Rovio Entertainment Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj                                                                 Pörssitiedote 27.5.2019 klo 15.00

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Invesco Ltd. -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan Invesco Ltd on hankkinut Massachusetts Mutual Life Insurance Companyn varainhallintayhtiö OppenheimerFundsin. Yritysjärjestelyn seurauksena OppenheimerFundsin hallinnoimat Yhtiön osakkeet ovat siirtyneet Invesco Ltd:n hallintaan. Yrityskaupan jälkeen Invesco Ltd hallinnoi Yhtiön osakkeita ja äänivaltaa seuraavasti:

 Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä  
Invesco Ltd. 5,89 %

 
--

 
5,89 %

 

 
 

5,89 prosentin osuus perustuu 4 700 000 osakkeen omistukseen. Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on yhteensä 79 677 642 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj


Jakelu:

NASDAQ Helsinki, media ja www.rovio.com


Lisätietoja:

Mikko Setälä, Executive Vice President, Investor Relations p. 0207 888 300 (vaihde), email: mikko.setala@rovio.com.

Sijoittajasivut  https://www.rovio.com/fi/sijoittajat?language=fi


Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään yhtiö tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa on tulossa jakeluun 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)