Rovio Entertainment Oyj: ENNAKKOTIETOJA VUODEN 2017 Q4:N JA KOKO TILIKAUDEN TULOKSESTA SEKÄ NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Rovio Entertainment Oyj                   Pörssitiedote        22.2.2018 klo 08.30

ENNAKKOTIETOJA ROVION VUODEN 2017 Q4:N JA KOKO TILIKAUDEN TULOKSESTA SEKÄ NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Rovio julkistaa tällä pörssitiedotteella ennakkotietoja vuoden 2017 neljännen neljänneksen ja koko tilikauden 2017 taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi yhtiö julkistaa näkymänsä vuodelle 2018, jotka yhtiön arvion mukaan voivat poiketa markkinaodotuksista. Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteensa aiemman ilmoituksensa mukaisesti 2.3.2018. Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Ennakkotiedot loka-joulukuun 2017 taloudellisesta kehityksestä

Vuoden 2017 viimeinen neljännes oli Rovion liiketoiminnalle onnistunut. Vertailukauteen nähden yhtiön kärkipelien tunnusluvut parantuivat selvästi, konsernin liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja liikevoitto yli kaksinkertaistui.

Loka-joulukuun 2017 avainlukuja

 • Rovion liikevaihto kasvoi 17,0 prosenttia 73,9 miljoonaan euroon (63,2 miljoonaa euroa)
 • Games: liikevaihto kasvoi 42,3 prosenttia 66,1 miljoonaan euroon (46,5 miljoonaa euroa)
 • Brand Licensing: liikevaihto laski 53,3 prosenttia 7,8 miljoonaan euroon (16,7 miljoonaa euroa)
 • Konsernin oikaistu käyttökate oli 14,1 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli 14,0 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto oli 10,4 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa)
 • Pelien globaaleja kvartaalitason avainlukuja:
  • ARPDAU kasvoi 8 senttiin (4 senttiä).
  • Viiden suosituimman pelin ARPDAU kasvoi 14 senttiin (7 senttiä).
  • MARPPU kasvoi 35,2 euroon (27,8 euroa).
  • Viiden suosituimman pelin MARPPU kasvoi 35,6 euroon (28,2 euroa).
 • Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 15,9 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa) tai 24,0 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (16,5 prosenttia).

Tammi-joulukuun 2017 avainlukuja

 • Rovion liikevaihto kasvoi 55 prosenttia 297,2 miljoonaan euroon (191,7 miljoonaa euroa)
 • Games: liikevaihto kasvoi 55,9 prosenttia 248,0 miljoonaan euroon  (159,0 miljoonaa euroa)
 • Brand Licensing: liikevaihto kasvoi 50,5 prosenttia 49,2 miljoonaan euroon (32,7 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu käyttökate kasvoi 64,5 miljoonaan euroon (35,4 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate kasvoi 60,0 miljoonaan euroon (35,4 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto kasvoi 31,4 miljoonaan euroon (16,9 miljoonaa euroa) ja oikaistu liikevoitto 35,9 miljoonaan euroon (16,9 miljoonaa euroa)
 • Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 69,6 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa) tai 28,1 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (11,5 prosenttia).

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.


Tunnusluvut

Miljoonaa euroa  10-12 / 2017  10-12 / 2016 Muutos, (%)  1-12 / 2017  1-12 / 2016 Muutos, (%)
Liikevaihto 73,9 63,2 17,0 % 297,2 191,7 55,0 %
Käyttökate (EBITDA) 14,0 15,9 -11,7 % 60,0 35,4 69,6 %
Käyttökate-% 19,0 % 25,1 %   20,2 % 18,5 %  
Oikaistu käyttökate 14,1 15,9 -11,3 % 64,5 35,4 82,3 %
  Oikaistu käyttökate-% 19,0 % 25,1 %   21,7 % 18,5 %  
Liikevoitto 10,4 4,9 112,0 % 31,4 16,9 85,8 %
  Liikevoittomarginaali, % 14,1 % 7,8 %   10,6 % 8,8 %  
Oikaistu liikevoitto 10,5 4,9 113,2 % 35,9 16,9 112,5 %
  Oikaistu liikevoittomarginaali, % 14,2 % 7,8 %   12,1 % 8,8 %  
Käyttäjähankinnan kustannukset 15,9 7,7 107,4 % 69,6 18,2 281,7 %

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Näkymät vuodelle 2018

Rovio-konsernin liikevaihdon odotetaan olevan 260 - 300 miljoonaa euroa (297 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 9 - 11 prosenttia liikevaihdosta (10,6 prosenttia vuonna 2017).

Rovion Games-liiketoiminta keskittyy vuonna 2018 jo julkaistujen pelien kehittämiseen pelit palveluna -strategian mukaisesti, kannattavaan käyttäjähankintaan ja uusien pelien kehittämiseen. Käyttäjähankintainvestointien odotetaan olevan 30 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta vuositasolla. Määrä voi vaihdella riippuen pelien monetisaation kehityksestä sekä kilpailutilanteesta. Käyttäjähankinnan markkinalla yksikkökustannukset ovat kasvaneet merkittävästi.

Vuoden 2018 aikana Rovio arvioi investoivansa 10-15 miljoonaa euroa pelien suoratoistopalvelua kehittävään tytäryhtiöönsä Hatch Entertainment Oy:öön (5 miljoonaa euroa vuonna 2017), mistä arviolta puolet on konsernissa tulosvaikutteista (2-3 %-yksikön vaikutus odotettuun liikevoittomarginaaliin) ja puolet aktivoitavia kehityskuluja ja ennakkomaksuja. Hatch edustaa yhtä mahdollista muotoa tulevaisuuden pelaamisesta. Investoimalla Hatch-suoratoistopalvelun kehittämiseen Rovio hajauttaa portfoliotaan, pyrkii hyödyntämään uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia peliliiketoiminnan kehittämisessä, ja toteuttaa yhtiön strategiaa tutkia mobiilipelaamisen tulevaisuutta free-to-play-pelien jatkuvan kehittämisen rinnalla.

Tilinpäätöstiedotteen julkaiseminen

Rovio julkistaa tilinpäätöstiedotteensa 2.3.2018 noin klo 12.00, mihin saakka yhtiö noudattaa hiljaista jaksoa. Yhtiö järjestää vuositulosta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden ja webcastin medialle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille 2.3.2018 klo 14.00-15.00 Rovion toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 7, Espoo. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sähköpostilla comms@rovio.com. Tilaisuuden esitystä on mahdollista seurata suorana webcastina, ja myös verkon yli voi esittää kysymyksiä. Lähetys tulee myös nähtäville tallenteena yhtiön verkkosivuille osoitteessa www.rovio.con/sijoittajat.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Rauno Heinonen

Viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.rovio.com