VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Rovio Entertainment Oyj:n yhtiökokous pidettiin 9.4.2019.

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen 2019 pöytäkirja

Yhtiökokouksen päätökset

Aika ja Paikka

Tiistaina 9.4.2019 kello 14.00 alkaen Tennispalatsin salissa 2 (2. krs), osoitteessa Salomonkatu 15, Helsinki. Sisäänkäynti Kampin kauppakeskuksen puoleisen pääoven vasemmalta puolelta. Ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 13.00. Kahvitarjoilu ennen kokousta klo 13.00 alkaen.

Liikenneyhteydet

Tennispalatsi sijaitsee Kampissa linja-autoaseman ja metroaseman vieressä. Julkisilla pääsee hyvin Tennispalatsin läheisyyteen ja Helsingin päärautatieasemalta on noin 5min kävelymatka.

Pysäköinti

Yhtiökokoukseen osallistuvat saavat hyvitystä pysäköinnistä EuroPark Kampin pysäköintihallissa (https://www.europark.fi/hki-kamppi/). Hyvityslipun parkkihalliin voi noutaa yhtiökokouksen rekisteröintitiskiltä.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 28.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 4.4.2019 klo 10.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Rovio Entertainment Oyj:n internetsivujen kautta: Rekisteröityminen yhtiökokoukseen;
b) puhelimitse numeroon 020 788 8300 maanantaista perjantaihin klo 9-16.00; tai
c) kirjeitse yhtiön osoitteeseen Rovio Entertainment Oyj, Yhtiökokous 2019, Keilaranta 7, FI-02150 Espoo, Finland.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- /y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Rovio Entertainment Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon torstaina 28.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 4.4.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle joko alkuperäisinä osoitteeseen Rovio Entertainment Oyj, Yhtiökokous 2019, Keilaranta 7, FI-02150 Espoo, tai sähköpostitse osoitteeseen rovio.agm@rovio.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli alkuperäistä valtakirjaa ei ole ennalta toimitettu yhtiölle, tulee edustajan tai asiamiehen kyetä esittämään alkuperäinen valtakirja yhtiökokouksessa.

Tärkeitä päivämääriä

  • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 28.3.2019
  • Yhtiökokouksen viimeinen ilmoittautumispäivä: 4.4.2019 klo 10.00 mennessä
  • Yhtiökokous: 9.4.2019 klo 14.00

Kokousasiakirjat

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen 2019 pöytäkirja

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen ehdotukset

Muu materiaali

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot

Tietosuojaseloste

Annual General Meeting in English