ROVIO ENTERTAINMENT OY LEHDISTÖTIEDOTE 5.9.2017 KLO 8.00

Rovio suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Maailmanlaajuisesti toimiva, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö ja Angry Birds -brändin luoja, Rovio Entertainment Oy, (”Rovio” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle.

Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Tänä päivänä Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Games-liiketoimintayksiköllä oli 79 prosentin osuus Yhtiön liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.

Yhtiön mobiilipeleillä on laaja käyttäjäkunta. Rovion pelejä oli ladattu yli 3,7 miljardia kertaa kesäkuun 2017 loppuun mennessä ja niillä oli keskimäärin 80 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen aikana. Angry Birds -brändi, jolla on keskimäärin 97 prosentin maailmanlaajuinen tunnettuus[1], on yksi maailman tunnetuimmista brändeistä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja Yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Rovion toimitusjohtaja Kati Levoranta:

”Rovio osoitti vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä jatkavansa vahvaa kannattavaa kasvua. Peleihin keskittyvän strategiamme myötä peliportfoliomme on vahvistunut ja taloudelliset tunnusluvut ovat parantuneet. Hiljattain lanseeratuista peleistämme – Angry Birds Evolution, Battle Bay ja Angry Birds Match – jokainen on osoittanut vahvempaa suorituskykyä keskeisten operatiivisten tunnuslukujen osalta kuin mikään Rovion aikaisempi pelijulkaisu, mikä viittaa kasvupotentiaaliin myös tulevaisuudessa. Monipuolinen peliportfolio, todistettu osaaminen pelinkehityksessä, erinomainen operatiivinen suorituskyky ja suuri käyttäjäkunta tekevät Roviosta vahvemman kuin koskaan ja hyvin asemoituneen kasvavalla mobiilipelimarkkinalla.

Luotan vahvasti peleihin keskittyvään strategiaamme. Suunniteltu listautumisanti ja listautuminen ovat tärkeitä etappeja Rovion kehityksessä kohti yhä vahvempaa peleihin keskittyvää viihdeyhtiötä.”

Rovion hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila:

“Olemme erittäin tyytyväisiä Yhtiön vahvaan kehitykseen viime vuosina. Yhtiön johto, yhdessä erittäin osaavan henkilöstön kanssa, toteuttaa Rovion strategiaa menestyksekkäästi. Uskomme Rovion vahvan markkina-aseman tukevan menestymistä kasvavalla mobiilipelimarkkinalla ja näemme Yhtiön tulevaisuuden valoisana. Suunniteltu listautumisanti ja listautuminen antavat uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden tulla osaksi Rovion menestystarinaa.”

Listautumisanti

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön keskeisimmän osakkeenomistajan, Trema International Holdings B.V:n, sekä tiettyjen muiden osakkeenomistajien osakemyynnistä. Lisäksi Yhtiö harkitsee toteuttavansa noin 30 miljoonan euron osakeannin suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Osakkeita tarjottaisiin yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Yhtiö, tietyt Yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt sekä nykyiset osakkeenomistajat, jotka myyvät osakkeita listautumisannissa, sitoutuisivat tavanomaisiin luovutusrajoituksiin.

Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on edistää Rovion kasvustrategian toteuttamista sekä lisätä strategista joustavuutta. Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen. Lisäksi suunniteltu listautumisanti hyödyttäisi Roviota toiminnallisesti, parantaisi Rovion brändin tunnettuutta ja siten vahvistaisi Rovion kilpailukykyä. Suunniteltu listautuminen mahdollistaisi Roviolle myös sen osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori toimivat suunnitellussa listautumisannissa pääjärjestäjinä. Lisäksi Deutsche Bank AG, London Branch ja OP Yrityspankki Oyj toimivat suunnitellun listautumisannin järjestäjinä (yhdessä pääjärjestäjien kanssa, ”Järjestäjät”). Roschier, Asianajotoimisto Oy ja Freshfields Bruckhaus Deringer LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina. Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana toimii White & Case LLP.

Rovio lyhyesti

Roviolla on vahva ja monipuolinen portfolio korkealaatuisia pelejä sisältäen useita suosittuja pelejä. Rovion keskimäärin 80 miljoonan kuukausittaisen ja 11 miljoonan päivittäisen aktiivisen käyttäjän[2] ansiosta yhtiö pystyy hyödyntämään ristiinmainontaa kustannustehokkaasti uusien ja olemassa olevien pelien markkinoinnissa.

Rovio käyttää kehittyneitä sisäisiä työkaluja analysoidakseen, arvioidakseen ja ennustaakseen pelaajiensa käyttäytymistä, parantaakseen käyttäjähankintaprosessia, sitoutumista, monetisaatiota ja retentiota. Yhtiö hyötyy myös korkeasta yleisestä bränditunnettuudesta, joka alentaa käyttäjähankinnan kustannuksia. Free-to-play-monetisaation asiantuntemus sekä keskittyminen ”suurempiin” peleihin on kasvattanut maksavien käyttäjien ja heidän keskimääräisen rahankäyttönsä määrää.

Rovion liikevaihto ja kannattavuus ovat kasvaneet vahvasti viiden liikevaihdolla mitattuna eniten tuottavan pelin parantuneen monetisaation myötä. Rovion liikevaihto kasvoi 94 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna vastaavaan jaksoon edellisenä vuonna. Vahva kasvu on tarjonnut Yhtiölle mahdollisuuden kasvattaa investointeja käyttäjähankintaan, mikä puolestaan on tukenut ja ajanut liikevaihdon kasvua entisestään.

Yhtiön palveluksessa on kokeneita pelien kehittäjiä ja sillä on pitkälle jalostettu pelinkehitysprosessi uusien menestyksekkäiden pelien luomiseen valituissa pelityypeissä. Yhtiön tavoitteena on tuottaa ”vähemmän, mutta suurempia ja parempia” pelejä toisin sanoen pelejä, joilla on potentiaalia eniten tuottavien pelien listoille nousemiseen ja pitkä elinkaari.

Angry Birds on maailmanlaajuinen, pitkäikäinen ja monipuolinen vahvan tunnettuuden omaava brändi. Se on kaikkein tunnetuin mobiilipelistä syntynyt brändi[3] ja ensimmäinen mobiilipeli, joka saavutti miljardin latauksen rajan. Lisäksi Angry Birds on ensimmäinen mobiilipelibrändi, josta on tehty menestyselokuva, The Angry Birds Movie. Elokuva tuotti maailmanlaajuisina lipputuloina noin 350 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria[4]. Rovion Brand Licensing -liiketoimintayksikkö vahvistaa edelleen Angry Birds -brändiä tarinankerronnalla ja tarjoamalla kuluttajille useita kosketuspintoja brändiin.

Rovio on solminut Columbia Pictures Industriesin (osa Sony Entertainmentia) kanssa lisenssisopimuksen, joka koskee syyskuussa 2019 julkaistavaksi aiotun Angry Birds -elokuvan jatko-osan tuottamista ja jakelua. Rovio uskoo uuden lisensointimallin pienentävän Brand Licensing -liiketoimintayksikön investointitarvetta, sillä elokuvan lisenssimallin mukaisesti Rovio ei enää itse investoi pääomaa elokuvan tuotantoon.

Rovion vahvalla johtoryhmällä on kattavaa kokemusta operatiivisista ja taloudellisista kehitys- ja muutosprojekteista. Rovio myös uskoo, että se on pelialan huippuosaajia kiinnostava työnantaja, sillä se on yksi Pohjoismaiden suurimmista peliyhtiöistä.

Rovion kasvustrategia koostuu nykyisten pelien kehittämisestä ja peliportfolion laajentamisesta. Lisäksi Yhtiö arvioi mahdollisuuksia laajentua valikoiduille maantieteellisille markkinoille, pyrkii hyödyntämään vahvaa liiketoiminta-alustaansa peliteollisuuden keskittymisessä ja pyrkii kasvattamaan Angry Birds -brändin arvoa pitkällä tähtäimellä.

Rovion osinkopolitiikka, taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuudennäkymät

Yhtiön hallitus on hyväksynyt osinkopolitiikan, jonka tavoitteena on jakaa osinkona noin 30 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ottaen huomioon muut seikat, kuten Rovion taloudellinen asema, kassavirta ja kasvumahdollisuudet.

Roviolla on seuraavat taloudelliset tavoitteet pitkällä aikavälillä

  • Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon länsimaisten markkinoiden markkinakasvua nopeampi kasvu.
  • 30 prosentin konsernin liikevoittoprosentti

Rovion vuosittaisen liikevaihdon sekä käyttökatteen odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016.

Edellä mainitut, tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita Rovion tulevasta taloudellisesta kehityksestä, ja toteutuvat tulokset tai taloudellinen asema voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai niistä pääteltävissä olevista tuloksista tai taloudellisesta asemasta johtuen useista tekijöistä.

Rovion avainlukuja

 

1.1.–30.6.

1.1.–31.12.

 

30.6.2017 päättynyt 12 kuukauden jakso[5]

Tunnuslukutiedot

 

Miljoonaa euroa (ellei toisin mainittu)

2017 (IFRS)

2016
(IFRS)

2016
(IFRS)

2015
(IFRS)

2014

(FAS)

 

 

(IFRS)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)

 

(tilintarkas-tamaton)

 

 

 

 

 

Liikevaihto

152,6

78,5

191,7[6]

142,1

158,3[6]

 

265,8

Games

117,9

66,9

159,0

113,5

110,7

 

210,1

Brand Licensing

34,6

11,6

32,7

28,6

47,6

 

55,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttökate[7]

39,9

11,0

35,4

-6,5

17,0

 

64,3

Games

22,4

16,8

39,8

11,1

24,7

 

45,4

Brand Licensing

22,4

-0,9

5,8

-5,9

1,0

 

29,1

Muu

-4,9

-4,9

-10,2

-11,7

-8,6

 

-10,2

Käyttökateprosentti, %

26,1 %

14,0 %

18,5 %

-4,5 %

10,8 %

 

24,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu käyttökate[8]

41,8

11,0

35,4

-3,2

18,3

 

66,2

Games

22,5

16,8

39,8

12,8

25,2

 

45,5

Brand Licensing

24,3

-0,9

5,8

-4,7

1,7

 

31,0

Muu

-4,9

-4,9

-10,2

-11,3

-8,6

 

-10,2

Oikaistu käyttökateprosentti, %

27,4 %

14,0 %

18,5 %

-2,3 %

11,6 %

 

24,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevoitto[9]

19,4

6,8

16,9[6]

-21,6

10,0[6]

 

29,5

Games

19,5

14,3

28,9

3,6

19,5

 

34,1

Brand Licensing

4,9

-2,6

-1,7

-13,6

-0,7

 

5,8

Muu

-5,0

-4,9

-10,3

-11,6

-8,8

 

-10,4

Liikevoittoprosentti, %

12,7 %

8,6 %

8,8 %

-15,2 %

6,3 %

 

11,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu liikevoitto[10]

21,3

6,8

16,9

-18,3

11,3

 

31,5

Games

19,5

14,3

28,9

5,3

20,0

 

34,2

Brand Licensing

6,8

-2,6

-1,7

-12,3

0,1

 

7,7

Muu

-5,0

-4,9

-10,3

-11,2

-8,7

 

-10,4

Oikaistu liikevoittoprosentti, %

14,0 %

8,6 %

8,8 %

-12,9 %

7,2 %

 

11,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden voitto (tappio)

13,3

3,6

10,6[6]

-18,1

8,1[6]

 

20,3

Osakekohtainen tulos, EUR

 0,18

0,05

0,14

-0,24

0,11

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %[11]

71,6 %

61,8 %

64,1 %

59,1 %

79,7 %

 

-

Investoinnit[12]

5,8

14,9

23,3

43,9

37,9

 

14,2

Lisätiedot

Rovion viestintä, puh. +358 40 485 8985, comms@rovio.com
Rauno Heinonen, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. +358 40 861 9345, rauno.heinonen@rovio.com

Lehdistötilaisuus

Rovio pitää lehdistötilaisuuden tänään, 5.9. Nasdaq Helsingissä (Fabianinkatu 14, Helsinki) klo 11.00.

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön laatimaan soveltuvaan esiteasiakirjaan sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Lukuun ottamatta Suomea, Ruotsia ja Tanskaa, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa niissä tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa.  Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten liikevaihdon kasvua, käyttökatteen kasvua, kiinteiden kustannusten suhdetta muuttuviin kustannuksiin, kustannussäästöjä, investointeja, suunniteltua listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liikevoittoprosenttia, operatiivisia investointeja, nettovelan ja käyttökatteen suhdetta, liikevaihtoa ja liiketulosta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen tulevaisuutta kohdistuviin lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö, pääjärjestäjät tai järjestäjät eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.


[1] Perustuu Yhtiön tilaamaan tutkimukseen, jossa 15 minuutin verkkokyselyyn osallistui yhteensä 7 500 vastaajaa viidestä maasta (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kiina, Venäjä ja Meksiko) 27.6.2017–14.7.2017 välisenä aikana. Lähde: Lieberman Research Worldwide

[2] 30.6.2017 päättyneen kolmen kuukauden jakson aikana

[3] Angry Birds -brändin maailmanlaajuinen 97 prosentin tunnettuus verrattuna Candy Crush Sagan 80 prosenttiin ja Clash of Clansin 70 prosenttiin. Perustuu Yhtiön tilaamaan tutkimukseen, jossa 15 minuutin verkkokyselyyn osallistui yhteensä 7 500 vastaajaa viidestä maasta (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kiina, Venäjä ja Meksiko) 27.6.2017–14.7.2017 välisenä aikana. Lähde: Lieberman Research Worldwide.

[4] 30.6.2017. Lähde: Box Office Mojo.

[5] Tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.6.2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta on muodostettu lisäämällä Rovio-konsernin taloudelliset tiedot 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta tilintarkastettuihin Rovio-konsernin taloudellisiin tietoihin 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ja vähentämällä tästä tilintarkastamattomat Rovio-konsernin taloudelliset tiedot 30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.

[6] Tilintarkastettu.

[7] Käyttökate on liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia.

[8] Oikaistu käyttökate on käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvät kulut.

[9] Liikevoitto on tilikauden tulos ennen tuloveroja, osuutta osakkuusyritysten tuloksesta, rahoituskuluja ja rahoitustuottoja.

[10] Oikaistu liikevoitto on liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

[11] Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla vähennettynä saaduilla ennakoilla.

[12] Investoinnit, johon lasketaan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden lisäysten nettorahavirta