 15,4 % 21,7 %
Liikevoitto 9,2 5,3 74,8 % 31,4
Liikevoittomarginaali, % 14,1 % 8,0 % 10,6 %
Oikaistu liikevoitto 9,6 5,3 81,2 % 35,9
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 14,6 % 8,0 %   12,1 %
Tulos ennen veroja 9,0 4,8 88,4 % 26,6
Investoinnit 0,3 3,7 -91,3 % 8,5
Käyttäjähankinnan kustannukset 14,6 16,4 -11,0 % 69,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 25,7 % 24,8 % - 23,4 %
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -66,4 % -12,6 % - -62,9 %
Omavaraisuusaste, % 81,5 % 66,6 % 77,9 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,09 0,05 90,7 % 0,27
Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,09 0,05 90,7 % 0,27
Liiketoiminnan rahavirta, netto 10,5 5,2 102,9 % 59,6
Työntekijät (keskimäärin kaudella) 385 457 -15,8 % 416

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskenta-kaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutosprosentit kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdusvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla. Esityksessä ollaan päädytty käyttämään vaihteluväliä, koska osa jakelijoiden Roviolle tilittämistä Yhdysvaltain dollarimääräisistä suorituksista ovat peräisin eri maissa tapahtuvista loppuasiakkaan ostotapahtumista paikallisissa valuutoissa.

Toimitusjohtaja Kati Levoranta

 Rovion ensimmäinen vuosineljännes meni odotustemme mukaisesti. Kärkipelimme Angry Birds 2 teki uuden liikevaihtoennätyksen ja Angry Birds Friends -peli jatkoi edelleen hyvällä tasolla. Elokuvan tuotot nousivat jonkin verran vuoden takaisesta ja vaikka valuuttakurssit aiheuttivat hieman vastatuulta, parantui kannattavuutemme merkittävästi viime vuoteen verrattuna.

Jatkoimme edelleen "Pelit Palveluna" -strategiamme toteuttamista, jonka mukaan hankimme jatkuvasti uusia käyttäjiä sekä kehitämme myös pelejä jatkuvasti julkaisemalla uusia päivityksiä, sisältöä ja pelitapahtumia, jotta myös nykyiset käyttäjät viihtyisivät peliemme parissa pidempään ja maksaisivat mm. uusista virtuaaliesineistä ja nopeammasta etenemisestä.

Pelien kehittäminen vaatiikin jatkuvaa innovointia ja intohimoa. Luovien, monialaisten tiimiemme yhteistyönä syntyy pelaajia kiinnostavaa peliviihdettä ja uskonkin että Roviolla on tarvittavaa kykyä, osaamista ja intohimoa pysyä kehityksen kärjessä. Meillä on tälläkin hetkellä eri kehitysvaiheissa kymmenen peliä, joista yksi on ennakkomarkkinoinnissa.
Toimialan digitaalisen markkinoinnin kustannukset olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä edelleen korkealla tasolla. Tavoitteenamme on liikevaihdon ja käyttäjähankintainvestointien kasvattaminen ja tämän vuoksi pyrimme parantamaan kärkipeliemme taloudellista suorituskykyä sekä markkinoinnin tehokkuutta. Kasvua haetaan myös pidentämällä käyttäjähankintainvestointien tavoiteltavaa takaisinmaksuaikaa vuoden toisesta vuosineljänneksestä alkaen 8 - 12 kuukauteen aikaisemmasta 8 - 10 kuukauden takaisinmaksuajasta. Tällä voi lyhyellä tähtäimellä olla kannattavuutta heikentävää vaikutusta vaikka koko vuoden näkymämme eivät muutu.

Angry Birds -elokuvan jatko-osan on suunniteltu saapuvan teatterijakeluun vuoden 2019 syyskuussa ja sen näyttelijäkaartiin kuuluvat tuttuja tähtiä elokuvan ykkösosasta ja lisäksi uusia huippunimiä mm. Black Panther-, Crazy Ex-Girlfriend- ja Ocean's 8 -elokuvista ja TV-sarjoista. Elokuvan ykkösosan siivittämänä partnerimme myivät vuonna 2016 yli 260 miljoonaa lisensioimaamme tuotetta ja 2017 yli 150 miljoonaa. Uskommekin uuden elokuvan tarjoavan uusia mahdollisuuksia brändimme lisenssioinnissa niin uusille kuin nykyisillekin lisenssikumppaneillemme.

Rovio ilmoitti yhtenä syynä listautumiseensa halunsa osallistua pelimarkkinoiden konsolidointiin. Asia on meille edelleen ajankohtainen ja kartoitamme strategiaamme sopivia kohteita aktiivisesti.

Tulevaisuuden pelaamisteknologioiden ja pelialustojen tutkiminen ja hyödyntäminen on oleellinen osa strategiaamme ja julkaisimme uuden "Angry Birds for Messenger" -pelin Facebookin uuteen Instant Games -alustalle toukokuussa. Niin musiikki-, elokuva- kuin TV-sarjaviihdettäkin kulutetaan kasvavassa määrin erilaisissa suoratoistopalveluissa. Rovion 80-prosenttisesti omistama Hatch Entertainment kehittää mobiilipelien suoratoistopalvelua ja se on tällä hetkellä saatavana beetatestiversiona 18 Euroopan maassa ja palvelussa on yli 100 peliä. Palvelun kehitystyö jatkuu aktiivisesti saadun käyttäjäpalautteen perusteella ja palvelun teknistä suorituskykyä on parannettu jatkuvasti. Muunkin teknologisen kehityksen hyödyntäminen on hyvin tärkeää Roviolle. Esimerkiksi, toimimme Magic Leapin varhaisen vaiheen kehityskumppanina koskien sovelluksia, jotka hyödyntävät uudenlaista lisättyä todellisuutta (AR).

2018 näkymät (Muuttumattomat)

Rovio-konsernin liikevaihdon odotetaan olevan 260-300 miljoonaa euroa (297 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 9-11 prosenttia liikevaihdosta (oikaistu liikevoitto oli 12,1 prosenttia vuonna 2017)[1].

Näkymien perusta

Rovion Games-liiketoiminta keskittyy vuonna 2018 jo julkaistujen pelien kehittämiseen pelit palveluna -strategian mukaisesti, kannattavaan käyttäjähankintaan ja uusien pelien kehittämiseen.

Käyttäjähankintainvestointien odotetaan olevan 30 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta vuositasolla. Määrä voi vaihdella riippuen pelien monetisaation kehityksestä sekä kilpailutilanteesta. Käyttäjähankinnan markkinalla yksikkökustannukset ovat kasvaneet merkittävästi.
Brand Licensing -liiketoiminnan liikevaihdon odotetaan laskevan noin 40 prosenttia vuonna 2018 viime vuoteen verrattuna. Lasku johtuu odotetusti Angry Birds elokuvan liikevaihdon laskevasta profiilista.

Kuluttajatuotteiden liikevaihdon odotetaan olevan lähes samalla tasolla kuin vuonna 2017. Brand Licensing-liiketoiminta keskittyy vuoden 2018 aikana rakentamaan lisenssiportfoliota vuonna 2019 julkaistavaa Angry Birds -elokuvan jatko-osaa varten.

Vuoden 2018 aikana Rovio arvioi investoivansa 10-15 miljoonaa euroa pelien suoratoistopalvelua kehittävään tytäryhtiöönsä Hatch Entertainment Oy:öön (5 miljoonaa euroa vuonna 2017), mistä arviolta puolet on konsernissa tulosvaikutteista (2-3 %-yksikön vaikutus odotettuun liikevoittomarginaaliin) ja puolet aktivoitavia kehityskuluja ja ennakkomaksuja. Hatch edustaa yhtä mahdollista muotoa tulevaisuuden pelaamisesta.

Investoimalla Hatch-suoratoistopalvelun kehittämiseen Rovio hajauttaa portfoliotaan, pyrkii hyödyntämään uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia peliliiketoiminnan kehittämisessä, ja toteuttaa yhtiön strategiaa tutkia mobiilipelaamisen tulevaisuutta free-to-play-pelien jatkuvan kehittämisen rinnalla.

Tiedotustilaisuus ja webcast

Rovio järjestää vuoden 2018 ensimmäistä osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille 17.5.2018 klo 15.00-16.00 Rovion pääkonttorilla osoitteessa Keilaranta 7, Espoo. Toivomme tilaisuuteen tulijoita ilmoittautumaan etukäteen sähköpostilla comms@rovio.com. Tilaisuus on katsottavissa reaaliaikaisena webcastina, että tallenteena myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rovio.com/sijoittajat

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kati Levoranta, puh. +358 207 888 300 (vaihde)
Talousjohtaja Rene Lindell, puh. +358 207 888 300 (vaihde)
Johtaja, sijoitussuhteet Mikko Setälä, +358 40 485 8985

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ
Hallitus

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.fi

Rovio lyhyesti:

Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.


[1] 2017 vuoden tilinpäätöstiedotteessa, joka julkaistiin 2. maaliskuuta, 2018, Rovio raportoi vertailuluvuksi konsernin liikevoiton vuonna 2017, joka oli 10,6 prosenttia liikevaihdosta.