Lennähdä tutustumaan Rovion yleisöantiin!

Yleisöannin merkintäaika 18.–26.9.2017

Merkintäaika alkaa maanantaina 18.9.2017 klo 10.

Finanssivalvonnan hyväksymä listalleottoesite ja listalleottoesitteen englanninkielinen käännös, joka sisältää ruotsin ja tanskankieliset käännökset tiivistelmästä tulevat olemaan saatavilla viimeistään 18.9.2017 yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.rovio.com. Listalleottoesite tulee olemaan saatavilla myös internetsivuilta www.danskebank.fi/listautuminen, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/rovio. Listalleottoesitteen englanninkielinen käännös, joka sisältää ruotsin- ja tanskankieliset käännökset tiivistelmästä tulee olemaan saatavilla internetsivuilta www.nordnet.se ja www.nordnet.dk.

Rovio Entertainment Oyj (“Rovio” tai “yhtiö”) on ilmoittanut hakevansa osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsingin pörssilistalle ja järjestää listautumisannin.

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa (”Yleisöanti”) ja private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti[1] (”Instituutioanti”)

Listautumisannissa tarjotaan osakkeita seuraavasti:

 • alustavasti enintään 2 000 000 osaketta Yleisöannissa
 • alustavasti enintään 35 241 219 osaketta Instituutioannissa

Yleisöannin merkintäaika on 18.–26.9.2017, ja Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden alustava hintaväli on 10,25‒11,50 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Rovio ja listautumisanti lyhyesti

Rovio on maailmanlaajuisesti toimiva peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Rovio tunnetaan parhaiten sen luomasta maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka alkoi huippusuosioon nousseena pelinä ja on sittemmin laajentunut useisiin muihin peleihin, animaatiosarjoihin, Angry Birds -elokuvaan, aktiviteettipuistoihin ja erilaisiin kuluttajatuotteisiin.

Listautumisannin tavoitteena on tukea Rovion kasvustrategian toteuttamista ja lisätä strategista joustavuutta. Listautuminen Nasdaq Helsinkiin mahdollistaa Rovion pääsyn pääomamarkkinoille ja yhtiön omistuspohjan laajenemisen. Listautumisen uskotaan myös parantavan Rovion brändin tunnettuutta yhtiön asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä pelialalla yleensä, mikä vahvistaa Rovion kilpailukykyä. Listautuminen mahdollistaisi myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Listautumisanti koostuu sekä osakemyynnistä että osakeannista, jossa yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita. Osakeannin tavoitteena on kerätä noin 30 miljoonaa euroa uutta pääomaa, joka on tarkoitus käyttää esimerkiksi Rovion kasvustrategian tukemiseen ja lainojen takaisinmaksuun.

Merkintähinta ja osakkeiden maksu

Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden alustava hintaväli on 10,25‒11,50 euroa tarjottavalta osakkeelta. Yleisöannissa lopullinen merkintähinta ei voi olla korkeampi kuin alustavan hintavälin enimmäishinta eli 11,50 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Suomessa yleisöannissa tarjottavista osakkeista maksetaan alustavan hintavälin enimmäishinta 11,50 euroa kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella tarjottavien osakkeiden määrällä, ja maksu tehdään merkittäessä. Ruotsissa ja Tanskassa maksu veloitetaan sijoittajan käteistililtä hinnoittelun päivänä (arviolta 28.9.2017) perustuen lopulliseen merkintähintaan.

Yleisöanti

 • Merkintäaika: 18.9.2017 klo 10.00 – 26.9.2017 klo 16.00. Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 25.9.2017
 • Merkintähinta: alustava merkintähintaväli on 10,25–11,50 euroa
 • Osallistumisoikeus: Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa ja jotka antavat sitoumuksensa Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden sitoumuksen Yleisöannissa

Miten voin merkitä osakkeita?

Suomi

 

Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaat:

 • Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa www.danskebank.fi/listautuminen
 • Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online moduulissa Business Online -sopimusasiakkaille
 • Sijoituslinja puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma-pe kello 9.00–20.00 ja la kello 10.00–16.00 numerossa +358 200 2000 (pvm/mpm)
 • Danske Bankin konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina
 • Danske Bankin Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bankin Private Banking -asiakkaille). Merkintäsitoumuksen antaminen puhelimitse Danske Bankin Sijoituslinjan tai Danske Bankin verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa. Yhteisöt eivät voi antaa sitoumuksia Danske Bankin verkkopankissa tai verkkomerkintänä. Danske Bankin Sijoituslinjan puhelut nauhoitetaan.

OP Ryhmän asiakkaat:

 • Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu www.op.fi/merkinta. Merkintää varten OP Ryhmän asiakkailla tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset
 • OP Yrityspankki 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/ mpm). Merkintää varten tarvitaan henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä
 • OP Ryhmän osuuspankkien konttorit niiden aukioloaikoina

Nordnet Bankin arvo-osuustiliasiakkaat:

 • Nordnet Bankin verkkopalvelu Nordnet Bankin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.fi

Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa.

Muut kuin Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaat tai OP Ryhmän asiakkaat:

 • Danske Bankin verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa www.danskebank.fi/listautuminen
 • OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.op.fi/merkinta (Aktian, Nordean, Handelsbankenin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin)
 • Danske Bankin konttorit (pois lukien yrityskonttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina. Tiedon merkintäpalveluita tarjoavista konttoreista saa Danske Bankin Sijoituslinjalta puhelimitse ma-pe kello 9.00–18.00 ja la 10.00–16.00 numerossa +358 10 54 63097 (pvm/mpm), sähköpostitse osoitteesta sijoituslinja@danskebank.fi tai internetistä osoitteesta www.danskebank.fi
 • OP Ryhmän Nimetyt Pankit[2] niiden aukioloaikoina

Danske Bankin verkkomerkinnän kautta yksittäinen sijoittaja voi tehdä Yleisöannissa enintään 10 000 euron määräisen sitoumuksen. Jos merkintä ylittää 10 000 euroa, sitoumuksen voi antaa Danske Bankin konttoreissa. OP Ryhmän verkkopalvelun kautta yksittäisen sijoittajan Yleisöannissa tekemän merkinnän euromäärää ei ole rajoitettu.

Merkinnän kattamat tarjottavat osakkeet on maksettava tililtä, joka on sitoumuksen antajan nimissä. Sitoumuksen alle 18-vuotiaan henkilön puolesta voi tehdä vain henkilön laillinen huoltaja, ja sitoumuksen tekeminen voi vaatia paikallisen holhousviranomaisen hyväksynnän.

Ruotsi

 

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Nordnet Bank Swedenin arvo-osuustiliasiakkaille:

 • Nordnet Bankin verkkopalvelu Nordnet Bankin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.se.

Nordnetin tiliasiakkailla on oltava tilillään riittävästi käteisvaroja merkintäänsä varten 25.9.2017 kello 16.00 ja toimituspäivän (eli arviolta 29.9.2017) välisenä aikana, jotta he eivät menetä allokaatio-oikeuttaan. Lisätietoja merkintämenettelystä on saatavilla osoitteessa www.nordnet.se. Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa.

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on Ruotsissa Nordnet Bankin kautta tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa tai valtakirjan omaavan henkilön toimesta.

Tanska

 

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Nordnet Bank Denmarkin arvo-osuustiliasiakkaille:

 • Nordnet Bankin verkkopalvelu Nordnet Bankin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.dk.

Nordnetin tiliasiakkailla on oltava tilillään riittävästi käteisvaroja merkintäänsä varten 25.9.2017 kello 16.00 ja toimituspäivän (eli arviolta 29.9.2017) välisenä aikana, jotta he eivät menetä allokaatio-oikeuttaan. Lisätietoja merkintämenettelystä on saatavilla osoitteessa www.nordnet.dk. Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa.

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on Tanskassa Nordnet Bankin kautta tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa tai valtakirjan omaavan henkilön toimesta.

Tärkeä huomautus

Tutustu huolellisesti listautumisannin ehtoihin sekä muihin esitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.

Yleisöannin tärkeitä päivämääriä

18.9.2017 klo 10.00 Yleisöannin merkintäaika alkaa
25.9.2017 klo 16.00 Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan
26.9.2017 klo 16.00 (arviolta) Yleisöannin merkintäaika päättyy
28.9.2017 (arviolta) Lopullinen tarjoushinta ja listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan pörssitiedotteella
29.9.2017 (arviolta) Yleisöannissa merkityt osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille
29.9.2017 (arviolta) Kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssin prelistalla
3.10.2017 (arviolta) Kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pörssilistalla

 

Danske Bankin Taloustunti

Yritysesittelyyn voit osallistua myös internetissä Danske Bankin Taloustunnissa, jonka suoraa lähetystä voit seurata maanantaina 18.9. klo 17 osoitteessa www.danskebank.fi/listautuminen. Tallenne on myös katsottavissa sivustolla jälkikäteen.

 

Aineistot

Listalleottoesite

Markkinointiesite

Pörssitiedotteet

Pörssitiedote, 21.9.2017 klo 09.00
Rovio Entertainment Oyj on jättänyt listalleottohakemuksensa Nasdaq Helsinki Oy:lle

Tiedotteet

Rovio Entertainment Oyj:n joistakin painetuista suomenkielisistä listalleottoesitteistä puuttuu sivuja

Rovio Entertainment Oyj julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän suomenkielisen listalleottoesitteen. Listautumisannin merkintäaika alkaa tänään 18.9.2017 klo 10.00.

Rovio Entertainment Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin

Rovio suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 5.9.2017


[1] Mukaan lukien Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä (”Rule 144A -säännös”) määritellyille henkilöille, jotka ovat Järjestäjien kohtuullisen arvion mukaan hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional buyers, QIB), Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla) (”Instituutioanti”). Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S säännöksen (”Regulation S säännös”) mukaisesti.

[2] Nimettyjä Pankkeja ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki, Kes¬ki-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank.