Rovion osake (ROVIO) on listattu NASDAQ Helsingin pörssilistalla. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Rovion rekisteröity osakepääoma on 733 390,00 euroa, ja Roviolla on 79 171 275 täysin maksettua osaketta 14.12.2017. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Tällä hetkellä yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

Osakemonitori on interaktiivinen työkalu jonka avulla voi seurata Rovion osakekurssin kehitystä ja kaupankäyntivolyymeja Nasdaq Helsingissä. Tiedot esitetään 15 minuutin viiveellä.

Rovion osakasrekisteriä ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

Osakepääoma ja omat osakkeet

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Rovion osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän muutoksista viimeisen kolmen tilikauden aikana 29.9.2017 asti.

Päivämäärä

Muutos

Osakkeiden lukumäärä

Osakkeiden lukumäärä, yhteensä

Osakepääoma, yhteensä euroa

1.1.2014

 

 

74 924 446

733 390,00

5.5.2015

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

500

74 924 946

733 390,00

28.7.2015

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

20 000

74 944 946

733 390,00

13.4.2017

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

3 500

74 948 446

733 390,00

13.9.2017

Lisäys (merkintä optio-oikeuksien nojalla)

364 352

75 312 798

733 390,00

29.9.2017

Lisäys (listautumisanti)

2 608 696

77 921 494

733 390,00

 

Tällä hetkellä yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

Osingonjako

Rovion tavoitteena on jakaa osinkona ja pääoman palautuksina Rovion osakkeenomistajille noin 30 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ja ottaen huomioon muut seikat kuten Rovion taloudellinen asema, kassavirta ja kasvumahdollisuudet.

Ei ole takeita siitä, että osinkoa tai pääoman palautusta todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita ole myöskään minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä.

Hallituksen valtuutukset

Valtuutus 30.5.2017

Rovion 30.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta, enintään 14 396 670 uuden osakkeen osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 asti ja se korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.6.2016 antaman valtuutuksen. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2012 antamaa valtuutusta.

Valtuutukset 7.5.2012

Rovion 7.5.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä optio-ohjelmat 2012A, 2012B ja 2012C. Optio-ohjelmien mukaan optio-ohjelman 2012A perusteella yhtiö voisi antaa enintään 1,22 miljoonaa optio-oikeutta, optio-ohjelman 2012B perusteella enintään 1,31 miljoonaa optio-oikeutta ja optio-ohjelman 2012C perusteella enintään 1,39 miljoonaa optio-oikeutta. Optio-oikeudet voitaisiin antaa vastikkeetta. Kukin optio-oikeus oikeuttaisi haltijansa merkitsemään Yhtiön yhden uuden osakkeen. Näin ollen 2012A-optio-oikeuksien perusteella voitaisiin merkitä yhteensä enintään 1,22 miljoonaa osaketta, 2012B-optio-oikeuksien perusteella yhteensä enintään 1,31 miljoonaa osaketta ja 2012C-optio-oikeuksien perusteella yhteensä enintään 1,39 miljoonaa osaketta. Päätettiin, että optio-ohjelman 2012A mukainen osakkeen merkintähinta on 8,00807 euroa osakkeelta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään optio-ohjelmien 2012B ja 2012C mukaisesti annettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnoista. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään muista optio-ohjelmien ehdoista.

Analyytikot

Alla luetellut analyytikot seuraavat Rovio Entertainment Oyj:tä omasta aloitteestaan. Rovio ei vastaa heidän esittämistään ennusteista tai arvioista.

PANKKI

ANALYYTIKKO

SÄHKÖPOSTI

Carnegie Investment Bank, Finland

Matti Riikonen

matti.riikonen@carnegie.fi

Danske Bank Markets

Raul Etelämäki

raul.etelamaki@danskebank.com

OP Financial Group Equities

Hannu Rauhala

hannu.rauhala@op.fi