Rovio Entertainment Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj                                    Pörssitiedote                              20.4.2018 klo 15.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Swedbank Robur Fonder AB -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan sijoitusrahastojen Swedbank Robur Ny Teknik, Swedbank Robur Småbolagsfond Norden ja Swedbank Robur Nordenfond ("Roburin rahastot") omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 19.4.2018 noussut yhteensä yli 10 prosentin rajan. Roburin rahastoilla on yhteensä 8 000 000 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Roburin rahastojen osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  10,08 %  -  10,08 % 79 385 542

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi   Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000266804 8 000 000   10,08 %  
YHTEENSÄ 8 000 000 10,08 %

Yhtiöllä on yhteensä 79 385 542 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, Rovio.com

Lisätietoja: Mikko Setälä, johtaja, sijoittajasuhteet, p. 0207 888 300 (vaihde), email: mikko.setala@rovio.com

Sijoittajasivut  https://www.rovio.com/fi/sijoittajat?language=fi

Rovio lyhyesti:

Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.