Rovio Entertainment Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj                             Pörssitiedote                            13.4.2018 klo 16.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Massachusetts Mutual Life Insurance Company -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan Massachusetts Mutual Life Insurance Companyn ja sen tytäryhtiöiden MassMutual Holdings LLC ja MM Asset Management LLC ("Tytäryhtiöt") omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 11.4.2018 noussut yhteensä yli 5 prosentin rajan. Näillä yhtiöllä on yhteensä 4 000 000 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen. Lisäksi ilmoituksen mukaan OppenheimerFunds, Inc., sijoitustoiminnan hoitaja, joka itsenäisesti käyttää sen asiakkaiden ja investointirahastojen omistuksiin liittyvää äänivaltaa, käyttää näihin osakkeisiin liittyvää äänivaltaa.

Massachusetts Mutual Life Insurance Companyn ja sen Tytäryhtiöiden osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,04 %  -  5,04 % 79 385 542

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi   Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI4000266804   4 000 000   5,04 %
YHTEENSÄ  4 000 000  5,04 %

Yhtiöllä on yhteensä 79 385 542 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki sekä keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Mikko Setälä, Executive Vice President, Investor Relations p. 040 485 8985

email: mikko.setala@rovio.com.

Sijoittajasivut  https://www.rovio.com/fi/sijoittajat?language=fi

Rovio lyhyesti:

Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.