Sitoudumme hyvään hallintotapaan noudattamalla Rovio Entertainment Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia ja arvopaperimarkkinalakia sekä Rovion yhtiöjärjestystä ja yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita. Noudatamme lisäksi Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki) ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015), joka on luettavissa verkkosivustolla https://cgfinland.fi