Rovion avainlukuja

 

1.1.–30.6.

1.1.–31.12.

 

30.6.2017 päättynyt 12 kuukauden jakso,[1]

Tunnuslukutiedot

 

Miljoonaa euroa (ellei toisin mainittu)

2017 (IFRS)

2016
(IFRS)

2016
(IFRS)

2015
(IFRS)

2014
(FAS)

 

2017
(IFRS)

(tilin-tarkastamaton)

(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)

 

(tilin-tarkastamaton)

 

 

 

 

 

Liikevaihto

152.6

78.5

191.7[2]

142.1

158.3[2]

 

265.8

Games

117.9

66.9

159.0

113.5

110.7

 

210.1

Brand Licensing

34.6

11.6

32.7

28.6

47.6

 

55.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttökate[3]

39.9

11.0

35.4

-6.5

17.0

 

64.3

Games

22.4

16.8

39.8

11.1

24.7

 

45.4

Brand Licensing

22.4

-0.9

5.8

-5.9

1.0

 

29.1

Muu

-4.9

-4.9

-10.2

-11.7

-8.6

 

-10.2

Käyttökate-prosentti, %

26.1%

14.0%

18.5%

-4.5%

10.8%

 

24.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu käyttökate[4]

41.8

11.0

35.4

-3.2

18.3

 

66.2

Games

22.5

16.8

39.8

12.8

25.2

 

45.5

Brand Licensing

24.3

-0.9

5.8

-4.7

1.7

 

31.0

Muu

-4.9

-4.9

-10.2

-11.3

-8.6

 

-10.2

Oikaistu käyttökate-prosentti, %

27.4%

14.0%

18.5%

-2.3%

11.6%

 

24.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevoitto[5]

19.4

6.8

16.9[2]

-21.6

10.0[2]

 

29.5

Games

19.5

14.3

28.9

3.6

19.5

 

34.1

Brand Licensing

4.9

-2.6

-1.7

-13.6

-0.7

 

5.8

Muu

-5.0

-4.9

-10.3

-11.6

-8.8

 

-10.4

Liikevoitto-prosentti, %

12.7%

8.6%

8.8%

-15.2%

6.3%

 

11.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu liikevoitto[6]

21.3

6.8

16.9

-18.3

11.3

 

31.5

Games

19.5

14.3

28.9

5.3

20.0

 

34.2

Brand Licensing

6.8

-2.6

-1.7

-12.3

0.1

 

7.7

Muu

-5.0

-4.9

-10.3

-11.2

-8.7

 

-10.4

Oikaistu liikevoitto-prosentti, %

14.0%

8.6%

8.8%

-12.9%

7.2%

 

11.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden voitto (tappio)

13.3

3.6

10.6[2]

-18.1

8.1[2]

 

20.3

Osakekohtainen tulos, EUR

 0.18

0.05

0.14

-0.24

0.11

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuus-aste, %[7]

71.6%

61.8%

64.1%

59.1%

79.7%

 

-

Investoinnit[8]

5.8

14.9

23.3

43.9

37.9

 

14.2

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Näkymät vuodelle 2017

Rovio odottaa vuosittaisen liikevaihdon sekä käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon länsimaisten markkinoiden markkinakasvua nopeampi kasvu
  • 30 prosentin konsernin liikevoittoprosentti

 


 

[1] Tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.6.2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta on muodostettu lisäämällä Rovio-konsernin taloudelliset tiedot 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta tilintarkastettuihin Rovio-konsernin taloudellisiin tietoihin 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ja vähentämällä tästä tilintarkastamattomat Rovio-konsernin taloudelliset tiedot 30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.

[2] Tilintarkastettu.

[3] Käyttökate on liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia.

[4] Oikaistu käyttökate on käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvät kulut.

[5] Liikevoitto on tilikauden tulos ennen tuloveroja, osuutta osakkuusyritysten tuloksesta, rahoituskuluja ja rahoitustuottoja.

[6] Oikaistu liikevoitto on liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

[7] Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla vähennettynä saaduilla ennakoilla.

[8] Investoinnit, johon lasketaan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden lisäysten nettorahavirta.