Rovio Entertainment Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj                                    Pörssitiedote                              27.4.2018 klo 16.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Massachusetts Mutual Life Insurance Company -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan Massachusetts Mutual Life Insurance Companyn ja sen tytäryhtiöiden MassMutual Holdings LLC ja MM Asset Management LLC ("Tytäryhtiöt") sekä OppenheimerFunds, Inc -yhtiön koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan on seuraavanlainen:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Massachusetts Mutual Life Insurance Company 5,92 % -- 5,92 %
MassMutual Holdings LLC 5,92 % -- 5,92 %
MM Asset Management LLC 5,92 % -- 5,92 %
OppenheimerFunds, Inc 5,92 % -- 5,92 %
Oppenheimer Global Opportunities Fund 5,92 % -- 5,92 %

5,92 prosentin osuus perustuu 4 700 000 osakkeen omistukseen. Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on yhteensä 79 385 542 osaketta.

Selvyyden vuoksi ilmoitamme myös aikaisemman määräysvaltaketjun osuuksineen:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Massachusetts Mutual Life Insurance Company 5,04 % -- 5,04 %
MassMutual Holdings LLC 5,04 % -- 5,04 %
MM Asset Management LLC 5,04 % -- 5,04 %
OppenheimerFunds, Inc 5,04 % -- 5,04 %

5,04 prosentin osuus perustuu 4 000 000 osakkeen omistukseen. Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on yhteensä 79 385 542 osaketta.

OppenheimerFunds, Inc. on sijoitustoiminnan hoitaja, joka itsenäisesti käyttää niiden asiakkaittensa ja investointirahastojen omistuksia vastaavaa äänivaltaa, joiden omistuksia se hallinnoi.

Rovio Entertainment Oyj

Jakelu: NASDAQ Helsinki sekä keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Mikko Setälä, Executive Vice President, Investor Relations p. 0207 888 300 (vaihde), email: mikko.setala@rovio.com.

Sijoittajasivut  https://www.rovio.com/fi/sijoittajat?language=fi

Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.