Rovio Entertainment Oyj: HALLITUS PÄIVITTI PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMAT

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ                  PÖRSSITIEDOTE                  17.5.2018 klo 09:00

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ:N HALLITUS PÄIVITTI PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMAT

Rovion hallitus hyväksyi vuonna 2017 pitkän aikavälin kannustinohjelman, joka koostuu kaikille työntekijöille, mukaan lukien toimitusjohtaja ja Rovion johto, suunnatusta optio-ohjelmasta ja tietyille avainhenkilöille suunnatusta rajoitetusta osakeohjelmasta. Pitkän aikavälin kannustinohjelmien tarkoituksena on sitouttaa ja motivoida johtoa ja muuta henkilöstöä sekä yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja henkilöstön intressit. Hallitus on päättänyt päivittää optio-oikeuksien 2018 ja 2019 aikatauluja pitäen optio-oikeuksien 2017-2019 enimmäismäärät muuttumattomina sekä päättänyt lisätä rajoitetun osakeohjelman bruttomääräistä osakemäärää.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmien päivityksen myötä Rovio pyrkii vahvistamaan kannustinohjelmien sitouttavaa vaikutusta. Lisäksi optio-oikeuksien jakaminen ja merkintähinnan määräytyminen päivitetyn aikataulun mukaisesti sopii paremmin ajankohtaan, jolloin yhtiö listayhtiönä päättää vuosittain palkitsemisesta.

Optio-oikeuksien liikkeeseen laskettava enimmäismäärä vuosina 2017-2019 on enintään 5 000 000. Kukin optio-oikeus oikeuttaa optio-oikeuden omistajan merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen tai yhtiön hallussa olevan osakkeen.

Optio-oikeuksista yhteensä 1 666 667 merkitään tunnuksella 2017A-B, yhteensä 1 666 667 merkitään tunnuksella 2018A-B ja yhteensä 1 666 666 merkitään tunnuksella 2019A-B.

Hallitus päätti päivittää optio-oikeuksilla 2018A-B ja 2019A-B merkittävien osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat.

Optio-oikeuksilla 2018A-B merkittävien osakkeiden päivitetty merkintäaika on 1.6.2020-31.5.2021 ja optio-oikeuksilla 2019A-B merkittävien osakkeiden päivitetty merkintäaika on 1.6.2021-31.5.2022.

Osakkeen uusi merkintähinta optio-oikeudella 2018A-B on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 2.5.-31.5.2018, ja optio-oikeudella 2019A-B, osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 2.5.-31.5.2019. Optio-oikeudella A merkittävän osakkeen merkintähinta alenee ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja varojenjaon määrällä. 

Lisäksi hallitus päätti lisätä suunnatusta rajoitetusta osakeohjelmasta jaettavien osakkeiden määrää 800 000 brutto-osakkeella. Koko ohjelman perusteella jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 1 300 000 Rovio Entertainment Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Rene Lindell, CFO, puh. 0207 888 300 (vaihde)

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.fi

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment OyJ on maailmanlaajuinen viihdeyhtiö, jonka mobiilipelejä on ladattu 4 milljardia kertaa vuodesta 2009 alkaen. Rovio on luonut mobiilipeli Angry Birdsin, joka muutti peliteollisuutta ja kasvoi kansainväliseksi ilmiöksi. Nyt Angry Birds on paitsi historian yksi ladatuimmista peleistä, myös kuuluisa viihdebrändi, joka on levittäytynyt muun muassa kuluttajatuotteisiin ja animaatioihin. Rovion Angry Birds -animaatioelokuva sai ensi-iltansa toukokuussa 2016, ja menestyselokuvan jatko-osa on suunniteltu julkaistavaksi 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa. (www.rovio.com)