VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Rovio Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi tiistaina 9.4.2019.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn asian varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee toimittaa 25.1.2019 mennessä vaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle osoitteeseen; Rovio Entertainment Oyj / Legal, Keilaranta 7, 01250 Espoo, tai sähköpostitse minna.raitanen@rovio.com.