Rovion avainlukuja

 

1.1.–30.6.

1.1.–31.12.

 

30.6.2017 päättynyt 12 kuukauden jakso,[1]

Tunnuslukutiedot

 

Miljoonaa euroa (ellei toisin mainittu)

2017 (IFRS)

2016
(IFRS)

2016
(IFRS)

2015
(IFRS)

2014
(FAS)

 

2017
(IFRS)

(tilin-tarkastamaton)

(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)

 

(tilin-tarkastamaton)

 

 

 

 

 

Liikevaihto

152.6

78.5

191.7[2]

142.1

158.3[2]

 

265.8

Games

117.9

66.9

159.0

113.5

110.7

 

210.1

Brand Licensing

34.6

11.6

32.7

28.6

47.6

 

55.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttökate[3]

39.9

11.0

35.4

-6.5

17.0

 

64.3

Games

22.4

16.8

39.8

11.1

24.7

 

45.4

Brand Licensing

22.4

-0.9

5.8

-5.9

1.0

 

29.1

Muu

-4.9

-4.9

-10.2

-11.7

-8.6

 

-10.2

Käyttökate-prosentti, %

26.1%

14.0%

18.5%

-4.5%

10.8%

 

24.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu käyttökate[4]

41.8

11.0

35.4

-3.2

18.3

 

66.2

Games

22.5

16.8

39.8

12.8

25.2

 

45.5

Brand Licensing

24.3

-0.9

5.8

-4.7

1.7

 

31.0

Muu

-4.9

-4.9

-10.2

-11.3

-8.6

 

-10.2

Oikaistu käyttökate-prosentti, %

27.4%

14.0%

18.5%

-2.3%

11.6%

 

24.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevoitto[5]

19.4

6.8

16.9[2]

-21.6

10.0[2]

 

29.5

Games

19.5

14.3

28.9

3.6

19.5

 

34.1

Brand Licensing

4.9

-2.6

-1.7

-13.6

-0.7

 

5.8

Muu

-5.0

-4.9

-10.3

-11.6

-8.8

 

-10.4

Liikevoitto-prosentti, %

12.7%

8.6%

8.8%

-15.2%

6.3%

 

11.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu liikevoitto[6]

21.3

6.8

16.9

-18.3

11.3

 

31.5

Games

19.5

14.3

28.9

5.3

20.0

 

34.2

Brand Licensing

6.8

-2.6

-1.7

-12.3

0.1

 

7.7

Muu

-5.0

-4.9

-10.3

-11.2

-8.7

 

-10.4

Oikaistu liikevoitto-prosentti, %

14.0%

8.6%

8.8%

-12.9%

7.2%

 

11.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden voitto (tappio)

13.3

3.6

10.6[2]

-18.1

8.1[2]

 

20.3

Osakekohtainen tulos, EUR

 0.18

0.05

0.14

-0.24

0.11

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuus-aste, %[7]

71.6%

61.8%

64.1%

59.1%

79.7%

 

-

Investoinnit[8]

5.8

14.9

23.3

43.9

37.9

 

14.2

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

2018 näkymät

Rovio-konsernin liikevaihdon odotetaan olevan 260 - 300 miljoonaa euroa (297 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 9 - 11 prosenttia liikevaihdosta (10,6 prosenttia vuonna 2017).

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon länsimaisten markkinoiden markkinakasvua nopeampi kasvu
  • 30 prosentin konsernin liikevoittoprosentti

 


 

[1] Tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.6.2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta on muodostettu lisäämällä Rovio-konsernin taloudelliset tiedot 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta tilintarkastettuihin Rovio-konsernin taloudellisiin tietoihin 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ja vähentämällä tästä tilintarkastamattomat Rovio-konsernin taloudelliset tiedot 30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.

[2] Tilintarkastettu.

[3] Käyttökate on liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia.

[4] Oikaistu käyttökate on käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvät kulut.

[5] Liikevoitto on tilikauden tulos ennen tuloveroja, osuutta osakkuusyritysten tuloksesta, rahoituskuluja ja rahoitustuottoja.

[6] Oikaistu liikevoitto on liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

[7] Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla vähennettynä saaduilla ennakoilla.

[8] Investoinnit, johon lasketaan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden lisäysten nettorahavirta.

Avainluvut neljänneksittäin Q12016 - Q22017

Group

  Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17
               
Revenue 34,1 44,5 50,0 63,2 66,3 86,2 70,6
               
User Acquisition 2,3 2,8 5,4 7,7 16,4 15,1 22,2
               
EBITDA 2,4 8,6 8,5 15,9 10,2 29,7 6,1
               
Depreciation & Amortization 1,7 2,5 3,4 10,9 4,9 15,6 4,6
               
Operating profit (EBIT) 0,7 6,1 5,2 4,9 5,3 14,1 1,5
               
Financial inc. / exp. 1,0 0,2 0,6 -0,2 0,7 1,7 2,1
               
Income tax 0,7 1,3 0,7 2,1 1,1 2,8 0,2
Non-controlling interests - - - - - - -
Net profit after tax -1,0 4,6 3,9 3,1 3,5 9,6 0,8
               
Adjusted EBITDA 2,4 8,6 8,5 15,9 10,2 31,6 8,6
Adjustments to EBITDA 0,0 -0,0 -0,0 0,0 0,0 2,0 2,5
               
Adjusted EBIT 0,7 6,1 5,2 4,9 5,3 16,1 4,0
Adjustments to EBIT 0,0 - -0,0 - 0,0 2,0 2,5

Games

  Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17
               
Revenue 29,7 37,2 45,7 46,5 56,6 61,3 63,9
               
User Acquisition 2,3 2,8 5,4 7,7 16,4 15,1 22,2
               
EBITDA 6,5 10,3 12,4 10,5 9,0 13,4 6,7
               
Depreciation & Amortization 0,9 1,7 2,4 5,9 0,4 2,5 0,9
               
Operating profit (EBIT) 5,6 8,7 10,0 4,7 8,6 10,9 5,8
               
               
Adjusted EBITDA 6,5 10,3 12,4 10,5 9,0 13,5 6,7
Adjustments to EBITDA - - - - 0,0 0,1 -
               
Adjusted EBIT 5,6 8,7 10,0 4,7 8,6 11,0 5,8
Adjustments to EBIT - - - - 0,0 0,1 -

Brand Licensing

  Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17
               
Revenue 4,4 7,3 4,3 16,7 9,7 24,9 6,7
Consumer products 3,1 6,0 3,2 8,2 2,8 2,5 1,9
Content licensing 1,3 1,3 1,2 8,5 6,9 22,4 4,8
               
EBITDA -1,9 0,9 -1,9 8,7 3,6 18,8 4,0
               
Depreciation & Amortization 0,9 0,8 0,9 5,0 4,5 13,0 3,6
               
Operating profit (EBIT) -2,7 0,1 -2,8 3,7 -0,9 5,8 0,4
               
               
Adjusted EBITDA -1,9 0,9 -1,9 8,7 3,6 20,7 4,0
Adjustments to EBITDA - - - - 0,0 1,9 -
               
Adjusted EBIT -2,7 0,1 -2,8 3,7 -0,9 7,7 0,4
Adjustments to EBIT - - - - 0,0 1,9 -

Other

  Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17
               
EBITDA -2,2 -2,7 -2,0 -3,3 -2,3 -2,6 -4,6
               
Depreciation & Amortization -0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
  - - - - - -  
Operating profit (EBIT) -2,2 -2,7 -2,0 -3,4 -2,4 -2,6 -4,7
               
               
Adjusted EBITDA -2,2 -2,7 -2,0 -3,3 -2,3 -2,6 -2,1
Adjustments to EBITDA - - - - 0,0 0,0 2,5
               
Adjusted EBIT -2,2 -2,7 -2,0 -3,4 -2,4 -2,6 -2,2
Adjustments to EBIT - - - - 0,0 0,0 2,5